Structures by: Zhao F.

Total: 145

HQT52a

C32H40O12

Zhou, LeHe, Qing-JunLu, Li-WeiZhao, FengZhang, YanHuang, Xiao-XiaoLin, BinSong, Shao-Jiang

Journal of natural products (2019) 82, 10 2696-2706

a=9.618(10)Å   b=12.165(6)Å   c=13.421(8)Å

α=90°   β=93.76(4)°   γ=90°

SY1

C32H40O12

Zhou, LeHe, Qing-JunLu, Li-WeiZhao, FengZhang, YanHuang, Xiao-XiaoLin, BinSong, Shao-Jiang

Journal of natural products (2019) 82, 10 2696-2706

a=9.4820(13)Å   b=13.0317(15)Å   c=26.090(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HQT58

C32H40O13

Zhou, LeHe, Qing-JunLu, Li-WeiZhao, FengZhang, YanHuang, Xiao-XiaoLin, BinSong, Shao-Jiang

Journal of natural products (2019) 82, 10 2696-2706

a=12.8834(3)Å   b=14.4364(4)Å   c=16.8811(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HQT59

C32H40O13

Zhou, LeHe, Qing-JunLu, Li-WeiZhao, FengZhang, YanHuang, Xiao-XiaoLin, BinSong, Shao-Jiang

Journal of natural products (2019) 82, 10 2696-2706

a=9.2167(3)Å   b=12.1536(4)Å   c=28.4981(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H25N3

C29H25N3

Zhao, FenLiu, YaowenYang, ShuXie, KaiJiang, Yubo

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1112

a=5.768(2)Å   b=9.924(4)Å   c=20.463(7)Å

α=100.063(4)°   β=91.086(4)°   γ=92.460(4)°

C17H16BrNO2

C17H16BrNO2

Zhao, FengLi, NanZhu, Yi-FanHan, Zhi-Yong

Organic letters (2016) 18, 7 1506-1509

a=10.1594(6)Å   b=11.9897(5)Å   c=12.8474(8)Å

α=90°   β=107.684(7)°   γ=90°

C14H14O6

C14H14O6

Hu, XiaofanYan, JinglingWang, YongxiaMu, Hongliangwang, zikunCheng, HaiyangZhao, FengyuWang, Zhen

Polym. Chem. (2017)

a=10.7247(11)Å   b=7.7401(8)Å   c=14.5763(16)Å

α=90.00°   β=102.544(2)°   γ=90.00°

C15H20O5

C15H20O5

Liu, YueMa, JiangHaoZhao, QianLiao, ChunRuDing, LiQinChen, LiXiaZhao, FengQiu, Feng

Journal of natural products (2013) 76, 6 1150-1156

a=7.2956(15)Å   b=10.729(2)Å   c=18.181(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H22O5

C15H22O5

Wang, Shao-JuanBao, LiHan, Jun-JieWang, Quan-XinYang, Xiao-LiWen, Hua-AnGuo, Liang-DongLi, Shao-JieZhao, FengLiu, Hong-Wei

Journal of natural products (2013) 76, 1 45-50

a=9.89040(10)Å   b=10.02150(10)Å   c=15.2050(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H26N4O3

C29H26N4O3

Jiao, Wei-HuaGao, HaoLi, Chen-YangZhao, FengJiang, Ren-WangWang, YingZhou, Guang-XiongYao, Xin-Sheng

Journal of natural products (2010) 73, 2 167-171

a=12.151(2)Å   b=8.4812(17)Å   c=22.796(5)Å

α=90.00°   β=91.48(3)°   γ=90.00°

C28H28N4O5

C28H28N4O5

Jiao, Wei-HuaGao, HaoLi, Chen-YangZhao, FengJiang, Ren-WangWang, YingZhou, Guang-XiongYao, Xin-Sheng

Journal of natural products (2010) 73, 2 167-171

a=6.3318(8)Å   b=13.7667(18)Å   c=13.9124(10)Å

α=90.472(8)°   β=90.815(8)°   γ=91.818(10)°

C16H22O10

C16H22O10

Yu, YangSong, WeixiaZhu, ChenggenLin, ShengZhao, FengWu, XiuliYue, ZhenggangLiu, BoWang, SujuanYuan, ShaopengHou, QiShi, Jiangong

Journal of natural products (2011) 74, 10 2151-2160

a=8.4601(17)Å   b=11.033(2)Å   c=18.202(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H28O4S

C30H28O4S

Liu, SaiwenTang, LichangChen, HuiZhao, FengDeng, Guo-Jun

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 32 6076-6079

a=9.694(3)Å   b=9.672(3)Å   c=27.021(8)Å

α=90.00°   β=95.745(3)°   γ=90.00°

C28H24O2S

C28H24O2S

Liu, SaiwenTang, LichangChen, HuiZhao, FengDeng, Guo-Jun

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 32 6076-6079

a=5.9048(14)Å   b=20.852(5)Å   c=9.218(2)Å

α=90°   β=94.460(4)°   γ=90°

(1S, 4S, 6R, 10S)-1-hydroxysalvial-7(11)-ene-5,8-dione

C15H22O3

Ma, Jiang-HaoZhao, FengWang, YingLiu, YueGao, Su-YuDing, Li-QinChen, Li-XiaQiu, Feng

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 30 8349-8358

a=7.73264(17)Å   b=8.92045(17)Å   c=20.1079(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H18BrN3O2

C15H18BrN3O2

Zhao, FeiWang, YangZhang, Wen-XiongXi, Zhenfeng

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 31 6266-6270

a=8.8707(18)Å   b=10.082(2)Å   c=18.499(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H21N3O2

C21H21N3O2

Zhao, FeiWang, YangZhang, Wen-XiongXi, Zhenfeng

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 31 6266-6270

a=11.086(2)Å   b=12.727(3)Å   c=13.649(3)Å

α=73.23(3)°   β=84.08(3)°   γ=83.37(3)°

C17H19N3O2

C17H19N3O2

Zhao, FeiWang, YangZhang, Wen-XiongXi, Zhenfeng

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 31 6266-6270

a=11.082(2)Å   b=8.7000(17)Å   c=16.612(3)Å

α=90.00°   β=100.67(3)°   γ=90.00°

C9H14Cl2N2O2

C9H14Cl2N2O2

Zhao, FeiLi, YuexingWang, YangZhang, Wen-XiongXi, Zhenfeng

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 21 3336-3339

a=5.8444(12)Å   b=19.476(4)Å   c=10.909(2)Å

α=90.00°   β=95.18(3)°   γ=90.00°

C35H40Cl6N2O3

C35H40Cl6N2O3

Zhao, FeiLi, YuexingWang, YangZhang, Wen-XiongXi, Zhenfeng

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 21 3336-3339

a=10.058(2)Å   b=25.771(5)Å   c=14.912(3)Å

α=90.00°   β=106.01(3)°   γ=90.00°

C14H13N2O2Cl

C14H13N2O2Cl

Xin, XiaoqingHuang, PengXiang, DexuanZhang, RuiZhao, FengyuZhang, NingDong, Dewen

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 6 1001-1006

a=15.501(3)Å   b=15.080(3)Å   c=11.907(3)Å

α=90.00°   β=102.794(3)°   γ=90.00°

C20H32N,C5H3N2O4,H2O

C20H32N,C5H3N2O4,H2O

Zhao, FengyiLu, WenSu, FanXu, LiJiang, DongSun, XuShi, JiuzhouZhou, MengyiLin, FengCao, Fuliang

MedChemComm (2018) 9, 12 2091-2099

a=10.3659(9)Å   b=7.0531(6)Å   c=16.9815(15)Å

α=90.00°   β=92.543(2)°   γ=90.00°

CHNO

CHNO

Zhao, FengyiLu, WenSu, FanXu, LiJiang, DongSun, XuShi, JiuzhouZhou, MengyiLin, FengCao, Fuliang

MedChemComm (2018) 9, 12 2091-2099

a=6.9872(5)Å   b=15.5151(10)Å   c=19.4250(13)Å

α=90.00°   β=98.467(2)°   γ=90.00°

B12H44Li4N4

B12H44Li4N4

Zheng, XiongfeiYang, YanjingLi, MengxuanZhao, FengqiGu, QinfenMa, XiaohuaGuo, Yanhui

Chemical Communications (2018)

a=8.812993(45)Å   b=8.862578(48)Å   c=8.207642(42)Å

α=90°   β=110.10456(52)°   γ=90°

C26H18N7O3Zn

C26H18N7O3Zn

Guo, Xiao-YuDong, Zhen-PengZhao, FeiLiu, Zhi-LiangWang, Yan-Qin

New Journal of Chemistry (2019) 43, 5 2353

a=9.1505(10)Å   b=10.4512(11)Å   c=13.869(2)Å

α=108.994(13)°   β=101.343(12)°   γ=97.790(9)°

C42H33CuF3FeN4P2,ClO4

C42H33CuF3FeN4P2,ClO4

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=11.3107(8)Å   b=12.1874(8)Å   c=16.3416(11)Å

α=93.122(2)°   β=106.817(2)°   γ=107.096(2)°

C42H32CuF3FeN4P2,H2O

C42H32CuF3FeN4P2,H2O

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=11.0101(6)Å   b=11.7274(6)Å   c=15.4169(8)Å

α=82.9510(10)°   β=72.2160(10)°   γ=84.2850(10)°

C43H35CuF3FeN4P2,ClO4,CH2Cl2

C43H35CuF3FeN4P2,ClO4,CH2Cl2

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=14.6620(9)Å   b=17.0542(11)Å   c=17.7433(11)Å

α=90°   β=95.218(2)°   γ=90°

C43H34CuF3FeN4P2

C43H34CuF3FeN4P2

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=11.6340(18)Å   b=14.542(2)Å   c=15.262(2)Å

α=63.638(3)°   β=67.654(3)°   γ=87.745(4)°

C43H35CuF3FeN4P2,ClO4

C43H35CuF3FeN4P2,ClO4

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=12.7414(7)Å   b=18.5376(9)Å   c=17.2280(8)Å

α=90°   β=92.1780(10)°   γ=90°

C45H42CuFeN4P2,ClO4,CH2Cl2

C45H42CuFeN4P2,ClO4,CH2Cl2

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=12.2325(7)Å   b=12.7959(7)Å   c=16.1249(9)Å

α=79.572(2)°   β=68.8210(10)°   γ=78.8600(10)°

C43H34CuF3FeN4P2

C43H34CuF3FeN4P2

Chen, Jing-LinZeng, Xue-HuaGanesan, ParamaguruHe, Li-HuaLiao, Jin-ShengLiu, Sui-JunWen, He-RuiZhao, FengChi, Yun

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4261

a=12.3724(10)Å   b=12.4276(11)Å   c=14.3099(12)Å

α=89.666(2)°   β=72.705(2)°   γ=70.890(2)°

C3H5N5O2

C3H5N5O2

Zhou, TianhongLi, YanfengXu, KangzhenSong, JirongZhao, Fengqi

New J. Chem. (2017) 41, 1 168

a=3.8235(16)Å   b=16.595(7)Å   c=9.641(4)Å

α=90.00°   β=99.676(7)°   γ=90.00°

C14H13NO6Zn

C14H13NO6Zn

Guo, Xiao-YuZhao, FeiLiu, Jing-JuanLiu, Zhi-LiangWang, Yan-Qin

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 37 20035

a=8.2143(5)Å   b=9.7414(6)Å   c=10.4899(6)Å

α=107.352(2)°   β=101.099(2)°   γ=111.798(2)°

C88H62Co3N28O4

C88H62Co3N28O4

Zhao, FeiDong, Zhen-PengLiu, ZhiliangWang, Yan-Qin

CrystEngComm (2019)

a=19.5322(6)Å   b=6.80496(14)Å   c=32.4249(11)Å

α=90.00°   β=106.039(4)°   γ=90.00°

C60H41Cl2NO3P2

C60H41Cl2NO3P2

Chunmiao HanLiping ZhuFangchao ZhaoZhen ZhangJianzhe WangZhaopeng DengHui XuJing LiDongge MaPengfei Yan

Chem.Commun. (2014) 50, 2670

a=9.4462(4)Å   b=11.4419(6)Å   c=21.7054(8)Å

α=77.790(4)°   β=87.938(3)°   γ=84.139(4)°

CHBNOZn

CHBNOZn

Chun-Yang PanLi-Juan ZhongFeng-Hua ZhaoHong-Mei YangJian Zhou

Chem.Commun. (2015) 51, 753

a=8.670(4)Å   b=8.670(4)Å   c=12.722(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H19CoN5O4

C18H19CoN5O4

Zhao, FanghuaJing, ShuaiChe, YunxiaZheng, Jimin

CrystEngComm (2012) 14, 13 4478

a=9.2705(5)Å   b=9.7701(5)Å   c=11.4534(6)Å

α=72.8870(10)°   β=80.2130(9)°   γ=64.0520(10)°

C13H12CoN3O4

C13H12CoN3O4

Zhao, FanghuaJing, ShuaiChe, YunxiaZheng, Jimin

CrystEngComm (2012) 14, 13 4478

a=11.0663(5)Å   b=7.6170(3)Å   c=16.0392(7)Å

α=90.00°   β=91.7540(10)°   γ=90.00°

C22H21CoN5O5

C22H21CoN5O5

Zhao, FanghuaJing, ShuaiChe, YunxiaZheng, Jimin

CrystEngComm (2012) 14, 13 4478

a=10.195(2)Å   b=10.242(5)Å   c=12.011(2)Å

α=100.37(4)°   β=95.68(3)°   γ=115.82(2)°

C37H31Co2N8O8

C37H31Co2N8O8

Zhao, FanghuaJing, ShuaiChe, YunxiaZheng, Jimin

CrystEngComm (2012) 14, 13 4478

a=10.7631(4)Å   b=11.1927(4)Å   c=15.5583(6)Å

α=107.1090(10)°   β=95.3050(9)°   γ=99.1550(10)°

Co2F2,2(C10H8N2)(C4H4O6),7(O)

Co2F2,2(C10H8N2)(C4H4O6),7(O)

Zhang, GuangjuHu, HailiangLi, HaoZhao, FangfangLiu, YangHe, XiaodieHuang, HuiXu, YanWei, YingKang, Zhenhui

CrystEngComm (2013) 15, 17 3288

a=17.7950(14)Å   b=7.3167(6)Å   c=11.3957(9)Å

α=90.00°   β=97.4790(10)°   γ=90.00°

Co2F2,2(C10H8N2)(C4H4O6),7(O)

Co2F2,2(C10H8N2)(C4H4O6),7(O)

Zhang, GuangjuHu, HailiangLi, HaoZhao, FangfangLiu, YangHe, XiaodieHuang, HuiXu, YanWei, YingKang, Zhenhui

CrystEngComm (2013) 15, 17 3288

a=17.857(10)Å   b=7.324(4)Å   c=11.409(6)Å

α=90.00°   β=97.668(9)°   γ=90.00°

C28H34Br2N2O2Pt

C28H34Br2N2O2Pt

Zhang, JieZhao, FangchaoZhu, XunjinWong, Wai-KwokMa, DonggeWong, Wai-Yeung

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 32 16448

a=29.187(4)Å   b=13.3717(18)Å   c=15.048(2)Å

α=90.00°   β=109.333(2)°   γ=90.00°

C38H27Cd2N5O9

C38H27Cd2N5O9

Guo, Xiao-YuZhao, FeiLiu, Hou-TingWang, Yan-QinLiu, Zhi-LiangGao, En-Qing

RSC Adv. (2017) 7, 31 19039

a=11.8521(11)Å   b=12.2200(12)Å   c=14.6694(15)Å

α=68.971(9)°   β=68.595(9)°   γ=61.417(10)°

C14H11CoNO8

C14H11CoNO8

Guo, Xiao-YuZhao, FeiLiu, Hou-TingWang, Yan-QinLiu, Zhi-LiangGao, En-Qing

RSC Adv. (2017) 7, 31 19039

a=18.480(2)Å   b=9.4446(9)Å   c=8.0006(7)Å

α=90.00°   β=99.263(3)°   γ=90.00°

C14H7NO6Zn

C14H7NO6Zn

Guo, Xiao-YuZhao, FeiLiu, Hou-TingWang, Yan-QinLiu, Zhi-LiangGao, En-Qing

RSC Adv. (2017) 7, 31 19039

a=15.7203(10)Å   b=13.1516(9)Å   c=6.1682(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H32Mn3N6O14

C48H32Mn3N6O14

Guo, Xiao-YuZhao, FeiLiu, Hou-TingWang, Yan-QinLiu, Zhi-LiangGao, En-Qing

RSC Adv. (2017) 7, 31 19039

a=9.6330(10)Å   b=10.6019(9)Å   c=11.2826(10)Å

α=96.503(7)°   β=104.988(8)°   γ=104.111(8)°

C33H23N

C33H23N

Zhao, FeiFan, CongbinChen, ZhaoLiu, GangPu, Shouzhi

RSC Adv. (2017) 7, 69 43845

a=10.5396(17)Å   b=10.8992(17)Å   c=11.6905(18)Å

α=75.586(2)°   β=72.924(2)°   γ=75.975(2)°

C33H23N

C33H23N

Zhao, FeiFan, CongbinChen, ZhaoLiu, GangPu, Shouzhi

RSC Adv. (2017) 7, 69 43845

a=10.6406(19)Å   b=14.908(3)Å   c=15.474(3)Å

α=90.00°   β=94.207(2)°   γ=90.00°

C24H23.5EuN2.5O13

C24H23.5EuN2.5O13

Zhao, FeiGuo, Xiao-YuDong, Zhen-PengLiu, Zhi-LiangWang, Yan-Qin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 27 8972-8982

a=9.8233(8)Å   b=11.1006(13)Å   c=13.2788(12)Å

α=67.740(10)°   β=78.409(8)°   γ=70.095(9)°

In3O4(C8O4H4)3

In3O4(C8O4H4)3

Ji, WenbinHu, HailiangZhang, WeisongHuang, HuiHe, XiaodieHan, XiaoZhao, FangfangLiu, YangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 30 10690-10693

a=19.722(5)Å   b=19.722(5)Å   c=19.722(5)Å

α=90.00°   β=90.000(6)°   γ=90.00°

In(C8H4O4)2

In(C8H4O4)2

Ji, WenbinHu, HailiangZhang, WeisongHuang, HuiHe, XiaodieHan, XiaoZhao, FangfangLiu, YangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 30 10690-10693

a=14.682(6)Å   b=14.682(6)Å   c=12.178(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C10H14Co3N8O8

C10H14Co3N8O8

Zhang, GuangjuLi, HaoZhao, FangfangHu, HailiangHuang, HuiLi, HaitaoHan, XiaoLiu, RuihuaDong, HuanLiu, YangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9423-9427

a=20.7387(5)Å   b=20.7387(5)Å   c=8.4495(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C102H60N18O30Zn3

C102H60N18O30Zn3

Yuan, GuozanHuo, YanpingNie, XiaoliJiang, HongLiu, BinFang, XiaomingZhao, Fenghua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 8 2921-2929

a=31.0821(5)Å   b=21.4890(4)Å   c=16.0173(2)Å

α=90.00°   β=118.5090(10)°   γ=90.00°

C17H11N3O5

C17H11N3O5

Yuan, GuozanHuo, YanpingNie, XiaoliJiang, HongLiu, BinFang, XiaomingZhao, Fenghua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 8 2921-2929

a=22.1420(15)Å   b=8.6629(6)Å   c=15.6854(9)Å

α=90.00°   β=91.506(4)°   γ=90.00°

(H6CrMo6O24)1.5(C2N2H10)5(H2O)

(H6CrMo6O24)1.5(C2N2H10)5(H2O)

Zhang, WeisongGong, JingjingZhang, LiliYang, YananLiu, YangZhang, HengchaoZhang, GuangjuDong, HuanHu, HailiangZhao, FangfangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1760-1769

a=21.8438(10)Å   b=11.7484(6)Å   c=22.3792(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[Mn(Mo12O62P8H8)]7(C2N2H10)6(H2O)

[Mn(Mo12O62P8H8)]7(C2N2H10)6(H2O)

Zhang, WeisongGong, JingjingZhang, LiliYang, YananLiu, YangZhang, HengchaoZhang, GuangjuDong, HuanHu, HailiangZhao, FangfangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1760-1769

a=11.8758(6)Å   b=13.3881(7)Å   c=13.8620(8)Å

α=87.0050(10)°   β=69.6310(10)°   γ=64.7540(10)°

4(C2H10N2)2{[Co(H2O)][CoMo12O24(O1H1)6(H2P1O4)2(P1O4)6]}4(H2O)

4(C2H10N2)2{[Co(H2O)][CoMo12O24(O1H1)6(H2P1O4)2(P1O4)6]}4(H2O)

Zhang, WeisongGong, JingjingZhang, LiliYang, YananLiu, YangZhang, HengchaoZhang, GuangjuDong, HuanHu, HailiangZhao, FangfangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1760-1769

a=16.1094(16)Å   b=11.8543(12)Å   c=17.8232(18)Å

α=90.00°   β=103.296(2)°   γ=90.00°

{Cu2(C2N2H8)4(Mo8O26)}

{Cu2(C2N2H8)4(Mo8O26)}

Zhang, WeisongGong, JingjingZhang, LiliYang, YananLiu, YangZhang, HengchaoZhang, GuangjuDong, HuanHu, HailiangZhao, FangfangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1760-1769

a=13.4301(7)Å   b=15.5335(8)Å   c=16.7731(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(C2N2H10){Cu(C2N2H8)2[P2Mo5O23H2]}2(H2O)

(C2N2H10){Cu(C2N2H8)2[P2Mo5O23H2]}2(H2O)

Zhang, WeisongGong, JingjingZhang, LiliYang, YananLiu, YangZhang, HengchaoZhang, GuangjuDong, HuanHu, HailiangZhao, FangfangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1760-1769

a=10.6894(5)Å   b=11.1431(6)Å   c=12.8197(7)Å

α=75.6950(10)°   β=89.4660(10)°   γ=86.4240(10)°

5(C2N2H8)2(Zn)[Na(H2O)2][NaMo12O24(OH)6(H2PO4)6(PO4)2]11(H2O)

5(C2N2H8)2(Zn)[Na(H2O)2][NaMo12O24(OH)6(H2PO4)6(PO4)2]11(H2O)

Zhang, WeisongGong, JingjingZhang, LiliYang, YananLiu, YangZhang, HengchaoZhang, GuangjuDong, HuanHu, HailiangZhao, FangfangKang, Zhenhui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1760-1769

a=12.3970(6)Å   b=15.1947(8)Å   c=20.9508(10)Å

α=90.9500(10)°   β=92.9970(10)°   γ=96.0490(10)°

C46H44N6O2

C46H44N6O2

Swee Ling LamXiaoqian LiuFangli ZhaoChi-Lik Ken LeeWei Lek Kwan

Chem.Commun. (2013) 49, 4543

a=10.136(2)Å   b=10.200(2)Å   c=10.494(2)Å

α=61.219(4)°   β=74.534(5)°   γ=80.977(5)°

C56H48N6O2

C56H48N6O2

Swee Ling LamXiaoqian LiuFangli ZhaoChi-Lik Ken LeeWei Lek Kwan

Chem.Commun. (2013) 49, 4543

a=10.125(9)Å   b=10.347(9)Å   c=11.204(9)Å

α=104.475(15)°   β=94.514(17)°   γ=104.237(16)°

C38H38O

C38H38O

Zhang, Hui-junWei, JunnianZhao, FeiLiang, YunWang, ZitaoXi, Zhenfeng

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 39 7439-7441

a=7.7703(16)Å   b=11.284(2)Å   c=17.614(4)Å

α=96.96(3)°   β=96.69(3)°   γ=99.11(3)°

C19H22BIO2S

C19H22BIO2S

Zhang, Hui-junWei, JunnianZhao, FeiLiang, YunWang, ZitaoXi, Zhenfeng

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 39 7439-7441

a=7.7475(4)Å   b=14.4249(8)Å   c=34.686(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H27NO

C36H27NO

Bingjia XuMingyuan XieJiajun HeBin XuZhenguo ChiWenjing TianLong JiangFuli ZhaoSiwei LiuYi ZhangZhizhan XuJiarui Xu

Chem.Commun. (2013) 49, 273

a=26.602(4)Å   b=5.8933(9)Å   c=17.336(3)Å

α=90.00°   β=101.602(3)°   γ=90.00°

CoO2(C7H4O4NSCl2)2(C10H8N2)

CoO2(C7H4O4NSCl2)2(C10H8N2)

Zhao, FangfangZhang, GuangjuDong, HuanJi, WenbinZhou, LeiLi, HaoHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2013) 15, 42 8483

a=5.5406(6)Å   b=11.4130(13)Å   c=12.5086(15)Å

α=64.504(2)°   β=88.982(2)°   γ=81.527(2)°

CdO(C7H2O4NSCl2)(C10H8N2)

CdO(C7H2O4NSCl2)(C10H8N2)

Zhao, FangfangZhang, GuangjuDong, HuanJi, WenbinZhou, LeiLi, HaoHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2013) 15, 42 8483

a=10.0260(10)Å   b=10.3105(10)Å   c=10.8084(11)Å

α=67.6180(10)°   β=74.9450(10)°   γ=64.4580(10)°

Zn(C7H2O4NSCl2)(C10H8N2)

Zn(C7H2O4NSCl2)(C10H8N2)

Zhao, FangfangZhang, GuangjuDong, HuanJi, WenbinZhou, LeiLi, HaoHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2013) 15, 42 8483

a=16.236(2)Å   b=10.7795(14)Å   c=22.336(3)Å

α=90.00°   β=110.571(2)°   γ=90.00°

Cu6(C7H4O5NSCl)6(C10H8N2)5(H2O)7

Cu6(C7H4O5NSCl)6(C10H8N2)5(H2O)7

Zhao, FangfangZhang, GuangjuDong, HuanJi, WenbinZhou, LeiLi, HaoHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2013) 15, 42 8483

a=10.6420(11)Å   b=16.0895(16)Å   c=18.2984(19)Å

α=64.614(2)°   β=89.078(2)°   γ=79.539(2)°

C8H14N20O3

C8H14N20O3

Liang, LixuanHuang, HaifengWang, KaiBian, ChengmingSong, JinhongLing, LimingZhao, FengqiZhou, Zhiming

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 41 21954

a=10.223(4)Å   b=12.234(4)Å   c=14.849(5)Å

α=90.00°   β=107.163(4)°   γ=90.00°

C8H16N22O3

C8H16N22O3

Liang, LixuanHuang, HaifengWang, KaiBian, ChengmingSong, JinhongLing, LimingZhao, FengqiZhou, Zhiming

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 41 21954

a=7.102(2)Å   b=10.781(3)Å   c=12.643(4)Å

α=100.980(5)°   β=100.110(4)°   γ=92.151(3)°

C13H18N28O11

C13H18N28O11

Liang, LixuanHuang, HaifengWang, KaiBian, ChengmingSong, JinhongLing, LimingZhao, FengqiZhou, Zhiming

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 41 21954

a=12.2118(10)Å   b=9.2324(5)Å   c=13.7527(14)Å

α=90.00°   β=114.505(4)°   γ=90.00°

C8H12N18O3

C8H12N18O3

Liang, LixuanHuang, HaifengWang, KaiBian, ChengmingSong, JinhongLing, LimingZhao, FengqiZhou, Zhiming

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 41 21954

a=10.489(6)Å   b=11.018(6)Å   c=15.197(8)Å

α=90.00°   β=109.451(7)°   γ=90.00°

O40PW12,C26H40ClCu4N32S8

O40PW12,C26H40ClCu4N32S8

Hu, HailiangZhang, WeisongGong, JingjingDong, HuanZhao, FangfangHuang, HuiLiu, YangZhang, GuangjuKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 25 5642

a=14.703(2)Å   b=14.703(2)Å   c=19.139(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

O40PW12,C13H20Ag3N16(H2O)2S4,4(H2O)

O40PW12,C13H20Ag3N16(H2O)2S4,4(H2O)

Hu, HailiangZhang, WeisongGong, JingjingDong, HuanZhao, FangfangHuang, HuiLiu, YangZhang, GuangjuKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 25 5642

a=18.274(3)Å   b=16.737(3)Å   c=26.438(3)Å

α=90.00°   β=131.755(7)°   γ=90.00°

Cu(C7H5O4NSCl)2(C10H8N2)

Cu(C7H5O4NSCl)2(C10H8N2)

Zhao, FangfangDong, HuanLiu, BeiBeiZhang, GuangjuHuang, HuiHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 21 4422

a=12.3032(16)Å   b=11.0287(15)Å   c=19.618(3)Å

α=90.00°   β=90.411(2)°   γ=90.00°

MnO2(C7H5O4NSCl)2(C10H8N2)

MnO2(C7H5O4NSCl)2(C10H8N2)

Zhao, FangfangDong, HuanLiu, BeiBeiZhang, GuangjuHuang, HuiHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 21 4422

a=5.4158(6)Å   b=11.4254(13)Å   c=12.5590(14)Å

α=114.573(2)°   β=90.156(2)°   γ=95.928(2)°

CoO2(C7H5O4NSCl)2(C10H8N2)

CoO2(C7H5O4NSCl)2(C10H8N2)

Zhao, FangfangDong, HuanLiu, BeiBeiZhang, GuangjuHuang, HuiHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 21 4422

a=5.4158(6)Å   b=11.4254(13)Å   c=12.5590(14)Å

α=114.573(2)°   β=90.156(2)°   γ=95.928(2)°

Ag(C7H5O4NSCl)(C10H8N2)

Ag(C7H5O4NSCl)(C10H8N2)

Zhao, FangfangDong, HuanLiu, BeiBeiZhang, GuangjuHuang, HuiHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 21 4422

a=7.4679(7)Å   b=10.8411(10)Å   c=11.3461(11)Å

α=77.045(2)°   β=70.9170(10)°   γ=76.493(2)°

CdO(C7H4O4NSCl)(C10H8N2)

CdO(C7H4O4NSCl)(C10H8N2)

Zhao, FangfangDong, HuanLiu, BeiBeiZhang, GuangjuHuang, HuiHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 21 4422

a=10.1145(8)Å   b=10.2684(8)Å   c=10.8689(9)Å

α=74.2190(10)°   β=68.0850(10)°   γ=64.2910(10)°

ZnO(C7H4O4NSCl)2(C10H8N2)

ZnO(C7H4O4NSCl)2(C10H8N2)

Zhao, FangfangDong, HuanLiu, BeiBeiZhang, GuangjuHuang, HuiHu, HailiangLiu, YangKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 21 4422

a=15.746(4)Å   b=10.962(3)Å   c=22.411(5)Å

α=90.00°   β=109.335(4)°   γ=90.00°

C8H24Cu2Mo12N16O46.5PS2

C8H24Cu2Mo12N16O46.5PS2

Hu, HailiangZhang, WeisongGong, JingjingDong, HuanZhao, FangfangHuang, HuiLiu, YangZhang, GuangjuKang, Zhenhui

CrystEngComm (2014) 16, 25 5642

a=16.380(2)Å   b=20.382(3)Å   c=31.993(4)Å

α=90.00°   β=97.917(2)°   γ=90.00°

C7H13N10O8Zn2

C7H13N10O8Zn2

Zhao, FanghuaZheng, Jimin

RSC Adv. (2014)

a=12.511(3)Å   b=10.165(2)Å   c=12.487(3)Å

α=90.00°   β=102.05(3)°   γ=90.00°

C16H14N12O10Zn3

C16H14N12O10Zn3

Zhao, FanghuaZheng, Jimin

RSC Adv. (2014)

a=19.474(4)Å   b=9.849(2)Å   c=12.064(2)Å

α=90.00°   β=96.55(3)°   γ=90.00°

Bis[amino(hydrazinyl)methylidene]azanium 5,5'-[1,2,4,5-tetrazine-3,6-diylbis(azanediyl)]bis(1<i>H</i>-1,2,3,4-tetrazol-1-ide) dihydrate

2(CH7N4),C4H2N142,2(H2O)

Liu, QingChen, XiangCao, WenliYang, JinZhang, WenhuiRen, YinghuiMa, HaixiaZhao, FengqiHu, Rongzu

Acta Crystallographica Section C (2017) 73, 11 941-945

a=12.231(6)Å   b=3.919(2)Å   c=17.968(9)Å

α=90°   β=92.949(9)°   γ=90°

4-(4-bromo-5-methylthiophen-2-yl)pyridine

C10H8BrNS

Xu, FengyingChen, ZihuiZhang, FushiWang, Ru-JiZhao, Fuqun

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 o1672-o1673

a=12.726(4)Å   b=11.629(4)Å   c=13.705(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1,2-bis(3-methylbenzothien-2-yl)perfluorocyclopentene

C23H14F6S2

Sun, FanZhang, FushiWang, RujiZhao, FuqunPu, Shouzhi

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 7 o981-o982

a=18.8350(18)Å   b=9.3507(9)Å   c=11.643(2)Å

α=90.00°   β=94.653(11)°   γ=90.00°

3-(4-tert-Butylphenoxy)phthalonitrile

C18H16N2O

Xin HuangFuqun ZhaoRu-Ji WangFushi ZhangChen-Ho, Tung

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4384-o4386

a=8.7541(10)Å   b=6.8132(5)Å   c=13.5203(19)Å

α=90.00°   β=100.280(13)°   γ=90.00°

Dichlorobis[4-(methylsulfanyl)aniline-κN]palladium(II)

C14H18Cl2N2PdS2

Pan, Yue-LiZhao, FengYang, Song

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 m239-m240

a=14.5222(19)Å   b=7.8998(10)Å   c=7.6175(10)Å

α=90.00°   β=101.751(2)°   γ=90.00°

3,4-Dicyanophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside

C22H22N2O10

Bin, YuejingZhao, FuqunZhang, FushiWang, Ru-Ji

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o63-o63

a=8.175(2)Å   b=10.2076(10)Å   c=29.562(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Poly[[aqua[μ~4~-2,2-(diazene-1,2-diyl)dibenzoato]lead(II)] 1,2-bis(pyridin-4-yl)ethylene hemisolvate]

C28H20N4O10Pb2,C12H10N2

Ma, FengjiYu, CaixiaWang, HuijuanZhao, Feng

Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 10 934-936

a=8.2704(17)Å   b=9.927(2)Å   c=11.729(2)Å

α=95.99(3)°   β=101.66(3)°   γ=97.16(3)°

Poly[[μ~2~-(<i>E</i>)-1,2-bis(pyridin-4-yl)ethene][μ~4~-(<i>E</i>)-2,2-(diazene-1,2-diyl)dibenzoato][μ~2~-(<i>E</i>)-2,2'-(diazene-1,2-diyl)dibenzoato]dizinc(II)]

C20H13N3O4Zn

Yu, Cai-XiaZhao, FengZhou, MinZhi, Dan-FengLiu, Lei-Lei

Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 3 277-280

a=8.1153(16)Å   b=9.3797(19)Å   c=13.350(3)Å

α=93.81(3)°   β=105.48(3)°   γ=114.03(3)°

Poly[aqua[μ~4~-3,3-(diazenediyl)dibenzoato]zinc]

C14H10N2O5Zn

Liu, Lei-LeiZhao, Feng

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 1 29-32

a=14.424(4)Å   b=6.3401(16)Å   c=7.234(2)Å

α=90.00°   β=92.51(3)°   γ=90.00°

Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalenium--tetrachloridocobaltate(II) (3/2)

3(C10H8S81.33),2(Cl4Co2)

Zhao, FuqiLi, PingZhu, XiaohuiDong, Lihua

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 m1516

a=6.7904(19)Å   b=9.6402(18)Å   c=20.499(4)Å

α=86.280(14)°   β=89.967(19)°   γ=78.456(19)°

C100H104IN2O2Yb,2(C7H8)

C100H104IN2O2Yb,2(C7H8)

Wang, WeifanShen, XingchaoZhao, FengyiJiang, HuanYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

The Journal of organic chemistry (2017)

a=17.7803(6)Å   b=25.6504(8)Å   c=20.8183(6)Å

α=90°   β=92.2807(11)°   γ=90°

C13H18O4

C13H18O4

Fang, LizhenZhao, FangfeiHu, ShuyuHan, LiliHu, XiaojingWang, MingyongSun, QianqianWu, Huipan

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 19 12213-12220

a=6.8682(2)Å   b=9.6210(4)Å   c=18.8039(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H15F3N2OS

C19H15F3N2OS

Wang, YangZhao, FeiChi, YueZhang, Wen-XiongXi, Zhenfeng

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 22 11146-11154

a=23.049(5)Å   b=7.2946(15)Å   c=20.980(4)Å

α=90.00°   β=99.77(3)°   γ=90.00°

C13H13Cl2F2NO4

C13H13Cl2F2NO4

Fu-Lu ZhaoJin-Tao Liu

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 3801-3805

a=7.9132(12)Å   b=9.9342(16)Å   c=10.9874(18)Å

α=109.281(3)°   β=97.029(3)°   γ=107.275(3)°