Structures by: Yamazaki D.

Total: 17

C36H40S

C36H40S

Yamazaki, DaisukeNishinaga, TohruKomatsu, Koichi

Organic letters (2004) 6, 23 4179-4182

a=22.321(5)Å   b=23.158(5)Å   c=10.204(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C38H44Cl10SSb

C38H44Cl10SSb

Yamazaki, DaisukeNishinaga, TohruKomatsu, Koichi

Organic letters (2004) 6, 23 4179-4182

a=22.182(5)Å   b=9.474(5)Å   c=19.654(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C37H42Cl9SSb

C37H42Cl9SSb

Yamazaki, DaisukeNishinaga, TohruKomatsu, Koichi

Organic letters (2004) 6, 23 4179-4182

a=21.228(5)Å   b=13.527(5)Å   c=27.025(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

5,5'-Dibromo-3,4:3',4'-bis(bicyclo[2.2.2]octano)- 2,2'-bithiophene

C20H20Br2S2

Atsushi WakamiyaDaisuke YamazakiTohru NishinagaToshikazu KitagawaKoichi Komatsu

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 8305-8314

a=8.5907(18)Å   b=9.505(2)Å   c=12.059(3)Å

α=93.242(4)°   β=107.154(4)°   γ=102.644(4)°

4,5:4',5'-Bis(bicyclo[2.2.2]octeno)-2,2'-bithiophene

C27H30S2

Atsushi WakamiyaDaisuke YamazakiTohru NishinagaToshikazu KitagawaKoichi Komatsu

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 8305-8314

a=6.3159(6)Å   b=10.5969(10)Å   c=16.9425(17)Å

α=74.183(2)°   β=88.992(2)°   γ=85.741(2)°

Bis(bicyclo[2.2.2]octeno)bicyclo[2.2.2]octanoterthiophene

C30H32S3

Atsushi WakamiyaDaisuke YamazakiTohru NishinagaToshikazu KitagawaKoichi Komatsu

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 8305-8314

a=13.1988(8)Å   b=10.1717(7)Å   c=17.8654(11)Å

α=90.00°   β=96.436(2)°   γ=90.00°

C24H24S3

C24H24S3

Daisuke YamazakiTohru NishinagaNobuhide TaninoKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 14470-14471

a=40.384(4)Å   b=6.3078(6)Å   c=27.942(3)Å

α=90.00°   β=124.144(2)°   γ=90.00°

C24H24S3,F6Sb

C24H24S3,F6Sb

Daisuke YamazakiTohru NishinagaNobuhide TaninoKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 14470-14471

a=11.6808(17)Å   b=21.565(3)Å   c=19.163(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H24S3,F6Sb

C24H24S3,F6Sb

Daisuke YamazakiTohru NishinagaNobuhide TaninoKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 14470-14471

a=11.7896(13)Å   b=21.747(2)Å   c=19.296(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4,5:4',5'-Bis(bicyclo[2.2.2]octeno)-2,2'-bithiophene radical cation hexafluoroantimonate

C20H22S2,F6Sb

Tohru NishinagaAtsushi WakamiyaDaisuke YamazakiKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 3163-3174

a=7.680(5)Å   b=8.211(5)Å   c=9.594(5)Å

α=96.716(5)°   β=113.151(5)°   γ=107.298(5)°

4,5:4'',5''-Bis(bicyclo[2.2.2]octeno)- 3',4'-bicyclo[2.2.2]octano-2,2':5',2''- terthiophene radical cation hexafluoroantimonate

C30H32S3,F6Sb,CH2Cl2

Tohru NishinagaAtsushi WakamiyaDaisuke YamazakiKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 3163-3174

a=9.653(5)Å   b=12.687(5)Å   c=13.237(5)Å

α=94.644(5)°   β=100.024(5)°   γ=98.039(5)°

4,5:4''''',5'''''-Bis(bicyclo[2.2.2]octeno)- 3',4':3'',4'':3''',4''':3'''',4''''-tetraxis (bicyclo[2.2.2]octeno)- 2,2':5',2'':5'',2''':5''',2'''':5'''',2''''- sexithiophene dication bis(hexafluoroantimonate)

C60H62S6,2(F6Sb),CH2Cl2

Tohru NishinagaAtsushi WakamiyaDaisuke YamazakiKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 3163-3174

a=11.197(5)Å   b=16.574(5)Å   c=16.880(5)Å

α=79.113(5)°   β=82.739(5)°   γ=77.222(5)°

4,5:4''',5'''-Bis(bicyclo[2.2.2]octeno)- 3',4':3'',4''-bis(bicyclo[2.2.2]octano)- 2,2':5',2'',5'',2'''-quarterthiophene dication bis(hexafluoroantimonate)

C40H42S4,2(F6Sb)

Tohru NishinagaAtsushi WakamiyaDaisuke YamazakiKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 3163-3174

a=7.918(5)Å   b=9.912(5)Å   c=13.964(5)Å

α=109.542(5)°   β=100.177(5)°   γ=97.274(5)°

5-phenyl-1,2:3,4-bis(bicyclo[2.2.2]octeno)cyclopentadienyllithium-(THF)3

C23H25Li

Tohru NishinagaDaisuke YamazakiHelmut StahrAtsushi WakamiyaKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 7324-7335

a=10.4024(12)Å   b=17.796(2)Å   c=31.256(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

5-phenyl-1,2:3,4-bis(bicyclo[2.2.2]octeno)cyclopentadienylsodium-(THF)3

C23H25Na

Tohru NishinagaDaisuke YamazakiHelmut StahrAtsushi WakamiyaKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 7324-7335

a=9.6261(9)Å   b=10.5597(10)Å   c=16.1138(15)Å

α=76.720(2)°   β=88.816(2)°   γ=69.497(2)°

5-t-butyl-1,2:3,4-bis(bicyclo[2.2.2]octeno)cyclopentadienylsodium-(THF)3

C21H29Na

Tohru NishinagaDaisuke YamazakiHelmut StahrAtsushi WakamiyaKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 7324-7335

a=9.6126(11)Å   b=10.2370(12)Å   c=16.5405(19)Å

α=98.989(2)°   β=102.266(2)°   γ=107.440(2)°

5-phenyl-1,2:3,4-bis(bicyclo[2.2.2]octeno)cyclopentadiene

C23H26

Tohru NishinagaDaisuke YamazakiHelmut StahrAtsushi WakamiyaKoichi Komatsu

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 7324-7335

a=6.214(3)Å   b=11.624(5)Å   c=13.218(8)Å

α=113.393(10)°   β=100.585(11)°   γ=98.552(7)°