Structures by: Yang L. Y.

Total: 26

(Fe14 Mn6 Tb9 Y)0.8

Fe11.2Mn4.8Tb7.2Y0.8

Yang, H.-Y.Guo, H.-Q.Shen, B.-G.Yang, L.Y.Zhao, J.-G.Yuan, J.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1992) 129, K107-K111

a=7.414Å   b=7.414Å   c=7.414Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe23 Nd2 B3

B3Fe23Nd2

Cheng, Z.-X.Gou, C.Yan, Q.W.Shen, B.-G.Zhang, P.-L.Niu, S.W.Yang, L.Y.Chen, D.-F.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1993) 128, 26-28

a=14.612Å   b=14.612Å   c=14.612Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H20O7

C12H20O7

Wu, Shao-HuaChen, You-WeiShao, Shi-ChengWang, Li-DongLi, Zhi-YingYang, Li-YuanLi, Shao-LanHuang, Rong

Journal of natural products (2008) 71, 4 731-734

a=7.1270(8)Å   b=13.9423(16)Å   c=14.4961(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H16O6

C12H16O6

Wu, Shao-HuaChen, You-WeiShao, Shi-ChengWang, Li-DongLi, Zhi-YingYang, Li-YuanLi, Shao-LanHuang, Rong

Journal of natural products (2008) 71, 4 731-734

a=7.5444(7)Å   b=9.8302(9)Å   c=16.6997(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Fe2 (Tb0.9 Y0.1)

Fe2Tb0.9Y0.1

Yang, H.-Y.Yuan, J.Guo, H.-Q.Yang, L.-Y.Shen, B.-G.Zhao, J.-G.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1992) 129, K107-K111

a=7.3495Å   b=7.3495Å   c=7.3495Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H11DyO9

C21H11DyO9

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.642(4)Å   b=9.0327(12)Å   c=16.378(2)Å

α=90.00°   β=113.031(3)°   γ=90.00°

C21H11EuO9

C21H11EuO9

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.797(3)Å   b=9.0479(8)Å   c=16.3496(14)Å

α=90.00°   β=113.101(2)°   γ=90.00°

C42H22Gd2O19

C42H22Gd2O19

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.889(9)Å   b=9.4071(17)Å   c=16.056(4)Å

α=90.00°   β=112.318(8)°   γ=90.00°

C21H13HoO9.5

C21H13HoO9.5

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.66(3)Å   b=9.249(8)Å   c=16.298(14)Å

α=90.00°   β=112.872(11)°   γ=90.00°

C21H11NdO9

C21H11NdO9

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.762(6)Å   b=9.1425(18)Å   c=16.364(3)Å

α=90.00°   β=113.39(3)°   γ=90.00°

C42H23O19Pr2

C42H23O19Pr2

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.888(6)Å   b=9.0272(18)Å   c=16.467(3)Å

α=90.00°   β=113.18(3)°   γ=90.00°

C21H11O9Sm

C21H11O9Sm

Wei, Xiao-HuaYang, Lin-YanLiao, Sheng-YunZhang, MingTian, Jin-LeiDu, Pei-YaoGu, WenLiu, Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 15 5793-5800

a=29.862(6)Å   b=9.2002(18)Å   c=16.406(3)Å

α=90.00°   β=112.94(3)°   γ=90.00°

C244H220.55Br28N40Ni28O74

C244H220.55Br28N40Ni28O74

Zhang, YanpingLv, RuiWang, JingyaoYang, lin-yanLiao, sheng-yunTian, Jin-LeiGu, WenLiu, Xin

Dalton Trans. (2016)

a=17.868(4)Å   b=20.685(4)Å   c=29.557(6)Å

α=83.25(3)°   β=72.87(3)°   γ=64.81(3)°

2,3-Bis(pyrazin-2-yloxyimino)butane

C12H12N6O2

Yang, Lin YanShi, Jing Min

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1994

a=4.7396(15)Å   b=17.141(5)Å   c=7.911(3)Å

α=90.00°   β=98.065(5)°   γ=90.00°

(2<i>E</i>,3<i>E</i>)-3-(Pyrazin-2-yloxyimino)butan-2-one oxime

C8H10N4O2

Chen, Ju NaYang, Lin Yan

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 o1862

a=18.174(4)Å   b=10.962(3)Å   c=13.271(3)Å

α=90.00°   β=132.217(3)°   γ=90.00°

Poly[tris[μ~2~-2-(pyrazol-1-yl)pyrazine]hexa-μ~1,3~-thiocyanato- tricadmium(II)]

C20H12Cd3N14S6

Yang, Lin YanShi, Jing Min

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 m1387

a=7.0309(9)Å   b=8.6178(12)Å   c=13.7373(18)Å

α=87.889(2)°   β=85.173(2)°   γ=68.060(2)°

Tetra-μ-acetato-κ^8^<i>O</i>:<i>O</i>-bis[(<i>N</i>^2^,<i>N</i>^2^- dimethylpyrazin-2-amine-κ<i>N</i>^4^)copper(II)]

C20H30Cu2N6O8

Meng, LinYang, Lin YanShi, Jing Min

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 6 m646

a=8.1052(13)Å   b=8.1775(13)Å   c=10.6534(17)Å

α=67.826(2)°   β=80.013(2)°   γ=87.328(2)°

C40H28CoLa2N12O20

C40H28CoLa2N12O20

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.1705(8)Å   b=10.7258(10)Å   c=12.7688(12)Å

α=86.261(3)°   β=84.515(3)°   γ=64.288(3)°

C40H28Ce2CoN12O20

C40H28Ce2CoN12O20

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.1359(7)Å   b=10.7085(8)Å   c=12.7553(9)Å

α=86.260(2)°   β=84.661(3)°   γ=64.421(2)°

C40H28CoN12O20Pr2

C40H28CoN12O20Pr2

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.1438(10)Å   b=10.6529(12)Å   c=12.6229(14)Å

α=84.768(3)°   β=84.951(3)°   γ=63.115(2)°

C40H28CoN12Nd2O20

C40H28CoN12Nd2O20

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.1392(7)Å   b=10.6874(9)Å   c=12.6728(10)Å

α=85.709(2)°   β=84.911(2)°   γ=63.992(2)°

C40H28CoN12O20Sm2

C40H28CoN12O20Sm2

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.1722(7)Å   b=10.6883(8)Å   c=12.6395(10)Å

α=84.691(2)°   β=84.866(2)°   γ=63.115(2)°

C40H28Eu2N12O20

C40H28Eu2N12O20

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.5303(18)Å   b=10.526(2)Å   c=13.192(3)Å

α=73.487(4)°   β=86.001(4)°   γ=63.889(3)°

C40H28CoN12O20Tb2

C40H28CoN12O20Tb2

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.1880(9)Å   b=10.6721(10)Å   c=12.6208(12)Å

α=84.041(2)°   β=84.911(2)°   γ=62.580(2)°

C40H28CoDy2N12O20

C40H28CoDy2N12O20

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.237(3)Å   b=10.667(3)Å   c=12.665(4)Å

α=83.704(6)°   β=84.801(6)°   γ=62.206(5)°

C40H28CoGd2N12O20

C40H28CoGd2N12O20

Liao, Sheng-YunGu, WenYang, Lin-YanLi, Tian-HaoTian, Jin-LeiWang, LiZhang, MingLiu, Xin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3927

a=9.2001(16)Å   b=10.6759(18)Å   c=12.631(2)Å

α=83.966(4)°   β=84.790(4)°   γ=62.573(3)°