Structures by: Zhou H. Y.

Total: 37

Fe6.314 K1.875 Na (Ti2 Si8 O24) (O3 (O H)4)

Fe6.314H4K1.875NaO31Si8Ti2

Ma, Z.-S.Li, G.-W.Zhou, H.-Y.Shi, N.-C.Pushcharovskii, D.Yu.Ye, D.-I.

Science in China Series D (2001) 44, 508-516

a=5.359Å   b=11.614Å   c=11.861Å

α=113.16°   β=103.04°   γ=94.56°

3(C68H52Co2N8O8),13(H2O)

3(C68H52Co2N8O8),13(H2O)

Yang, PingZhou, Hai-YunZhang, KunYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2011) 13, 19 5658

a=22.8907(9)Å   b=22.8907(9)Å   c=62.003(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

3(C68H52N8O8Zn2),13(H2O)

3(C68H52N8O8Zn2),13(H2O)

Yang, PingZhou, Hai-YunZhang, KunYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2011) 13, 19 5658

a=23.2562(6)Å   b=23.2562(6)Å   c=62.035(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C57.25H48.5Cl2.5Cu2Fe2I2Se4

C57.25H48.5Cl2.5Cu2Fe2I2Se4

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=22.7372(13)Å   b=7.6135(4)Å   c=32.6719(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C39H38Fe2NSe2

C39H38Fe2NSe2

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=10.7284(17)Å   b=10.8211(17)Å   c=16.282(2)Å

α=76.004(2)°   β=73.266(2)°   γ=65.170(2)°

C28H24FeSe2

C28H24FeSe2

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=27.419(8)Å   b=6.0810(16)Å   c=13.987(4)Å

α=90.00°   β=107.285(3)°   γ=90.00°

C79H76Cl2Cu4Fe4I4N2Se4

C79H76Cl2Cu4Fe4I4N2Se4

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=18.6299(10)Å   b=15.4647(8)Å   c=32.7558(14)Å

α=90.00°   β=120.177(2)°   γ=90.00°

C84H68Cu2Fe2I2O4Se4

C84H68Cu2Fe2I2O4Se4

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=8.5325(12)Å   b=14.3569(19)Å   c=15.512(2)Å

α=85.587(2)°   β=79.112(2)°   γ=89.858(2)°

C84H68Br2Cu2Fe2O4Se4

C84H68Br2Cu2Fe2O4Se4

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=8.4445(11)Å   b=14.2012(18)Å   c=15.5454(19)Å

α=94.931(2)°   β=102.002(2)°   γ=90.115(2)°

C38H34Fe2Se2

C38H34Fe2Se2

Liu, Yu-QingJi, WeiZhou, Hai-YanLi, YuJing, SuZhu, DunruZhang, jian

RSC Adv. (2015)

a=5.8967(6)Å   b=12.0644(13)Å   c=42.577(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18N12NiO4S

C18H18N12NiO4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.6811(4)Å   b=12.6811(4)Å   c=14.2077(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18N12O4SZn

C18H18N12O4SZn

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.8115(14)Å   b=12.8115(14)Å   c=14.325(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18N12O4RuS

C18H18N12O4RuS

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.5812(8)Å   b=12.5812(8)Å   c=14.2715(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18CoN12O4S

C18H18CoN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.7419(4)Å   b=12.7419(4)Å   c=14.2617(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18MnN12O4S

C18H18MnN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.8487(16)Å   b=12.8487(16)Å   c=14.526(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18FeN12O4S

C18H18FeN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.8660(3)Å   b=12.8660(3)Å   c=14.3888(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18N12O4SZn

C18H18N12O4SZn

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.783(2)Å   b=12.783(2)Å   c=14.358(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18CoN12O4S

C18H18CoN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.7455(4)Å   b=12.7455(4)Å   c=14.2641(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H18N10NiO4S

C20H18N10NiO4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.6871(3)Å   b=12.6871(3)Å   c=14.2044(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18MnN12O4S

C18H18MnN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.8656(6)Å   b=12.8656(6)Å   c=14.5185(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18FeN12O4S

C18H18FeN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.8616(4)Å   b=12.8616(4)Å   c=14.3830(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18CoN12O4S

C18H18CoN12O4S

Tan, Yu-HuiWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYang, Li-FeiYe, Bao-Hui

CrystEngComm (2012) 14, 23 8117

a=12.561(3)Å   b=20.722(4)Å   c=23.556(5)Å

α=90.00°   β=99.26(3)°   γ=90.00°

Al477.44Cr63.42Fe51.42

Al477.44Cr63.42Fe51.42

Mo, Z.M.Zhou, H.Y.Kuo, K.H.

Acta Crystallographica Section B (2000) 56, 3 392-401

a=40.68(7)Å   b=40.68(7)Å   c=12.5460(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

5-Formyl-2-methoxyphenyl 2-iodobenzoate

C15H11IO4

Hu, Qing-PingLi, YanZhou, Hong-YuZheng, Xiu-FangMa, Ming-Liang

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 1 o109-o110

a=7.4730(15)Å   b=8.1841(17)Å   c=11.956(3)Å

α=74.517(3)°   β=86.831(4)°   γ=84.019(3)°

La2 Ca (B10 O19)

B10CaLa2O19

Wang, J.-X.Liu, J.-G.Fu, P.-Z.Wu, Y.-C.Wang, G.-F.Zhou, H.-Y.Chen, C.-T.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2001) 13, 753-755

a=11.043Å   b=6.563Å   c=9.129Å

α=90°   β=91.47°   γ=90°

C11H11NO

C11H11NO

Wu, Jin-JiLi, YinwuZhou, Hai-YunWen, A-HaoLun, Chu-ChuYao, Su-YangKe, ZhuofengYe, Bao-Hui

ACS Catalysis (2016) 1263

a=7.5306(7)Å   b=6.1547(5)Å   c=20.6613(16)Å

α=90°   β=91.838(8)°   γ=90°

C25H24O4

C25H24O4

Li, JingHan, Xiao-NiZhou, He-YeHan, YingChen, Chuan-Feng

The Journal of organic chemistry (2020)

a=15.7398(2)Å   b=18.1447(2)Å   c=16.4868(2)Å

α=90°   β=108.186(2)°   γ=90°

C50H48O8,C4H4N2

C50H48O8,C4H4N2

Li, JingHan, Xiao-NiZhou, He-YeHan, YingChen, Chuan-Feng

The Journal of organic chemistry (2020)

a=13.36730(10)Å   b=25.6000(2)Å   c=16.49370(10)Å

α=90°   β=90.4670(10)°   γ=90°

C50H48O8,C4H2N2

C50H48O8,C4H2N2

Li, JingHan, Xiao-NiZhou, He-YeHan, YingChen, Chuan-Feng

The Journal of organic chemistry (2020)

a=13.3833(2)Å   b=25.6910(5)Å   c=16.5120(3)Å

α=90°   β=89.7135(16)°   γ=90°

C50H48O8,C6H8N2

C50H48O8,C6H8N2

Li, JingHan, Xiao-NiZhou, He-YeHan, YingChen, Chuan-Feng

The Journal of organic chemistry (2020)

a=13.45320(10)Å   b=25.5222(2)Å   c=16.78170(10)Å

α=90°   β=90.0160(10)°   γ=90°

C4H8Br2,C50H48O8

C4H8Br2,C50H48O8

Li, JingHan, Xiao-NiZhou, He-YeHan, YingChen, Chuan-Feng

The Journal of organic chemistry (2020)

a=13.3525(2)Å   b=25.8179(4)Å   c=16.7371(2)Å

α=90°   β=90.5070(10)°   γ=90°

3(C68H52N8O8Zn2),13(H2O)

3(C68H52N8O8Zn2),13(H2O)

Yang, PingWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYe, Bao-Hui

Crystal Growth & Design (2012) 12, 1 99

a=23.2562(6)Å   b=23.2562(6)Å   c=62.035(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C26H22N4O4Zn,2(H2O)

C26H22N4O4Zn,2(H2O)

Yang, PingWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYe, Bao-Hui

Crystal Growth & Design (2012) 12, 1 99

a=8.6826(6)Å   b=8.9946(7)Å   c=17.6757(13)Å

α=89.3300(10)°   β=83.0360(10)°   γ=68.5220(10)°

C34H26N4O4Zn,2(CHCl3)

C34H26N4O4Zn,2(CHCl3)

Yang, PingWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYe, Bao-Hui

Crystal Growth & Design (2012) 12, 1 99

a=13.1420(11)Å   b=9.5179(8)Å   c=14.8006(12)Å

α=90.00°   β=107.7260(10)°   γ=90.00°

C52H44N8O8Zn2

C52H44N8O8Zn2

Yang, PingWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYe, Bao-Hui

Crystal Growth & Design (2012) 12, 1 99

a=7.92(3)Å   b=10.90(4)Å   c=14.83(5)Å

α=71.19(9)°   β=87.24(9)°   γ=74.45(6)°

2(C26H22N4O4Zn),(C3H7NO),2(H2O)

2(C26H22N4O4Zn),(C3H7NO),2(H2O)

Yang, PingWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYe, Bao-Hui

Crystal Growth & Design (2012) 12, 1 99

a=24.73040(10)Å   b=24.73040(10)Å   c=35.5900(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C78H66N12O12Zn3

C78H66N12O12Zn3

Yang, PingWu, Jin-JiZhou, Hai-YunYe, Bao-Hui

Crystal Growth & Design (2012) 12, 1 99

a=20.500(3)Å   b=8.0727(10)Å   c=20.270(3)Å

α=90.00°   β=90.534(2)°   γ=90.00°