Structures by: Zubkov V. G.

Total: 30

K2 Sr (V O3)4

K2O12SrV4

Zubkov, V.G.Tyutyunnik, A.P.Surat, L.L.Berger, I.F.Slobodin, B.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2074-2079

a=10.94106Å   b=10.94106Å   c=5.316Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 Sr (V O3)4

O12Rb2SrV4

Zubkov, V.G.Surat, L.L.Tyutyunnik, A.P.Berger, I.F.Slobodin, B.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2074-2079

a=10.08889Å   b=10.08889Å   c=5.46682Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Sr (V O3)4

Cs2O12SrV4

Zubkov, V.G.Tyutyunnik, A.P.Slobodin, B.V.Berger, I.F.Surat, L.L.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2074-2079

a=11.19525Å   b=11.19525Å   c=5.57998Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Sr (V O3)4

Cs2O12SrV4

Zubkov, V.G.Tyutyunnik, A.P.Slobodin, B.V.Surat, L.L.Berger, I.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2074-2079

a=7.9183Å   b=7.9183Å   c=5.5778Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3Mn1.08Ni0.92O6

Ca3Mn1.08Ni0.92O6

Bazuev, G. V.Zubkov, V. G.Berger, I. F.Arbuzova, T. I.

Solid State Sciences (1999) 1, 365-372

a=9.1227(9)Å   b=9.1227(9)Å   c=10.5811(17)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lithium Manganese Oxide (0.98/1/2)

Li0.98MnO2

Kellerman, D. G.Medvedeva, J. E.Gorshkov, V. S.Kurbakov, A. I.Zubkov, V. G.Tyutyunnik, A. P.Trunov, V. A.

Solid State Sciences (2007) 9, 2 196-204

a=2.80473(4)Å   b=4.57419(8)Å   c=5.74873(9)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Dioxide

LiMnO2

Kellerman, D. G.Medvedeva, J. E.Gorshkov, V. S.Kurbakov, A. I.Zubkov, V. G.Tyutyunnik, A. P.Trunov, V. A.

Solid State Sciences (2007) 9, 2 196-204

a=2.80644(3)Å   b=4.57536(7)Å   c=5.75092(8)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Oxide (1.02/1/2)

Li1.02MnO2

Kellerman, D. G.Medvedeva, J. E.Gorshkov, V. S.Kurbakov, A. I.Zubkov, V. G.Tyutyunnik, A. P.Trunov, V. A.

Solid State Sciences (2007) 9, 2 196-204

a=2.80661(2)Å   b=4.57749(4)Å   c=5.75147(5)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

BaNb4O5.48

BaNb4O5.48

Zubkov, V.G.Perelyaev, V.A.Berger, I.F.Shveikin, G.P.Voronin, V.I.Kontsevaya, I.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 312, 615-618

a=4.189Å   b=4.189Å   c=8.221Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2Nb5O9

Ba2Nb5O9

Zubkov, V.G.Perelyaev, V.A.Berger, I.F.Voronin, V.I.Shveikin, G.P.Kontsevaya, I.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 312, 615-618

a=4.1655Å   b=4.1655Å   c=12.215Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba0.8Nb5O8

Ba0.8Nb5O8

Zubkov, V.G.Perelyaev, V.A.Makarova, O.V.Berger, I.F.Kontsevaya, I.A.Gubanov, V.A.Turzhevskii, S.A.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1990) 3, 2121-2126

a=6.608Å   b=6.608Å   c=4.107Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 (Zr O3)

Li2O3Zr

Pantyukhina, M.I.Zubkov, V.G.Andreev, O.L.Batalov, N.N.Tyutyunnik, A.P.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1716-1723

a=5.5208Å   b=9.0759Å   c=5.4758Å

α=90°   β=113.485°   γ=90°

(Mn0.333 Ta0.667) O2

Mn0.333O2Ta0.667

Tarakina, N.V.Zainulin, Yu.G.Tyutyunnik, A.P.Zubkov, V.G.Svensson, G.Hannerz, H.D'yachkova, T.V.

Solid State Sciences (2003) 5, 983-994

a=4.7472Å   b=5.7453Å   c=5.1496Å

α=90°   β=90°   γ=90.023°

Zn4 (Nb2 O9)

Nb2O9Zn4

Tarakina, N.V.Tyutyunnik, A.P.Hannerz, H.D'yachkova, T.V.Zubkov, V.G.Zainulin, Yu.G.Svensson, G.

Solid State Sciences (2003) 5, 459-463

a=5.1864Å   b=5.1864Å   c=14.1445Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca Cu3 (V O3)4

CaCu3O12V4

Kadyrova, N.I.Zakharova, G.S.Tyutyunnik, A.P.Zubkov, V.G.Volkov, V.L.D'yachkova, T.V.Zainulin, Yu.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1941-1946

a=7.28453Å   b=7.28453Å   c=7.28453Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn2 (V2 O7)

O7V2Zn2

Krasnenko, T.I.Zubkov, V.G.Tjutjunnik, A.P.Vasjutinskaja, E.F.Zolotukhina, L.V.

Kristallografiya (2003) 48, 40-43

a=6.9324Å   b=8.4394Å   c=5.0326Å

α=90°   β=108.272°   γ=90°

Na0.82 Cu3 (V O3)4

Cu3Na0.82O12V4

Kadyrova, N.I.Tyutyunnik, A.P.Zubkov, V.G.Volkov, V.L.Zakharova, G.S.D'yachkova, T.V.Zainulin, Yu.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1941-1946

a=7.25173Å   b=7.25173Å   c=7.25173Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn4 (Nb2 O9)

Mn4Nb2O9

Tarakina, N.V.Tyutyunnik, A.P.Zubkov, V.G.D'yachkova, T.V.Zainulin, Yu.G.Sayagues, M.Swensson, G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2003) 44, 286-289

a=5.34139Å   b=5.34139Å   c=14.15807Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Mn0.33 Ta0.67) O2

Mn0.33O2Ta0.67

Tarakina, N.V.Tyutyunnik, A.P.Zubkov, V.G.D'yachkova, T.V.Swensson, G.Sayagues, M.Zainulin, Yu.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2003) 44, 286-289

a=4.7471Å   b=5.7438Å   c=5.148Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Mg4 (V O4)3

LiMg4O12V3

Tyutyunnik, A.P.Zubkov, V.G.Surat, L.L.Slobodin, B.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 610-616

a=6.86707Å   b=6.86707Å   c=18.9545Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Sr (V O3)4

Na2O12SrV4

Zubkov, V.G.Tyutyunnik, A.P.Berger, I.F.Surat, L.L.Slobodin, B.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2074-2079

a=10.63449Å   b=10.63449Å   c=4.96205Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3CoMnO6

Ca3CoMnO6

Zubkov, V.G.Tyutyunnik, A.P.Bazuev, G.V.Berger, I.F.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 160, 293-301

a=9.1314Å   b=9.1314Å   c=10.5817Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca3Cu0.951Mn1.049O6

Ca3Cu0.951Mn1.049O6

Zubkov, V.G.Bazuev, G.V.Tyutyunnik, A.P.Berger, I.F.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 160, 293-301

a=8.8243Å   b=9.1565Å   c=6.3635Å

α=90.203°   β=92.899°   γ=90.156°

Strontium Europium Germanate

Eu2Ge6O18Sr3

Chufarov, Alexander Yu.Lipina, Olga A.Surat, Ludmila L.Melkozerova, Marina A.Baklanova, Yana V.Enyashin, Andrey N.Tyutyunnik, Alexander P.Kellerman, Dina G.Zubkov, Vladimir G.

CrystEngComm (2018) 20, 17 2404

a=13.97546(22)Å   b=8.56246(15)Å   c=14.08676(27)Å

α=90.0°   β=94.9703(9)°   γ=90.0°

Strontium Lanthanum Germanate

Ge6La2O18Sr3

Chufarov, Alexander Yu.Lipina, Olga A.Surat, Ludmila L.Melkozerova, Marina A.Baklanova, Yana V.Enyashin, Andrey N.Tyutyunnik, Alexander P.Kellerman, Dina G.Zubkov, Vladimir G.

CrystEngComm (2018) 20, 17 2404

a=14.18247(8)Å   b=8.24753(5)Å   c=15.65517(10)Å

α=90.0°   β=90.6279(4)°   γ=90.0°

Strontium Gadolinium Germanate

Gd2Ge6O18Sr3

Chufarov, Alexander Yu.Lipina, Olga A.Surat, Ludmila L.Melkozerova, Marina A.Baklanova, Yana V.Enyashin, Andrey N.Tyutyunnik, Alexander P.Kellerman, Dina G.Zubkov, Vladimir G.

CrystEngComm (2018) 20, 17 2404

a=13.95607(19)Å   b=8.56647(13)Å   c=14.03679(23)Å

α=90.0°   β=95.1018(8)°   γ=90.0°

Strontium Praseodymium Germanate

Ge6O18Pr2Sr3

Chufarov, Alexander Yu.Lipina, Olga A.Surat, Ludmila L.Melkozerova, Marina A.Baklanova, Yana V.Enyashin, Andrey N.Tyutyunnik, Alexander P.Kellerman, Dina G.Zubkov, Vladimir G.

CrystEngComm (2018) 20, 17 2404

a=14.13472(7)Å   b=8.19690(5)Å   c=15.59089(10)Å

α=90.0°   β=90.9492(5)°   γ=90.0°

Strontium Samarium Germanate

Ge6O18Sm2Sr3

Chufarov, Alexander Yu.Lipina, Olga A.Surat, Ludmila L.Melkozerova, Marina A.Baklanova, Yana V.Enyashin, Andrey N.Tyutyunnik, Alexander P.Kellerman, Dina G.Zubkov, Vladimir G.

CrystEngComm (2018) 20, 17 2404

a=13.97927(15)Å   b=8.55830(10)Å   c=14.15242(18)Å

α=90.0°   β=94.8011(6)°   γ=90.0°

Na0.5NbO2

Na0.5NbO2

Tyutyunnik, A. P.Zubkov, V. G.Kellerman, D. G.Pereliaev, V. A.Kar Kin, A. E.Svensson, G.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1996) 33, 53-65

a=2.9478(1)Å   b=2.9478(1)Å   c=11.6985(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li0.64NbO2

Li0.64NbO2

Tyutyunnik, A. P.Zubkov, V. G.Kellerman, D. G.Pereliaev, V. A.Kar Kin, A. E.Svensson, G.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1996) 33, 53-65

a=2.9275(2)Å   b=2.9275(2)Å   c=11.4672(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°