Crystal Structure of Strontium zirconate

Id1010901
Chemical nameStrontium zirconate
a (Å)4.094(2)
b (Å)4.094(2)
c (Å)4.094(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)68.6
Space groupP m -3 m
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165