Structures by: Bu X.

Total: 537

C44H33Mg3N7O13

C44H33Mg3N7O13

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=17.0231(11)Å   b=17.0231(11)Å   c=14.947(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C44H33Mg3N7O16

C44H33Mg3N7O16

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.9886(16)Å   b=16.9886(16)Å   c=15.108(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C54H31Mg2N6O13V

C54H31Mg2N6O13V

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.8599(12)Å   b=16.8599(12)Å   c=14.882(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C54H31Mg2N6O13V

C54H31Mg2N6O13V

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.7913(2)Å   b=16.7913(2)Å   c=20.6558(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C42H22Mg2N9O19V

C42H22Mg2N9O19V

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.9065(5)Å   b=16.9065(5)Å   c=14.7154(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C42H25Mg2N6O19V

C42H25Mg2N6O19V

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.6165(10)Å   b=16.6165(10)Å   c=15.3366(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C24H19Mg2O22V

C24H19Mg2O22V

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=15.9423(3)Å   b=15.9423(3)Å   c=16.0411(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C42H28N9O13Zn3

C42H28N9O13Zn3

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=17.0539(4)Å   b=17.0539(4)Å   c=14.9837(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C42H28Co3N9O13

C42H28Co3N9O13

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=17.0539(4)Å   b=17.0539(4)Å   c=14.9837(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C42H25Mn3N6O13

C42H25Mn3N6O13

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=17.4162(4)Å   b=17.4162(4)Å   c=14.9154(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C26H27Mg3NO22

C26H27Mg3NO22

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.2122(3)Å   b=16.2122(3)Å   c=16.0642(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C44H36Mg3N10O13

C44H36Mg3N10O13

Quan-Guo ZhaiXianhui BuChengyu MaoXiang ZhaoLuke DaemenYongqiang ChengAnibal J. Ramirez-CuestaPingyun Feng

Nature Communications (2016) 7, 13645

a=16.9970(4)Å   b=16.9970(4)Å   c=14.9864(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

ACP-1

C8Co8N8O34P8

Feng, PingyunBu, XianhuiStucky, Galen D.

Nature (1997) 388, 735-741

a=10.240Å   b=10.240Å   c=9.652Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C19H20O4

C19H20O4

Huo, YingpengQiu, XuShao, WeiyanHuang, JianingYu, YanjunZuo, YinglinAn, LinkunDu, JunBu, Xianzhang

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 22 5048-5052

a=17.8305(2)Å   b=5.36310(10)Å   c=16.2017(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H16N2

C19H16N2

Jiang, BoJia, JingwenSun, YufeiWang, YichunZeng, JingBu, XiubinShi, LiangliangSun, XiaoyingYang, Xiaobo

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 87 13389-13392

a=17.2098(16)Å   b=7.3662(7)Å   c=22.672(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H28ClN2ORh

C22H28ClN2ORh

Jiang, BoJia, JingwenSun, YufeiWang, YichunZeng, JingBu, XiubinShi, LiangliangSun, XiaoyingYang, Xiaobo

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 87 13389-13392

a=18.1856(5)Å   b=7.4674(2)Å   c=16.2260(4)Å

α=90°   β=111.4480(10)°   γ=90°

C78H66EuN7O18

C78H66EuN7O18

Sun, Yan-QiongWan, FangLi, Xin-XiongLin, JianWu, TaoZheng, Shou-TianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 66 10125-10128

a=20.898(3)Å   b=20.898(3)Å   c=20.898(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H20Cl4Hg2N2O5

C26H20Cl4Hg2N2O5

Sun, Yan-QiongWan, FangLi, Xin-XiongLin, JianWu, TaoZheng, Shou-TianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 66 10125-10128

a=20.250(3)Å   b=12.1502(17)Å   c=13.984(4)Å

α=90.00°   β=123.951(2)°   γ=90.00°

C78H60CdEuN7.5O26

C78H60CdEuN7.5O26

Sun, Yan-QiongWan, FangLi, Xin-XiongLin, JianWu, TaoZheng, Shou-TianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 66 10125-10128

a=20.50900(10)Å   b=20.50900(10)Å   c=20.50900(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H48N8O25Pb2

C52H48N8O25Pb2

Sun, Yan-QiongWan, FangLi, Xin-XiongLin, JianWu, TaoZheng, Shou-TianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 66 10125-10128

a=16.777(3)Å   b=12.3446(19)Å   c=13.270(2)Å

α=90.00°   β=96.886(2)°   γ=90.00°

C7H0N7O1.17S2Zn

C7H0N7O1.17S2Zn

Gai, YanliChen, XitongYang, HuajunWang, YanxiangBu, XianhuiFeng, Pingyun

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 85 12109-12112

a=23.390(7)Å   b=23.390(7)Å   c=13.909(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

0.25(C264H288Eu8N72Na4O72),1(O)

0.25(C264H288Eu8N72Na4O72),1(O)

Han, Min-LeWen, Guo-XuanDong, Wen-WenZhou, Zhi-HangWu, Ya-PanZhao, JunLi, Dong-ShengMa, Lu-FangBu, Xianhui

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 33 8469

a=19.4641(2)Å   b=19.4641(2)Å   c=19.4641(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[(TPyP-Fe)Zn(SiF6)]n

C40H24F6FeN8O2SiZn

Lin, QipuMao, ChengyuKong, AiguoBu, XianhuiZhao, XiangFeng, Pingyun

J. Mater. Chem. A (2017) 5, 40 21189

a=13.9664(3)Å   b=13.9664(3)Å   c=7.7060(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[TPyP-Cu]n

C40H24CuN8

Lin, QipuMao, ChengyuKong, AiguoBu, XianhuiZhao, XiangFeng, Pingyun

J. Mater. Chem. A (2017) 5, 40 21189

a=33.0984(19)Å   b=33.0984(19)Å   c=9.3673(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

[(TPyP-Zn)2F2Zn2(SiF6)]n

C80H48F8N16SiZn4,4(CHCl3)

Lin, QipuMao, ChengyuKong, AiguoBu, XianhuiZhao, XiangFeng, Pingyun

J. Mater. Chem. A (2017) 5, 40 21189

a=13.985(10)Å   b=13.985(10)Å   c=24.40(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H79Fe9N2O50

C46H79Fe9N2O50

Jiong-Peng ZhaoSong-De HanXue JiangJian XuZe ChangXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 4627

a=18.927(3)Å   b=18.927(3)Å   c=24.693(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H14CrMnNO12

C8H14CrMnNO12

Jiong-Peng ZhaoSong-De HanXue JiangSui-Jun LiuRan ZhaoZe ChangXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 8288

a=8.2865(12)Å   b=8.2865(12)Å   c=13.880(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C7H12CrMnNO12

C7H12CrMnNO12

Jiong-Peng ZhaoSong-De HanXue JiangSui-Jun LiuRan ZhaoZe ChangXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 8288

a=8.2708(12)Å   b=8.2708(12)Å   c=14.088(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H14AlMnNO12

C8H14AlMnNO12

Jiong-Peng ZhaoSong-De HanXue JiangSui-Jun LiuRan ZhaoZe ChangXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 8288

a=8.2179(12)Å   b=8.2179(12)Å   c=13.646(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H14CrMgNO12

C8H14CrMgNO12

Jiong-Peng ZhaoSong-De HanXue JiangSui-Jun LiuRan ZhaoZe ChangXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 8288

a=8.1565(12)Å   b=8.1565(12)Å   c=13.705(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H18N0O41Zn9

C54H18N0O41Zn9

Yun-Wu LiJian XuDa-Cheng LiJian-Min DouHui YanTong-Liang HuXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 14211

a=23.503(3)Å   b=23.503(3)Å   c=23.503(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H20CdN2O7

C15H20CdN2O7

Yun-Wu LiJian XuDa-Cheng LiJian-Min DouHui YanTong-Liang HuXian-He Bu

Chem.Commun. (2015) 51, 14211

a=10.099(2)Å   b=14.363(3)Å   c=12.975(3)Å

α=90.00°   β=105.69(3)°   γ=90.00°

C12H12N2

C12H12N2

Jia MengYi-Jin LiYu-Long ZhaoXiu-Bin BuQun Liu

Chem.Commun. (2014) 50, 12490

a=7.7787(10)Å   b=8.3955(11)Å   c=15.691(2)Å

α=90.00°   β=93.859(2)°   γ=90.00°

C20H28O4

C20H28O4

yin, shengZhu, Jian-YongLou, Lan-LanGuo, Yan-QiongLi, WeiGuo, Yan-HongBao, Jing-MeiTang, Gui-HuaBu, Xianzhang

RSC Adv. (2015)

a=14.57764(10)Å   b=14.57764(10)Å   c=7.54977(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C23H11O11Zn2.5

C23H11O11Zn2.5

Wu, Xue-QianHuang, Dan-DanZhou, Zhi-HangDong, Wen-WenWu, Ya-PanZhao, JunLi, Dong-ShengZhang, QichunBu, Xianhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 8 2430-2438

a=12.194(6)Å   b=12.647(6)Å   c=12.699(6)Å

α=83.837(11)°   β=83.660(13)°   γ=77.272(12)°

0.5(C46H32O28Zn6)

0.5(C46H32O28Zn6)

Wu, Xue-QianHuang, Dan-DanZhou, Zhi-HangDong, Wen-WenWu, Ya-PanZhao, JunLi, Dong-ShengZhang, QichunBu, Xianhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 8 2430-2438

a=20.137(11)Å   b=10.702(6)Å   c=11.418(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H35N3O0S4Zn2

C42H35N3O0S4Zn2

Liu, YiYe, KaiqiWang, YueZhang, QichunBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 5 1481-1486

a=10.0652(2)Å   b=16.2745(3)Å   c=23.4523(4)Å

α=90.00°   β=97.4730(10)°   γ=90.00°

C56H52N4O4S4Zn2

C56H52N4O4S4Zn2

Liu, YiYe, KaiqiWang, YueZhang, QichunBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 5 1481-1486

a=17.3142(4)Å   b=21.4484(6)Å   c=15.5983(4)Å

α=90.00°   β=91.0390(10)°   γ=90.00°

C26H19NS2Zn

C26H19NS2Zn

Liu, YiYe, KaiqiWang, YueZhang, QichunBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 5 1481-1486

a=20.0903(3)Å   b=10.6969(2)Å   c=20.1369(3)Å

α=90.00°   β=96.2900(10)°   γ=90.00°

C16H27CuF6N5O8S2

C16H27CuF6N5O8S2

Riklin, MarianneTran, DatBu, XianhuiLaverman, Leroy E.Ford, Peter C.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 12 1813

a=13.2155(2)Å   b=24.1634(3)Å   c=17.2183(3)Å

α=90.00°   β=90.82°   γ=90.00°

C14H72Cu4N14O68P2W17

C14H72Cu4N14O68P2W17

Yan, BangboXu, YanBu, XianhuiGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2009

a=11.710(4)Å   b=13.228(4)Å   c=28.161(8)Å

α=90.576(16)°   β=95.76(2)°   γ=112.525(19)°

C25H27Co1.5N7.5O21.5P0.5W5.5

C25H27Co1.5N7.5O21.5P0.5W5.5

Yan, BangboXu, YanBu, XianhuiGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2009

a=16.331(3)Å   b=25.873(4)Å   c=10.726(2)Å

α=90.00°   β=118.902(14)°   γ=90.00°

C15H75Cu4.5N15O68P2W17

C15H75Cu4.5N15O68P2W17

Yan, BangboXu, YanBu, XianhuiGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2009

a=11.724(3)Å   b=13.239(3)Å   c=29.571(6)Å

α=89.303(12)°   β=79.360(14)°   γ=66.705(12)°

MVLIF-1

C14H13LiN6

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 32 8072-8074

a=8.9721(8)Å   b=8.9721(8)Å   c=15.304(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

MVLIF-2

C12H15LiN6

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 32 8072-8074

a=9.23(4)Å   b=9.46(4)Å   c=14.73(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C108H68Cd5O28

C108H68Cd5O28

Lin, QipuWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 13 3620-3622

a=35.859(7)Å   b=17.020(3)Å   c=27.824(6)Å

α=90.00°   β=122.73(3)°   γ=90.00°

C66H58Cd3N4O16

C66H58Cd3N4O16

Lin, QipuWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 13 3620-3622

a=10.0514(6)Å   b=14.6745(8)Å   c=14.8435(8)Å

α=69.202(3)°   β=83.200(4)°   γ=88.432(4)°

C57H33Mg3N3O13

C57H33Mg3N3O13

Zhai, QuanguoLin, QipuWu, TaoZheng, Shou-TianBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 10 2866-2868

a=19.4789(3)Å   b=19.4789(3)Å   c=45.5070(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Tetrakis(miu3-6-isoquinolinoxo)-tetrakis (methanol)-tetra- lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=18.261(2)Å   b=18.261(2)Å   c=11.857(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tetrakis(miu3-6-quinolinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra-lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=24.4815(19)Å   b=24.8772(17)Å   c=17.9408(15)Å

α=90.00°   β=133.02°   γ=90.00°

Tetrakis(miu3-4-quinolinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra-lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=11.4137(5)Å   b=11.4137(5)Å   c=14.4242(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tetrakis(miu3-5-quinolinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra-lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=15.9156(5)Å   b=17.0505(7)Å   c=16.1674(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tetrakis(miu3-5-quinolinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra-lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=11.836(2)Å   b=13.981(3)Å   c=15.105(3)Å

α=102.449(13)°   β=108.956(13)°   γ=102.803(13)°

Tetrakis(miu3-7-isoquinolinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra- lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=11.051(4)Å   b=13.239(5)Å   c=14.003(5)Å

α=88.476(5)°   β=82.428(4)°   γ=79.801(5)°

Tetrakis(miu3-7-isoquinolinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra- lithium

C40H40Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=10.3245(13)Å   b=11.0182(12)Å   c=17.927(3)Å

α=93.664(8)°   β=98.510(9)°   γ=97.060(8)°

Tetrakis(miu3-4-(4-pyridyl)phenoxo)-tetrakis(methanol)-tetra- lithium

C48H48Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=16.813(7)Å   b=16.813(7)Å   c=16.561(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tetrakis(miu3-4-pyridinoxo)-tetrakis(methanol)-tetra-lithium

C24H32Li4N4O8

Zhao, XiangWu, TaoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 14 3902-3905

a=17.7886(4)Å   b=8.5114(2)Å   c=19.2578(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H15BCl2N10Zn2

C15H15BCl2N10Zn2

Chen, ShumeiZhang, JianWu, TaoFeng, PingyunBu, Xianhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 3 697-699

a=13.0570(3)Å   b=13.0570(3)Å   c=6.5702(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H26BCdN9O0S2

C16H26BCdN9O0S2

Zhang, JianChen, ShumeiBu, Xianhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2487-2489

a=8.57380(10)Å   b=8.95080(10)Å   c=14.7961(2)Å

α=83.7660(10)°   β=84.2860(10)°   γ=78.9970(10)°

C20H24BLiN8O4

C20H24BLiN8O4

Zhang, JianWu, TaoFeng, PingyunBu, Xianhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 7 1702-1704

a=10.1374(9)Å   b=10.1374(9)Å   c=24.286(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H27BLiN9O3

C18H27BLiN9O3

Zhang, JianWu, TaoFeng, PingyunBu, Xianhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 7 1702-1704

a=7.44740(10)Å   b=10.1434(2)Å   c=30.0269(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H24Co2N2O9

C22H24Co2N2O9

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 34, 2 206-208

a=8.95430(10)Å   b=13.3217(2)Å   c=10.53710(10)Å

α=90.00°   β=110.1950(10)°   γ=90.00°

C22H24Co2N2O9

C22H24Co2N2O9

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 34, 2 206-208

a=19.6658(9)Å   b=8.9899(4)Å   c=13.6956(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H24Co2N2O9

C22H24Co2N2O9

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 34, 2 206-208

a=8.94120(10)Å   b=13.2661(2)Å   c=10.5045(2)Å

α=90.00°   β=110.2890(10)°   γ=90.00°

C12H8Cu3N14O4

C12H8Cu3N14O4

Xian-He Bu.Shuang Cai.Fu-Chen Liu.Joan Ribas.Yong-Fei Zeng.Jiong-Peng Zhao

Chemical Communications (2006) 21

a=9.0054(14)Å   b=6.1591(10)Å   c=17.402(3)Å

α=90.00°   β=100.392(2)°   γ=90.00°

Tin-tungstosilicate

O136Si4Sn8W36,O4,48(O),22(K)

Zhenyu ZhangQipu LinShou-Tian ZhengXianhui BuPingyun Feng

Chem.Commun. (2011) 47, 3918

a=13.6358(16)Å   b=16.0530(18)Å   c=20.741(2)Å

α=100.093(2)°   β=90.703(2)°   γ=101.961(2)°

C18H6N2O23U2

C18H6N2O23U2

Hao WangZe ChangYue LiRong-Mei WenXian-He Bu

Chem.Commun. (2013) 49, 6659

a=7.8622(8)Å   b=17.8077(17)Å   c=21.8192(19)Å

α=90.00°   β=104.023(4)°   γ=90.00°

C18H20CaO26U2

C18H20CaO26U2

Hao WangZe ChangYue LiRong-Mei WenXian-He Bu

Chem.Commun. (2013) 49, 6659

a=8.4231(17)Å   b=17.513(3)Å   c=20.761(4)Å

α=90.00°   β=100.89(3)°   γ=90.00°

C18H12Na2O25U2

C18H12Na2O25U2

Hao WangZe ChangYue LiRong-Mei WenXian-He Bu

Chem.Commun. (2013) 49, 6659

a=7.9674(16)Å   b=17.755(4)Å   c=21.296(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H12Na2O25U2

C18H12Na2O25U2

Hao WangZe ChangYue LiRong-Mei WenXian-He Bu

Chem.Commun. (2013) 49, 6659

a=7.9714(16)Å   b=17.775(4)Å   c=21.312(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H32Co2N8O12

C28H32Co2N8O12

Yao KangShumei ChenFei WangJian ZhangXianhui Bu

Chem.Commun. (2011) 47, 4950

a=11.3358(2)Å   b=11.3358(2)Å   c=24.9541(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H26Co2N8O12

C28H26Co2N8O12

Yao KangShumei ChenFei WangJian ZhangXianhui Bu

Chem.Commun. (2011) 47, 4950

a=11.3108(2)Å   b=11.3108(2)Å   c=25.2380(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H32Co2N8O12

C28H32Co2N8O12

Yao KangShumei ChenFei WangJian ZhangXianhui Bu

Chem.Commun. (2011) 47, 4950

a=11.3140(2)Å   b=11.3140(2)Å   c=25.2429(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tetrakis(m3-4-hydroxypyridine)-tetra-lithium

C20H16Li4N4O5

Xiang ZhaoTao WuShou-Tian ZhengLe WangXianhui BuPingyun Feng

Chem.Commun. (2011) 47, 5536

a=10.9909(10)Å   b=10.9909(10)Å   c=10.991Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H34Cd2O11

C20H34Cd2O11

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 4 444-446

a=13.4066(2)Å   b=13.4066(2)Å   c=32.0618(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H60Cd4O18

C40H60Cd4O18

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 4 444-446

a=12.8807(3)Å   b=13.3380(3)Å   c=13.4542(3)Å

α=90.00°   β=104.9400(10)°   γ=90.00°

C20H28Cd2O8

C20H28Cd2O8

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 4 444-446

a=7.2911(4)Å   b=11.3103(7)Å   c=13.0172(9)Å

α=90.00°   β=99.332(4)°   γ=90.00°

C96H80N2S15Zn8

C96H80N2S15Zn8

Pingyun FengXianhui BuJingli XieNanfeng Zheng

Chemical Communications (2005)

a=14.606(3)Å   b=25.837(5)Å   c=26.907(5)Å

α=90.00°   β=105.75(3)°   γ=90.00°

C97H84CoN2S15Zn7

C97H84CoN2S15Zn7

Pingyun FengXianhui BuJingli XieNanfeng Zheng

Chemical Communications (2005)

a=19.0847(15)Å   b=18.4854(14)Å   c=27.494(2)Å

α=90.00°   β=94.347(2)°   γ=90.00°

C97H84N2S15Zn8

C97H84N2S15Zn8

Pingyun FengXianhui BuJingli XieNanfeng Zheng

Chemical Communications (2005)

a=13.457(5)Å   b=17.681(5)Å   c=40.836(5)Å

α=90.00°   β=92.864(5)°   γ=90.00°

C16H12MnN10O2

C16H12MnN10O2

Xiao-Lan TongTong-Liang HuJiong-Peng ZhaoYue-Kui WangHui ZhangXiang-He Bu

Chem.Commun. (2010) 46, 8543

a=10.5842(15)Å   b=10.5842(15)Å   c=15.826(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H12MnN10O2

C16H12MnN10O2

Xiao-Lan TongTong-Liang HuJiong-Peng ZhaoYue-Kui WangHui ZhangXiang-He Bu

Chem.Commun. (2010) 46, 8543

a=10.5430(15)Å   b=10.5430(15)Å   c=15.766(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H12CoN10O

C12H12CoN10O

Zu0-Xi LiYong-Fei ZengHong MaXiai-He Bu

Chem.Commun. (2010) 46, 8540

a=3.5226(7)Å   b=9.6595(19)Å   c=11.578(2)Å

α=100.01(3)°   β=94.90(3)°   γ=92.32(3)°

C10H12O4Zn

C10H12O4Zn

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 15 1756-1758

a=13.2150(10)Å   b=13.2150(10)Å   c=12.84350(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H56N2O16Zn4

C50H56N2O16Zn4

Zhang, JianBu, Xianhui

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 15 1756-1758

a=7.4577(11)Å   b=14.967(3)Å   c=22.633(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H48Co8N6O27

C46H48Co8N6O27

Jiong-Peng ZhaoQian YangZhong-Yi LiuRan ZhaoBo-Wen HuMiao DuZe ChangXian-He Bu

Chem.Commun. (2012) 48, 6568

a=19.244(3)Å   b=19.244(3)Å   c=16.406(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H5MgO5

C8H5MgO5

Qipu LinTao WuShoutian ZhengXianhui BuPingyun Feng

Chem.Commun. (2011) 47, 11852

a=15.2927(11)Å   b=15.2927(11)Å   c=12.3010(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C16H6O8Zn),4(C2H8N),6(H1O0.50),1(H1O0.50),2(H1O0.50),2(H0.5O0.25)

2(C16H6O8Zn),4(C2H8N),6(H1O0.50),1(H1O0.50),2(H1O0.50),2(H0.5O0.25)

Qipu LinTao WuShoutian ZhengXianhui BuPingyun Feng

Chem.Commun. (2011) 47, 11852

a=22.467(2)Å   b=22.467(2)Å   c=29.858(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H91Co10N12NaO56

C40H91Co10N12NaO56

Song-De HanWei-Chao SongJiong-Peng ZhaoQian YangSui-Jun LiuYue LiXian-He Bu

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 9 871-873

a=12.9495(13)Å   b=12.9495(13)Å   c=39.924(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H36Mn10N24O33

C54H36Mn10N24O33

Le WangJason MoralesTao WuXiang ZhaoWard P. BeyermannXianhui BuPingyun Feng

Chem.Commun. (2012) 48, 7498

a=39.6914(12)Å   b=39.6914(12)Å   c=39.6914(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Compound1

C18H6In3O19,3(N0.17O0.50),6(O0.50)

Bu, FeiLin, QipuZhai, Quan-GuoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 38 16671-16674

a=13.9508(19)Å   b=13.9508(19)Å   c=22.402(7)Å

α=90.000(10)°   β=90.000(9)°   γ=120.000(8)°

Compound2

C12H4InO10,1.04(C2H7N),8(H0.50)

Bu, FeiLin, QipuZhai, Quan-GuoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 38 16671-16674

a=9.7460(4)Å   b=9.7460(4)Å   c=31.081(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Compound3

C12H4In2O13

Bu, FeiLin, QipuZhai, Quan-GuoBu, XianhuiFeng, Pingyun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 38 16671-16674

a=10.7435(6)Å   b=21.4819(12)Å   c=10.7721(7)Å

α=90.00°   β=105.1130(10)°   γ=90.00°

(R,S)-1,2-bis(benzylsulfinyl)ethane

C16H18O2S2

Jian-Rong LiRuo-Hua ZhangXian-He Bu

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o911-o912

a=16.933(6)Å   b=5.312(2)Å   c=8.423(3)Å

α=90.00°   β=91.209(7)°   γ=90.00°

[1,4-Bis(pyridyl-2-ylmethyl)-1,4-diazacycloheptane]chlorocobalt(II) perchlorate

C17H22Cl2CoN4O4

Ya-Mei GuoMiao DuShen-Tan ChenXian-He Bu

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 m454-m456

a=12.286(4)Å   b=7.300(2)Å   c=22.573(7)Å

α=90.00°   β=95.731(6)°   γ=90.00°

1,3,5-Tris(2-pyrimidinylthiomethyl)-2,4,6-Trimethylbenzene

C24H24N6S3,0.5CHCl3

Yan, ZhengJian-Rong LiYa-Bo XieXian-He Bu

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o923-o924

a=18.957(6)Å   b=9.961(3)Å   c=16.335(5)Å

α=90.00°   β=110.885(6)°   γ=90.00°

1,5-bis(benzylsulfonyl)-pentane

C19H24O4S2

Jian-Rong LiRuo-Hua ZhangXian-He Bu

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 11 o1738-o1739

a=38.562(13)Å   b=4.7679(16)Å   c=10.344(4)Å

α=90.00°   β=103.357(6)°   γ=90.00°

1,3,5-Tris(phenylthiomethyl)-2,4,6-Trimethylbenzene

C30H30S3

Jian-Rong LiYan, ZhengMiao DuYa-Bo XieRuo-Hua ZhangXian-He Bu

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 3 o243-o244

a=9.0660(6)Å   b=18.5382(13)Å   c=15.9779(11)Å

α=90.00°   β=97.785(2)°   γ=90.00°

Pentacyanoiron-m-cyano-triaquatetrakis(dimethylformamide)europium hydrate

C18H34EuFeN10O7,H2O

Jian-Rong LiLi-Zhen CaiRu-Qiang ZouGuo-Wei ZhouGuo-Cong GuoXian-He BuJin-Shun Huang

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 12 m686-m687

a=17.633(4)Å   b=8.8791(18)Å   c=19.831(4)Å

α=90.00°   β=96.12(3)°   γ=90.00°

1,2-bis(benzothiazol-2-ylsulfanyl)ethane

C16H12N2S4

Ruqiang ZouJian-Rong LiYan ZhengRuo-Hua ZhangXian-He Bu

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 4 o393-o394

a=11.534(4)Å   b=10.719(4)Å   c=14.006(5)Å

α=90.00°   β=114.029(5)°   γ=90.00°