Crystal Structure of Terbium oxide

Id1011289
Chemical nameTerbium oxide
a (Å)10.72(2)
b (Å)10.72(2)
c (Å)10.72(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1231.9
Space groupI 21 3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165