Structures by: Yao J. Y.

Total: 16

K Y2 Cu S4

CuKS4Y2

Yao, J.-Y.Deng, B.Ibers, J.A.Ellis, D.E.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=3.9475Å   b=13.345Å   c=13.668Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Nd2 Cu S4

CuKNd2S4

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=4.0577Å   b=13.7442Å   c=13.9265Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Sm2 Cu S4

CuKS4Sm2

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=4.0218Å   b=13.6074Å   c=13.8264Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Tb2 Cu S4

CuKS4Tb2

Yao, J.-Y.Deng, B.Ibers, J.A.Ellis, D.E.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=3.9679Å   b=13.4243Å   c=13.7102Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Ho2 Cu S4

CuHo2KS4

Yao, J.-Y.Ellis, D.E.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=3.9378Å   b=13.333Å   c=13.6487Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ho4 Cu4 S9

Cu4Ho4K2S9

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=13.676Å   b=3.936Å   c=15.795Å

α=90°   β=109.666°   γ=90°

K2 Dy4 Cu4 S9

Cu4Dy4K2S9

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=13.7061Å   b=3.9482Å   c=15.8111Å

α=90°   β=109.723°   γ=90°

5-Methyl-1-phenyl-1<i>H</i>-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid

C10H9N3O2

Lin, Jin RuiYao, Ji YuanZhao, Hong

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 o1843

a=23.616(3)Å   b=7.7189(15)Å   c=12.606(2)Å

α=90.00°   β=113.18(3)°   γ=90.00°

Dicerium orthosilicate telluride

Ce2O4SiTe

Deng, BinYao, Ji-YongIbers, James A.

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 11 i110-i112

a=6.3647(6)Å   b=7.2807(7)Å   c=11.2743(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Dicerium orthosilicate selenide

Ce2O4SeSi

Deng, BinYao, Ji-YongIbers, James A.

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 11 i110-i112

a=6.2250(6)Å   b=7.2354(7)Å   c=11.0739(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Dimethyl 1-(3-cyanobenzyl)-1<i>H</i>-pyrazole-3,5-dicarboxylate

C15H13N3O4

Xiao, JieYao, Ji-YuanZhao, Hong

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 5 o1132

a=8.783(3)Å   b=9.538(4)Å   c=9.999(4)Å

α=68.42(3)°   β=71.79(4)°   γ=82.13(4)°

Dimethyl 1-(2-cyanobenzyl)-1<i>H</i>-pyrazole-3,5-dicarboxylate

C15H13N3O4

Yao, Ji-YuanXiao, JieZhao, Hong

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 5 o1158

a=7.2416(19)Å   b=10.977(3)Å   c=18.405(4)Å

α=90.00°   β=100.670(11)°   γ=90.00°

Potassium zinc triborate

B3KO6Zn

Wu, YangYao, Ji-YongZhang, Jian-XiuFu, Pei-ZhenWu, Yi-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 5 i45

a=6.7139(13)Å   b=6.9301(14)Å   c=7.0632(14)Å

α=63.12(3)°   β=72.02(3)°   γ=68.99(3)°

4-Methylmorpholinium bromide

C5H12NO,Br

Yao, Ji-Yuan

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 6 o1375

a=7.3282(15)Å   b=7.4170(15)Å   c=7.3928(15)Å

α=90.00°   β=92.72(3)°   γ=90.00°

3,5-Dicarboxy-2,6-dimethylpyridinium chloride dihydrate

C9H10NO4,Cl,2(H2O)

Yao, Ji-Yuan

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 6 o1365

a=8.2301(10)Å   b=10.7825(10)Å   c=13.882(2)Å

α=90.00°   β=98.11(3)°   γ=90.00°

2,4-Dimethylanilinium chloride

C8H12N,Cl

Yao, Ji-Yuan

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 7 o1563

a=9.4739(19)Å   b=9.894(2)Å   c=9.6709(19)Å

α=90.00°   β=96.31(3)°   γ=90.00°