Crystal Structure of Thallium(III) oxide

Id1010952
Chemical nameThallium(III) oxide
Mineral nameAvicennite
a (Å)10.57(3)
b (Å)10.57(3)
c (Å)10.57(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1180.9
Space groupI 21 3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165