Structures by: Zhao S. C.

Total: 3

C16H12I2O

C16H12I2O

Zhu, Hai-TaoJi, Ke-GongYang, FangWang, Li-JingZhao, Shu-ChunAli, ShaukatLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2011) 13, 4 684-687

a=28.7109(10)Å   b=6.0157(2)Å   c=20.2899(9)Å

α=90.00°   β=120.169(4)°   γ=90.00°

C15H17ClO2

C15H17ClO2

Zheng, Zhao-JingShu, Xing-ZhongJi, Ke-GongZhao, Shu-ChunLiang, Yong-Min

Organic letters (2009) 11, 15 3214-3217

a=9.4886(18)Å   b=8.7358(16)Å   c=16.598(3)Å

α=90.00°   β=95.417(9)°   γ=90.00°

C16H18O2

C16H18O2

Zheng, Zhao-JingShu, Xing-ZhongJi, Ke-GongZhao, Shu-ChunLiang, Yong-Min

Organic letters (2009) 11, 15 3214-3217

a=9.971(11)Å   b=8.960(10)Å   c=15.880(17)Å

α=90.00°   β=103.924(16)°   γ=90.00°