Structures by: Yang F.

Total: 344

C16H17ClN2O3PtS

C16H17ClN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=10.042(4)Å   b=21.179(8)Å   c=9.137(3)Å

α=90.00°   β=113.576(5)°   γ=90.00°

C16H14Cl2N2O3PtS

C16H14Cl2N2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=12.4760(2)Å   b=21.4728(5)Å   c=7.00394(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H19ClN2O3PtS

C17H19ClN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=9.5523(4)Å   b=18.2853(6)Å   c=10.8746(4)Å

α=90.00°   β=95.584(4)°   γ=90.00°

C16H15BrClN2O3PtS

C16H15BrClN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=5.6653(5)Å   b=19.550(2)Å   c=16.9661(17)Å

α=90.00°   β=91.032(9)°   γ=90.00°

C16H16ClFN2O3PtS

C16H16ClFN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=5.8117(17)Å   b=10.739(3)Å   c=14.832(4)Å

α=74.851(4)°   β=79.576(4)°   γ=87.129(4)°

C31H21NO2

C31H21NO2

Chen, Zi-ShengYang, FangLing, HuiboLi, MengxueGao, Jin-MingJi, Kegong

Organic letters (2016) 18, 22 5828-5831

a=9.247(6)Å   b=10.736(4)Å   c=12.601(5)Å

α=74.29(3)°   β=78.02(4)°   γ=74.27(4)°

C25H19NO2

C25H19NO2

Chen, Zi-ShengYang, FangLing, HuiboLi, MengxueGao, Jin-MingJi, Kegong

Organic letters (2016) 18, 22 5828-5831

a=6.3800(11)Å   b=11.8204(17)Å   c=13.095(2)Å

α=96.666(13)°   β=95.878(14)°   γ=102.772(13)°

C20H19N3O2

C20H19N3O2

Li, ZexianSun, SuyanQiao, HuijieYang, FanZhu, YuKang, JianxunWu, YushengWu, Yangjie

Organic letters (2016) 18, 18 4594-4597

a=8.9053(11)Å   b=9.1342(11)Å   c=10.3857(12)Å

α=85.819(10)°   β=88.672(10)°   γ=77.281(11)°

C23H18N2O3S

C23H18N2O3S

Qiao, HuijieSun, SuyanYang, FanZhu, YuZhu, WeiguoDong, YaxiWu, YushengKong, XiangtaoJiang, LingWu, Yangjie

Organic letters (2015) 17, 24 6086-6089

a=9.5468(5)Å   b=10.4076(6)Å   c=11.3179(7)Å

α=103.653(5)°   β=93.612(5)°   γ=114.414(6)°

C16H10N2O

C16H10N2O

Chen, XiaopeiCui, XiulingYang, FangfangWu, Yangjie

Organic letters (2015) 17, 6 1445-1448

a=6.4176(3)Å   b=20.0965(10)Å   c=9.3350(5)Å

α=90.00°   β=98.274(5)°   γ=90.00°

C28H21N2O2P

C28H21N2O2P

Qiao, HuijieSun, SuyanZhang, YueZhu, HongmeiYu, XiaomengYang, FanWu, YushengLi, ZhongxianWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1981

a=12.9056(3)Å   b=8.9810(2)Å   c=20.4045(5)Å

α=90°   β=106.848(3)°   γ=90°

C28H21N2O2P

C28H21N2O2P

Qiao, HuijieSun, SuyanZhang, YueZhu, HongmeiYu, XiaomengYang, FanWu, YushengLi, ZhongxianWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1981

a=14.3374(5)Å   b=9.7100(4)Å   c=18.7718(7)Å

α=90°   β=105.341(4)°   γ=90°

C29H23N2O3P

C29H23N2O3P

Qiao, HuijieSun, SuyanZhang, YueZhu, HongmeiYu, XiaomengYang, FanWu, YushengLi, ZhongxianWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1981

a=9.5853(9)Å   b=9.8739(8)Å   c=14.7007(14)Å

α=103.110(8)°   β=94.035(8)°   γ=114.371(8)°

C22H25N2O4P

C22H25N2O4P

Sun, MengmengSun, SuyanQiao, HuijieYang, FanZhu, YuKang, JianxunWu, YushengWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 12 1646

a=15.3031(6)Å   b=18.1046(6)Å   c=15.6855(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H25N2O4P

C22H25N2O4P

Sun, MengmengSun, SuyanQiao, HuijieYang, FanZhu, YuKang, JianxunWu, YushengWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 12 1646

a=8.9115(7)Å   b=11.1099(7)Å   c=11.8272(9)Å

α=83.858(6)°   β=86.228(6)°   γ=67.922(6)°

C15H14O3S

C15H14O3S

Li, SiyuLi, XiangYang, FanWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 9 1076

a=8.5030(6)Å   b=10.6762(5)Å   c=15.8607(10)Å

α=76.750(5)°   β=81.107(5)°   γ=88.437(5)°

C14H14N2O3

C14H14N2O3

Zhang, DuoCui, XiulingYang, FangfangZhang, QianqianZhu, YuWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 8 951

a=12.8276(3)Å   b=8.4882(2)Å   c=24.8068(7)Å

α=90.00°   β=91.044(2)°   γ=90.00°

C28H21F3N4O6Pd2

C28H21F3N4O6Pd2

Zhang, DuoCui, XiulingYang, FangfangZhang, QianqianZhu, YuWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 8 951

a=14.4863(4)Å   b=17.2032(5)Å   c=11.5651(5)Å

α=90.00°   β=105.969(4)°   γ=90.00°

C17H18N2O3

C17H18N2O3

Zhang, DuoCui, XiulingYang, FangfangZhang, QianqianZhu, YuWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 8 951

a=6.8879(9)Å   b=8.2820(9)Å   c=14.4023(10)Å

α=104.655(8)°   β=94.121(9)°   γ=91.668(10)°

C38H58N14S4Zn2

C38H58N14S4Zn2

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=20.581(6)Å   b=13.879(4)Å   c=16.592(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H26N14S4Zn2,O,C

C22H26N14S4Zn2,O,C

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=10.4181(4)Å   b=10.6411(4)Å   c=16.2688(6)Å

α=80.586(3)°   β=89.162(3)°   γ=62.190(4)°

C23H21ClN7S2Zn,Cl

C23H21ClN7S2Zn,Cl

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=20.55(3)Å   b=7.366(12)Å   c=17.52(3)Å

α=90.00°   β=105.71(3)°   γ=90.00°

2(C26H36N14S4Zn2)

2(C26H36N14S4Zn2)

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=15.137(3)Å   b=16.265(3)Å   c=28.910(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H58N14S4Zn2

C38H58N14S4Zn2

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=13.4772(5)Å   b=28.6250(8)Å   c=14.2565(5)Å

α=90.00°   β=106.245(4)°   γ=90.00°

C23H23NO4

C23H23NO4

Zhang, WeiLun, ShichunWang, Shu-HuanJiang, Xing-WuYang, FanTang, JieManson, Abigail L.Earl, Ashlee M.Gunosewoyo, HendraBishai, William R.Yu, Li-Fang

Journal of medicinal chemistry (2018)

a=12.8609(17)Å   b=16.719(2)Å   c=8.9870(12)Å

α=90°   β=99.434(3)°   γ=90°

C24H19F3O3S,CHCl3

C24H19F3O3S,CHCl3

Qiu, Yi-FengSong, Xian-RongLi, MingZhu, Xin-YuWang, An-QiYang, FangHan, Ya-PingZhang, Heng-RuiJin, Dong-PoLi, Ying-XiuLiang, Yong-Min

Organic letters (2016) 18, 7 1514-1517

a=9.3849(5)Å   b=19.4808(11)Å   c=14.2431(6)Å

α=90.00°   β=93.135(4)°   γ=90.00°

C26H17F3OS

C26H17F3OS

Qiu, Yi-FengSong, Xian-RongLi, MingZhu, Xin-YuWang, An-QiYang, FangHan, Ya-PingZhang, Heng-RuiJin, Dong-PoLi, Ying-XiuLiang, Yong-Min

Organic letters (2016) 18, 7 1514-1517

a=10.9922(6)Å   b=34.479(2)Å   c=11.1612(5)Å

α=90.00°   β=94.851(4)°   γ=90.00°

C29H20F5NO2S2

C29H20F5NO2S2

Qiu, Yi-FengSong, Xian-RongLi, MingZhu, Xin-YuWang, An-QiYang, FangHan, Ya-PingZhang, Heng-RuiJin, Dong-PoLi, Ying-XiuLiang, Yong-Min

Organic letters (2016) 18, 7 1514-1517

a=19.4188(8)Å   b=11.5902(4)Å   c=22.8272(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H15F3OS

C22H15F3OS

Qiu, Yi-FengSong, Xian-RongLi, MingZhu, Xin-YuWang, An-QiYang, FangHan, Ya-PingZhang, Heng-RuiJin, Dong-PoLi, Ying-XiuLiang, Yong-Min

Organic letters (2016) 18, 7 1514-1517

a=13.2577(3)Å   b=12.2802(4)Å   c=22.5646(5)Å

α=90.00°   β=94.431(2)°   γ=90.00°

C30H26O6

C30H26O6

Huang, ZhushengYang, XiuqinYang, FulaiLu, TaoZhou, Qingfa

Organic Letters (2017)

a=14.273(3)Å   b=7.3510(15)Å   c=24.745(5)Å

α=90.00°   β=100.76(3)°   γ=90.00°

C22H28O4

C22H28O4

Wang, JieMu, Feng-RongJiao, Wei-HuaHuang, JianHong, Li-LiYang, FanXu, YingWang, Shu-PingSun, FanLin, Hou-Wen

Journal of natural products (2017) 80, 9 2509-2514

a=7.86700(10)Å   b=11.4726(2)Å   c=10.18150(10)Å

α=90°   β=93.6410(10)°   γ=90°

C21H28O3

C21H28O3

Wang, JieMu, Feng-RongJiao, Wei-HuaHuang, JianHong, Li-LiYang, FanXu, YingWang, Shu-PingSun, FanLin, Hou-Wen

Journal of natural products (2017) 80, 9 2509-2514

a=10.02100(10)Å   b=13.4995(2)Å   c=26.1852(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

5-Hydroxy-2-phenyl-7-(prop-2-yn-1-yloxy)-4<i>H</i>-chromen-4-one

C18H12O4

Yang, FanLi, YangZhou, Shu-Jing

IUCrData (2017) 2, 4 x170490

a=7.2074(10)Å   b=13.1851(15)Å   c=14.848(2)Å

α=90.00°   β=102.505(14)°   γ=90.00°

C29H27N4O3,C2F3O2,CH4O

C29H27N4O3,C2F3O2,CH4O

Jiao, Wei-HuaChen, Guo-DongGao, HaoLi, JingGu, Bin-BinXu, Ting-TingYu, Hao-BingShi, Guo-HuaYang, FanYao, Xin-ShengLin, Hou-Wen

Journal of natural products (2015) 78, 1 125-130

a=28.1062(3)Å   b=28.1062(3)Å   c=14.7090(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H10N2OS

C12H10N2OS

Cui, DaopingLi, YueqingLian, MingmingYang, FengMeng, Qingwei

The Analyst (2011) 136, 15 3149-3156

a=20.459(11)Å   b=9.635(5)Å   c=23.657(12)Å

α=90.00°   β=111.067(6)°   γ=90.00°

C28H23NO2S

C28H23NO2S

Song, Xian-RongXia, Xiao-FengSong, Qing-BaoYang, FangLi, Ying-XiuLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2012) 14, 13 3344-3347

a=8.568(4)Å   b=12.935(6)Å   c=20.357(10)Å

α=90.00°   β=100.261(5)°   γ=90.00°

C43H51Br2NSi2

C43H51Br2NSi2

Song, Cheng-LiMa, Chong-BoYang, FengZeng, Wei-JingZhang, Hao-LiGong, Xiong

Organic letters (2011) 13, 11 2880-2883

a=8.054(7)Å   b=15.351(13)Å   c=17.569(15)Å

α=78.327(16)°   β=87.401(17)°   γ=88.636(14)°

C16H12I2O

C16H12I2O

Zhu, Hai-TaoJi, Ke-GongYang, FangWang, Li-JingZhao, Shu-ChunAli, ShaukatLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2011) 13, 4 684-687

a=28.7109(10)Å   b=6.0157(2)Å   c=20.2899(9)Å

α=90.00°   β=120.169(4)°   γ=90.00°

C16H10I2

C16H10I2

Wang, Li-JingZhu, Hai-TaoLu, LeiYang, FangLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2012) 14, 8 1990-1993

a=19.513(10)Å   b=10.041(5)Å   c=16.438(9)Å

α=90.00°   β=115.177(4)°   γ=90.00°

C28H23NO2S

C28H23NO2S

Song, Xian-RongXia, Xiao-FengSong, Qing-BaoYang, FangLi, Ying-XiuLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2012) 14, 13 3344-3347

a=8.568(4)Å   b=12.935(6)Å   c=20.357(10)Å

α=90.00°   β=100.261(5)°   γ=90.00°

C26H24FNO3S

C26H24FNO3S

Song, Xian-RongXia, Xiao-FengSong, Qing-BaoYang, FangLi, Ying-XiuLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2012) 14, 13 3344-3347

a=13.030(13)Å   b=12.205(12)Å   c=15.586(15)Å

α=90.00°   β=114.153(11)°   γ=90.00°

C16H15F3O3S

C16H15F3O3S

Qiu, Yi-FengZhu, Xin-YuLi, Ying-XiuHe, Yu-TaoYang, FangWang, JiaHua, Hui-LiangZheng, LanWang, Li-ChenLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2015) 17, 15 3694-3697

a=9.9242(4)Å   b=15.9342(6)Å   c=10.0614(4)Å

α=90.00°   β=106.109(4)°   γ=90.00°

C22H21ClF3NO2S2

C22H21ClF3NO2S2

Qiu, Yi-FengZhu, Xin-YuLi, Ying-XiuHe, Yu-TaoYang, FangWang, JiaHua, Hui-LiangZheng, LanWang, Li-ChenLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2015) 17, 15 3694-3697

a=5.4961(5)Å   b=23.7140(19)Å   c=17.6522(13)Å

α=90.00°   β=96.871(7)°   γ=90.00°

C23H27F3O7S

C23H27F3O7S

Qiu, Yi-FengZhu, Xin-YuLi, Ying-XiuHe, Yu-TaoYang, FangWang, JiaHua, Hui-LiangZheng, LanWang, Li-ChenLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic letters (2015) 17, 15 3694-3697

a=9.578(2)Å   b=10.805(3)Å   c=12.575(2)Å

α=102.754(18)°   β=97.366(15)°   γ=93.699(19)°

CeCuGe

CeCuGe

Yang, F.Brueck, E.Kuang, J.P.de Boer, F.R.Li, J.Nakotte, H.Li, Z.Wu, X.Wang, Y.

Journal of Applied Physics (1991) 69, 4705-4707

a=4.311Å   b=4.311Å   c=7.933Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CeCuSn

CeCuSn

Yang, F.Kuang, J.P.Li, J.de Boer, F.R.Nakotte, H.Brueck, E.Wu, X.Li, Z.Wang, Y.

Journal of Applied Physics (1991) 69, 4705-4707

a=4.583Å   b=4.583Å   c=7.865Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C20H15NO3

C20H15NO3

Yang, FazhouLiu, ZiyanLiu, HaoShangguan, YuDeng, HaoHuang, JiaxingXiao, YumeiGuo, HongchaoZhang, Cheng

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 34 6724-6731

a=13.5094(16)Å   b=11.0920(9)Å   c=21.2668(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17BrN2O3

C20H17BrN2O3

Shi, YaqiYang, FanWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 24 4628-4637

a=16.6385(13)Å   b=14.3268(8)Å   c=7.7041(5)Å

α=90°   β=100.731(7)°   γ=90°

C28H20NO3P,H2O

C28H20NO3P,H2O

Su, XiaoxueYang, FanWu, YushengWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 15 2753-2756

a=12.3199(11)Å   b=22.2918(14)Å   c=9.1023(9)Å

α=90°   β=108.630(9)°   γ=90°

C14H14BrNO6

C14H14BrNO6

Chen, HuiqingXie, JiaXing, DongWang, JinpingTang, JieYi, ZhengfangXia, FeiQiu, Wen-WeiYang, Fan

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 5 1062-1066

a=10.1785(3)Å   b=11.8901(4)Å   c=25.9949(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31H23BrO3SSe

C31H23BrO3SSe

Huang, ShengliChen, ZhiliMao, HuiHu, FangliLi, DongmeiTan, YuYang, FengqingQin, Wenling

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 5 1121-1129

a=14.8543(4)Å   b=12.8156(3)Å   c=16.9743(5)Å

α=90°   β=105.020(3)°   γ=90°

C19H16N2O3

C19H16N2O3

Wang, XiaolongFeng, CancanYang, FanWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 19 4865-4868

a=7.6372(6)Å   b=7.6372(6)Å   c=23.721(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C16H28O3Si

C16H28O3Si

Yang, HongguangLiu, XiaoyuLi, XiaoyuShi, XiangYang, FeilongJiao, XiaozhenXie, Ping

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 17 3728-3735

a=12.0052(10)Å   b=9.6664(6)Å   c=15.8157(12)Å

α=90.00°   β=96.318(8)°   γ=90.00°

C16H28O3Si

C16H28O3Si

Yang, HongguangLiu, XiaoyuLi, XiaoyuShi, XiangYang, FeilongJiao, XiaozhenXie, Ping

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 17 3728-3735

a=9.9108(3)Å   b=9.8191(3)Å   c=18.3013(6)Å

α=90°   β=91.679(3)°   γ=90°

C10H10O

C10H10O

Ma, FujieChen, JingchaoYang, FanShinde, Madhuri VikasZhou, YongyunFan, Baomin

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 11 2359-2362

a=19.0072(9)Å   b=19.0072(9)Å   c=5.7243(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C11H12O2

C11H12O2

Ma, FujieChen, JingchaoYang, FanShinde, Madhuri VikasZhou, YongyunFan, Baomin

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 11 2359-2362

a=4.6462(2)Å   b=9.7488(3)Å   c=19.6719(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H46N4O4,2(Cl)

C54H46N4O4,2(Cl)

Yang, LiQin, SongSu, XiaoyuYang, FeiYou, JingsongHu, ChangweiXie, RugangLan, Jingbo

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 2 339-348

a=25.2548(18)Å   b=16.7371(9)Å   c=13.4129(10)Å

α=90.00°   β=101.541(7)°   γ=90.00°

C26H18N4O2,C4H8O2,C3H7NO

C26H18N4O2,C4H8O2,C3H7NO

Yang, LiYang, FeiLan, JingboGao, GeYou, JingsongSu, Xiaoyu

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 8 2618-2621

a=9.2610(3)Å   b=16.4271(5)Å   c=19.8316(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H18N4O2

C26H18N4O2

Yang, LiYang, FeiLan, JingboGao, GeYou, JingsongSu, Xiaoyu

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 8 2618-2621

a=11.950(2)Å   b=11.950(2)Å   c=21.080(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H18N4O2

C26H18N4O2

Yang, LiYang, FeiLan, JingboGao, GeYou, JingsongSu, Xiaoyu

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 8 2618-2621

a=27.513(3)Å   b=12.2721(11)Å   c=12.3143(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H11NO2

C14H11NO2

Zhou, ZhiqiangXu, YaoZhu, BoyuLi, PingHu, GuiwenYang, FanXu, ShijieZhang, Xiaoxiang

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20303-20307

a=10.3098(8)Å   b=7.7221(14)Å   c=26.353(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H18Cl2InN7S2,CH4O

C13H18Cl2InN7S2,CH4O

Li, ShanheKhan, Muhammad HamidWang, XiaojunCai, MeilingZhang, JuzhengJiang, MingZhang, ZhenleiWen, Xiao-AnLiang, HongYang, Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 47 17207-17220

a=10.820(7)Å   b=13.440(8)Å   c=15.215(9)Å

α=90°   β=100.058(8)°   γ=90°

C46H42Cl2In2N14S4

C46H42Cl2In2N14S4

Li, ShanheKhan, Muhammad HamidWang, XiaojunCai, MeilingZhang, JuzhengJiang, MingZhang, ZhenleiWen, Xiao-AnLiang, HongYang, Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 47 17207-17220

a=8.5777(6)Å   b=11.3038(8)Å   c=13.9701(10)Å

α=94.0320(10)°   β=102.8920(10)°   γ=106.2790(10)°

F3N3O9Rb3Sb

F3N3O9Rb3Sb

Wang, LeiYang, FeiZhao, XiaoyuHuang, LingGao, DaojiangBi, JianWang, XinZou, Guohong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15144-15150

a=8.9848(11)Å   b=7.3395(8)Å   c=9.5296(9)Å

α=90.00°   β=101.101(4)°   γ=90.00°

C21H20O2

C21H20O2

Li, JianYang, FangHu, WeiweiRen, BoChen, Zi-ShengJi, Kegong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9154-9157

a=14.8226(12)Å   b=9.0342(7)Å   c=23.887(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H28Br2N2O4

C42H28Br2N2O4

Yang, FeiLiu, CaipingYin, DiXu, YanqingWu, MingyanWei, Wei

Chemical Communications (2019)

a=10.1328(2)Å   b=12.6924(3)Å   c=15.9749(3)Å

α=70.388(2)°   β=74.964(2)°   γ=82.199(2)°

C24H20BrNO3

C24H20BrNO3

Yang, FeiLiu, CaipingYin, DiXu, YanqingWu, MingyanWei, Wei

Chemical Communications (2019)

a=6.1986(3)Å   b=9.7279(4)Å   c=17.3084(9)Å

α=87.686(4)°   β=83.388(4)°   γ=74.340(4)°

C64H56F12N4O12P2

C64H56F12N4O12P2

Yang, FeiLiu, CaipingYin, DiXu, YanqingWu, MingyanWei, Wei

Chemical Communications (2019)

a=27.3135(10)Å   b=21.0409(8)Å   c=21.4328(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H14O2

C20H14O2

Zhang, XinChen, LinChen, Xiang-YuZhang, HanzhiYang, LiuqingYang, Fengchun

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 59 9287-9290

a=10.784(3)Å   b=10.784(3)Å   c=10.863(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C28H20O2

C28H20O2

Zhang, XinChen, LinChen, Xiang-YuZhang, HanzhiYang, LiuqingYang, Fengchun

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 59 9287-9290

a=9.4569(10)Å   b=19.807(2)Å   c=21.941(2)Å

α=90°   β=96.830(2)°   γ=90°

C14H15NO2S

C14H15NO2S

Yang, FanChen, JingchaoShen, GuoliZhang, XuexinFan, Baomin

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 39 4963-4966

a=8.4454(12)Å   b=7.2057(10)Å   c=10.9962(16)Å

α=90°   β=96.797(2)°   γ=90°

C20H16O10Zn2,H2O

C20H16O10Zn2,H2O

Hu, HanZhu, JiaxingYang, FeilongChen, ZhenxiaDeng, MingliWeng, LinhongLing, YunZhou, Yaming

Chemical communications (Cambridge, England) (2019)

a=27.684(5)Å   b=27.684(5)Å   c=18.006(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C12H11NO4Zn

C12H11NO4Zn

Hu, HanZhu, JiaxingYang, FeilongChen, ZhenxiaDeng, MingliWeng, LinhongLing, YunZhou, Yaming

Chemical communications (Cambridge, England) (2019)

a=28.868(7)Å   b=28.868(7)Å   c=8.261(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C22H20O11Zn2

C22H20O11Zn2

Hu, HanZhu, JiaxingYang, FeilongChen, ZhenxiaDeng, MingliWeng, LinhongLing, YunZhou, Yaming

Chemical communications (Cambridge, England) (2019)

a=27.660(7)Å   b=27.660(7)Å   c=17.978(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C23H26CoF4NP2

C23H26CoF4NP2

Yang, FeiWang, YangyangLu, FaguanXie, ShangqingQi, XinghaoSun, HongjianLi, XiaoyanFuhr, OlafFenske, Dieter

New Journal of Chemistry (2018) 42, 19 15578

a=14.433(7)Å   b=12.378(6)Å   c=13.442(6)Å

α=90°   β=102.169(8)°   γ=90°

C23H27CoF2INP2

C23H27CoF2INP2

Yang, FeiWang, YangyangLu, FaguanXie, ShangqingQi, XinghaoSun, HongjianLi, XiaoyanFuhr, OlafFenske, Dieter

New Journal of Chemistry (2018) 42, 19 15578

a=16.600(2)Å   b=15.531(2)Å   c=19.029(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H28CoF2NP2

C23H28CoF2NP2

Yang, FeiWang, YangyangLu, FaguanXie, ShangqingQi, XinghaoSun, HongjianLi, XiaoyanFuhr, OlafFenske, Dieter

New Journal of Chemistry (2018) 42, 19 15578

a=14.015(3)Å   b=12.369(3)Å   c=13.372(3)Å

α=90.00°   β=101.86(3)°   γ=90.00°

C23H29CdN5O9S2

C23H29CdN5O9S2

zhou, XiaojingZhang, ZhijuanLi, BaiyanYang, FenPeng, YuLi, GuanghuaShi, ZhanFeng, ShouhuaLi, Jing

New Journal of Chemistry (2013) 37, 2 425

a=9.2067(18)Å   b=19.017(4)Å   c=16.825(3)Å

α=90.00°   β=100.56(3)°   γ=90.00°

C23H27MnN5O8S2

C23H27MnN5O8S2

zhou, XiaojingZhang, ZhijuanLi, BaiyanYang, FenPeng, YuLi, GuanghuaShi, ZhanFeng, ShouhuaLi, Jing

New Journal of Chemistry (2013) 37, 2 425

a=9.1726(18)Å   b=18.956(4)Å   c=16.748(3)Å

α=90.00°   β=102.13(3)°   γ=90.00°

C25H37NO2

C25H37NO2

Jiao, Wei-HuaXu, Ting-TingYu, Hao-BingMu, Feng-RongLi, JiaLi, Yu-ShanYang, FanHan, Bing-NanLin, Hou-Wen

RSC Adv. (2014) 4, 18 9236

a=11.8655(2)Å   b=6.34770(10)Å   c=14.6161(2)Å

α=90.00°   β=97.0310(10)°   γ=90.00°

C26H39NO2

C26H39NO2

Jiao, Wei-HuaXu, Ting-TingYu, Hao-BingMu, Feng-RongLi, JiaLi, Yu-ShanYang, FanHan, Bing-NanLin, Hou-Wen

RSC Adv. (2014) 4, 18 9236

a=11.9570(4)Å   b=12.5129(4)Å   c=15.4458(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H21NO3S2

C18H21NO3S2

Li, YaHuang, HaijiWang, ZhenYang, FanLi, DeshengQin, BoRen, Xinfeng

RSC Adv. (2014) 4, 2 969

a=6.4368(4)Å   b=14.3488(9)Å   c=20.3824(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H21NO3S2

C18H21NO3S2

Li, YaHuang, HaijiWang, ZhenYang, FanLi, DeshengQin, BoRen, Xinfeng

RSC Adv. (2014) 4, 2 969

a=9.8142(9)Å   b=10.5612(10)Å   c=17.6233(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BUT-83

0.11(C396H216Co9N54O36)

Wu, HaoYang, FanLv, Xiu-LiangWang, BinZhang, Yong-ZhengZhao, Min-JianLi, Jian-Rong

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 28 14525

a=33.0267(5)Å   b=33.0267(5)Å   c=9.1815(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C32H18Co2N3NaO12

C32H18Co2N3NaO12

Han, YiSheng, ShunanYang, FanXie, YaboZhao, MinjianLi, Jian-Rong

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 24 12804

a=14.8967(2)Å   b=14.8967(2)Å   c=10.0502(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H34Co2N8O14S2,C28H32CoN8O2,7(H2O)

C44H34Co2N8O14S2,C28H32CoN8O2,7(H2O)

Lian, ZhaoxunZhao, NingLiu, PingAn, CaixiaWang, AirongYang, Fengxia

CrystEngComm (2018) 20, 38 5833

a=9.884(5)Å   b=10.055(5)Å   c=21.401(10)Å

α=93.574(8)°   β=91.624(8)°   γ=112.313(8)°

C23H24N4NiO6,H2O

C23H24N4NiO6,H2O

Lian, ZhaoxunZhao, NingLiu, PingAn, CaixiaWang, AirongYang, Fengxia

CrystEngComm (2018) 20, 38 5833

a=10.0679(6)Å   b=11.2018(7)Å   c=11.3853(7)Å

α=103.5140(10)°   β=107.5220(10)°   γ=95.5320(10)°

C42H36N8NiO6S,4(H2O)

C42H36N8NiO6S,4(H2O)

Lian, ZhaoxunZhao, NingLiu, PingAn, CaixiaWang, AirongYang, Fengxia

CrystEngComm (2018) 20, 38 5833

a=8.1354(17)Å   b=16.294(3)Å   c=16.793(3)Å

α=108.688(4)°   β=90.416(4)°   γ=94.180(4)°

C23H20N4NiO7,2(H2O)

C23H20N4NiO7,2(H2O)

Lian, ZhaoxunZhao, NingLiu, PingAn, CaixiaWang, AirongYang, Fengxia

CrystEngComm (2018) 20, 38 5833

a=23.542(13)Å   b=10.509(6)Å   c=10.273(6)Å

α=90°   β=104.604(8)°   γ=90°

C21H20O3

C21H20O3

Ye, FeiMa, PengZhai, YueYang, FeiGao, ShuangZhao, Li-XiaFu, Ying

RSC Advances (2018) 8, 35 19883

a=8.2375(16)Å   b=8.9686(18)Å   c=12.966(3)Å

α=89.29(3)°   β=79.51(3)°   γ=69.14(3)°

C27H22N2S

C27H22N2S

Fu, Hong-YuLiu, Xiao-JingZha, HaoLi, Xiao-XueXu, YiYang, FanXia, Min

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2019) 21, 3 1399-1407

a=7.3980(10)Å   b=14.3691(15)Å   c=20.4895(16)Å

α=90°   β=91.329(8)°   γ=90°

C27H22N2S

C27H22N2S

Fu, Hong-YuLiu, Xiao-JingZha, HaoLi, Xiao-XueXu, YiYang, FanXia, Min

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2019) 21, 3 1399-1407

a=10.7946(7)Å   b=7.7940(6)Å   c=25.0193(18)Å

α=90°   β=96.088(6)°   γ=90°

C21H18N2S

C21H18N2S

Fu, Hong-YuLiu, Xiao-JingZha, HaoLi, Xiao-XueXu, YiYang, FanXia, Min

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2019) 21, 3 1399-1407

a=6.1982(5)Å   b=24.956(2)Å   c=10.8550(9)Å

α=90°   β=97.234(8)°   γ=90°

C27H22N2S

C27H22N2S

Fu, Hong-YuLiu, Xiao-JingZha, HaoLi, Xiao-XueXu, YiYang, FanXia, Min

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2019) 21, 3 1399-1407

a=12.2955(11)Å   b=13.9512(11)Å   c=12.4705(14)Å

α=90°   β=102.145(9)°   γ=90°

C27H22N2S

C27H22N2S

Fu, Hong-YuLiu, Xiao-JingZha, HaoLi, Xiao-XueXu, YiYang, FanXia, Min

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2019) 21, 3 1399-1407

a=41.697(4)Å   b=11.1157(11)Å   c=9.2068(8)Å

α=90°   β=93.753(6)°   γ=90°

C10H14Co2N4O8,O4S,2(H2O)

C10H14Co2N4O8,O4S,2(H2O)

Zhang, JieZhao, Qian-NanYang, FengYin, LeiLi, Miao-MiaoWang, ZhenxingOuyang, ZhongwenXia, Zheng-CaiHu, Tuo-Ping

RSC Advances (2019) 9, 53 31115

a=9.5941(13)Å   b=9.5941(13)Å   c=20.329(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H25Co4N3O21,3(H2O)

C30H25Co4N3O21,3(H2O)

Cheng, JianGuoLiu, JiaoTong, Wen QuanWu, DanYang, FanHou, LeiWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2019)

a=8.2547(4)Å   b=10.9480(5)Å   c=11.4196(5)Å

α=99.1550(10)°   β=97.2990(10)°   γ=111.9730(10)°

C14H8Cu1.5NO8

C14H8Cu1.5NO8

Cheng, JianGuoLiu, JiaoTong, Wen QuanWu, DanYang, FanHou, LeiWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2019)

a=14.734(2)Å   b=13.290(2)Å   c=23.951(4)Å

α=90°   β=96.966(5)°   γ=90°

C30H18Cu3N10O15

C30H18Cu3N10O15

Liu, KangLi, BaiyanLi, YiLi, XuYang, FenZeng, GuangPeng, YuZhang, ZhijuanLi, GuanghuaShi, ZhanFeng, ShouhuaSong, Datong

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 39 5031-5033

a=28.1527(16)Å   b=28.1527(16)Å   c=41.070(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C56H46CdCl2N12O11

C56H46CdCl2N12O11

Fan YangQi-Kui LiuDan WuAn-Yan LiYu-Bin Dong

Chem.Commun. (2015) 51, 7443

a=15.89830(10)Å   b=15.89830(10)Å   c=21.6675(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°