Structures by: Yu X.

Total: 306

C24H48Cl6O9Ti3

C24H48Cl6O9Ti3

Zhang, LiliYu, XiayingZhang, LixinZhou, XigengLin, Yanghui

Org. Chem. Front. (2014) 1, 8 929

a=10.354(4)Å   b=10.811(4)Å   c=18.781(7)Å

α=77.136(5)°   β=88.021(5)°   γ=64.810(4)°

C17H17F6N2P

C17H17F6N2P

Zhang, RuoyaoNiu, GuangleLu, QingHuang, XiaolinChau, Joe H. C.Kwok, Ryan T. K.Yu, XiaoqiangLi, Min-HuiLam, Jacky W. Y.Tang, Ben Zhong

Chemical Science (2020) 11, 29 7676-7684

a=6.8004(9)Å   b=11.9948(15)Å   c=21.500(3)Å

α=90°   β=95.373(4)°   γ=90°

I,C16H19N2

I,C16H19N2

Guo, LifangLi, ChuanyaShang, HaiZhang, RuoyaoLi, XuechenLu, QingCheng, XiaoLiu, ZhiqiangSun, Jing ZhiYu, Xiaoqiang

Chemical Science (2020) 11, 3 661-670

a=6.29025(14)Å   b=7.62301(17)Å   c=32.0065(7)Å

α=90°   β=90.1584(19)°   γ=90°

I,C17H18N2

I,C17H18N2

Guo, LifangLi, ChuanyaShang, HaiZhang, RuoyaoLi, XuechenLu, QingCheng, XiaoLiu, ZhiqiangSun, Jing ZhiYu, Xiaoqiang

Chemical Science (2020) 11, 3 661-670

a=6.9063(2)Å   b=7.9318(2)Å   c=30.1570(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

3(I),2(C21H29N2),C22H29N,2(O)

3(I),2(C21H29N2),C22H29N,2(O)

Guo, LifangLi, ChuanyaShang, HaiZhang, RuoyaoLi, XuechenLu, QingCheng, XiaoLiu, ZhiqiangSun, Jing ZhiYu, Xiaoqiang

Chemical Science (2020) 11, 3 661-670

a=14.6729(7)Å   b=15.6807(7)Å   c=16.4518(7)Å

α=85.945(4)°   β=73.880(4)°   γ=62.636(5)°

C17H18ClNO2S

C17H18ClNO2S

Song, GuangjunZheng, ZiweiWang, YanhuiYu, Xinhong

Organic letters (2016) 18, 23 6002-6005

a=8.072(4)Å   b=12.922(6)Å   c=15.704(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H29NO2

C28H29NO2

Li, WenboYu, XiuzhaoYue, ZhentingZhang, Junliang

Organic letters (2016) 18, 16 3972-3975

a=5.09750(10)Å   b=10.80700(10)Å   c=40.2707(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H15F3N2

C21H15F3N2

Tang, MiTong, LingfengJu, LeiZhai, WanwanHu, YangYu, Xinhong

Organic letters (2015) 17, 21 5180-5183

a=19.794(4)Å   b=11.828(2)Å   c=7.3236(15)Å

α=90°   β=91.476(5)°   γ=90°

C20H16ClN3O6

C20H16ClN3O6

He, Fu-ShengZhu, HanWang, ZhengGao, MingYu, XingxinDeng, Wei-Ping

Organic letters (2015) 17, 20 4988-4991

a=6.5669(8)Å   b=20.611(2)Å   c=7.3177(9)Å

α=90°   β=92.800(3)°   γ=90°

C25H18O5

C25H18O5

Zhang, SongYu, XiaojunPan, JiankeJiang, ChunhuiZhang, HongsuWang, Tianli

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 22 3799

a=11.6007(8)Å   b=5.7368(5)Å   c=15.0074(10)Å

α=90°   β=101.620(7)°   γ=90°

C17H14O

C17H14O

Guo, WeijieWu, ShutaoWang, TaoXie, QingxiaoDuan, YulianLuo, SiyuanWang, JianhuiYu, Xiaobo

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1613

a=8.166(4)Å   b=9.066(5)Å   c=9.404(6)Å

α=85.402(19)°   β=75.824(17)°   γ=71.601(17)°

C21H14O

C21H14O

Guo, WeijieWu, ShutaoWang, TaoXie, QingxiaoDuan, YulianLuo, SiyuanWang, JianhuiYu, Xiaobo

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1613

a=9.533(6)Å   b=17.215(10)Å   c=11.031(5)Å

α=90.00°   β=122.95(4)°   γ=90.00°

C27H18O

C27H18O

Guo, WeijieWu, ShutaoWang, TaoXie, QingxiaoDuan, YulianLuo, SiyuanWang, JianhuiYu, Xiaobo

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1613

a=9.603(3)Å   b=10.694(4)Å   c=10.7294(16)Å

α=70.55(5)°   β=64.18(5)°   γ=81.02(6)°

C31H20O

C31H20O

Guo, WeijieWu, ShutaoWang, TaoXie, QingxiaoDuan, YulianLuo, SiyuanWang, JianhuiYu, Xiaobo

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1613

a=8.4085(15)Å   b=9.3500(16)Å   c=14.153(3)Å

α=105.907(10)°   β=95.411(18)°   γ=97.753(13)°

C28H21N2O2P

C28H21N2O2P

Qiao, HuijieSun, SuyanZhang, YueZhu, HongmeiYu, XiaomengYang, FanWu, YushengLi, ZhongxianWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1981

a=12.9056(3)Å   b=8.9810(2)Å   c=20.4045(5)Å

α=90°   β=106.848(3)°   γ=90°

C28H21N2O2P

C28H21N2O2P

Qiao, HuijieSun, SuyanZhang, YueZhu, HongmeiYu, XiaomengYang, FanWu, YushengLi, ZhongxianWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1981

a=14.3374(5)Å   b=9.7100(4)Å   c=18.7718(7)Å

α=90°   β=105.341(4)°   γ=90°

C29H23N2O3P

C29H23N2O3P

Qiao, HuijieSun, SuyanZhang, YueZhu, HongmeiYu, XiaomengYang, FanWu, YushengLi, ZhongxianWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1981

a=9.5853(9)Å   b=9.8739(8)Å   c=14.7007(14)Å

α=103.110(8)°   β=94.035(8)°   γ=114.371(8)°

C30H44Cl6O6Ti2

C30H44Cl6O6Ti2

Zhang, LiliYu, XiayingZhang, LixinZhou, XigengLin, Yanghui

Org. Chem. Front. (2014) 1, 8 929

a=13.085(5)Å   b=12.063(5)Å   c=23.777(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

I,C35H47N2O

I,C35H47N2O

Zhang, RuoyaoNiu, GuangleLi, XuechenGuo, LifangZhang, HuamiaoYang, RuiChen, YuncongYu, XiaoqiangTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=6.9216(2)Å   b=59.8833(15)Å   c=7.8371(4)Å

α=90°   β=94.192(3)°   γ=90°

I,C27H37N2

I,C27H37N2

Zhang, RuoyaoNiu, GuangleLi, XuechenGuo, LifangZhang, HuamiaoYang, RuiChen, YuncongYu, XiaoqiangTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=10.5322(2)Å   b=16.7869(4)Å   c=43.8778(8)Å

α=90°   β=90.202(2)°   γ=90°

CH2Cl2,C39H45ClCoNiP2S2,F6P

CH2Cl2,C39H45ClCoNiP2S2,F6P

Wang, WenguangChu, XiaoxiaoJin, JihaoMing, BangrongPang, MaofuYu, XinTung, Chen-Ho

Chemical Science (2019)

a=14.1464(3)Å   b=13.3562(4)Å   c=25.4313(7)Å

α=90°   β=103.789(2)°   γ=90°

BF4,C39H46CoNiP2S2,2(CH2Cl2)

BF4,C39H46CoNiP2S2,2(CH2Cl2)

Wang, WenguangChu, XiaoxiaoJin, JihaoMing, BangrongPang, MaofuYu, XinTung, Chen-Ho

Chemical Science (2019)

a=10.9745(5)Å   b=13.3310(6)Å   c=17.0646(8)Å

α=78.527(4)°   β=79.830(4)°   γ=69.506(4)°

BF4,C39H45CoNiP2S2,CH2Cl2

BF4,C39H45CoNiP2S2,CH2Cl2

Wang, WenguangChu, XiaoxiaoJin, JihaoMing, BangrongPang, MaofuYu, XinTung, Chen-Ho

Chemical Science (2019)

a=12.9111(2)Å   b=20.1158(4)Å   c=16.5430(3)Å

α=90°   β=99.543(2)°   γ=90°

C39H45CoNiP2S2

C39H45CoNiP2S2

Wang, WenguangChu, XiaoxiaoJin, JihaoMing, BangrongPang, MaofuYu, XinTung, Chen-Ho

Chemical Science (2019)

a=12.47350(19)Å   b=15.4030(2)Å   c=19.4262(3)Å

α=90°   β=106.4521(17)°   γ=90°

2(BF4),C41H48CoNNiP2S2,4(C2H3N)

2(BF4),C41H48CoNNiP2S2,4(C2H3N)

Wang, WenguangChu, XiaoxiaoJin, JihaoMing, BangrongPang, MaofuYu, XinTung, Chen-Ho

Chemical Science (2019)

a=21.9622(9)Å   b=11.6996(4)Å   c=20.9046(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H24N2O3S

C25H24N2O3S

Meng, JiangJia, RenmengLeng, JiayingWen, MinYu, XingxinDeng, Wei-Ping

Organic letters (2017) 19, 17 4520-4523

a=11.8841(12)Å   b=15.7939(17)Å   c=24.186(3)Å

α=90°   β=92.407(3)°   γ=90°

C22H28O8

C22H28O8

Yu, XiaoqinZhang, QingqingTian, LiGuo, ZhiyongLiu, ChengxiongChen, JianfengEbrahim, WeaamLiu, ZhenProksch, PeterZou, Kun

Journal of Natural Products (2017)

a=10.6433(2)Å   b=13.6676(3)Å   c=14.8419(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H8N6O

C11H8N6O

Cai, JiaweiLi, ZhixinQiu, YanxuanOuYang, ZhijianLin, WenningYang, LiuFeng, WeijinYu, XinweiDong, Wen

New J. Chem. (2016) 40, 11 9370

a=7.1366(3)Å   b=16.9882(6)Å   c=9.4410(4)Å

α=90.00°   β=112.008(2)°   γ=90.00°

C12H7N5O

C12H7N5O

Cai, JiaweiLi, ZhixinQiu, YanxuanOuYang, ZhijianLin, WenningYang, LiuFeng, WeijinYu, XinweiDong, Wen

New J. Chem. (2016) 40, 11 9370

a=3.7787(3)Å   b=15.4361(13)Å   c=17.0098(14)Å

α=90°   β=92.735(6)°   γ=90°

C35H26NO2P

C35H26NO2P

Xu, JianYu, XiaoxiaSong, Qiuling

Organic letters (2017) 19, 5 980-983

a=10.697(3)Å   b=14.116(7)Å   c=18.102(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H18ClCoFNO2

C18H18ClCoFNO2

Yu, XiaolongChen, KehaoGuo, ShanShi, PengfeiSong, ChaoZhu, Jin

Organic letters (2017) 19, 19 5348-5351

a=13.6337(7)Å   b=14.5730(7)Å   c=17.0961(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H18BrClCoNO2,CH4O

C18H18BrClCoNO2,CH4O

Yu, XiaolongChen, KehaoGuo, ShanShi, PengfeiSong, ChaoZhu, Jin

Organic letters (2017) 19, 19 5348-5351

a=8.3729(2)Å   b=18.1458(4)Å   c=14.1298(3)Å

α=90°   β=113.1250(10)°   γ=90°

C27H20ClF3N2O3

C27H20ClF3N2O3

Zhou, DingHuang, ZhengYu, XuetingWang, YouxinLi, JianWang, WeiXie, Hexin

Organic letters (2015) 17, 22 5554-5557

a=19.9301(18)Å   b=11.6169(10)Å   c=12.0116(11)Å

α=90°   β=106.035(2)°   γ=90°

C18H17NO6

C18H17NO6

Yu, XuelongGuo, QiangSu, GuozhuYang, AilinHu, ZhongdongQu, ChanghaiWan, ZheLi, RuoyuTu, PengfeiChai, Xingyun

Journal of natural products (2016) 79, 5 1373-1380

a=17.138(2)Å   b=9.7525(5)Å   c=13.831(2)Å

α=90.000°   β=134.45(3)°   γ=90.000°

C20H23NO7

C20H23NO7

Yu, XuelongGuo, QiangSu, GuozhuYang, AilinHu, ZhongdongQu, ChanghaiWan, ZheLi, RuoyuTu, PengfeiChai, Xingyun

Journal of natural products (2016) 79, 5 1373-1380

a=11.6293(2)Å   b=9.9961(2)Å   c=16.9428(2)Å

α=90.000°   β=93.840(1)°   γ=90.000°

C20H24N2

C20H24N2

Zhou, RongLiu, HaiwangTao, HairongYu, XingjianWu, Jie

Chem. Sci. (2017)

a=16.6451(18)Å   b=5.8536(6)Å   c=19.416(2)Å

α=90°   β=113.818(5)°   γ=90°

C24H18Cl4N2O4S

C24H18Cl4N2O4S

Meng, JiangJia, RenmengLeng, JiayingWen, MinYu, XingxinDeng, Wei-Ping

Organic letters (2017) 19, 17 4520-4523

a=12.3024(12)Å   b=11.6242(12)Å   c=18.662(2)Å

α=90°   β=101.576(2)°   γ=90°

C29H23BF2N3O2

C29H23BF2N3O2

Chen, YutingWan, LiangYu, XiangLi, WenjunBian, YongzhongJiang, Jianzhuang

Organic letters (2011) 13, 21 5774-5777

a=11.4074(10)Å   b=25.629(3)Å   c=16.6602(13)Å

α=90.00°   β=106.959(7)°   γ=90.00°

C59H67NO4PPd,CH2Cl2,BF4

C59H67NO4PPd,CH2Cl2,BF4

Zeng, Bi-ShunYu, XinyiSiu, Paul W.Scheidt, Karl A.

Chemical Science (2014) 5, 6 2277

a=12.2225(2)Å   b=20.8872(3)Å   c=21.6966(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H70NO4P

C52H70NO4P

Zeng, Bi-ShunYu, XinyiSiu, Paul W.Scheidt, Karl A.

Chemical Science (2014) 5, 6 2277

a=13.3371(4)Å   b=19.9237(6)Å   c=34.7236(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

10127a

C21H18BrNO2

Hayashi, RyujiWalton, Mary C.Hsung, Richard P.Schwab, John H.Yu, Xueliang

Organic letters (2010) 12, 24 5768-5771

a=9.5081(7)Å   b=9.5081(7)Å   c=17.135(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C29H23BF2N3O2

C29H23BF2N3O2

Chen, YutingWan, LiangYu, XiangLi, WenjunBian, YongzhongJiang, Jianzhuang

Organic letters (2011) 13, 21 5774-5777

a=11.4074(10)Å   b=25.629(3)Å   c=16.6602(13)Å

α=90.00°   β=106.959(7)°   γ=90.00°

C30H24ClNO2

C30H24ClNO2

Yu, XiuzhaoDu, BoWang, KaiZhang, Junliang

Organic letters (2010) 12, 8 1876-1879

a=5.5972(3)Å   b=22.0274(13)Å   c=19.8862(11)Å

α=90.00°   β=91.438(2)°   γ=90.00°

C18H15NO3

C18H15NO3

Yu, XiuzhaoDu, BoWang, KaiZhang, Junliang

Organic letters (2010) 12, 8 1876-1879

a=6.8760(2)Å   b=10.0689(3)Å   c=11.7443(4)Å

α=68.4160(10)°   β=73.9990(10)°   γ=72.3670(10)°

C26H16

C26H16

Tong, H.Dong, Y.Hong, Y.Haussler, M.Lam, J.W.Y.Sung, H.H.-Y.Yu, X.Sun, J.Williams, I.D.Kwok, H.S.Tang, B.Z.

Journal of Physical Chemistry C (2007) 111, 5 2287

a=11.9998(4)Å   b=18.2129(5)Å   c=7.9427(2)Å

α=90.00°   β=108.075(2)°   γ=90.00°

Mo5Na4O35Sb12

Mo5Na4O35Sb12

Wang, Y.Zhang, H.Sun, R.Huang, C.Yu, X.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 902-907

a=11.574Å   b=12.594Å   c=13.277Å

α=94.59°   β=112.68°   γ=92.97°

C11H15NO

C11H15NO

Zhang, YueweiBao, QingqingZhang, NingWang, ShuohangYu, Xue

RSC Advances (2020) 10, 68 41802-41806

a=16.418(2)Å   b=6.5616(9)Å   c=17.993(2)Å

α=90.00°   β=94.892(2)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Yu, XuanLan, WenjieLi, JiaqiBai, HuiQin, ZhaohaiFu, Bin

RSC Advances (2020) 10, 72 44437-44441

a=21.7453(6)Å   b=10.7363(2)Å   c=25.2540(7)Å

α=90°   β=106.562(3)°   γ=90°

C12H11CuNO9,4(H2O),0.75(O)

C12H11CuNO9,4(H2O),0.75(O)

Tu, JingChen, HongjuanTian, HongjuYu, XiangyongZheng, BaishuZhang, ShaoweiMa, Pengtao

CrystEngComm (2020)

a=16.3837(3)Å   b=17.1120(4)Å   c=13.3343(3)Å

α=90°   β=96.6830(10)°   γ=90°

C12H13Cu2NO11

C12H13Cu2NO11

Tu, JingChen, HongjuanTian, HongjuYu, XiangyongZheng, BaishuZhang, ShaoweiMa, Pengtao

CrystEngComm (2020)

a=7.5140(4)Å   b=9.0832(5)Å   c=11.5882(7)Å

α=73.946(2)°   β=89.605(2)°   γ=87.875(2)°

C10H13BrClO4P

C10H13BrClO4P

Wang, ZexuZeng, YipingWu, XiaofanLi, ZihanTao, YuanYu, XiaominHuang, ZeduChen, Fener

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 14 2672-2677

a=8.7086(8)Å   b=9.0359(7)Å   c=17.1804(16)Å

α=90°   β=102.801(3)°   γ=90°

C10H13BrClO4P

C10H13BrClO4P

Wang, ZexuZeng, YipingWu, XiaofanLi, ZihanTao, YuanYu, XiaominHuang, ZeduChen, Fener

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 14 2672-2677

a=8.7884(3)Å   b=9.1062(3)Å   c=34.6640(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H16N4

C16H16N4

Yu, XingxinYang, QinLou, HongleiPeng, YiyuanWu, Jie

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 20 7033-7037

a=9.636(2)Å   b=9.930(2)Å   c=14.630(3)Å

α=88.480(2)°   β=85.747(2)°   γ=80.272(2)°

C18H16ClF3N2O3

C18H16ClF3N2O3

Zhou, DingYu, XuetingZhang, JianWang, WeiXie, Hexin

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 26 6193-6196

a=9.4639(6)Å   b=18.9173(12)Å   c=12.0648(8)Å

α=90°   β=103.5060(10)°   γ=90°

C48H36O4

C48H36O4

Yu, XiuzhaoCao, ZhongyanZhang, Junliang

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 22 5059-5061

a=11.6442(5)Å   b=24.3720(10)Å   c=13.0153(6)Å

α=90.00°   β=98.8200(10)°   γ=90.00°

C26H20BrClF4N3O4S

C26H20BrClF4N3O4S

Yu, XingxinYang, XiaodiWu, Jie

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 21 4526-4530

a=11.839(2)Å   b=10.8146(18)Å   c=21.529(4)Å

α=90.00°   β=99.293(2)°   γ=90.00°

C27H20ClN3O2S

C27H20ClN3O2S

Jiang, LingyongYu, XingxinFang, BingWu, Jie

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 40 8102-8107

a=10.673(5)Å   b=8.677(4)Å   c=12.475(6)Å

α=90.00°   β=90.403(7)°   γ=90.00°

C23H20N2O5

C23H20N2O5

Yao, LiangqingYu, XingxinMo, ChenWu, Jie

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 47 9447-9451

a=8.013(12)Å   b=9.542(14)Å   c=14.04(2)Å

α=93.728(18)°   β=104.831(19)°   γ=97.695(19)°

C20H6EuN2O8

C20H6EuN2O8

Lin, Zeng-GangSong, Fu-QiangWang, HuiSong, Xue-QinYu, XinXinLiu, Wei-Sheng

Dalton Transactions (2021)

a=30.8375(8)Å   b=30.8375(8)Å   c=12.9766(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C36H38Co2N30O44SiW12

C36H38Co2N30O44SiW12

Li, BonanYu, XiaojingPang, HaijunShen, QingboHou, YanMa, HuiyuanXin, Jianjiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 52 7199-7202

a=22.301(5)Å   b=20.140(5)Å   c=17.499(5)Å

α=90.000(5)°   β=107.336(5)°   γ=90.000(5)°

C36H38Cd2N30O44SiW12

C36H38Cd2N30O44SiW12

Li, BonanYu, XiaojingPang, HaijunShen, QingboHou, YanMa, HuiyuanXin, Jianjiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 52 7199-7202

a=22.237(5)Å   b=20.176(5)Å   c=17.670(5)Å

α=90.000(5)°   β=106.768(5)°   γ=90.000(5)°

C36H38Zn2N30O44SiW12

C36H38Zn2N30O44SiW12

Li, BonanYu, XiaojingPang, HaijunShen, QingboHou, YanMa, HuiyuanXin, Jianjiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 52 7199-7202

a=22.386(5)Å   b=19.981(5)Å   c=17.554(5)Å

α=90.000(5)°   β=107.121(5)°   γ=90.000(5)°

C36H38Fe2N30O44SiW12

C36H38Fe2N30O44SiW12

Li, BonanYu, XiaojingPang, HaijunShen, QingboHou, YanMa, HuiyuanXin, Jianjiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 52 7199-7202

a=22.277(5)Å   b=20.082(5)Å   c=17.409(5)Å

α=90.000(5)°   β=107.033(5)°   γ=90.000(5)°

Cu3LiRu2O6

Cu3LiO6Ru2

Huang, BinLiu, ZiyiHan, YifengZhao, ShuangWu, MeixiaFrank, Corey E.Greenblatt, MarthaCroft, MarkQuackenbush, Nicholas F.Liu, SizhanTyson, Trevor A.Zhang, LeiSun, JunliangShan, PengfeiDai, JianhongYu, XiaohuiCheng, JinguangLi, Man-Rong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 56, 2 265-268

a=5.208536Å   b=9.023652Å   c=6.027403Å

α=90°   β=106.64042°   γ=90°

C20H14O3

C20H14O3

Zhang, HuiwenMa, ChunmeiZheng, ZiweiSun, RengweiYu, XinhongZhao, Jianhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 39 4935-4938

a=7.2027(13)Å   b=18.296(3)Å   c=22.189(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H24BrN3O4

C20H24BrN3O4

Deng, Wei-PingDeng, HuaJia, RenmengYang, Wu-LinYu, Xingxin

Chemical Communications (2019)

a=10.2024(3)Å   b=31.7463(10)Å   c=6.5544(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H24BrN3O4

C20H24BrN3O4

Deng, Wei-PingDeng, HuaJia, RenmengYang, Wu-LinYu, Xingxin

Chemical Communications (2019)

a=6.4829(2)Å   b=12.2525(3)Å   c=26.9553(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.67(C17H14N3O2)

0.67(C17H14N3O2)

Yu, XiaoxiaZhou, YaoMa, XingxingSong, Qiuling

Chemical Communications (2019)

a=15.409(2)Å   b=8.2878(8)Å   c=12.3822(16)Å

α=90°   β=111.992(16)°   γ=90°

C15H15F2N3O3

C15H15F2N3O3

Yu, XuanBai, HuiWang, DongQin, ZhaohaiLi, Jia-QiFu, Bin

RSC Advances (2018) 8, 35 19402

a=9.3745(2)Å   b=11.4530(3)Å   c=13.8901(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H18Cu2O10

C24H18Cu2O10

He, MinghuiXu, TingtingJiang, ZhenzhenYu, XinjianZou, YingYang, LuyaoWang, XiaojuanWang, XiaHe, Yabing

CrystEngComm (2019) 21, 20 3192

a=18.5984(9)Å   b=18.5984(9)Å   c=38.5338(18)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C24H18Cu2O10

C24H18Cu2O10

He, MinghuiXu, TingtingJiang, ZhenzhenYu, XinjianZou, YingYang, LuyaoWang, XiaojuanWang, XiaHe, Yabing

CrystEngComm (2019) 21, 20 3192

a=18.8260(8)Å   b=18.8260(8)Å   c=27.3427(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C41H34Cl3NO2PS

C41H34Cl3NO2PS

Hong-Gang ChengBin FengLi-Yan ChenWei GuoXiao-Ye YuLiang-Qiu LuJia-Rong ChenWen-Jing Xiao

Chem.Commun. (2014) 50, 2873

a=11.247(3)Å   b=17.258(4)Å   c=19.487(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H14F3N3O2

C16H14F3N3O2

Xing-Long YuJia-Rong ChenDong-Zhen ChenWen-Jing Xiao

Chem.Commun. (2016) 52, 8275

a=10.013(2)Å   b=7.5562(16)Å   c=21.159(5)Å

α=90°   β=93.102(3)°   γ=90°

C22H19BrCl3N2O4

C22H19BrCl3N2O4

Wu-Lin YangYang-Zi LiuShuai LuoXingxin YuJohn S. FosseyWei-Ping Deng

Chem.Commun. (2015) 51, 9212

a=10.2175(12)Å   b=12.1386(14)Å   c=19.641(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

HYC-Tetrazole

C22H15IN4O

Hu, YanchengYi, RuxiaYu, XinzhangXin, XiaoyiWang, ChunxiangWan, Boshun

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 84 15398-15401

a=22.3839(14)Å   b=36.433(2)Å   c=10.0332(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HYC-767-1

C17H16I2N2O3S

Hu, YanchengYi, RuxiaYu, XinzhangXin, XiaoyiWang, ChunxiangWan, Boshun

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 84 15398-15401

a=7.2509(8)Å   b=11.4870(14)Å   c=12.2569(15)Å

α=97.897(2)°   β=91.846(2)°   γ=103.895(2)°

C34H33BrClN2O4.5S

C34H33BrClN2O4.5S

Chen, ZhiyuanYu, XingxinWu, Jie

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 34 6356-6358

a=12.3918(15)Å   b=12.6265(16)Å   c=12.6305(15)Å

α=109.666(2)°   β=107.568(2)°   γ=105.852(2)°

1a

C54H90O2

Jian-Rong WangChun ZhouXueping YuXuefeng Mei

Chem.Commun. (2014) 50, 855

a=33.5853(15)Å   b=6.6602(3)Å   c=21.7816(10)Å

α=90.00°   β=99.059(2)°   γ=90.00°

1b

C54H92O2

Jian-Rong WangChun ZhouXueping YuXuefeng Mei

Chem.Commun. (2014) 50, 855

a=33.2196(10)Å   b=6.8885(3)Å   c=21.6120(7)Å

α=90.00°   β=98.464(2)°   γ=90.00°

C23H14N6,3(C5H11NO)

C23H14N6,3(C5H11NO)

Yan, WenqingYu, XiaopengYan, TaoWu, DoufengNing, ErlongQi, YiHan, Ying-FengLi, Qiaowei

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 26 3677-3680

a=18.5004(4)Å   b=18.5004(4)Å   c=9.6325(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C36H24IrN4O2,F6P,CH2Cl2

C36H24IrN4O2,F6P,CH2Cl2

Cao, XinhuaWu, YongquanLiu, KeyinYu, XudongWu, BoWu, HuazhouGong, ZuguangYi, Tao

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 6 2650

a=19.033(5)Å   b=14.272(4)Å   c=26.672(7)Å

α=90.00°   β=94.787(4)°   γ=90.00°

C4H56B8Li4N12

C4H56B8Li4N12

Guo, YanhuiGu, QinfenGuo, ZaipingMao, JianfengLiu, HuakunDou, ShixueYu, Xuebin

Journal of Materials Chemistry (2011) 21, 20 7138

a=17.21110(16)Å   b=6.750071(64)Å   c=13.23655(12)Å

α=90°   β=108.51847(64)°   γ=90°

C24H12Cu2N2O12

C24H12Cu2N2O12

Zheng, BaishuLiu, HetingWang, ZhaoxuYu, XianyongYi, PingguiBai, Junfeng

CrystEngComm (2013) 15, 18 3517

a=20.3883(13)Å   b=20.3883(13)Å   c=20.3883(13)Å

α=54.956(4)°   β=54.956(4)°   γ=54.956(4)°

C162H98O58Zn9

C162H98O58Zn9

Zhong, RuiqinLiu, JiaHuang, XingYu, XiaofengSun, ChangyuChen, GuangjinZou, Ruqiang

CrystEngComm (2015) 17, 43 8221

a=26.01190(10)Å   b=26.01190(10)Å   c=26.01190(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(Dipp-BIANMe)FeCl2

C57H50Cl2FeN2

Yu, XunZhu, FeifengBu, DongleiLei, Hao

RSC Adv. (2017) 7, 25 15321

a=10.5987(3)Å   b=12.0841(3)Å   c=18.4864(5)Å

α=98.172(2)°   β=99.125(2)°   γ=99.657(2)°

(Mes-BIANF)FeCl2

C53H41Cl2FFeN2

Yu, XunZhu, FeifengBu, DongleiLei, Hao

RSC Adv. (2017) 7, 25 15321

a=13.87969(13)Å   b=16.89054(15)Å   c=18.35276(16)Å

α=90°   β=103.3046(9)°   γ=90°

(Dipp-BIANF)FeCl2

C60H55Cl2FFeN2O,2(C4H8O)

Yu, XunZhu, FeifengBu, DongleiLei, Hao

RSC Adv. (2017) 7, 25 15321

a=10.38300(14)Å   b=21.4869(4)Å   c=25.4145(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mes-BIANCl)FeCl2

C57H49Cl3FeN2O

Yu, XunZhu, FeifengBu, DongleiLei, Hao

RSC Adv. (2017) 7, 25 15321

a=19.01587(18)Å   b=14.80189(15)Å   c=16.80964(17)Å

α=90°   β=103.5203(10)°   γ=90°

(Dipp-BIANCl)FeCl2

C56H47Cl3FeN2,C4H8O

Yu, XunZhu, FeifengBu, DongleiLei, Hao

RSC Adv. (2017) 7, 25 15321

a=10.51517(14)Å   b=18.6075(3)Å   c=26.0044(3)Å

α=90°   β=96.4438(11)°   γ=90°

(Mes-BIANMe)FeCl2

C54H44Cl2FeN2,C58H52Cl2FeN2O

Yu, XunZhu, FeifengBu, DongleiLei, Hao

RSC Adv. (2017) 7, 25 15321

a=19.7651(4)Å   b=14.8041(3)Å   c=34.0600(7)Å

α=90°   β=102.115(2)°   γ=90°

C20H8N2O8Tb

C20H8N2O8Tb

Lin, Zeng-GangSong, Fu-QiangWang, HuiSong, Xue-QinYu, XinXinLiu, Wei-Sheng

Dalton Transactions (2021)

a=30.5392(7)Å   b=30.5392(7)Å   c=13.0003(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C33H34ClNO8

C33H34ClNO8

Yu, XiangShi, DanfengZhi, XiaoyanLi, QinYao, Xiaojunxu, hui

RSC Adv. (2015)

a=10.1917(6)Å   b=13.1711(8)Å   c=21.6852(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H37NO8

C34H37NO8

Yu, XiangShi, DanfengZhi, XiaoyanLi, QinYao, Xiaojunxu, hui

RSC Adv. (2015)

a=10.7476(9)Å   b=14.2825(12)Å   c=19.7165(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H34ClNO8

C33H34ClNO8

Yu, XiangShi, DanfengZhi, XiaoyanLi, QinYao, Xiaojunxu, hui

RSC Adv. (2015)

a=10.9438(4)Å   b=14.3642(5)Å   c=19.1003(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H30ClNO2

C26H30ClNO2

Duan, Yu LianWang, TaoXie, QingxiaoYu, XiaoboGuo, WeijieWu, ShutaoLi, DanfengWang, JianhuiLiu, Guiyan

Dalton Trans. (2017)

a=17.3687(19)Å   b=17.0036(16)Å   c=8.0980(9)Å

α=90.00°   β=100.326(6)°   γ=90.00°

C96H116Cl18N6O4Ru2

C96H116Cl18N6O4Ru2

Duan, Yu LianWang, TaoXie, QingxiaoYu, XiaoboGuo, WeijieWu, ShutaoLi, DanfengWang, JianhuiLiu, Guiyan

Dalton Trans. (2017)

a=15.4470(4)Å   b=16.2633(4)Å   c=20.7349(6)Å

α=93.4050(10)°   β=90°   γ=90°

C44H45FeNiOP2S2,BF4,CH2Cl2

C44H45FeNiOP2S2,BF4,CH2Cl2

Chu, XiaoxiaoYu, XinRaje, SakthiAngamuthu, RajaMa, Jian-pingTung, Chen-HoWang, Wenguang

Dalton Trans. (2017)

a=12.4756(13)Å   b=13.5051(14)Å   c=14.9627(15)Å

α=75.1978(9)°   β=75.7266(9)°   γ=70.1808(9)°

C44H45FeNiOP2S2,BF4

C44H45FeNiOP2S2,BF4

Chu, XiaoxiaoYu, XinRaje, SakthiAngamuthu, RajaMa, Jian-pingTung, Chen-HoWang, Wenguang

Dalton Trans. (2017)

a=15.394(3)Å   b=13.100(2)Å   c=25.930(4)Å

α=90°   β=106.322(2)°   γ=90°

C40H45FeNiOP2S2,BF4

C40H45FeNiOP2S2,BF4

Chu, XiaoxiaoYu, XinRaje, SakthiAngamuthu, RajaMa, Jian-pingTung, Chen-HoWang, Wenguang

Dalton Trans. (2017)

a=10.9679(19)Å   b=13.573(2)Å   c=16.458(3)Å

α=80.1447(15)°   β=81.3355(15)°   γ=69.6593(15)°