Structures by: Zhu X. H.

Total: 19

Cu-tpbn

(C32H48Cl2Cu2N6O122),2(ClO4)

Zhu, Xian-HongLi, PengChen, Xiao-WeiKe, Wen-ShanChen, FeiZhang, Hua-Xin

IUCrData (2016) 1, 3 x160344

a=15.262(6)Å   b=9.355(4)Å   c=15.832(6)Å

α=90°   β=92.858(4)°   γ=90°

C11H19I7N3Pb2S2

C11H19I7N3Pb2S2

Zhu, Xu-HuiMercier, NicolasRiou, AmédéeBlanchard, PhilippeFrère, Pierre

Chemical communications (Cambridge, England) (2002) 18 2160-2161

a=8.838(2)Å   b=41.5200(10)Å   c=8.769(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H16I4N2PbS2

C10H16I4N2PbS2

Zhu, Xu-HuiMercier, NicolasRiou, AmédéeBlanchard, PhilippeFrère, Pierre

Chemical communications (Cambridge, England) (2002) 18 2160-2161

a=8.842(2)Å   b=8.6930(10)Å   c=28.995(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H30Cl2CuN5O9

C27H30Cl2CuN5O9

Pi, Wen-HuiLi, Qi-JunWu, MinZhou, Xiao-LinWei, Jia-NiZhu, Xian-HongZhang, Hua-Xin

New Journal of Chemistry (2020) 44, 28 12194-12200

a=12.993(8)Å   b=14.390(8)Å   c=16.869(10)Å

α=90°   β=95.997(6)°   γ=90°

C32H28N4NiO2S4

C32H28N4NiO2S4

Zhu, Xu-HuiChen, Xiao-FengZhang, YongYou, Xiao-ZengTan, Wei-LianJi, WeiVittal, Jaganese J.Tan, Goek-KhengKennard, Colin H. L.

New Journal of Chemistry (2000) 24, 6 419

a=10.778(2)Å   b=11.882(2)Å   c=13.830(2)Å

α=81.079(13)°   β=89.136(14)°   γ=64.835(14)°

C32H28N4O2PdS4

C32H28N4O2PdS4

Zhu, Xu-HuiChen, Xiao-FengZhang, YongYou, Xiao-ZengTan, Wei-LianJi, WeiVittal, Jaganese J.Tan, Goek-KhengKennard, Colin H. L.

New Journal of Chemistry (2000) 24, 6 419

a=10.7838(6)Å   b=11.1477(6)Å   c=14.6503(8)Å

α=81.720(1)°   β=84.405(1)°   γ=66.350(1)°

C10H10Cl2Zr

C10H10Cl2Zr

Corey, J. Y.Zhu, X.-H.Brammer, L.Rath, N. P.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 4 565-567

a=8.109(3)Å   b=11.845(5)Å   c=12.364(5)Å

α=71.08(3)°   β=76.82(3)°   γ=87.62(3)°

3,5-Bis(2-pyridyl)-4-p-methylphenyl-4H-1,2,4-triazole bis(triphenyl phosphine) silver(I) perchlorate

C55H45AgClN5O4P2

Shao, Si-ChangZhu, Dun-RuZhu, Xu-HuiYou, Xiao-ZengShanmuga Sundara Raj, S.Fun, Hoong-Kun

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 9 1412-1413

a=16.7610(2)Å   b=14.2287(2)Å   c=21.1305(2)Å

α=90.00°   β=97.6910(10)°   γ=90.00°

Μ-(4,4-Bipyridine)-N:N'-bis[bis(pyrrolidinedithiocarboxylato-S,S')zinc(II)]

C30H40N6S8Zn2

Chen, Xiao-FengLiu, Shu-HuaZhu, Xu-HuiVittal, Jagadese J.Tan, Goek-KhengYou, Xiao-Zeng

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 1 42-43

a=11.7643(2)Å   b=19.9965(3)Å   c=32.9889(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(2-Bromobenzaldehyde S-methyl dithiocabazate)Pt(II)

C18H16Br2N4PtS4

Shanmuga Sundara Raj, S.Fun, Hoong-KunZhu, Xu-HuiXu, YanChen, Xiao-FengYou, Xiao-Zeng

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 1 e6-e7

a=7.97390(10)Å   b=14.1721(2)Å   c=20.3772(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[diaqua(<i>cis</i>-cyclohexane-1,2-dicarboxylato)cadmium]

C8H14CdO6

Zhu, Xiao-HongCheng, Xiao-Chun

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 m1617

a=6.0585(9)Å   b=23.544(3)Å   c=8.3308(9)Å

α=90.00°   β=118.787(8)°   γ=90.00°

Poly[tetra-<i>n</i>-butylammonium [(μ~5~-benzene-1,3,5-tricarboxylato)(μ~4~- benzene-1,3,5-tricarboxylato)-μ~3~-hydroxido-trizincate] 0.25-hydrate]

C16H36N,C18H7O13Zn3,0.25(H2O)

Zhu, Xiao-HongCheng, Xiao-Chun

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 m1641

a=16.295(5)Å   b=16.295(5)Å   c=28.946(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Dibromido[methyl 2-(quinolin-8-yloxy-κ^2^<i>N</i>,<i>O</i>)acetic acid-κ<i>O</i>]mercury(II)

C12H11Br2HgNO3

Song, Rui-FengZhu, Xue-HuaWang, Yu-Hong

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 7 m968

a=7.3132(8)Å   b=9.9385(10)Å   c=10.9902(10)Å

α=72.102(11)°   β=74.966(12)°   γ=70.740(11)°

Dichlorido[methyl 2-(quinolin-8-yloxy-κ^2^<i>N</i>,<i>O</i>)acetate-κ<i>O</i>]mercury(II)

C12H11Cl2HgNO3

Wang, Yu-HongZhu, Xue-HuaSong, Rui-Feng

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 7 m951

a=7.2644(4)Å   b=9.7607(2)Å   c=10.8411(6)Å

α=71.317(7)°   β=75.453(7)°   γ=69.816(8)°

<i>catena</i>-Poly[[dibromidomercury(II)]-μ-3,6-bis(2- pyridylsulfanyl)pyridazine-κ^2^<i>N</i>^3^:<i>N</i>^6^]

C14H10Br2HgN4S2

Zhu, Xue-HuaYang, Xiao-YuanSong, Rui-FengLi, Hai-Yan

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 8 m1111

a=16.393(3)Å   b=12.4954(19)Å   c=9.7648(16)Å

α=90.00°   β=117.444(3)°   γ=90.00°

Bis(1<i>H</i>-benzotriazole-4-sulfonato-κ^2^<i>N</i>^3^,<i>O</i>)(2,2- bipyridyl-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)cadmium

C22H16CdN8O6S2

Zhu, Xiao-HongCheng, Xiao-Chun

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 12 m1699

a=8.148(4)Å   b=17.207(7)Å   c=17.720(8)Å

α=90.00°   β=103.290(10)°   γ=90.00°

Bis(1<i>H</i>-benzotriazole-7-sulfonato-κ<i>O</i>)bis(1,10-phenanthroline- κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)cadmium dihydrate

C36H24CdN10O6S2,2(H2O)

Zhu, Xiao-HongCheng, Xiao-Chun

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 12 m1698

a=7.5675(16)Å   b=10.238(2)Å   c=11.974(2)Å

α=79.852(2)°   β=77.948(3)°   γ=84.092(3)°

Poly[aqua{μ~3~-5-[(pyridin-2-ylmethyl)amino]isophthalato- κ^5^<i>N</i>,<i>N</i>:<i>O</i>^1^,<i>O</i>^1'^:<i>O</i>^3^}cobalt(II)]

C14H12CoN2O5,3.5(H2O)

Zhu, Xiao-HongCheng, Xiao-Chun

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 12 m1862

a=11.0926(11)Å   b=9.8735(10)Å   c=17.4317(15)Å

α=90.00°   β=116.533(5)°   γ=90.00°

Bis(μ-di-2-pyridyl disulfide-κ^3^<i>N</i>,<i>S</i>:<i>N</i>)di-μ~3~-iodido- di-μ~2~-iodido-tetracopper(I)

C20H16Cu4I4N4S4

Wang, Yu-HongZhu, Xue-Hua

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 1 m18

a=10.460(6)Å   b=14.434(8)Å   c=19.908(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°