Structures by: Yan B.

Total: 73

C21H24N5NiO14Sm

C21H24N5NiO14Sm

Xiao, GuoqiYan, BingMa, RuiJin, Wen JuanLü, Xing QiangDing, Li QinZeng, ChuChen, Lei LeiBao, Feng

Polymer Chemistry (2011) 2, 3 659

a=11.276(2)Å   b=26.738(5)Å   c=9.1772(18)Å

α=90.00°   β=94.07(3)°   γ=90.00°

C30H23ClO

C30H23ClO

Liu, YuanhongSong, FeijieSong, ZhiquanLiu, MeinaYan, Bin

Organic letters (2005) 7, 24 5409-5412

a=9.2481(10)Å   b=17.4891(18)Å   c=14.3020(15)Å

α=90.00°   β=97.552(2)°   γ=90.00°

C20H16N2

C20H16N2

Liu, YuanhongSong, ZhiquanYan, Bin

Organic letters (2007) 9, 3 409-412

a=8.6574(11)Å   b=6.3454(8)Å   c=14.4396(18)Å

α=90.00°   β=102.638(2)°   γ=90.00°

(H3 (P Mo12 O40)) ((C H3 C H2)2 N H)5 (H2 O)

C20H60Mo12N5O41P

Niu, J.-Y.Wang, J.-P.Yan, B.Dang, D.-B.Zhou, Z.-Y.

Journal of Chemical Crystallography (2000) 30, 1 43-48

a=12.0786Å   b=12.102Å   c=21.416Å

α=94.87°   β=94.755°   γ=113.81°

K17Na2H5,2(Pr(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),52(H2O)

K17Na2H5,2(Pr(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),52(H2O)

Chen, HanhanXiao, ZikangYan, BingWu, HechenMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15731-15738

a=12.3275(2)Å   b=18.5853(3)Å   c=22.9955(4)Å

α=67.2070(10)°   β=81.0460(10)°   γ=79.9610(10)°

K17Na2H5,2(Sm(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),56(H2O)

K17Na2H5,2(Sm(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),56(H2O)

Chen, HanhanXiao, ZikangYan, BingWu, HechenMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15731-15738

a=12.2892(5)Å   b=18.5454(9)Å   c=22.9794(11)Å

α=67.218(2)°   β=81.116(2)°   γ=79.915(2)°

K17Na2H5,2(Ce(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),45(H2O)

K17Na2H5,2(Ce(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),45(H2O)

Chen, HanhanXiao, ZikangYan, BingWu, HechenMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15731-15738

a=12.3104(3)Å   b=18.5826(4)Å   c=22.8935(4)Å

α=67.1430(10)°   β=81.2010(10)°   γ=79.8400(10)°

C7H5K2O47PSmW11,3(C4H12N),3(O)

C7H5K2O47PSmW11,3(C4H12N),3(O)

Wu, HechenYan, BingLiang, RongchangSingh, VikramMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 388-394

a=12.9313(9)Å   b=13.4857(9)Å   c=20.2019(14)Å

α=83.0200(10)°   β=78.1820(10)°   γ=75.1760(10)°

C70H108Cl6CuN14O9

C70H108Cl6CuN14O9

Li, JieXi, TengYan, BiaoGuan, YuleiYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

New J. Chem. (2015) 39, 12 9550

a=25.8681(18)Å   b=19.8556(18)Å   c=16.2770(13)Å

α=90.00°   β=101.368(2)°   γ=90.00°

C35H51Cl2CuN7O7S

C35H51Cl2CuN7O7S

Li, JieXi, TengYan, BiaoGuan, YuleiYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

New J. Chem. (2015) 39, 12 9550

a=30.652(5)Å   b=8.8300(15)Å   c=30.761(5)Å

α=90.00°   β=108.628(3)°   γ=90.00°

C64H88Cl6CuN12O12

C64H88Cl6CuN12O12

Li, JieXi, TengYan, BiaoGuan, YuleiYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

New J. Chem. (2015) 39, 12 9550

a=9.713(2)Å   b=13.623(3)Å   c=15.213(3)Å

α=65.309(2)°   β=84.320(2)°   γ=79.878(2)°

C56H65Cl4CuN14O14.5

C56H65Cl4CuN14O14.5

Li, JieXi, TengYan, BiaoYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

New J. Chem. (2015) 39, 9 6997

a=8.798(7)Å   b=14.565(11)Å   c=15.456(12)Å

α=78.075(16)°   β=74.593(15)°   γ=79.602(16)°

C30H38Cl4CuN6O5

C30H38Cl4CuN6O5

Li, JieXi, TengYan, BiaoYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

New J. Chem. (2015) 39, 9 6997

a=9.0593(12)Å   b=12.8399(17)Å   c=16.926(2)Å

α=87.738(2)°   β=74.848(2)°   γ=70.694(2)°

C22H24LiN4O5

C22H24LiN4O5

Yan, BingjiaHorton, Peter N.Russell, Andrea E.Wedge, Christopher J.Weston, Simon C.Grossel, Martin C.

CrystEngComm (2019) 21, 21 3273

a=9.8106(3)Å   b=15.2713(6)Å   c=14.7499(6)Å

α=90°   β=102.098(4)°   γ=90°

C44H48N8Na2O10

C44H48N8Na2O10

Yan, BingjiaHorton, Peter N.Russell, Andrea E.Wedge, Christopher J.Weston, Simon C.Grossel, Martin C.

CrystEngComm (2019) 21, 21 3273

a=9.2736(6)Å   b=11.0659(7)Å   c=11.8680(6)Å

α=83.741(5)°   β=89.921(4)°   γ=68.591(6)°

C48H56K2N8O12

C48H56K2N8O12

Yan, BingjiaHorton, Peter N.Russell, Andrea E.Wedge, Christopher J.Weston, Simon C.Grossel, Martin C.

CrystEngComm (2019) 21, 21 3273

a=23.6351(2)Å   b=8.17770(10)Å   c=26.7566(3)Å

α=90°   β=98.0070(10)°   γ=90°

C22H35AlN2

C22H35AlN2

Liu, WenqingDing, YiJin, DaShen, QiumiaoYan, BenMa, XiaoliYang, Zhi

Green Chemistry (2019) 21, 14 3812

a=15.4104(4)Å   b=18.6531(5)Å   c=15.4547(4)Å

α=90°   β=96.7470(10)°   γ=90°

C31H47AlN2

C31H47AlN2

Liu, WenqingDing, YiJin, DaShen, QiumiaoYan, BenMa, XiaoliYang, Zhi

Green Chemistry (2019) 21, 14 3812

a=27.963(5)Å   b=16.952(3)Å   c=12.983(2)Å

α=90°   β=107.713(5)°   γ=90°

C0.25H0.25N0.13O0.38W0.13

C0.25H0.25N0.13O0.38W0.13

Yan, BangboXu, YanGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.

Chemical Communications (2000) 21 2169

a=5.2288(7)Å   b=5.2288(7)Å   c=14.175(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C2H10N2O10W3

C2H10N2O10W3

Yan, BangboXu, YanGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.

Chemical Communications (2000) 21 2169

a=7.343(2)Å   b=7.373(3)Å   c=9.889(3)Å

α=93.99(2)°   β=109.714(16)°   γ=91.23(2)°

C2.5H2N0.5O1.5W0.5

C2.5H2N0.5O1.5W0.5

Yan, BangboXu, YanGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.

Chemical Communications (2000) 21 2169

a=7.4733(15)Å   b=7.3927(15)Å   c=22.570(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H26Cl12N6Na4Nb6O13

C6H26Cl12N6Na4Nb6O13

Yan, BangboDay, Cynthia S.Lachgar, Abdessadek

Chemical Communications (2004) 21 2390-2391

a=14.2313(11)Å   b=14.2313(11)Å   c=19.413(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H16Cl12N10Nb6Zn2

C10H16Cl12N10Nb6Zn2

Yan, BangboDay, Cynthia S.Lachgar, Abdessadek

Chemical Communications (2004) 21 2390-2391

a=10.8914(10)Å   b=10.8914(10)Å   c=8.6850(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C6H26Co3N6O28P4W4

C6H26Co3N6O28P4W4

Yan, BangboGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of Materials Chemistry (2004) 14, 10 1567

a=17.0947(11)Å   b=17.0947(11)Å   c=10.7531(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Co3H8K6O32P4W4

Co3H8K6O32P4W4

Yan, BangboGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of Materials Chemistry (2004) 14, 10 1567

a=16.960(5)Å   b=16.960(5)Å   c=10.705(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H19NO4

C21H19NO4

Chen, ZhiyuanZeng, XingpingYan, bingyuzhao, yanluFu, Yang

RSC Adv. (2015)

a=5.197(3)Å   b=14.855(9)Å   c=22.937(14)Å

α=90.00°   β=95.436(11)°   γ=90.00°

C36H50Cl2CuN6O6

C36H50Cl2CuN6O6

Li, JieXi, TengYan, BiaoGuan, YuleiYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

New J. Chem. (2015) 39, 12 9550

a=8.643(3)Å   b=21.583(8)Å   c=11.460(4)Å

α=90.00°   β=107.229(7)°   γ=90.00°

C10H22NaO6,2(C12H4N4)

C10H22NaO6,2(C12H4N4)

Yan, BingjiaHorton, Peter N.Russell, Andrea E.Wedge, Christopher J.Weston, Simon C.Grossel, Martin C.

CrystEngComm (2019) 21, 21 3273

a=8.3408(4)Å   b=12.4515(6)Å   c=16.7083(9)Å

α=102.611(4)°   β=92.029(4)°   γ=99.896(4)°

C10H22LiO6,2(C12H4N4)

C10H22LiO6,2(C12H4N4)

Yan, BingjiaHorton, Peter N.Russell, Andrea E.Wedge, Christopher J.Weston, Simon C.Grossel, Martin C.

CrystEngComm (2019) 21, 21 3273

a=8.3032(5)Å   b=12.4300(7)Å   c=16.5807(12)Å

α=97.615(5)°   β=100.354(5)°   γ=100.015(5)°

C9H8BrNO

C9H8BrNO

Xu, XinfangWang, XiangboDong, KuiyongYan, BinZhang, ChengQiu, Lihua

RSC Adv. (2016)

a=12.9498(4)Å   b=8.2018(3)Å   c=16.5817(5)Å

α=90.00°   β=97.327(3)°   γ=90.00°

C14H72Cu4N14O68P2W17

C14H72Cu4N14O68P2W17

Yan, BangboXu, YanBu, XianhuiGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2009

a=11.710(4)Å   b=13.228(4)Å   c=28.161(8)Å

α=90.576(16)°   β=95.76(2)°   γ=112.525(19)°

C25H27Co1.5N7.5O21.5P0.5W5.5

C25H27Co1.5N7.5O21.5P0.5W5.5

Yan, BangboXu, YanBu, XianhuiGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2009

a=16.331(3)Å   b=25.873(4)Å   c=10.726(2)Å

α=90.00°   β=118.902(14)°   γ=90.00°

C15H75Cu4.5N15O68P2W17

C15H75Cu4.5N15O68P2W17

Yan, BangboXu, YanBu, XianhuiGoh, Ngoh K.Chia, Lian S.Stucky, Galen D.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2009

a=11.724(3)Å   b=13.239(3)Å   c=29.571(6)Å

α=89.303(12)°   β=79.360(14)°   γ=66.705(12)°

C21H16N3

C21H16N3

Bin YanJordan CramenRobert McDonaldNatia L. Frank

Chem.Commun. (2011) 47, 3201

a=26.247(6)Å   b=4.9783(11)Å   c=26.853(6)Å

α=90.00°   β=113.635(4)°   γ=90.00°

1-(4-bromophenyl)-3-(3-vinylphenyl)-1,2,4-benzotriazin-4(1H)-yl radical

C21H15BrN3

Bin YanJordan CramenRobert McDonaldNatia L. Frank

Chem.Commun. (2011) 47, 3201

a=16.5376(18)Å   b=13.7569(15)Å   c=22.820(3)Å

α=90.00°   β=93.7888(18)°   γ=90.00°

C10H6N2OS

C10H6N2OS

Li, YaboWang, JingranWang, ZhiweiHuang, MengmengYan, BeiqiCui, XiulingWu, YushengWu, Yangjie

RSC Advances (2014)

a=11.3001(8)Å   b=3.9310(2)Å   c=20.1304(16)Å

α=90.00°   β=95.043(8)°   γ=90.00°

C98H72Dy2N4O12,2(CHCl3)

C98H72Dy2N4O12,2(CHCl3)

Sun, Wen-BinYan, BingJia, Li-HuiWang, Bing-WuYang, QianCheng, XinLi, Hong-FengChen, PengWang, Zhe-MingGao, Song

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 21 8790-8794

a=20.8489(3)Å   b=19.5533(3)Å   c=22.3388(4)Å

α=90.00°   β=98.1311(16)°   γ=90.00°

C102H75Dy2N6O12

C102H75Dy2N6O12

Sun, Wen-BinYan, BingJia, Li-HuiWang, Bing-WuYang, QianCheng, XinLi, Hong-FengChen, PengWang, Zhe-MingGao, Song

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 21 8790-8794

a=13.3403(5)Å   b=13.7896(5)Å   c=15.0024(6)Å

α=63.104(4)°   β=69.918(4)°   γ=64.260(4)°

Methylenebis(5-amino-1,2,4-triazol-4-ium) dinitrate

C5H10N82,2(NO3)

Li, HongyaYan, BiaoMa, HaixiaMa, XiangrongSun, ZhiyongMa, Yajun

Acta Crystallographica Section C (2020) 76, 10 965-971

a=7.7416(16)Å   b=8.9487(18)Å   c=17.168(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bis(4,5-diamino-1,2,4-triazol-3-yl)methane monohydrate

C5H10N10,H2O

Yan, BiaoLi, HongyaMa, HaixiaMa, XiangrongSun, ZhiyongMa, Yajun

Acta Crystallographica Section C (2020) 76, 9

a=5.4364(10)Å   b=5.6202(11)Å   c=15.844(3)Å

α=83.623(3)°   β=87.617(3)°   γ=86.146(3)°

Bis(5-amino-1,2,4-triazol-4-ium-3-yl)methane dichloride

C5H10N82,2(Cl)

Li, HongyaYan, BiaoMa, HaixiaMa, XiangrongSun, ZhiyongMa, Yajun

Acta Crystallographica Section C (2020) 76, 8

a=18.962(2)Å   b=5.9225(7)Å   c=11.6649(15)Å

α=90°   β=127.0270(10)°   γ=90°

Bis(5-amino-1,2,4-triazol-3-yl)methane

C5H8N8

Li, HongyaYan, BiaoMa, HaixiaSun, ZhiyongMa, YajunZhang, Zhifang

Acta Crystallographica Section C (2020) 76, 1 64-68

a=18.632(3)Å   b=19.933(3)Å   c=4.3095(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diaqua[1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl-κ<i>N</i>^4^)pent-1-en-3-ol]cobalt(II) dinitrate dihydrate

C60H72Cl8CoN12O62,2(N1O3),2(H2O1)

Xi, TengLi, JieYan, BiaoYang, MingyanSong, JirongMa, Haixia

Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 10

a=7.7531(10)Å   b=15.2639(19)Å   c=16.290(2)Å

α=100.7750(10)°   β=98.3230(10)°   γ=99.4640(10)°

(25R)-spirost-5-en-3-ol dimethyl sulfoxide solvate

C27H42O3,C2H6O1S1

Xiufeng ZhangYan CuiLanfen WangShiwei ZhangBaozhen YanYang Liu

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 7 o2324-o2325

a=7.4688(15)Å   b=9.6157(19)Å   c=39.192(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl) sulfone

C26H14N4O6S

Yan, BiaoLü, Xing-QiangMa, Hai-XiaSong, Ji-RongNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 3 o1367-o1368

a=8.1740(8)Å   b=9.8743(8)Å   c=28.662(3)Å

α=90.00°   β=97.977(2)°   γ=90.00°

1-benzoyl-3,3-dinitroazetidine

C10H9N3O5

Yan, BiaoMa, Hai-XiaLi, Jun-FengGuan, Yu-LeiSong, Ji-Rong

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 o57

a=13.176(4)Å   b=6.2344(19)Å   c=13.522(4)Å

α=90.00°   β=92.612(6)°   γ=90.00°

1-(2,4-Dinitrophenyl)-3,3-dinitroazetidine

C9H7N5O8

Yan, BiaoMa, Hai-XiaHu, YinGuan, Yu-LeiSong, Ji-Rong

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 o3215

a=8.113(2)Å   b=10.676(3)Å   c=14.398(4)Å

α=90.00°   β=104.681(4)°   γ=90.00°

3,3-Dinitroazetidinium 2-hydroxybenzoate

C3H6N3O4,C7H5O3

Gao, RongYan, BiaoMai, TaoHu, YingGuan, Yu-Lei

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 o3036

a=11.174(3)Å   b=7.013(2)Å   c=16.661(5)Å

α=90.00°   β=105.960(5)°   γ=90.00°

3,3-Dinitroazetidinium chloride

C3H6N3O4,Cl

Yan, BiaoLi, Hong-YaZhao, Ning-NingLi, JieMa, Hai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3376

a=6.6807(17)Å   b=10.4409(17)Å   c=9.9707(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Poly[tris(dimethylformamide)(μ~3~-2,4,6-triiodobenzene-1,3,5-tricarboxylato)samarium(III)]

C18H21I3N3O9Sm

Yan, BinSheng, DaopengYang, Yanzhao

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 3 m149

a=14.1341(16)Å   b=14.1341(16)Å   c=14.1341(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-[6-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetrazin-3-yl]guanidin-2-ium perchlorate methanol monosolvate

C8H12N9,ClO4,CH4O

Hu, Yong-PengYan, BiaoLi, JieMa, Hai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 8 o1332

a=12.7906(15)Å   b=8.0149(10)Å   c=16.644(2)Å

α=90.00°   β=108.3050(10)°   γ=90.00°

C18H10F3NO2

C18H10F3NO2

Yao, RuweiRong, GuangweiYan, BinQiu, LihuaXu, Xinfang

ACS Catalysis (2016) 6, 2 1024

a=7.3858(4)Å   b=11.7473(6)Å   c=16.1486(8)Å

α=90.00°   β=97.9620(10)°   γ=90.00°

C22H13NO2

C22H13NO2

Yao, RuweiRong, GuangweiYan, BinQiu, LihuaXu, Xinfang

ACS Catalysis (2016) 6, 2 1024

a=6.1061(5)Å   b=22.232(2)Å   c=11.7017(12)Å

α=90.00°   β=95.582(8)°   γ=90.00°

C30H20O

C30H20O

Yan, BingyuFu, YangZhu, HuiChen, Zhiyuan

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 4246-4262

a=9.695(4)Å   b=10.725(5)Å   c=12.043(5)Å

α=67.555(4)°   β=69.092(4)°   γ=69.054(4)°

C31H21FO2

C31H21FO2

Yan, BingyuFu, YangZhu, HuiChen, Zhiyuan

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 4246-4262

a=7.6236(14)Å   b=11.458(2)Å   c=14.056(3)Å

α=108.113(2)°   β=90.803(2)°   γ=96.502(2)°

C27H26O

C27H26O

Shaolin ZhouBin YanYuanhong Liu

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 4006-4012

a=21.199(5)Å   b=10.4200(17)Å   c=38.634(6)Å

α=90.00°   β=95.578(6)°   γ=90.00°

C18H19NO2

C18H19NO2

Bin YanYebing ZhouHao ZhangJingjin ChenYuanhong Liu

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 7783-7786

a=7.670(3)Å   b=9.846(4)Å   c=11.078(5)Å

α=103.439(7)°   β=91.449(9)°   γ=111.541(8)°

C4H4CoN2O10V4

C4H4CoN2O10V4

Bangbo YanMarilyn M. OlmsteadPaul A. Maggard

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 12646-12647

a=14.3108(4)Å   b=6.9979(9)Å   c=11.4476(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H6AgCuN4O8Re

C10H6AgCuN4O8Re

Bangbo YanMichael D. CapracottaPaul A. Maggard

Inorganic Chemistry (2005) 44, 6509-6511

a=7.61200(10)Å   b=7.612Å   c=49.4945(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H42Cl18N5Nb6

C16H42Cl18N5Nb6

Bangbo YanHuajun ZhouAbdessadek Lachgar

Inorganic Chemistry (2003) 42, 8818-8822

a=22.731(3)Å   b=9.1692(11)Å   c=23.901(3)Å

α=90.00°   β=109.906(9)°   γ=90.00°

C20H48Cl12K2N8Nb6O6

C20H48Cl12K2N8Nb6O6

Bangbo YanHuajun ZhouAbdessadek Lachgar

Inorganic Chemistry (2003) 42, 8818-8822

a=11.6404(13)Å   b=14.385(2)Å   c=16.494(3)Å

α=90.00°   β=105.262(13)°   γ=90.00°

C14H24Cl12MnN8Nb6

C14H24Cl12MnN8Nb6

Bangbo YanHuajun ZhouAbdessadek Lachgar

Inorganic Chemistry (2003) 42, 8818-8822

a=15.513(4)Å   b=15.513(4)Å   c=15.513(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H30Ca3O24

C18H30Ca3O24

Vakiti, Raj KishoreGarabato, Brady D.Schieber, Natalie P.Rucks, Melinda J.Cao, YanWebb, CathleenMaddox, Jeremy B.Celestian, AaronPan, Wei-PingYan, Bangbo

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3937

a=6.72570(10)Å   b=20.8422(4)Å   c=20.1942(4)Å

α=90.00°   β=99.5070(10)°   γ=90.00°

C14H12Ca2N2O11

C14H12Ca2N2O11

Vakiti, Raj KishoreGarabato, Brady D.Schieber, Natalie P.Rucks, Melinda J.Cao, YanWebb, CathleenMaddox, Jeremy B.Celestian, AaronPan, Wei-PingYan, Bangbo

Crystal Growth & Design (2012) 12, 8 3937

a=8.9512(2)Å   b=12.9606(4)Å   c=14.4060(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H8AgN2O10V4

C10H8AgN2O10V4

Yan, BangboMaggard, Paul A.

Inorganic Chemistry (2007) 46, 16 6640-6646

a=3.5731(4)Å   b=10.4293(11)Å   c=21.196(2)Å

α=89.031(5)°   β=89.322(5)°   γ=85.546(5)°

C10H16Mo5N4Ni2O25

C10H16Mo5N4Ni2O25

Yan, BangboMaggard, Paul A.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 12 4721-4727

a=33.217(4)Å   b=5.6416(8)Å   c=13.9824(18)Å

α=90.00°   β=99.407(8)°   γ=90.00°

C10H8CuN2O10V4

C10H8CuN2O10V4

Yan, BangboMaggard, Paul A.

Inorganic chemistry (2007) 46, 16 6640-6646

a=3.6154(3)Å   b=21.2165(14)Å   c=20.2666(13)Å

α=90.00°   β=90.028(3)°   γ=90.00°

C4H4N2NiO10V4

C4H4N2NiO10V4

Yan, BangboLuo, JunhuaDube, PaulSefat, Athena S.Greedan, John E.Maggard, Paul A.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 13 5109-5118

a=14.2372(4)Å   b=6.9008(2)Å   c=11.5102(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H4CoN2O10V4

C4H4CoN2O10V4

Yan, BangboLuo, JunhuaDube, PaulSefat, Athena S.Greedan, John E.Maggard, Paul A.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 13 5109-5118

a=14.3106(15)Å   b=6.9974(13)Å   c=11.4990(8)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C4H4N2O10V4Zn

C4H4N2O10V4Zn

Yan, BangboLuo, JunhuaDube, PaulSefat, Athena S.Greedan, John E.Maggard, Paul A.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 13 5109-5118

a=14.4248(13)Å   b=6.9702(6)Å   c=11.4792(10)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C4H4N2O10V4Zn

C4H4N2O10V4Zn

Bangbo YanMarilyn M. OlmsteadPaul A. Maggard

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 12646-12647

a=14.4380(10)Å   b=6.9788(5)Å   c=11.4743(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C24H44.6N),2(C60H44.5DyO8)

2(C24H44.6N),2(C60H44.5DyO8)

Sun, Wen-BinYan, BingZhang, Yi-QuanWang, Bing-WuWang, Zhe-MingJia, Jun-HuaGao, Song

Inorg. Chem. Front. (2014) 1, 6 503

a=16.5108(4)Å   b=24.3839(9)Å   c=18.6385(5)Å

α=90.00°   β=105.084(3)°   γ=90.00°

C30H36N2OZr

C30H36N2OZr

Liu, YuanhongYan, Bin

Organometallics (2006) 25, 2 544

a=16.8549(16)Å   b=37.450(4)Å   c=8.5661(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°