Crystal Structure of Sodium iodate

Id1010597
Chemical nameSodium iodate
a (Å)5.75(1)
b (Å)6.37(1)
c (Å)4.05(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)148.3
Space groupC m m m
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165