Structures by: Yue K.

Total: 19

C16H20N4O5Zn

C16H20N4O5Zn

Rui-Li ZhaoKe-Fen YueChun-sheng ZhouQiao-De-Mei ChengJing-Tao ShiYong-Liang LiuYao-Yu Wang

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 25-32

a=8.9744(7)Å   b=13.3520(10)Å   c=15.3503(11)Å

α=90.00°   β=92.5450(10)°   γ=90.00°

C16H22N4O5Zn

C16H22N4O5Zn

Rui-Li ZhaoKe-Fen YueChun-sheng ZhouQiao-De-Mei ChengJing-Tao ShiYong-Liang LiuYao-Yu Wang

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 25-32

a=15.910(5)Å   b=8.949(3)Å   c=13.459(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H24N4O5Zn

C17H24N4O5Zn

Rui-Li ZhaoKe-Fen YueChun-sheng ZhouQiao-De-Mei ChengJing-Tao ShiYong-Liang LiuYao-Yu Wang

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 25-32

a=9.4700(13)Å   b=8.8874(12)Å   c=11.3366(15)Å

α=90.00°   β=94.809(2)°   γ=90.00°

C24H24N6O6Zn

C24H24N6O6Zn

Rui-Li ZhaoKe-Fen YueChun-sheng ZhouQiao-De-Mei ChengJing-Tao ShiYong-Liang LiuYao-Yu Wang

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 25-32

a=8.7076(14)Å   b=15.686(3)Å   c=19.368(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C41H39BrIrN3

C41H39BrIrN3

Yan, QifanYue, KanYu, ChaoZhao, Dahui

Macromolecules (2010) 43, 20 8479

a=11.081(2)Å   b=25.643(5)Å   c=12.990(3)Å

α=90.00°   β=102.64(3)°   γ=90.00°

C41H39BrIrN3

C41H39BrIrN3

Yan, QifanYue, KanYu, ChaoZhao, Dahui

Macromolecules (2010) 43, 20 8479

a=11.597(2)Å   b=19.586(4)Å   c=15.383(3)Å

α=90.00°   β=100.67(3)°   γ=90.00°

C41H38Br2IrN3

C41H38Br2IrN3

Yan, QifanYue, KanYu, ChaoZhao, Dahui

Macromolecules (2010) 43, 20 8479

a=11.015(2)Å   b=25.825(5)Å   c=12.846(3)Å

α=90.00°   β=102.17(3)°   γ=90.00°

C20H21BrN4NiO4

C20H21BrN4NiO4

Li, Xiu-YuanLiu, Xia-XiaYue, KenfenWu, Ya-PanHe, TianYan, NiWang, Yao-Yu

RSC Adv. (2015)

a=12.166(2)Å   b=13.298(2)Å   c=13.414(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H27BrN4NiO5

C22H27BrN4NiO5

Li, Xiu-YuanLiu, Xia-XiaYue, KenfenWu, Ya-PanHe, TianYan, NiWang, Yao-Yu

RSC Adv. (2015)

a=11.1506(11)Å   b=16.0135(16)Å   c=16.0539(12)Å

α=90.00°   β=124.571(5)°   γ=90.00°

C56H54Br4N8Ni4O19

C56H54Br4N8Ni4O19

Li, Xiu-YuanLiu, Xia-XiaYue, KenfenWu, Ya-PanHe, TianYan, NiWang, Yao-Yu

RSC Adv. (2015)

a=9.2513(9)Å   b=10.0437(10)Å   c=17.4014(17)Å

α=76.912(2)°   β=89.341(2)°   γ=79.841(2)°

C24H29BrN5NiO5

C24H29BrN5NiO5

Li, Xiu-YuanLiu, Xia-XiaYue, KenfenWu, Ya-PanHe, TianYan, NiWang, Yao-Yu

RSC Adv. (2015)

a=8.8813(18)Å   b=17.915(4)Å   c=17.223(3)Å

α=90.00°   β=96.942(4)°   γ=90.00°

C70H66Cl2Cu2O10P4

C70H66Cl2Cu2O10P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=13.292(3)Å   b=28.940(6)Å   c=17.711(4)Å

α=90°   β=106.566(3)°   γ=90°

C74H72Cl6Cu2O8P4

C74H72Cl6Cu2O8P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=13.204(3)Å   b=20.254(4)Å   c=27.031(5)Å

α=90°   β=94.95(3)°   γ=90°

C37H35AgCl6NO4P2

C37H35AgCl6NO4P2

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=11.219(2)Å   b=25.594(5)Å   c=14.172(3)Å

α=90°   β=93.92(3)°   γ=90°

C79H73Cl7Cu2O8P4

C79H73Cl7Cu2O8P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=17.962(3)Å   b=20.584(3)Å   c=21.081(3)Å

α=90°   β=100.796(3)°   γ=90°

C87H77Cl7Cu2O8P4

C87H77Cl7Cu2O8P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=17.720(4)Å   b=20.286(4)Å   c=23.057(5)Å

α=90°   β=90.04(3)°   γ=90°

C36H38Co5N26O14

C36H38Co5N26O14

Liu, BoZhao, RuiliYue, KefenShi, JingtaoYu, YangWang, Yaoyu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 38 13990-13996

a=9.275(5)Å   b=12.922(7)Å   c=14.564(8)Å

α=105.060(9)°   β=97.194(10)°   γ=96.254(10)°

C35H21Co5N10O20

C35H21Co5N10O20

Liu, BoZhao, RuiliYue, KefenShi, JingtaoYu, YangWang, Yaoyu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 38 13990-13996

a=16.245(7)Å   b=18.294(7)Å   c=16.222(6)Å

α=90.00°   β=106.622(8)°   γ=90.00°

C80H76Cl10Cu2O9P4S

C80H76Cl10Cu2O9P4S

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=20.061(4)Å   b=23.316(5)Å   c=17.798(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°