Structures by: Yan Q. W.

Total: 7

Fe23 Nd2 B3

B3Fe23Nd2

Cheng, Z.-X.Gou, C.Yan, Q.W.Shen, B.-G.Zhang, P.-L.Niu, S.W.Yang, L.Y.Chen, D.-F.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1993) 128, 26-28

a=14.612Å   b=14.612Å   c=14.612Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La1.4 Sr Ca0.6) Mn2 O7

Ca0.6La1.4Mn2O7Sr

He, L.-H.Zhang, P.-L.Yan, Q.-W.

Chinese Physics (2001) 10, 857-861

a=3.86248Å   b=3.86248Å   c=19.9242Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La1.2 Sr Ca0.8) Mn2 O7

Ca0.8La1.2Mn2O7Sr

He, L.-H.Zhang, P.-L.Yan, Q.-W.

Chinese Physics (2001) 10, 857-861

a=3.8629Å   b=3.8629Å   c=19.6789Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.8 Sr Ca1.2) Mn2 O7

Ca1.2La0.8Mn2O7Sr

He, L.-H.Zhang, P.-L.Yan, Q.-W.

Chinese Physics (2001) 10, 857-861

a=3.84333Å   b=3.84333Å   c=19.6083Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C231H56Co2N8S6

C231H56Co2N8S6

Yu, Wei-DongYan, Qian-WenNie, Yan-MeiLiang, ShuangLi, Sang-HaoZhang, YinLin, Ming-YuanYan, Jun

CrystEngComm (2019)

a=25.4112(5)Å   b=23.8293(4)Å   c=22.1557(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C115H30N4S2

C115H30N4S2

Yu, Wei-DongYan, Qian-WenNie, Yan-MeiLiang, ShuangLi, Sang-HaoZhang, YinLin, Ming-YuanYan, Jun

CrystEngComm (2019)

a=17.4771(7)Å   b=19.6561(7)Å   c=20.6533(7)Å

α=85.686(2)°   β=68.147(2)°   γ=89.352(2)°

C230H56N8S4Zn2

C230H56N8S4Zn2

Yu, Wei-DongYan, Qian-WenNie, Yan-MeiLiang, ShuangLi, Sang-HaoZhang, YinLin, Ming-YuanYan, Jun

CrystEngComm (2019)

a=17.4662(4)Å   b=19.7085(4)Å   c=20.6330(5)Å

α=85.483(2)°   β=68.312(2)°   γ=89.088(2)°