Structures by: You Z. W.

Total: 2

C11H12F2N2O3

C11H12F2N2O3

Yang, Yan-YanXu, JunYou, Zheng-WeiXu, Xiu-HuaQiu, Xiao-LongQing, Feng-Ling

Organic letters (2007) 9, 26 5437-5440

a=7.7456(5)Å   b=7.7456(5)Å   c=34.484(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C28H19F2N3O12

C28H19F2N3O12

Yang, Yan-YanXu, JunYou, Zheng-WeiXu, Xiu-HuaQiu, Xiao-LongQing, Feng-Ling

Organic letters (2007) 9, 26 5437-5440

a=6.8425(9)Å   b=15.5174(19)Å   c=26.140(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°