Structures by: Zhang P. L.

Total: 21

C30H34O6

C30H34O6

Hou, Ji-QinFan, Chun-LinPei, XinZhang, Pei-LinDeng, FanJiang, Wan-QiangWang, Guo-CaiZhang, Xiao-QiYe, Wen-CaiWang, Hao

Journal of Natural Products (2019)

a=19.9365(7)Å   b=8.3642(4)Å   c=16.9500(5)Å

α=90°   β=106.413(4)°   γ=90°

C30H34O6

C30H34O6

Hou, Ji-QinFan, Chun-LinPei, XinZhang, Pei-LinDeng, FanJiang, Wan-QiangWang, Guo-CaiZhang, Xiao-QiYe, Wen-CaiWang, Hao

Journal of Natural Products (2019)

a=6.4127(4)Å   b=17.8732(12)Å   c=22.4543(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H34O6

C30H34O6

Hou, Ji-QinFan, Chun-LinPei, XinZhang, Pei-LinDeng, FanJiang, Wan-QiangWang, Guo-CaiZhang, Xiao-QiYe, Wen-CaiWang, Hao

Journal of Natural Products (2019)

a=11.0507(2)Å   b=9.4788(2)Å   c=12.5781(2)Å

α=90°   β=103.9870(10)°   γ=90°

C20H24Br2Cu2N2O12S2,2(H2O)

C20H24Br2Cu2N2O12S2,2(H2O)

Qin, Xiu-YingWang, Ya-NanLiu, Han-FuLuo, Zhao-HuiZhang, Pei-LuLi-Fang, HuangLiu, Mei-Rong

Metallomics : integrated biometal science (2020) 12, 1 92-103

a=12.248(3)Å   b=7.6422(18)Å   c=15.829(4)Å

α=90.00°   β=104.923(4)°   γ=90.00°

C22H18BrCuN3O5S,CH4O

C22H18BrCuN3O5S,CH4O

Qin, Xiu-YingWang, Ya-NanLiu, Han-FuLuo, Zhao-HuiZhang, Pei-LuLi-Fang, HuangLiu, Mei-Rong

Metallomics : integrated biometal science (2020) 12, 1 92-103

a=15.516(8)Å   b=13.3471(7)Å   c=11.7999(9)Å

α=90.00°   β=100.625(19)°   γ=90.00°

C22H20BrCoN3O6S,C2H6O

C22H20BrCoN3O6S,C2H6O

Qin, Xiu-YingWang, Ya-NanLiu, Han-FuLuo, Zhao-HuiZhang, Pei-LuLi-Fang, HuangLiu, Mei-Rong

Metallomics : integrated biometal science (2020) 12, 1 92-103

a=15.5234(7)Å   b=19.2687(5)Å   c=19.1761(8)Å

α=90.00°   β=112.933(5)°   γ=90.00°

Fe23 Nd2 B3

B3Fe23Nd2

Cheng, Z.-X.Gou, C.Yan, Q.W.Shen, B.-G.Zhang, P.-L.Niu, S.W.Yang, L.Y.Chen, D.-F.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1993) 128, 26-28

a=14.612Å   b=14.612Å   c=14.612Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La1.4 Sr Ca0.6) Mn2 O7

Ca0.6La1.4Mn2O7Sr

He, L.-H.Zhang, P.-L.Yan, Q.-W.

Chinese Physics (2001) 10, 857-861

a=3.86248Å   b=3.86248Å   c=19.9242Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La1.2 Sr Ca0.8) Mn2 O7

Ca0.8La1.2Mn2O7Sr

He, L.-H.Zhang, P.-L.Yan, Q.-W.

Chinese Physics (2001) 10, 857-861

a=3.8629Å   b=3.8629Å   c=19.6789Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.8 Sr Ca1.2) Mn2 O7

Ca1.2La0.8Mn2O7Sr

He, L.-H.Zhang, P.-L.Yan, Q.-W.

Chinese Physics (2001) 10, 857-861

a=3.84333Å   b=3.84333Å   c=19.6083Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Baefrutone A

C35H48O7

Hou, Ji-QinWang, Bao-LinHan, ChaoXu, JianWang, ZheHe, Qi-WeiZhang, Pei-LinZhao, Shu-MinPei, XinWang, Hao

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 44 8513-8524

a=11.27460(10)Å   b=16.1738(2)Å   c=18.2342(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C48H56Cu4N8O16S4

C48H56Cu4N8O16S4

Zhang, Pei-LuHou, Xiao-XiaoLiu, Mei-RongHuang, Fu-PingQin, Xiu-Ying

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 6043-6055

a=14.2730(3)Å   b=14.2730(3)Å   c=13.9589(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C48H52Br4Cl4Cu4N4O8S4),4(H2O)

2(C48H52Br4Cl4Cu4N4O8S4),4(H2O)

Zhang, Pei-LuHou, Xiao-XiaoLiu, Mei-RongHuang, Fu-PingQin, Xiu-Ying

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 6043-6055

a=10.1515(3)Å   b=13.6106(4)Å   c=22.1971(9)Å

α=85.732(3)°   β=84.872(3)°   γ=85.986(2)°

C27H36O8

C27H36O8

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=12.3565(9)Å   b=15.4538(10)Å   c=17.0147(12)Å

α=83.811(6)°   β=75.257(6)°   γ=80.638(6)°

C18H25NO4

C18H25NO4

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=8.3782(7)Å   b=22.5803(16)Å   c=8.7664(7)Å

α=90°   β=111.944(9)°   γ=90°

C17H25NO3

C17H25NO3

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=18.3993(6)Å   b=7.78611(18)Å   c=20.8816(6)Å

α=90.00°   β=90.719(3)°   γ=90.00°

C16H23NO3

C16H23NO3

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=11.4214(14)Å   b=8.8776(10)Å   c=13.2732(13)Å

α=90.00°   β=95.132(10)°   γ=90.00°