Structures by: Yu M. H.

Total: 98

Sql-1,3-Co-NCS.2MX

C24H16Co1N10S2,2(C8H10)

Zaworotko, MichaelKumar, NaveenChang, ZeYu, Mei-HuiKumar, AmritO’Nolan, DanielBu, Xian-HePatyk-Kaźmierczak, EwaBezrukov, Andrey A.Mukherjee, SoumyaWang, Shi-Qiang

Chemical Science (2020)

a=24.756(2)Å   b=11.4713(9)Å   c=14.4235(13)Å

α=90°   β=100.226(4)°   γ=90°

Sql-1,3-Co-NCS

C24H16CoN10S2

Zaworotko, MichaelKumar, NaveenChang, ZeYu, Mei-HuiKumar, AmritO’Nolan, DanielBu, Xian-HePatyk-Kaźmierczak, EwaBezrukov, Andrey A.Mukherjee, SoumyaWang, Shi-Qiang

Chemical Science (2020)

a=10.1578(19)Å   b=11.4859(18)Å   c=14.985(3)Å

α=90°   β=106.365(17)°   γ=90°

Sql-3-Co-NCS

C26H16Co1N14S2

Zaworotko, MichaelKumar, NaveenChang, ZeYu, Mei-HuiKumar, AmritO’Nolan, DanielBu, Xian-HePatyk-Kaźmierczak, EwaBezrukov, Andrey A.Mukherjee, SoumyaWang, Shi-Qiang

Chemical Science (2020)

a=20.8810(11)Å   b=14.7201(9)Å   c=8.7578(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H16CoN14S2,2(C8H10)

C26H16CoN14S2,2(C8H10)

Zaworotko, MichaelKumar, NaveenChang, ZeYu, Mei-HuiKumar, AmritO’Nolan, DanielBu, Xian-HePatyk-Kaźmierczak, EwaBezrukov, Andrey A.Mukherjee, SoumyaWang, Shi-Qiang

Chemical Science (2020)

a=21.7573(4)Å   b=21.7573(4)Å   c=20.5483(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sql-1,3-Co-NCS.2PX

C24H16Co1N10S2,2(C8H10)

Zaworotko, MichaelKumar, NaveenChang, ZeYu, Mei-HuiKumar, AmritO’Nolan, DanielBu, Xian-HePatyk-Kaźmierczak, EwaBezrukov, Andrey A.Mukherjee, SoumyaWang, Shi-Qiang

Chemical Science (2020)

a=24.8225(12)Å   b=11.4779(5)Å   c=14.3010(7)Å

α=90°   β=100.423(3)°   γ=90°

C52H32Co2N28S4,4(C8H10)

C52H32Co2N28S4,4(C8H10)

Zaworotko, MichaelKumar, NaveenChang, ZeYu, Mei-HuiKumar, AmritO’Nolan, DanielBu, Xian-HePatyk-Kaźmierczak, EwaBezrukov, Andrey A.Mukherjee, SoumyaWang, Shi-Qiang

Chemical Science (2020)

a=13.6994(5)Å   b=20.4799(7)Å   c=21.1055(7)Å

α=78.892(2)°   β=73.265(2)°   γ=79.327(2)°

C0.5H2O2.5P0.5V0.5

C0.5H2O2.5P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4670(5)Å   b=13.8824(9)Å   c=9.3289(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C0.75H3O2.75P0.5V0.5

C0.75H3O2.75P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4265(13)Å   b=9.3477(16)Å   c=16.793(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CH4O3P0.5V0.5

CH4O3P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4362(5)Å   b=19.1491(12)Å   c=9.3446(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C1.25H4.5O3P0.5V0.5

C1.25H4.5O3P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4330(4)Å   b=9.3673(5)Å   c=21.8357(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4.5H10O3.5PV0.5

C4.5H10O3.5PV0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=8.9297(3)Å   b=8.9297(3)Å   c=34.847(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H17.5NO11.75P2V2

C4H17.5NO11.75P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=14.5794(11)Å   b=10.2424(8)Å   c=18.7815(14)Å

α=90.00°   β=98.8370(10)°   γ=90.00°

C5H16.5NO10.25P2V2

C5H16.5NO10.25P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.2003(11)Å   b=10.2122(7)Å   c=18.5903(13)Å

α=90.00°   β=103.5300(10)°   γ=90.00°

C5.5H16NO9.5P2V2

C5.5H16NO9.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.712(1)Å   b=10.030(1)Å   c=18.656(2)Å

α=90.00°   β=103.328(2)°   γ=90.00°

C6H16.5NO9.25P2V2

C6H16.5NO9.25P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.6403(11)Å   b=10.2112(7)Å   c=18.6795(14)Å

α=90.00°   β=105.4840(10)°   γ=90.00°

C6.5H17NO9P2V2

C6.5H17NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.8220(15)Å   b=10.0614(9)Å   c=18.6103(17)Å

α=90.00°   β=104.292(2)°   γ=90.00°

C4.5H12.75NO9P2V2

C4.5H12.75NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.2345(10)Å   b=10.1817(6)Å   c=18.6968(12)Å

α=90.00°   β=103.5240(10)°   γ=90.00°

C4H16NO10.5P2V2

C4H16NO10.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.003(3)Å   b=10.126(2)Å   c=18.604(4)Å

α=90.00°   β=101.00(3)°   γ=90.00°

C5H15NO9.5P2V2

C5H15NO9.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.0877(9)Å   b=10.2027(6)Å   c=18.6376(11)Å

α=90.00°   β=102.5210(10)°   γ=90.00°

C7H19.5NO9P2V2

C7H19.5NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.2768(8)Å   b=10.2216(6)Å   c=18.6279(10)Å

α=90.00°   β=103.2520(10)°   γ=90.00°

C0.75H3O2.75P0.5V0.5

C0.75H3O2.75P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4265(13)Å   b=9.3477(16)Å   c=16.793(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CH4O3P0.5V0.5

CH4O3P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4362(5)Å   b=19.1491(12)Å   c=9.3446(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C3H10O6PV

C3H10O6PV

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=14.0943(12)Å   b=5.2746(4)Å   c=10.1660(8)Å

α=90.00°   β=94.606(2)°   γ=90.00°

C6H17NO9P2V2

C6H17NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.4228(9)Å   b=10.2047(6)Å   c=18.7078(11)Å

α=90.00°   β=103.8350(10)°   γ=90.00°

C4H11NO7P2V

C4H11NO7P2V

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=12.2895(15)Å   b=13.4657(16)Å   c=6.0846(7)Å

α=90.00°   β=103.401(2)°   γ=90.00°

C6H15NO7P2V

C6H15NO7P2V

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=14.6046(10)Å   b=13.4811(9)Å   c=6.0678(4)Å

α=90.00°   β=98.7300(10)°   γ=90.00°

C8H19NO7P2V

C8H19NO7P2V

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=16.941(3)Å   b=13.470(2)Å   c=6.0553(10)Å

α=90.00°   β=95.026(4)°   γ=90.00°

C12H32.75N2O18.75P4V4

C12H32.75N2O18.75P4V4

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=30.947(2)Å   b=10.6168(8)Å   c=18.6040(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C9H24N2O15P4V3

C9H24N2O15P4V3

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=16.3248(15)Å   b=13.3361(12)Å   c=10.1019(9)Å

α=90.00°   β=89.994(2)°   γ=90.00°

C1.25H4.5O3P0.5V0.5

C1.25H4.5O3P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4330(4)Å   b=9.3673(5)Å   c=21.8357(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4.5H10O3.5PV0.5

C4.5H10O3.5PV0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=8.9297(3)Å   b=8.9297(3)Å   c=34.847(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H17.5NO11.75P2V2

C4H17.5NO11.75P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=14.5794(11)Å   b=10.2424(8)Å   c=18.7815(14)Å

α=90.00°   β=98.8370(10)°   γ=90.00°

C4.5H16NO10.5P2V2

C4.5H16NO10.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.5527(7)Å   b=10.0841(5)Å   c=18.7813(8)Å

α=90.00°   β=104.4230(10)°   γ=90.00°

C5.5H16NO9.5P2V2

C5.5H16NO9.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.712(1)Å   b=10.030(1)Å   c=18.656(2)Å

α=90.00°   β=103.328(2)°   γ=90.00°

C6H16.5NO9.25P2V2

C6H16.5NO9.25P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.6403(11)Å   b=10.2112(7)Å   c=18.6795(14)Å

α=90.00°   β=105.4840(10)°   γ=90.00°

C6.5H17NO9P2V2

C6.5H17NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.8220(15)Å   b=10.0614(9)Å   c=18.6103(17)Å

α=90.00°   β=104.292(2)°   γ=90.00°

C5H15NO9.5P2V2

C5H15NO9.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.0877(9)Å   b=10.2027(6)Å   c=18.6376(11)Å

α=90.00°   β=102.5210(10)°   γ=90.00°

C4.5H12.75NO9P2V2

C4.5H12.75NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.2345(10)Å   b=10.1817(6)Å   c=18.6968(12)Å

α=90.00°   β=103.5240(10)°   γ=90.00°

C4H16NO10.5P2V2

C4H16NO10.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.003(3)Å   b=10.126(2)Å   c=18.604(4)Å

α=90.00°   β=101.00(3)°   γ=90.00°

C3H10O6PV

C3H10O6PV

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=14.0943(12)Å   b=5.2746(4)Å   c=10.1660(8)Å

α=90.00°   β=94.606(2)°   γ=90.00°

C7H19.5NO9P2V2

C7H19.5NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.2768(8)Å   b=10.2216(6)Å   c=18.6279(10)Å

α=90.00°   β=103.2520(10)°   γ=90.00°

C6H17NO9P2V2

C6H17NO9P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.4228(9)Å   b=10.2047(6)Å   c=18.7078(11)Å

α=90.00°   β=103.8350(10)°   γ=90.00°

C4H11NO7P2V

C4H11NO7P2V

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=12.2895(15)Å   b=13.4657(16)Å   c=6.0846(7)Å

α=90.00°   β=103.401(2)°   γ=90.00°

C8H19NO7P2V

C8H19NO7P2V

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=16.941(3)Å   b=13.470(2)Å   c=6.0553(10)Å

α=90.00°   β=95.026(4)°   γ=90.00°

C9H24N2O15P4V3

C9H24N2O15P4V3

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=16.3248(15)Å   b=13.3361(12)Å   c=10.1019(9)Å

α=90.00°   β=89.994(2)°   γ=90.00°

C12H32.75N2O18.75P4V4

C12H32.75N2O18.75P4V4

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=30.947(2)Å   b=10.6168(8)Å   c=18.6040(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H6N3O5Zn

C12H6N3O5Zn

Liu, Xiao-TingChen, Si-SiLi, Si-MiaoNie, Hong-XiangFeng, Yao-QingFan, Yi-NingYu, Mei-HuiChang, ZeBu, Xian-He

CrystEngComm (2020)

a=13.338(3)Å   b=23.519(5)Å   c=19.056(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H11N5O7Zn2

C22H11N5O7Zn2

Liu, Xiao-TingChen, Si-SiLi, Si-MiaoNie, Hong-XiangFeng, Yao-QingFan, Yi-NingYu, Mei-HuiChang, ZeBu, Xian-He

CrystEngComm (2020)

a=20.5369(12)Å   b=20.5369(12)Å   c=34.603(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C44H34CdN10O7

C44H34CdN10O7

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=7.5280(15)Å   b=10.290(2)Å   c=31.911(6)Å

α=90.86(3)°   β=91.05(3)°   γ=98.76(3)°

C46H28CdN10O8

C46H28CdN10O8

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=10.952(2)Å   b=10.209(2)Å   c=19.122(6)Å

α=90.00°   β=110.35(3)°   γ=90.00°

C26H17N5O5Zn

C26H17N5O5Zn

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=32.636(7)Å   b=10.132(2)Å   c=19.090(4)Å

α=90.00°   β=124.35(3)°   γ=90.00°

C26H18MnN6O4

C26H18MnN6O4

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=23.202(5)Å   b=10.079(2)Å   c=20.756(4)Å

α=90.00°   β=107.98(3)°   γ=90.00°

C44H34N10O7Zn

C44H34N10O7Zn

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=7.5418(15)Å   b=10.112(2)Å   c=31.857(6)Å

α=89.12(3)°   β=89.16(3)°   γ=81.85(3)°

C23H14N5O4Zn

C23H14N5O4Zn

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=10.441(2)Å   b=9.816(2)Å   c=20.601(4)Å

α=90.00°   β=93.04(3)°   γ=90.00°

C46H32CuN10O9

C46H32CuN10O9

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=8.7507(18)Å   b=9.6193(19)Å   c=29.783(6)Å

α=83.82(3)°   β=87.73(3)°   γ=86.26(3)°

C26H17CdN5O5

C26H17CdN5O5

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=23.214(5)Å   b=10.138(2)Å   c=20.831(4)Å

α=90.00°   β=108.02(3)°   γ=90.00°

C26H18CdN6O4

C26H18CdN6O4

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=23.391(5)Å   b=10.103(2)Å   c=20.736(4)Å

α=90.00°   β=107.76(3)°   γ=90.00°

C18H10N10O8Zn2

C18H10N10O8Zn2

Li, QinYu, Mei-HuiXu, JianLi, Ai-LinHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3223-3228

a=17.8735(9)Å   b=20.9554(14)Å   c=20.7462(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H8Cd2N10O8

C18H8Cd2N10O8

Li, QinYu, Mei-HuiXu, JianLi, Ai-LinHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3223-3228

a=22.552(5)Å   b=22.119(4)Å   c=19.125(4)Å

α=90°   β=114.67(3)°   γ=90°

C26H16CdN6O6

C26H16CdN6O6

wang, junjieWu, Fei-FanSu, NingLi, Pan-PanWang, Si-YinMa, HuiyanLi, Yun-WuYu, Mei-Hui

CrystEngComm (2020)

a=23.049(5)Å   b=10.196(2)Å   c=21.450(4)Å

α=90.00°   β=107.36(3)°   γ=90.00°

((Cu(mephenterpy))VO2(HO3PCH2CH2PO3))

C24H22CuN3O8P2V

Yucesan, GundogYu, Min HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 117 711

a=9.2777(11)Å   b=9.9706(12)Å   c=13.3237(16)Å

α=79.104(2)°   β=83.541(2)°   γ=86.798(2)°

((Cu(mephenterpy))2V3O6(O3PCH2CH2PO3)(HO3PCH2CH2PO3))

[{Cu(mephenterpy)}2HV3O6(O3PCH2CH2PO3)2]

Yucesan, GundogYu, Min HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 117 711

a=13.4729(14)Å   b=14.4371(15)Å   c=14.7309(15)Å

α=76.621(2)°   β=65.738(2)°   γ=77.775(2)°

((Cu(mephenterpy))VO2(HO3PCH2CH2CH2PO3))

[{Cu(mephenterpy)}VO2(O3PCH2CH2CH2PO3)]

Yucesan, GundogYu, Min HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 117 711

a=8.9849(11)Å   b=11.2108(11)Å   c=13.6744(19)Å

α=74.024(2)°   β=81.549(2)°   γ=80.0350(10)°

(Cu(mephenterpy)(HO3PCH2CH2CH2CH2PO3H))

[{Cu(mephenterpy)}(HO3P(CH2)4PO3H)]

Yucesan, GundogYu, Min HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 117 711

a=27.7564(18)Å   b=12.7861(8)Å   c=17.6380(12)Å

α=90.00°   β=125.3010(10)°   γ=90.00°

C30H24Cu2N5O11P3V

C30H24Cu2N5O11P3V

Yucesan, GundogYu, Ming HuiOuellette, WayneO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 80 480

a=13.4837(13)Å   b=13.7172(13)Å   c=18.9414(18)Å

α=90.00°   β=87.155(3)°   γ=90.00°

C11H12Cu2NO8P2

C11H12Cu2NO8P2

Yucesan, GundogYu, Ming HuiOuellette, WayneO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 80 480

a=20.7505(10)Å   b=45.726(2)Å   c=6.0304(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H38Cu2N4O15P4V2

C48H38Cu2N4O15P4V2

Yucesan, GundogYu, Ming HuiOuellette, WayneO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 80 480

a=9.7559(9)Å   b=13.8997(13)Å   c=19.7171(18)Å

α=101.657(2)°   β=93.949(2)°   γ=110.477(2)°

((Cu(mephenterpy))2(V2O5)2(O3PCH2CH2CH2PO3))

[{Cu(mephenterpy0}2(V2O5)2(O3PCH2CH2CH2PO30]

Yucesan, GundogYu, Min HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 117 711

a=14.6527(13)Å   b=25.481(2)Å   c=13.7823(12)Å

α=90.00°   β=106.866(2)°   γ=90.00°

C11H9Cu0.5NO5PV

C11H9Cu0.5NO5PV

Yucesan, GundogYu, Ming HuiOuellette, WayneO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 80 480

a=17.2481(12)Å   b=26.2681(19)Å   c=11.0818(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4.5H16NO10.5P2V2

C4.5H16NO10.5P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.5527(7)Å   b=10.0841(5)Å   c=18.7813(8)Å

α=90.00°   β=104.4230(10)°   γ=90.00°

C0.5H2O2.5P0.5V0.5

C0.5H2O2.5P0.5V0.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=7.4670(5)Å   b=13.8824(9)Å   c=9.3289(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C5H16.5NO10.25P2V2

C5H16.5NO10.25P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=15.2003(11)Å   b=10.2122(7)Å   c=18.5903(13)Å

α=90.00°   β=103.5300(10)°   γ=90.00°

C6H15NO7P2V

C6H15NO7P2V

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

Inorganic Chemistry (2006) 45, 8 3224-3239

a=14.6046(10)Å   b=13.4811(9)Å   c=6.0678(4)Å

α=90.00°   β=98.7300(10)°   γ=90.00°

C64H40Cd2N16O8

C64H40Cd2N16O8

Zhang, YingMeng, Xiao-QingDing, Hao-JingWang, XiYu, Mei-HuiZhang, Shu-MingChang, ZeBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 23 20995-21003

a=14.8086(4)Å   b=15.9794(5)Å   c=18.2659(3)Å

α=101.054(2)°   β=111.350(2)°   γ=90.981(2)°

C64H40Cd2N16O8

C64H40Cd2N16O8

Zhang, YingMeng, Xiao-QingDing, Hao-JingWang, XiYu, Mei-HuiZhang, Shu-MingChang, ZeBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 23 20995-21003

a=15.0446(6)Å   b=15.3208(6)Å   c=18.3342(6)Å

α=77.504(3)°   β=66.142(4)°   γ=88.035(3)°

C128H81Cd4N32O16

C128H81Cd4N32O16

Zhang, YingMeng, Xiao-QingDing, Hao-JingWang, XiYu, Mei-HuiZhang, Shu-MingChang, ZeBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 23 20995-21003

a=15.4922(2)Å   b=17.7766(2)Å   c=29.2303(4)Å

α=76.6130(10)°   β=78.7810(10)°   γ=74.3780(10)°

C64H40Cd2N16O8

C64H40Cd2N16O8

Zhang, YingMeng, Xiao-QingDing, Hao-JingWang, XiYu, Mei-HuiZhang, Shu-MingChang, ZeBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 23 20995-21003

a=15.1008(4)Å   b=15.1284(3)Å   c=18.1489(4)Å

α=76.710(2)°   β=67.069(2)°   γ=89.629(2)°

C64H40Cd2N16O8

C64H40Cd2N16O8

Zhang, YingMeng, Xiao-QingDing, Hao-JingWang, XiYu, Mei-HuiZhang, Shu-MingChang, ZeBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 23 20995-21003

a=14.7847(4)Å   b=15.6515(3)Å   c=18.4365(5)Å

α=99.028(2)°   β=113.269(2)°   γ=92.474(2)°

C45H28N10Ni3O18

C45H28N10Ni3O18

Yu, Mei-HuiZhang, PingFeng, RuiYao, Zhao-QuanYu, Yi-ChenHu, Tong-LiangBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2017) 9, 31 26177-26183

a=22.3712(2)Å   b=22.3712(2)Å   c=95.1715(16)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C17H22O3

C17H22O3

Liao, Hai-BingHuang, Guang-HuiYu, Mei-HuaLei, ChunHou, Ai-Jun

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1632-1637

a=7.43410(10)Å   b=14.7479(2)Å   c=13.38190(10)Å

α=90°   β=91.31°   γ=90°

C23H34O4

C23H34O4

Liao, Hai-BingHuang, Guang-HuiYu, Mei-HuaLei, ChunHou, Ai-Jun

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1632-1637

a=6.29610(10)Å   b=8.10750(10)Å   c=10.7109(2)Å

α=82.6020(10)°   β=83.3040(10)°   γ=81.4080(10)°

C17H22O3

C17H22O3

Liao, Hai-BingHuang, Guang-HuiYu, Mei-HuaLei, ChunHou, Ai-Jun

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1632-1637

a=8.3667(2)Å   b=5.5161(2)Å   c=15.6625(4)Å

α=90°   β=102.5890(10)°   γ=90°

C17H24O3

C17H24O3

Liao, Hai-BingHuang, Guang-HuiYu, Mei-HuaLei, ChunHou, Ai-Jun

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1632-1637

a=7.27700(10)Å   b=10.81480(10)Å   c=19.2366(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H14F2NO8P2V2

C5H14F2NO8P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles JZubieta, Jon

Inorganic chemistry (2006) 45, 19 7628-7641

a=7.5609(15)Å   b=14.189(3)Å   c=11.174(2)Å

α=90.00°   β=99.04(3)°   γ=90.00°

C9.5H28F6N2O10P3V3

C9.5H28F6N2O10P3V3

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles JZubieta, Jon

Inorganic chemistry (2006) 45, 19 7628-7641

a=7.8942(8)Å   b=9.3578(9)Å   c=17.2016(17)Å

α=99.665(2)°   β=96.062(2)°   γ=107.762(2)°

C7H31F2N3O19.5P4V3.5

C7H31F2N3O19.5P4V3.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles JZubieta, Jon

Inorganic chemistry (2006) 45, 19 7628-7641

a=9.0982(5)Å   b=11.8549(6)Å   c=12.0113(7)Å

α=103.1280(10)°   β=90.7750(10)°   γ=91.8870(10)°

C2H9FO9.25P2V1.5

C2H9FO9.25P2V1.5

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles JZubieta, Jon

Inorganic chemistry (2006) 45, 19 7628-7641

a=7.1564(6)Å   b=18.2265(16)Å   c=8.1397(7)Å

α=90.00°   β=95.038(2)°   γ=90.00°

C13H6CuFNO4,0.13(C2)

C13H6CuFNO4,0.13(C2)

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.4890(3)Å   b=10.4486(4)Å   c=15.1078(7)Å

α=90°   β=106.787(4)°   γ=90°

C13H6CuFNO4,C1.5H5

C13H6CuFNO4,C1.5H5

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.5743(7)Å   b=10.6558(7)Å   c=15.2273(12)Å

α=90°   β=108.493(8)°   γ=90°

C13H6CuFNO4,3(N2)

C13H6CuFNO4,3(N2)

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.5629(2)Å   b=11.3332(2)Å   c=14.6254(3)Å

α=90°   β=108.254(2)°   γ=90°

C13H6CuFNO4

C13H6CuFNO4

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.4862(2)Å   b=10.5374(3)Å   c=15.0449(4)Å

α=90°   β=106.838(3)°   γ=90°

C13H6CuFNO4,0.13(N2)

C13H6CuFNO4,0.13(N2)

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.488(2)Å   b=10.412(2)Å   c=15.057(3)Å

α=90°   β=107.13(3)°   γ=90°

C13H6CuFNO4,C3H7NO

C13H6CuFNO4,C3H7NO

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.551(2)Å   b=11.001(2)Å   c=14.830(3)Å

α=90°   β=108.79(3)°   γ=90°

C15H6CuFNO8

C15H6CuFNO8

Yu, Mei-HuiSpace, BrianFranz, DouglasZhou, WeiHe, ChaohuiLi, LiboKrishna, RajamaniChang, ZeLi, WeiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.5570(8)Å   b=11.4035(9)Å   c=14.3239(12)Å

α=90°   β=108.725(9)°   γ=90°

C16H13CuN2O8P2V

C16H13CuN2O8P2V

Yucesan, GundogYu, Ming HuiOuellette, WayneO'Connor, Charles J.Zubieta, Jon

CrystEngComm (2005) 7, 80 480

a=8.0833(7)Å   b=11.5444(10)Å   c=10.5565(9)Å

α=90.00°   β=108.335(2)°   γ=90.00°

C128H80Cd4N32O16

C128H80Cd4N32O16

Zhang, YingMeng, Xiao-QingDing, Hao-JingWang, XiYu, Mei-HuiZhang, Shu-MingChang, ZeBu, Xian-He

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 23 20995-21003

a=18.4591(2)Å   b=20.0087(3)Å   c=21.7899(3)Å

α=82.8120(10)°   β=82.5980(10)°   γ=68.3390(10)°

C6H22F2N2O10P2V2

C6H22F2N2O10P2V2

Ouellette, WayneYu, Ming HuiO'Connor, Charles JZubieta, Jon

Inorganic chemistry (2006) 45, 19 7628-7641

a=28.836(3)Å   b=5.3256(5)Å   c=10.2448(10)Å

α=90.00°   β=95.051(2)°   γ=90.00°

C14H12NO10Zn2

C14H12NO10Zn2

Yu, Mei-HuiHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 2 256

a=10.997(2)Å   b=14.914(3)Å   c=14.368(3)Å

α=90.00°   β=109.31(3)°   γ=90.00°