Structures by: Zhang R.

Total: 469

2(C20H24O5),H2O

2(C20H24O5),H2O

Zhang, Xing-JieZhong, Wei-MaoLiu, Rui-XueWang, Yong-MeiLuo, TingZou, YanQin, Hua-YanLi, Xiao-LiZhang, RuihanXiao, Wei-Lie

Journal of natural products (2020) 83, 9 2545-2558

a=7.7633(2)Å   b=10.4691(3)Å   c=22.3209(7)Å

α=90.00°   β=90.2110(10)°   γ=90.00°

C22H32O6

C22H32O6

Zhang, Xing-JieZhong, Wei-MaoLiu, Rui-XueWang, Yong-MeiLuo, TingZou, YanQin, Hua-YanLi, Xiao-LiZhang, RuihanXiao, Wei-Lie

Journal of natural products (2020) 83, 9 2545-2558

a=9.4086(2)Å   b=11.8075(3)Å   c=18.6030(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Z)-(3-Benzyl-2-(phenylimino)oxazolidin-4-yl)methanol

C17H18N2O2

Lai, ZengweiZhang, RenweiFeng, QiangSun, Jianwei

Chemical Science (2020)

a=10.7941(3)Å   b=9.6492(3)Å   c=14.6149(4)Å

α=90°   β=109.529(3)°   γ=90°

(Z)-(3-Benzyl-2-((2-fluorophenyl)imino)thiazolidin-4-yl)methanol

C17H17FN2OS

Lai, ZengweiZhang, RenweiFeng, QiangSun, Jianwei

Chemical Science (2020)

a=9.7070(3)Å   b=12.3991(6)Å   c=13.7578(6)Å

α=110.620(4)°   β=90.804(3)°   γ=101.885(3)°

4.02(C63.5H55.5N2O2),8(BF4),1.5(CH2Cl2),2(H2O)

4.02(C63.5H55.5N2O2),8(BF4),1.5(CH2Cl2),2(H2O)

Chen, KongqiZhang, RongyuanLi, GanggangLi, BaoxiMa, YaoSun, MingWang, ZhimingTang, Ben Zhong

Materials Horizons (2020) 7, 11 3005-3010

a=17.7648(7)Å   b=18.0515(5)Å   c=22.0097(7)Å

α=77.093(2)°   β=66.749(3)°   γ=62.317(3)°

C11H13NO3

C11H13NO3

Li, HuaqiangZhang, RungeCao, FeiWang, JianpingHu, ZhengxiZhang, Yonghui

Journal of natural products (2020) 83, 7 2200-2206

a=5.42071(10)Å   b=12.6801(3)Å   c=14.9194(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H22O4

C15H22O4

Li, HuaqiangZhang, RungeCao, FeiWang, JianpingHu, ZhengxiZhang, Yonghui

Journal of natural products (2020) 83, 7 2200-2206

a=6.34756(13)Å   b=7.9249(2)Å   c=13.5609(3)Å

α=90°   β=93.6003(19)°   γ=90°

C15H22O3

C15H22O3

Li, HuaqiangZhang, RungeCao, FeiWang, JianpingHu, ZhengxiZhang, Yonghui

Journal of natural products (2020) 83, 7 2200-2206

a=9.77217(5)Å   b=9.81597(5)Å   c=13.76057(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H17F6N2P

C17H17F6N2P

Zhang, RuoyaoNiu, GuangleLu, QingHuang, XiaolinChau, Joe H. C.Kwok, Ryan T. K.Yu, XiaoqiangLi, Min-HuiLam, Jacky W. Y.Tang, Ben Zhong

Chemical Science (2020) 11, 29 7676-7684

a=6.8004(9)Å   b=11.9948(15)Å   c=21.500(3)Å

α=90°   β=95.373(4)°   γ=90°

I,C16H19N2

I,C16H19N2

Guo, LifangLi, ChuanyaShang, HaiZhang, RuoyaoLi, XuechenLu, QingCheng, XiaoLiu, ZhiqiangSun, Jing ZhiYu, Xiaoqiang

Chemical Science (2020) 11, 3 661-670

a=6.29025(14)Å   b=7.62301(17)Å   c=32.0065(7)Å

α=90°   β=90.1584(19)°   γ=90°

I,C17H18N2

I,C17H18N2

Guo, LifangLi, ChuanyaShang, HaiZhang, RuoyaoLi, XuechenLu, QingCheng, XiaoLiu, ZhiqiangSun, Jing ZhiYu, Xiaoqiang

Chemical Science (2020) 11, 3 661-670

a=6.9063(2)Å   b=7.9318(2)Å   c=30.1570(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

3(I),2(C21H29N2),C22H29N,2(O)

3(I),2(C21H29N2),C22H29N,2(O)

Guo, LifangLi, ChuanyaShang, HaiZhang, RuoyaoLi, XuechenLu, QingCheng, XiaoLiu, ZhiqiangSun, Jing ZhiYu, Xiaoqiang

Chemical Science (2020) 11, 3 661-670

a=14.6729(7)Å   b=15.6807(7)Å   c=16.4518(7)Å

α=85.945(4)°   β=73.880(4)°   γ=62.636(5)°

C13H13N3O4,H2O

C13H13N3O4,H2O

Yang, YaxiZhang, RukangLi, ZhaojunMei, LiangheWan, ShiliDing, HongChen, ZhifengXing, JingFeng, HuijinHan, JieJiang, HualiangZheng, MingyueLuo, ChengZhou, Bing

Journal of medicinal chemistry (2020)

a=8.4194(2)Å   b=8.5433(2)Å   c=19.1641(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H14N4O2

C15H14N4O2

Yang, YaxiZhang, RukangLi, ZhaojunMei, LiangheWan, ShiliDing, HongChen, ZhifengXing, JingFeng, HuijinHan, JieJiang, HualiangZheng, MingyueLuo, ChengZhou, Bing

Journal of medicinal chemistry (2020)

a=5.8178(3)Å   b=16.9835(10)Å   c=28.2863(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H28N4O5

C26H28N4O5

Yang, YaxiZhang, RukangLi, ZhaojunMei, LiangheWan, ShiliDing, HongChen, ZhifengXing, JingFeng, HuijinHan, JieJiang, HualiangZheng, MingyueLuo, ChengZhou, Bing

Journal of medicinal chemistry (2020)

a=11.7728(11)Å   b=11.7728(11)Å   c=17.1159(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H23F4N5O5

C25H23F4N5O5

Yang, YaxiZhang, RukangLi, ZhaojunMei, LiangheWan, ShiliDing, HongChen, ZhifengXing, JingFeng, HuijinHan, JieJiang, HualiangZheng, MingyueLuo, ChengZhou, Bing

Journal of medicinal chemistry (2020)

a=10.1492(4)Å   b=10.1392(4)Å   c=25.2626(11)Å

α=96.5150(10)°   β=96.5150(10)°   γ=107.35°

C15H12N2O

C15H12N2O

Yin, KunZhang, Ronghua

Organic letters (2017) 19, 7 1530-1533

a=16.4017(15)Å   b=7.1335(7)Å   c=20.0858(18)Å

α=90°   β=95.665(3)°   γ=90°

C16H14N2O

C16H14N2O

Yin, KunZhang, Ronghua

Organic letters (2017) 19, 7 1530-1533

a=9.9288(5)Å   b=26.7988(15)Å   c=4.7384(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H22N2O2

C18H22N2O2

Yuan, JingwenZhang, QianYu, MangfeiHuang, PengZhang, RuiDong, Dewen

Organic letters (2015) 17, 20 5012-5015

a=8.340(11)Å   b=25.16(3)Å   c=8.134(10)Å

α=90.00°   β=109.63(2)°   γ=90.00°

C18H17NO3S

C18H17NO3S

Sun, DeliZhang, Ronghua

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 1 92

a=17.5580(12)Å   b=9.3310(6)Å   c=9.8891(6)Å

α=90°   β=91.367(2)°   γ=90°

C13H15NO3S

C13H15NO3S

Sun, DeliZhang, Ronghua

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 1 92

a=15.8995(14)Å   b=8.3725(8)Å   c=9.9537(9)Å

α=90°   β=100.406(3)°   γ=90°

C15H24O2

C15H24O2

Zhang, RuifeiFeng, XiaoSu, GuozhuMu, ZejingZhang, HexingeZhao, YananJiao, ShungangCao, LanChen, SuyileTu, PengfeiChai, Xingyun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1711-1720

a=6.0342(4)Å   b=12.8921(8)Å   c=17.5406(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H26O

C15H26O

Zhang, RuifeiFeng, XiaoSu, GuozhuMu, ZejingZhang, HexingeZhao, YananJiao, ShungangCao, LanChen, SuyileTu, PengfeiChai, Xingyun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1711-1720

a=6.0061(3)Å   b=25.4056(9)Å   c=13.9957(7)Å

α=90.00°   β=92.894(4)°   γ=90.00°

C16H26O3

C16H26O3

Zhang, RuifeiFeng, XiaoSu, GuozhuMu, ZejingZhang, HexingeZhao, YananJiao, ShungangCao, LanChen, SuyileTu, PengfeiChai, Xingyun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1711-1720

a=7.4903(6)Å   b=10.5587(10)Å   c=11.2330(9)Å

α=63.805(9)°   β=72.976(7)°   γ=85.623(7)°

C15H24O2

C15H24O2

Zhang, RuifeiFeng, XiaoSu, GuozhuMu, ZejingZhang, HexingeZhao, YananJiao, ShungangCao, LanChen, SuyileTu, PengfeiChai, Xingyun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1711-1720

a=6.02825(15)Å   b=12.9002(4)Å   c=17.5524(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

I,C35H47N2O

I,C35H47N2O

Zhang, RuoyaoNiu, GuangleLi, XuechenGuo, LifangZhang, HuamiaoYang, RuiChen, YuncongYu, XiaoqiangTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=6.9216(2)Å   b=59.8833(15)Å   c=7.8371(4)Å

α=90°   β=94.192(3)°   γ=90°

I,C27H37N2

I,C27H37N2

Zhang, RuoyaoNiu, GuangleLi, XuechenGuo, LifangZhang, HuamiaoYang, RuiChen, YuncongYu, XiaoqiangTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=10.5322(2)Å   b=16.7869(4)Å   c=43.8778(8)Å

α=90°   β=90.202(2)°   γ=90°

C15H18N2OS

C15H18N2OS

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=5.9659(3)Å   b=16.3145(7)Å   c=14.5127(6)Å

α=90.00°   β=99.253(3)°   γ=90.00°

C12H12O2S

C12H12O2S

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=16.151(15)Å   b=7.314(7)Å   c=19.036(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H16O2S

C15H16O2S

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=11.978(6)Å   b=7.388(4)Å   c=16.198(8)Å

α=90.00°   β=109.288(9)°   γ=90.00°

C41H55Cl2FeN3,C4H8O

C41H55Cl2FeN3,C4H8O

Wang, ZhengZhang, RandiZhang, WenjuanSolan, GregoryLiu, Qingbintongling, liangSun, Wen Hua

Catalysis Science & Technology (2019)

a=13.3638(3)Å   b=34.6037(6)Å   c=18.3685(4)Å

α=90°   β=102.600(2)°   γ=90°

C41H55Cl4Fe2N3O

C41H55Cl4Fe2N3O

Wang, ZhengZhang, RandiZhang, WenjuanSolan, GregoryLiu, Qingbintongling, liangSun, Wen Hua

Catalysis Science & Technology (2019)

a=12.228(2)Å   b=21.820(4)Å   c=16.338(3)Å

α=90°   β=104.20(3)°   γ=90°

C114.93H54.85Cl1.84N4NiO0.96

C114.93H54.85Cl1.84N4NiO0.96

Rui ZhangMichihisa MurataTomoko AharenAtsushi WakamiyaTakafumi Shimoaka,Takeshi HasegawaYasujiro Murata

Nature Chemistry (2016) 8, 435-441

a=14.3930(11)Å   b=14.6571(11)Å   c=18.8797(14)Å

α=87.4893(9)°   β=86.8843(9)°   γ=60.8258(8)°

C13H13N5O

C13H13N5O

Peng, LuXu, ShidangZheng, XiaokunCheng, XiaminZhang, RuoyuLiu, JieLiu, BinTong, Aijun

Analytical chemistry (2017) 89, 5 3162-3168

a=8.2282(4)Å   b=6.9940(3)Å   c=22.3201(9)Å

α=90.00°   β=91.010(4)°   γ=90.00°

C26H30N6O2

C26H30N6O2

Peng, LuXu, ShidangZheng, XiaokunCheng, XiaminZhang, RuoyuLiu, JieLiu, BinTong, Aijun

Analytical chemistry (2017) 89, 5 3162-3168

a=15.8245(3)Å   b=8.2945(2)Å   c=19.2897(4)Å

α=90.00°   β=106.414(2)°   γ=90.00°

C30H38O11

C30H38O11

Gao, LeiZhang, RujunLan, JianfengNing, RuonanWu, DiChen, DiZhao, Weimin

Journal of natural products (2016) 79, 12 3039-3046

a=9.4232(2)Å   b=8.8867(2)Å   c=18.0421(4)Å

α=90°   β=104.3560(10)°   γ=90°

C15H17N5O

C15H17N5O

Peng, LuXu, ShidangZheng, XiaokunCheng, XiaminZhang, RuoyuLiu, JieLiu, BinTong, Aijun

Analytical chemistry (2017) 89, 5 3162-3168

a=9.956(2)Å   b=7.2740(15)Å   c=21.198(4)Å

α=90.00°   β=91.92(3)°   γ=90.00°

2(C7H12N2O3S),CH4O

2(C7H12N2O3S),CH4O

Deng, JieXu, Bao-HuaWang, Yao-FengMo, Xian-EnZhang, RuiLi, YouZhang, Suo-Jiang

Catal. Sci. Technol. (2017)

a=7.8403(2)Å   b=12.7512(3)Å   c=10.5247(2)Å

α=90.00°   β=91.486(2)°   γ=90.00°

C21H23NO5S

C21H23NO5S

Li, Xing-ShuoZhao, Liang-LiangWang, Xiao-KeCao, Li−LiShi, Xiao-QianZhang, RuiQi, Jing

Organic Letters (2017)

a=20.6097(11)Å   b=8.9853(4)Å   c=21.9169(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H24N2O

C30H24N2O

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=11.0962(17)Å   b=21.800(3)Å   c=19.774(3)Å

α=90.00°   β=105.379(3)°   γ=90.00°

C29H20.6667N2O0.3333

C29H20.6667N2O0.3333

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=19.548(9)Å   b=18.292(8)Å   c=21.819(10)Å

α=90.00°   β=108.996(5)°   γ=90.00°

C33H28N2O2

C33H28N2O2

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=12.852(5)Å   b=15.692(5)Å   c=25.641(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H28N2O2

C33H28N2O2

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=12.859(5)Å   b=15.737(6)Å   c=25.688(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H50.5N0.5O4.5

C31H50.5N0.5O4.5

Wang, HongminNing, RuonanShen, YuChen, ZhenhuaLi, JinlongZhang, RujunLeng, YingZhao, Weimin

Journal of natural products (2014) 77, 8 1910

a=16.5653(2)Å   b=7.60490(10)Å   c=23.1068(3)Å

α=90°   β=98.4080(10)°   γ=90°

C30H50O4

C30H50O4

Wang, HongminNing, RuonanShen, YuChen, ZhenhuaLi, JinlongZhang, RujunLeng, YingZhao, Weimin

Journal of natural products (2014) 77, 8 1910

a=8.5098(2)Å   b=12.7020(3)Å   c=25.9391(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H48O6

C30H48O6

Wang, HongminNing, RuonanShen, YuChen, ZhenhuaLi, JinlongZhang, RujunLeng, YingZhao, Weimin

Journal of natural products (2014) 77, 8 1910

a=7.6982(12)Å   b=19.440(3)Å   c=21.085(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H52Co2MnN20O8

C44H52Co2MnN20O8

Rui-hong ZhangQing-lun WangGuang-ming Yang

Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 178-183

a=9.847(3)Å   b=11.660(4)Å   c=12.169(4)Å

α=79.728(5)°   β=70.235(4)°   γ=73.535(5)°

C20H18CoN4O2

C20H18CoN4O2

Rui-hong ZhangQing-lun WangGuang-ming Yang

Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 178-183

a=9.182(2)Å   b=7.4731(17)Å   c=13.494(3)Å

α=90.00°   β=106.672(3)°   γ=90.00°

C20H20Cd0.50CoN10O3

C20H20Cd0.50CoN10O3

Rui-hong ZhangQing-lun WangGuang-ming Yang

Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 178-183

a=8.713(4)Å   b=9.714(5)Å   c=13.316(6)Å

α=97.967(5)°   β=95.629(9)°   γ=104.336(7)°

C20H21Co1.50N10O3

C20H21Co1.50N10O3

Rui-hong ZhangQing-lun WangGuang-ming Yang

Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 178-183

a=8.580(4)Å   b=9.636(4)Å   c=13.281(6)Å

α=97.978(5)°   β=96.321(6)°   γ=104.489(7)°

C30H24N2O

C30H24N2O

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=11.0962(17)Å   b=21.800(3)Å   c=19.774(3)Å

α=90.00°   β=105.379(3)°   γ=90.00°

C29H20.6666N2O0.3333

C29H20.6666N2O0.3333

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=19.548(9)Å   b=18.292(8)Å   c=21.819(10)Å

α=90.00°   β=108.996(5)°   γ=90.00°

C33H28N2O2

C33H28N2O2

Li, RuohanXiao, ShuzhangLi, YiLin, QifeiZhang, RonghuaZhao, JunYang, ChangyingZou, KunLi, DongshengYi, Tao

Chemical Science (2014) 5, 10 3922

a=12.859(5)Å   b=15.737(6)Å   c=25.688(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C41H42N2O4

C41H42N2O4

Li, JieChen, GangWang, ZhengZhang, RuzhouZhang, XumuDing, Kuiling

Chemical Science (2011) 2, 6 1141

a=11.0978(11)Å   b=10.0421(10)Å   c=15.8898(16)Å

α=90.00°   β=99.529(2)°   γ=90.00°

N-(6-amino-1-(3-chlorophenyl)-5-cyano-3-phenylpyridin-2(1H)-ylidene)-4-methylbenzenesulfonamide

C25H19ClN4O2S,C4H8O

Zhou, FenguoLiu, XuZhang, NingLiang, YongjiuZhang, RuiXin, XiaoqingDong, Dewen

Organic letters (2013) 15, 22 5786-5789

a=11.8463(10)Å   b=13.1890(11)Å   c=17.3532(14)Å

α=90.00°   β=91.800(2)°   γ=90.00°

C13H15ClN2O2

C13H15ClN2O2

Xiang, DexuanXin, XiaoqingLiu, XuZhang, RuiYang, JimingDong, Dewen

Organic letters (2012) 14, 2 644-647

a=16.142(3)Å   b=8.118(4)Å   c=20.461(6)Å

α=90.000°   β=97.661(6)°   γ=90.000°

C18H15NO2

C18H15NO2

Liu, XuZhang, QianZhang, DingyuanXin, XiaoqingZhang, RuiZhou, FenguoDong, Dewen

Organic letters (2013) 15, 4 776-779

a=16.6508(12)Å   b=12.0775(9)Å   c=14.6164(11)Å

α=90.00°   β=109.5390(10)°   γ=90.00°

C35H40O9

C35H40O9

Ning, RuonanLei, YunLiu, ShuangzhuWang, HuanZhang, RujunWang, WeiZhu, YingdongZhang, HaiyanZhao, Weimin

Journal of natural products (2015) 78, 9 2175-2186

a=9.1983(2)Å   b=18.6272(4)Å   c=18.7098(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H17NO3

C19H17NO3

Su, YingpengZhang, RongXue, WenxuanLiu, XuanZhao, YananWang, Ke-HuHuang, DanfengHuo, CongdeHu, Yulai

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 10 1940-1948

a=9.0158(2)Å   b=10.7244(3)Å   c=32.8321(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H10FNO2

C11H10FNO2

Zhu, GuohaoQiu, ShinengXi, YangDing, YaoZhang, DongmingZhang, RongHe, GuangkeZhu, Hongjun

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 32 7746-7753

a=7.106(6)Å   b=6.266(6)Å   c=22.60(2)Å

α=90.00°   β=96.873(14)°   γ=90.00°

C22H28BNO4S

C22H28BNO4S

He, GuangkeChen, ShanWang, QiangHuang, HaiZhang, QijunZhang, DongmingZhang, RongZhu, Hongjun

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 31 5945-5953

a=30.245(6)Å   b=14.537(3)Å   c=10.379(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H16N5,Br

C10H16N5,Br

Zhang, ChenHuang, BoBao, Ai-QingLi, XiaoGuo, ShunnaZhang, Jin-QuanXu, Jun-ZhiZhang, RihaoCui, Dong-Mei

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 47 11432-11437

a=12.2189(10)Å   b=5.8949(4)Å   c=18.2917(13)Å

α=90.00°   β=105.995(2)°   γ=90.00°

C11H18N5O,I

C11H18N5O,I

Zhang, ChenHuang, BoBao, Ai-QingLi, XiaoGuo, ShunnaZhang, Jin-QuanXu, Jun-ZhiZhang, RihaoCui, Dong-Mei

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 47 11432-11437

a=10.7823(4)Å   b=11.5658(3)Å   c=11.9326(4)Å

α=90.00°   β=90.080(3)°   γ=90.00°

C29H19Cl2NO2

C29H19Cl2NO2

Zhao, Yu-LeiYuan, YangXu, MurongZheng, ZhongZhang, RunhuaLI, Yanzhong

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=7.6783(13)Å   b=11.4349(19)Å   c=13.505(2)Å

α=96.491(4)°   β=91.287(4)°   γ=100.696(4)°

C29H19Cl2NO2

C29H19Cl2NO2

Zhao, Yu-LeiYuan, YangXu, MurongZheng, ZhongZhang, RunhuaLI, Yanzhong

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=26.413(4)Å   b=8.3862(13)Å   c=12.2342(18)Å

α=90°   β=115.572(3)°   γ=90°

C29H22N2O3

C29H22N2O3

Zhao, Yu-LeiYuan, YangXu, MurongZheng, ZhongZhang, RunhuaLI, Yanzhong

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=10.396(3)Å   b=12.966(4)Å   c=16.944(5)Å

α=81.864(6)°   β=89.495(5)°   γ=89.905(5)°

C22H19FINO2S

C22H19FINO2S

Xi, YangZhu, GuohaoTang, LuningMa, shihanZhang, DongmingZhang, RongHe, GuangkeZhu, Hongjun

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=11.270(2)Å   b=7.5710(15)Å   c=13.366(3)Å

α=90.00°   β=109.99(3)°   γ=90.00°

C13H13NO2

C13H13NO2

Liu, XuXin, XinXiang, DexuanZhang, RuiKumar, SantoshZhou, FenguoDong, Dewen

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 29 5643-5646

a=5.5086(4)Å   b=8.9755(7)Å   c=11.5642(9)Å

α=103.510(1)°   β=95.810(1)°   γ=101.073(1)°

C21H20N2O5

C21H20N2O5

Liu, Yi-YinDuan, Shu-WenZhang, RuiLiu, Yun-HangChen, Jia-RongXiao, Wen-Jing

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 23 5224-5228

a=13.9952(18)Å   b=8.4878(11)Å   c=16.603(2)Å

α=90.00°   β=101.548(2)°   γ=90.00°

C21H20N2O5

C21H20N2O5

Liu, Yi-YinDuan, Shu-WenZhang, RuiLiu, Yun-HangChen, Jia-RongXiao, Wen-Jing

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 23 5224-5228

a=9.4039(10)Å   b=17.681(2)Å   c=12.4340(14)Å

α=90.00°   β=110.481(2)°   γ=90.00°

C34H33N3O8

C34H33N3O8

Liu, Yi-YinDuan, Shu-WenZhang, RuiLiu, Yun-HangChen, Jia-RongXiao, Wen-Jing

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 23 5224-5228

a=9.1206(7)Å   b=12.5475(9)Å   c=15.2318(11)Å

α=103.4150(10)°   β=99.6250(10)°   γ=110.1110(10)°

C17H16ClNO4

C17H16ClNO4

Xin, XiaoqingZhang, QianLiang, YongjiuZhang, RuiDong, Dewen

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 15 2427-2435

a=7.7069(10)Å   b=10.4968(14)Å   c=11.1874(15)Å

α=93.206(2)°   β=102.273(2)°   γ=104.014(2)°

C16H15ClN2O2

C16H15ClN2O2

Xin, XiaoqingLiu, XuZhang, DingyuanZhang, RuiLiang, YongjiuHan, FusheDong, Dewen

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 29 5477-5483

a=13.476(5)Å   b=6.865(3)Å   c=17.826(7)Å

α=90.00°   β=104.273(7)°   γ=90.00°

C17H16N2O3

C17H16N2O3

Xin, XiaoqingLiu, XuZhang, DingyuanZhang, RuiLiang, YongjiuHan, FusheDong, Dewen

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 29 5477-5483

a=8.8199(8)Å   b=12.7684(12)Å   c=13.8563(13)Å

α=90.00°   β=91.733(2)°   γ=90.00°

C14H13N2O2Cl

C14H13N2O2Cl

Xin, XiaoqingHuang, PengXiang, DexuanZhang, RuiZhao, FengyuZhang, NingDong, Dewen

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 6 1001-1006

a=15.501(3)Å   b=15.080(3)Å   c=11.907(3)Å

α=90.00°   β=102.794(3)°   γ=90.00°

BCsNa2O11P2Y2

BCsNa2O11P2Y2

Zhao, DanXue, YaliZhang, RuijuanFan, YanpingLiu, BaozhongLi, YananZhang, Shirui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10104-10113

a=6.9491(6)Å   b=14.9073(12)Å   c=10.6201(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BCsLu2Na2O11P2

BCsLu2Na2O11P2

Zhao, DanXue, YaliZhang, RuijuanFan, YanpingLiu, BaozhongLi, YananZhang, Shirui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10104-10113

a=6.8750(5)Å   b=14.6919(10)Å   c=10.5581(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BCsGd2Na2O11P2

BCsGd2Na2O11P2

Zhao, DanXue, YaliZhang, RuijuanFan, YanpingLiu, BaozhongLi, YananZhang, Shirui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10104-10113

a=7.0291(6)Å   b=15.1435(13)Å   c=10.6895(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C53H47Cl2F4FeN3

C53H47Cl2F4FeN3

Zhang, QiuyueZhang, RandiHan, MingyangYang, WenhongLiang, TonglingSun, Wen-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7384-7396

a=10.0392(2)Å   b=11.7966(2)Å   c=21.7852(3)Å

α=105.5070(10)°   β=94.7070(10)°   γ=105.747(2)°

C81H67Cl2F8FeN3

C81H67Cl2F8FeN3

Zhang, QiuyueZhang, RandiHan, MingyangYang, WenhongLiang, TonglingSun, Wen-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7384-7396

a=15.8334(10)Å   b=16.7550(7)Å   c=28.0601(12)Å

α=90°   β=100.806(5)°   γ=90°

C44H50Cu6I6N4P2

C44H50Cu6I6N4P2

Xu, KeChen, Bu-LinZhang, RuiLiu, LiZhong, Xin-XinWang, LeiLi, Feng-YanLi, Guang-HuaAlamry, Khalid A.Li, Fa-BaoWong, Wai-YeungQin, Hai-Mei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 5859-5868

a=12.7527(40)Å   b=13.5827(38)Å   c=15.2564(41)Å

α=90.00°   β=93.4404(139)°   γ=90.00°

C51H42Cl2F4FeN4O2

C51H42Cl2F4FeN4O2

Zhang, RandiHan, MingyangMa, YanpingSolan, Gregorytongling, liangSun, Wen Hua

Dalton Transactions (2019)

a=9.4704(2)Å   b=34.5955(4)Å   c=14.0129(2)Å

α=90°   β=107.010(2)°   γ=90°

C49H38Cl2F4FeN4O2,2.5[C4H10O]

C49H38Cl2F4FeN4O2,2.5[C4H10O]

Zhang, RandiHan, MingyangMa, YanpingSolan, Gregorytongling, liangSun, Wen Hua

Dalton Transactions (2019)

a=19.2595(3)Å   b=20.5620(4)Å   c=24.3020(4)Å

α=70.5393(15)°   β=77.3014(14)°   γ=74.3520(15)°

4(C16H16Cl1.25Cu3N12O4),10(C2H3N),11(Cl),8(H0.25O0.125),7[C2H3N]

4(C16H16Cl1.25Cu3N12O4),10(C2H3N),11(Cl),8(H0.25O0.125),7[C2H3N]

Zhang, RuiMeng, De-XianGe, Fa-YuanHuang, Jv-HuaWang, Li-FeiXv, Yong-KaiLiu, Xing-GuiMeng, Mei-MeiYan, HongLu, Zhen-ZhongZheng, He-GenHuang, Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 7 2145-2150

a=60.7581(3)Å   b=60.7581(3)Å   c=60.7581(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H18Cu3N36,2[C3H7NO]

C30H18Cu3N36,2[C3H7NO]

Zhang, RuiMeng, De-XianGe, Fa-YuanHuang, Jv-HuaWang, Li-FeiXv, Yong-KaiLiu, Xing-GuiMeng, Mei-MeiYan, HongLu, Zhen-ZhongZheng, He-GenHuang, Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 7 2145-2150

a=9.2798(16)Å   b=12.302(2)Å   c=12.377(2)Å

α=61.304(3)°   β=86.912(3)°   γ=88.272(4)°

C10H6CuN12

C10H6CuN12

Zhang, RuiMeng, De-XianGe, Fa-YuanHuang, Jv-HuaWang, Li-FeiXv, Yong-KaiLiu, Xing-GuiMeng, Mei-MeiYan, HongLu, Zhen-ZhongZheng, He-GenHuang, Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 7 2145-2150

a=9.7153(14)Å   b=6.9002(10)Å   c=9.9555(14)Å

α=90°   β=90.104(3)°   γ=90°

C51H47BrCl6CuP3S

C51H47BrCl6CuP3S

Wei, QiongZhang, RuiLiu, LiZhong, Xin-XinWang, LeiLi, Guang-HuaLi, Fa-BaoAlamry, Khalid A.Zhao, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 30 11448-11459

a=13.507(3)Å   b=13.606(3)Å   c=14.263(3)Å

α=85.71(3)°   β=82.74(3)°   γ=89.27(3)°

C48H41ClCuP3S

C48H41ClCuP3S

Wei, QiongZhang, RuiLiu, LiZhong, Xin-XinWang, LeiLi, Guang-HuaLi, Fa-BaoAlamry, Khalid A.Zhao, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 30 11448-11459

a=10.569(2)Å   b=22.220(4)Å   c=17.811(4)Å

α=90.00°   β=95.19(3)°   γ=90.00°

C51H47Cl6CuIP3S

C51H47Cl6CuIP3S

Wei, QiongZhang, RuiLiu, LiZhong, Xin-XinWang, LeiLi, Guang-HuaLi, Fa-BaoAlamry, Khalid A.Zhao, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 30 11448-11459

a=13.619(3)Å   b=13.693(3)Å   c=14.331(3)Å

α=85.22(3)°   β=82.56(3)°   γ=89.30(3)°

Ir-Co2

C121H107Cl4Co3Ir2N25O22

Li, XuezhaoWu, JinguoChen, LiyongZhong, XiaomingHe, ChengZhang, RongDuan, Chunying

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9628-9631

a=20.973(3)Å   b=20.973(3)Å   c=30.067(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ir-Co1

C118H108Cl6Co3Ir2N24O29

Li, XuezhaoWu, JinguoChen, LiyongZhong, XiaomingHe, ChengZhang, RongDuan, Chunying

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9628-9631

a=31.230(5)Å   b=17.481(3)Å   c=26.747(4)Å

α=90.00°   β=102.845(2)°   γ=90.00°

C62H59N11O11Ru3,2(F6P)

C62H59N11O11Ru3,2(F6P)

Zhang, BiaobiaoLi, FeiZhang, RongMa, ChengbingChen, LinSun, Licheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 55 8619-8622

a=15.8008(7)Å   b=16.2412(11)Å   c=19.6284(11)Å

α=107.027(4)°   β=102.696(3)°   γ=109.127(2)°

C22H17NO2S

C22H17NO2S

Sun, DeliYin, KunZhang, Ronghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 11 1335-1338

a=7.3596(8)Å   b=10.4885(12)Å   c=23.677(3)Å

α=90°   β=96.831(4)°   γ=90°

C72H76N16O46Tb3Zn4,2(NO3),H3O

C72H76N16O46Tb3Zn4,2(NO3),H3O

Wang, LiXu, CongHan, QingxinTang, XiaoliangZhou, PanpanZhang, RuilianGao, GuoshuXu, BenhuaQin, WenwuLiu, Weisheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 18 2212-2215

a=17.310(3)Å   b=12.2860(6)Å   c=29.5628(16)Å

α=90°   β=102.028(9)°   γ=90°

C14H14N4O

C14H14N4O

Zhang, RuizhongTong, FengYang, LiuqingAdsetts, Jonathan RalphYan, TianhaoWang, RuiyaoDing, ZhifengWang, Hong-Bo

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 71 9897-9900

a=7.753(2)Å   b=14.532(4)Å   c=11.144(3)Å

α=90°   β=98.574(6)°   γ=90°

C35H32Cl2N4O4Zn

C35H32Cl2N4O4Zn

Tian, XiaoheZhu, YingzhongZhang, QiongZhang, RuilongWu, JieyingTian, Yupeng

Chem. Commun. (2017)

a=22.302(5)Å   b=15.922(5)Å   c=10.848(5)Å

α=90.000(5)°   β=108.945(5)°   γ=90.000(5)°

C29H28N4O4

C29H28N4O4

Tian, XiaoheZhu, YingzhongZhang, QiongZhang, RuilongWu, JieyingTian, Yupeng

Chem. Commun. (2017)

a=11.3361(13)Å   b=48.595(6)Å   c=9.4566(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H30Cl2I2N4O4Zn

C30H30Cl2I2N4O4Zn

Tian, XiaoheZhu, YingzhongZhang, QiongZhang, RuilongWu, JieyingTian, Yupeng

Chem. Commun. (2017)

a=12.1743(7)Å   b=16.1294(9)Å   c=17.5665(10)Å

α=90.00°   β=105.8450(10)°   γ=90.00°

C29H26N2O6S

C29H26N2O6S

Zhao, Liang-LiangLi, Xing-ShuoCao, Li-LiZhang, RuiShi, Xiao-QianQi, Jing

Chem. Commun. (2017)

a=11.4870(4)Å   b=25.8357(6)Å   c=9.2054(3)Å

α=90.00°   β=110.444(4)°   γ=90.00°

C14H16CoMo8N4O26

C14H16CoMo8N4O26

Chen, XiaoxiaWang, ZhiZhang, RanranXu, LiqiangSun, Di

Chem. Commun. (2017)

a=25.443(4)Å   b=8.2809(12)Å   c=16.263(2)Å

α=90.00°   β=113.429(4)°   γ=90.00°