Structures by: Yang F. M.

Total: 5

C17H25NO3

C17H25NO3

Zhao, Fu-WeiSun, Qian-YunYang, Fu-MeiHu, Guang-WanLuo, Ji-FengTang, Gui-HuaWang, Yue-HuLong, Chun-Lin

Organic letters (2010) 12, 17 3922-3925

a=9.1204(4)Å   b=11.6853(4)Å   c=14.1079(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H24Cl4N8OPd3

C36H24Cl4N8OPd3

Yang, Fu-MingChen, Po-YuanLee, Chun-ChinLiu, Yi-HungPeng, Shie-MingChou, Pi-TaiLiu, Shiuh-Tzung

Dalton Transactions (2012) 41, 19 5782

a=15.4308(5)Å   b=16.6886(6)Å   c=14.3795(6)Å

α=90.00°   β=94.631(3)°   γ=90.00°

C17H13NO2

C17H13NO2

Li, XiangZhou, BoYang, Run-ZeYang, Fu-MingLiang, Ren-XiaoLiu, Ren-RongJia, Yi-Xia

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 42 13945-13951

a=8.9313(3)Å   b=12.0973(5)Å   c=12.7783(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H23BF4N2O

C25H23BF4N2O

Li, XiangZhou, BoYang, Run-ZeYang, Fu-MingLiang, Ren-XiaoLiu, Ren-RongJia, Yi-Xia

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 42 13945-13951

a=7.4991(3)Å   b=16.1174(6)Å   c=9.0582(4)Å

α=90.00°   β=96.884(4)°   γ=90.00°

C41H40Cl6CoN8O3Pd3

C41H40Cl6CoN8O3Pd3

Yang, Fu-MingChen, Po-YuanLee, Chun-ChinLiu, Yi-HungPeng, Shie-MingChou, Pi-TaiLiu, Shiuh-Tzung

Dalton Transactions (2012) 41, 19 5782

a=19.4036(3)Å   b=18.7413(2)Å   c=23.7872(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°