Structures by: Yamaguchi Y.

Total: 120

C20H14

C20H14

Shibuya, YusukeAonuma, KazuhiroKimura, TomohiroKaneko, TakuroFujiwara, WataruYamaguchi, YujiKumaki, DaisukeTokito, ShizuoKatagiri, Hiroshi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=6.0870(2)Å   b=7.5639(3)Å   c=14.4293(5)Å

α=97.942(2)°   β=95.597(2)°   γ=90.921(3)°

C20H14

C20H14

Shibuya, YusukeAonuma, KazuhiroKimura, TomohiroKaneko, TakuroFujiwara, WataruYamaguchi, YujiKumaki, DaisukeTokito, ShizuoKatagiri, Hiroshi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=13.5349(7)Å   b=6.0042(3)Å   c=8.1543(4)Å

α=90°   β=94.232(4)°   γ=90°

C20H14

C20H14

Shibuya, YusukeAonuma, KazuhiroKimura, TomohiroKaneko, TakuroFujiwara, WataruYamaguchi, YujiKumaki, DaisukeTokito, ShizuoKatagiri, Hiroshi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=5.9457(3)Å   b=7.8815(5)Å   c=14.0822(8)Å

α=86.684(5)°   β=87.090(5)°   γ=88.848(5)°

C20H14

C20H14

Shibuya, YusukeAonuma, KazuhiroKimura, TomohiroKaneko, TakuroFujiwara, WataruYamaguchi, YujiKumaki, DaisukeTokito, ShizuoKatagiri, Hiroshi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=14.0565(7)Å   b=5.9201(3)Å   c=7.8474(4)Å

α=90°   β=92.837(3)°   γ=90°

Al3CeCu

Al3CeCu

Kontani, M.Ido, H.Nishioka, T.Ando, H.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (1994) 63, 1652-1655

a=4.248Å   b=4.248Å   c=10.606Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La2 Cu O3.95

CuLa2O3.95

Kajitani, T.Hirabayashi, M.Onozuka, T.Yamaguchi, Y.Yasukiko, S.

Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (1987) 26, 1877-1880

a=5.353Å   b=13.14Å   c=5.4012Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La1.85 Sr.15 Cu O3.96

CuLa1.85O3.96Sr0.15

Kajitani, T.Onozuka, T.Yamaguchi, Y.Hirabayashi, M.Yasukiko, S.

Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (1987) 26, 1877-1880

a=5.353Å   b=13.14Å   c=5.4012Å

α=90°   β=90°   γ=90°

DyMn2Si2

DyMn2Si2

Onodera, H.Kobayashi, H.Yamauchi, H.Ohashi, M.Yamaguchi, Y.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1992) 109, 249-259

a=3.916Å   b=3.916Å   c=10.44Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6H5N5O6

C6H5N5O6

Kohno, YujiHiyoshi, Reiko I.Yamaguchi, YoshitakaMatsumoto, ShinyaKoseki, AtsushiTakahashi, OsamuYamasaki, KatsuyoshiUeda, Kazuyoshi

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 11 2551-2560

a=7.309(3)Å   b=5.169(4)Å   c=11.583(2)Å

α=90°   β=95.22(2)°   γ=90°

Mn2O5Sr2

Mn2O5Sr2

Takanori MoriKazuko InoueNaoki KamegashiraYasuo YamaguchiKenji Ohoyama

Journal of Alloys and Compounds (2000) 296, 1--2 92-97

a=5.5307(4)Å   b=10.7829(8)Å   c=3.8145(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn2O5Sr2

Mn2O5Sr2

Takanori MoriKazuko InoueNaoki KamegashiraYasuo YamaguchiKenji Ohoyama

Journal of Alloys and Compounds (2000) 296, 1--2 92-97

a=5.499(3)Å   b=10.73(7)Å   c=7.600(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.6 Mo0.4) B2

B2Cr0.6Mo0.4

Nishihara, Y.Yamaguchi, Y.Tokumoto, M.Ogawa, S.

Poroshkovaya Metallurgiya (1969) 8, 403-410

a=3.069Å   b=3.069Å   c=3.112Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Naka173

C22H16O4Se

Ishii, AkihikoYamaguchi, YukiNakata, Norio

Organic letters (2011) 13, 14 3702-3705

a=10.3327(6)Å   b=15.1209(8)Å   c=11.5507(6)Å

α=90.00°   β=93.5070(10)°   γ=90.00°

Naka241

C22H16O4S

Ishii, AkihikoYamaguchi, YukiNakata, Norio

Organic letters (2011) 13, 14 3702-3705

a=10.2288(6)Å   b=14.8538(8)Å   c=11.6838(6)Å

α=90.00°   β=93.3020(10)°   γ=90.00°

C28H18S2

C28H18S2

Yamaguchi, YujiMaruya, YukihiroKatagiri, HiroshiNakayama, Ken-IchiOhba, Yoshihiro

Organic letters (2012) 14, 9 2316-2319

a=6.055(6)Å   b=7.542(8)Å   c=21.60(2)Å

α=90.00°   β=95.65(2)°   γ=90.00°

C26H16S2

C26H16S2

Yamaguchi, YujiMaruya, YukihiroKatagiri, HiroshiNakayama, Ken-IchiOhba, Yoshihiro

Organic letters (2012) 14, 9 2316-2319

a=5.866(5)Å   b=7.860(6)Å   c=20.022(15)Å

α=81.85(2)°   β=82.430(18)°   γ=87.35(2)°

Ba3 Tb (Ru2 O9)

Ba3O9Ru2Tb

Doi, Y.Hinatsu, Y.Wakeshima, M.Tobo, A.Ohoyama, K.Yamaguchi, Y.

Journal of Alloys Compd. (2002) 344, 166-169

a=5.8365Å   b=5.8365Å   c=14.4257Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba Nd2 (Co S4) S

BaCoNd2S5

Wakeshima, M.Yamaguchi, Y.Taira, N.Tobo, A.Ohoyama, K.Hinatsu, Y.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 159-164

a=7.7782Å   b=7.7782Å   c=13.5132Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe Nb O6)

FeNbO6Sr2

Kashima, N.Inoue, K.Wada, T.Yamaguchi, Y.

Appl. Phys. A (2002) 74, S805-S807

a=5.6077Å   b=5.6038Å   c=7.8991Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2SnU

Ni2SnU

Takabatake, T.Fujii, H.Miyata, S.-I.Kawanaka, H.Aoki, Y.Sakurai, J.Suzuki, T.Yamaguchi, Y.Fujita, T.

Journal of the Physical Society of Japan (1990) 59, 16-19

a=6.485Å   b=6.485Å   c=6.485Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd B2 C2

C2B2Nd

Onimaru, T.Yamaguchi, Y.Onodera, H.Ohoyama, K.Yamauchi, H.

Journal of the Physical Society of Japan (1999) 68, 2287-2291

a=5.3814Å   b=5.3814Å   c=3.7657Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce B2 C2

C2B2Ce

Onimaru, T.Onodera, H.Yamauchi, H.Yamaguchi, Y.Ohoyama, K.

Journal of the Physical Society of Japan (1999) 68, 2287-2291

a=5.3958Å   b=5.3958Å   c=3.8442Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Ce Ir O6)

CeIrO6Sr2

Harada, D.Hinatsu, Y.Wakeshima, M.Ohoyama, K.Yamaguchi, Y.

Journal of Physics: Condensed Matter (2000) 12, 3229-3239

a=5.8341Å   b=5.8436Å   c=8.2559Å

α=90°   β=90.195°   γ=90°

Sr2 (Tb Ir O6)

IrO6Sr2Tb

Harada, D.Wakeshima, M.Hinatsu, Y.Ohoyama, K.Yamaguchi, Y.

Journal of Physics: Condensed Matter (2000) 12, 3229-3239

a=5.7604Å   b=5.7506Å   c=8.1371Å

α=90°   β=90.089°   γ=90°

Na0.288 Hf N Cl

ClHfNNa0.288

Shamoto, S.Kajitani, T.Iizawa, K.Yamada, M.Ohoyama, K.Yamaguchi, Y.

Journal of Physics and Chemistry of Solids (1999) 60, 1431-1433

a=3.5892Å   b=3.5892Å   c=29.7219Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dy B2 C2

C2B2Dy

Yamauchi, H.Onodera, H.Ohashi, M.Onimaru, T.Kosaka, M.Ohoyama, K.Yamaguchi, Y.

Journal of Physics and Chemistry of Solids (1999) 60, 1217-1220

a=5.342Å   b=5.342Å   c=3.542Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.75 Ru0.25)

Cr0.75Ru0.25

Nishihara, Y.Yamaguchi, Y.Fukamichi, K.Tokumoto, M.Takeda, K.

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1986) 34, 3446-3449

a=2.937Å   b=2.937Å   c=2.937Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U Pt Ge

GePtU

Mannix, D.Kawamata, S.Coad, S.Lander, G.H.Brown, P.J.Paixao, J.A.Yamaguchi, Y.Rebizant, J.Langridge, S.

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (2000) 62, 3801-3809

a=4.32Å   b=7.17Å   c=7.5Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La B2 C2

C2B2La

Ohoyama, K.Kaneko, K.Indoh, K.Yamauchi, H.Onodera, H.Tobo, A.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.402Å   b=5.402Å   c=3.9587Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce B2 C2

C2B2Ce

Ohoyama, K.Kaneko, K.Indoh, K.Onodera, H.Tobo, A.Yamauchi, H.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3903Å   b=5.3903Å   c=3.86Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr B2 C2

C2B2Pr

Ohoyama, K.Kaneko, K.Yamauchi, H.Indoh, K.Tobo, A.Onodera, H.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3846Å   b=5.3846Å   c=3.8172Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb B2 C2

C2B2Tb

Ohoyama, K.Kaneko, K.Indoh, K.Yamauchi, H.Tobo, A.Yamaguchi, Y.Onodera, H.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.355Å   b=5.355Å   c=3.5888Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy B2 C2

C2B2Dy

Ohoyama, K.Onodera, H.Indoh, K.Kaneko, K.Tobo, A.Yamauchi, H.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3437Å   b=5.3437Å   c=3.5572Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho B2 C2

C2B2Ho

Ohoyama, K.Onodera, H.Kaneko, K.Yamauchi, H.Indoh, K.Tobo, A.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3414Å   b=5.3414Å   c=3.5361Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er B2 C2

C2B2Er

Ohoyama, K.Tobo, A.Indoh, K.Kaneko, K.Onodera, H.Yamauchi, H.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3329Å   b=5.3329Å   c=3.5065Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm B2 C2

C2B2Tm

Ohoyama, K.Onodera, H.Kaneko, K.Indoh, K.Tobo, A.Yamauchi, H.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3265Å   b=5.3265Å   c=3.4743Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu B2 C2

C2B2Lu

Ohoyama, K.Kaneko, K.Onodera, H.Indoh, K.Yamauchi, H.Tobo, A.Yamaguchi, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2001) 70, 3291-3295

a=5.3212Å   b=5.3212Å   c=3.4471Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cr2Se3

Cr2Se3

Adachi, Y.Funahashi, S.Kaneko, T.Ohashi, M.Yuzuri, M.Yamaguchi, Y.Morii, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (1994) 63, 1548-1559

a=6.25Å   b=6.25Å   c=17.28Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C6-DPP-CP

C108H114N8O4S4,4.5(C2H4Cl2)

Takahashi, KohtaroKumagai, DaichiYamada, NaoyaKuzuhara, DaikiYamaguchi, YujiAratani, NaokiKoganezawa, TomoyukiKoshika, SotaYoshimoto, NoriyukiMasuo, SadahiroSuzuki, MitsuharuNakayama, Ken-ichiYamada, Hiroko

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 27 14003

a=17.452(10)Å   b=17.834(10)Å   c=20.187(11)Å

α=106.590(8)°   β=100.966(9)°   γ=109.185(7)°

Hexyl-substituted anthra[1,2-b:4,3-b?:5,6-b??:8,7-b???]tetrathiophene

C46H58S4

Cassandre QuintonMitsuharu SuzukiYoshitaka KaneshigeYuki TatenakaChiho KatagiriYuji YamaguchiDaiki KuzuharaNaoki ArataniKen-ichi NakayamaHiroko Yamada

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 5995-6005

a=12.604(2)Å   b=4.8761(9)Å   c=32.657(6)Å

α=90.00°   β=100.676(4)°   γ=90.00°

C6-ATTDK

C48H58O2S4,0.5(C6H14)

Cassandre QuintonMitsuharu SuzukiYoshitaka KaneshigeYuki TatenakaChiho KatagiriYuji YamaguchiDaiki KuzuharaNaoki ArataniKen-ichi NakayamaHiroko Yamada

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 5995-6005

a=10.9591(3)Å   b=11.8130(3)Å   c=19.6453(5)Å

α=104.6590(10)°   β=96.3200(10)°   γ=103.8200(10)°

C6-BADTDK

C32H34O2S2

Cassandre QuintonMitsuharu SuzukiYoshitaka KaneshigeYuki TatenakaChiho KatagiriYuji YamaguchiDaiki KuzuharaNaoki ArataniKen-ichi NakayamaHiroko Yamada

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 5995-6005

a=12.4700(5)Å   b=13.7514(5)Å   c=16.2964(6)Å

α=90.0000°   β=105.0607(8)°   γ=90.0000°

C20H10O2S2

C20H10O2S2

Hiroko YamadaYuji YamaguchiRyuta KatohTakao MotoyamaTatsuya AotakeDaiki KuzuharaMitsuharu SuzukiTetsuo OkujimaHidemitsu UnoNaoki ArataniKen-ichi Nakayama

Chem.Commun. (2013) 49, 11638

a=27.546(11)Å   b=33.029(13)Å   c=6.766(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C28H43F6N2PRu

C28H43F6N2PRu

Kondo, HideoYamaguchi, YoshitakaNagashima, Hideo

Chemical Communications (2000) 12 1075

a=31.771(6)Å   b=14.038(4)Å   c=13.366(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H31BN2

C15H31BN2

Yamaguchi, YoshitakaKashiwabara, TaigoOgata, KenichiMiura, YumikoNakamura, YoshiyukiKobayashi, KimikoIto, Takashi

Chemical Communications (2004) 19 2160-2161

a=16.033(8)Å   b=9.904(8)Å   c=10.58(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H39BN2

C27H39BN2

Yamaguchi, YoshitakaKashiwabara, TaigoOgata, KenichiMiura, YumikoNakamura, YoshiyukiKobayashi, KimikoIto, Takashi

Chemical Communications (2004) 19 2160-2161

a=16.929(10)Å   b=17.29(1)Å   c=8.511(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H10Cl3NO

C8H10Cl3NO

Nagashima, HideoGondo, MitsuruMasuda, SatoshiKondo, HideoYamaguchi, YoshitakaMatsubara, Kouki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 3 442-443

a=9.3085(6)Å   b=15.0641(10)Å   c=7.4597(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H32ClN2Ru

C18H32ClN2Ru

Nagashima, HideoGondo, MitsuruMasuda, SatoshiKondo, HideoYamaguchi, YoshitakaMatsubara, Kouki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 3 442-443

a=13.149(2)Å   b=9.255(3)Å   c=16.412(3)Å

α=90.00°   β=90.473(14)°   γ=90.00°

C48H68F6N6O9,CHCl3

C48H68F6N6O9,CHCl3

Joonil ChoKyohei SawakiShinya HanashimaYoshiki YamaguchiMotoo ShiroKazuhiko SaigoYasuhiro Ishida

Chem.Commun. (2014) 50, 9855

a=19.7038(4)Å   b=23.9063(4)Å   c=24.8954(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C64H66MoO4P4Si

C64H66MoO4P4Si

Minato, MakotoZhou, Da-YangSumiura, Ken-ichiroHirabayashi, RyoYamaguchi, YoshitakaIto, Takashi

Chemical Communications (2001) 24 2654

a=23.858(1)Å   b=12.1098(3)Å   c=19.5279(7)Å

α=90°   β=90.027(1)°   γ=90°

C316.5H366N93O111Pd12

C316.5H366N93O111Pd12

Sato, SotaTakeuchi, RyosukeYagi-Utsumi, MahoYamaguchi, TakumiYamaguchi, YoshikiKato, KoichiFujita, Makoto

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 13 2540-2543

a=23.379(3)Å   b=27.150(3)Å   c=43.649(5)Å

α=107.7170(10)°   β=92.383(2)°   γ=103.950(2)°

C29H32Cl2FeN6O8

C29H32Cl2FeN6O8

Kurosaki, HiromasaIshikawa, YoshinobuIshihara, TakaoYamamoto, TeruoYamaguchi, YoshihiroGoto, Masafumi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 6 1086-1092

a=11.597(2)Å   b=14.866(4)Å   c=9.855(2)Å

α=99.28(2)°   β=110.98(1)°   γ=84.53(2)°

Ba3 Ce Ru2 O9

Ba3CeO9Ru2

Doi, Y.Wakeshima, M.Tobo, A.Hinatsu, Y.Ohoyama, K.Yamaguchi, Y.

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 3135-3140

a=5.8894Å   b=5.8894Å   c=14.6476Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba3 Pr Ru2 O9

Ba3O9PrRu2

Doi, Y.Wakeshima, M.Yamaguchi, Y.Hinatsu, Y.Tobo, A.Ohoyama, K.

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 3135-3140

a=5.8855Å   b=5.8855Å   c=14.6071Å

α=90°   β=90°   γ=120°

4-(3-Methyl-1-tosyl-1H-indol-2-yl)-2,1,3-benzothiaziazole

C23H18Cl3N3O2S2

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=11.305(8)Å   b=11.319(8)Å   c=11.788(8)Å

α=109.674(6)°   β=98.760(4)°   γ=115.528(4)°

Tert-Butyl 2-(2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-3-isopropyl-1H-indole-1-carboxylate

C22H23N3O2S

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=9.3836Å   b=9.5084(5)Å   c=12.6685(3)Å

α=84.707(12)°   β=69.198(7)°   γ=77.736(12)°

Ethyl 2-(2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-3-methyl-1H-indole-1-carboxylate

C18H15N3O2S

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=11.028(7)Å   b=14.215(8)Å   c=11.554(7)Å

α=90.0000°   β=114.243(7)°   γ=90.0000°

Tert-Butyl 2-(2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-3-ethyl-1H-indole-1-carboxylate

C21H21N3O2S

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=9.401(5)Å   b=10.660(5)Å   c=11.058(5)Å

α=107.936(5)°   β=98.134(3)°   γ=110.383(3)°

4-(1,3-Dimethyl-1H-indol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole

C16H13N3S

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=8.367(3)Å   b=8.840(3)Å   c=10.153(3)Å

α=80.099(13)°   β=67.010(11)°   γ=82.285(14)°

2-(2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl)-3-methyl-1H-indol-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-one

C20H19N3OS

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=12.119(5)Å   b=13.780(5)Å   c=21.310(8)Å

α=90.0000°   β=98.941(7)°   γ=90.0000°

2-(2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl)-3-methyl-1H-indol-1-yl(phenyl)methanone

C22H15N3OS

Ito, SuguruTaguchi, TomohiroYamada, TakeshiUbukata, TakashiYamaguchi, YoshitakaAsami, Masatoshi

RSC Adv. (2017) 7, 28 16953

a=20.828(7)Å   b=11.825(4)Å   c=15.926(5)Å

α=90.0000°   β=111.203(4)°   γ=90.0000°

CPDC

C57H30O15S6,2(C8H8O2)

Shivakumar, Kilingaru I.Noro, Shin-ichiroYamaguchi, YunaISHIGAKI, YusukeSaeki, AkinoriTakahashi, KiyonoriNakamura, TakayoshiHisaki, Ichiro

Chemical Communications (2021)

a=20.5397(8)Å   b=42.5569(12)Å   c=8.5642(4)Å

α=90.0000°   β=90.348(4)°   γ=90.0000°

C19H22NOP

C19H22NOP

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=9.4204(9)Å   b=9.3731(7)Å   c=20.8127(15)Å

α=90.0000°   β=98.482(8)°   γ=90.0000°

C20H32ClN3Ni

C20H32ClN3Ni

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=15.2771(10)Å   b=10.0576(5)Å   c=15.8197(10)Å

α=90.0000°   β=115.809(8)°   γ=90.0000°

C11H21ClN2NiO

C11H21ClN2NiO

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=11.6387(3)Å   b=10.5076(2)Å   c=10.8961(2)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C31H37Cl2Rh1Si1Zr1

C31H37Cl2Rh1Si1Zr1

Takayama, ChikakoYamaguchi, YoshitakaMise, TakayaSuzuki, Noriyuki

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 6 948

a=9.363(2)Å   b=10.570(2)Å   c=16.030(3)Å

α=76.17(1)°   β=74.56(1)°   γ=79.08(1)°

C22H30Cl2SiZr

C22H30Cl2SiZr

Takayama, ChikakoYamaguchi, YoshitakaMise, TakayaSuzuki, Noriyuki

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 6 948

a=9.7793(8)Å   b=10.2885(5)Å   c=12.913(1)Å

α=73.448(5)°   β=89.832(7)°   γ=63.875(5)°

C70H69MoNP4Si

C70H69MoNP4Si

Minato, MakotoNishiuchi, Jun-yaKakeya, MasakiMatsumoto, TakaomiYamaguchi, YoshitakaIto, Takashi

Dalton Transactions (2003) 3 483

a=14.42(2)Å   b=17.611(5)Å   c=13.275(4)Å

α=90.50(2)°   β=109.72(5)°   γ=76.78(7)°

C65H63NMoP4Si

C65H63NMoP4Si

Minato, MakotoNishiuchi, Jun-yaKakeya, MasakiMatsumoto, TakaomiYamaguchi, YoshitakaIto, Takashi

Dalton Transactions (2003) 3 483

a=12.473(3)Å   b=20.304(5)Å   c=12.078(3)Å

α=98.56(2)°   β=112.41(2)°   γ=78.80(2)°

C67H61NMoP4Si

C67H61NMoP4Si

Minato, MakotoNishiuchi, Jun-yaKakeya, MasakiMatsumoto, TakaomiYamaguchi, YoshitakaIto, Takashi

Dalton Transactions (2003) 3 483

a=14.298(6)Å   b=17.097(9)Å   c=12.788(4)Å

α=104.04(4)°   β=113.30(3)°   γ=90.16(5)°

C27H37BMoN2O2

C27H37BMoN2O2

Takaki, DaichiOkayama, TetsuyaShuto, HiroshiMatsumoto, SawakoYamaguchi, YoshitakaMatsumoto, Shinya

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 7 1445-1447

a=6.8287(15)Å   b=26.711(5)Å   c=14.680(3)Å

α=90.0000°   β=97.025(5)°   γ=90.0000°

C20H22MoN2O

C20H22MoN2O

Takaki, DaichiOkayama, TetsuyaShuto, HiroshiMatsumoto, SawakoYamaguchi, YoshitakaMatsumoto, Shinya

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 7 1445-1447

a=8.7708(11)Å   b=16.5056(17)Å   c=12.1411(13)Å

α=90.0000°   β=91.388(10)°   γ=90.0000°

C39H38Mo2N4O4

C39H38Mo2N4O4

Takaki, DaichiOkayama, TetsuyaShuto, HiroshiMatsumoto, SawakoYamaguchi, YoshitakaMatsumoto, Shinya

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 7 1445-1447

a=7.411(2)Å   b=38.544(8)Å   c=13.169(3)Å

α=90.0000°   β=76.26(2)°   γ=90.0000°

(PPh3)2PtSeDbb_CH2Cl2

C52H42P2PtSe,CH2Cl2

Ishii, AkihikoYamaguchi, YukiNakata, Norio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 27 6181-6183

a=10.5381(8)Å   b=12.8984(10)Å   c=17.2005(14)Å

α=84.159(2)°   β=80.716(2)°   γ=78.702(2)°

(PPh3)2PtSeDbb_CH2Cl2

C52H40P2PtSe,CH2Cl2

Ishii, AkihikoYamaguchi, YukiNakata, Norio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 27 6181-6183

a=12.9249(5)Å   b=13.1578(5)Å   c=15.7079(6)Å

α=74.7340(10)°   β=69.4590(10)°   γ=61.9440(10)°

C18H32ClN2Ru

C18H32ClN2Ru

Nagashima, HideoGondo, MitsuruMasuda, SatoshiKondo, HideoYamaguchi, YoshitakaMatsubara, Kouki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 3 442-443

a=13.149(2)Å   b=9.255(3)Å   c=16.412(3)Å

α=90.00°   β=90.473(14)°   γ=90.00°

C8H10Cl3NO

C8H10Cl3NO

Nagashima, HideoGondo, MitsuruMasuda, SatoshiKondo, HideoYamaguchi, YoshitakaMatsubara, Kouki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 3 442-443

a=9.3085(6)Å   b=15.0641(10)Å   c=7.4597(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tetragonal BaTiO3

BaO3Ti

Aimi, A.Horiuchi, K.Yamaguchi, Y.Ito, S.Fujimoto, K.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2021) 129, 73-78

a=3.99048(9)Å   b=3.99048(9)Å   c=4.02303(10)Å

α=90.000000°   β=90.000000°   γ=90.000000°

Cubic BaTiO3

BaO3Ti

Aimi, A.Horiuchi, K.Yamaguchi, Y.Ito, S.Fujimoto, K.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2021) 129, 73-78

a=4.03542(13)Å   b=4.03542(13)Å   c=4.03542(13)Å

α=90.000000°   β=90.000000°   γ=90.000000°

O2Zr1

O2Zr1

Yashima, M.Sasaki, S.Kakihana, M.Yamaguchi, Y.Arashi, H.Yoshimura, M.

Acta Crystallographica Section B (1994) 50, 6 663-672

a=5.14335Å   b=5.14335Å   c=5.14335Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

(+-)-(7<i>RS</i>,8<i>SR</i>)-7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7,8-diol

C9H16O4

Oishi, TakeshiYamamoto, HiroakiSugai, TomoyaFukaya, KeisukeYamaguchi, YuWatanabe, AmiSato, TakaakiChida, Noritaka

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 10 1181-1184

a=7.7403(5)Å   b=18.1498(11)Å   c=6.7335(5)Å

α=90°   β=103.281(2)°   γ=90°

S-DNTT-10

C42H52S2

Yamaguchi, YujiKojiguchi, YukaKawata, SoMori, TatsuyaOkamoto, KazuoTsutsui, MasanoriKoganezawa, TomoyukiKatagiri, HiroshiYasuda, Takuma

Chemistry of Materials (2020)

a=7.7947(3)Å   b=10.8375(7)Å   c=11.0524(5)Å

α=78.016(5)°   β=70.544(4)°   γ=82.611(4)°

S-DNTT-6

C34H36S2

Yamaguchi, YujiKojiguchi, YukaKawata, SoMori, TatsuyaOkamoto, KazuoTsutsui, MasanoriKoganezawa, TomoyukiKatagiri, HiroshiYasuda, Takuma

Chemistry of Materials (2020)

a=7.2092(4)Å   b=8.5332(8)Å   c=11.1656(14)Å

α=82.946(9)°   β=77.081(8)°   γ=80.005(6)°

S-DNTT-8

C38H46S2

Yamaguchi, YujiKojiguchi, YukaKawata, SoMori, TatsuyaOkamoto, KazuoTsutsui, MasanoriKoganezawa, TomoyukiKatagiri, HiroshiYasuda, Takuma

Chemistry of Materials (2020)

a=6.5695(2)Å   b=7.7923(3)Å   c=15.4694(7)Å

α=97.485(3)°   β=94.638(3)°   γ=104.739(3)°

S-DNTT-4

C15H14S

Yamaguchi, YujiKojiguchi, YukaKawata, SoMori, TatsuyaOkamoto, KazuoTsutsui, MasanoriKoganezawa, TomoyukiKatagiri, HiroshiYasuda, Takuma

Chemistry of Materials (2020)

a=4.8135(2)Å   b=7.9484(3)Å   c=14.8781(6)Å

α=96.494(3)°   β=90.898(4)°   γ=101.587(4)°

C30H20

C30H20

Yamaguchi, YujiTakubo, MakiOgawa, KeisukeNakayama, Ken-IchiKoganezawa, TomoyukiKatagiri, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 35 11335-11343

a=6.0461(3)Å   b=7.3963(4)Å   c=20.9073(11)Å

α=81.327(5)°   β=89.655(4)°   γ=88.536(4)°

C30H20

C30H20

Yamaguchi, YujiTakubo, MakiOgawa, KeisukeNakayama, Ken-IchiKoganezawa, TomoyukiKatagiri, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 35 11335-11343

a=5.9450(8)Å   b=7.2440(11)Å   c=40.577(7)Å

α=90°   β=91.345(14)°   γ=90°

C30H20

C30H20

Yamaguchi, YujiTakubo, MakiOgawa, KeisukeNakayama, Ken-IchiKoganezawa, TomoyukiKatagiri, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 35 11335-11343

a=5.917(4)Å   b=7.782(4)Å   c=20.718(12)Å

α=81.545(15)°   β=87.448(16)°   γ=89.023(18)°

C18H15N3O2

C18H15N3O2

Kazuhiro IgarashiYohei YamaguchiYuhki MitsumotoShin-ichi NayaMakoto Nitta

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 2690-2698

a=23.56(8)Å   b=8.59(3)Å   c=17.47(6)Å

α=90°   β=129.0(1)°   γ=90°

C19H19N3O2

C19H19N3O2

Kazuhiro IgarashiYohei YamaguchiYuhki MitsumotoShin-ichi NayaMakoto Nitta

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 2690-2698

a=17.01(2)Å   b=8.178(8)Å   c=21.42(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H22BF4N3O3

C22H22BF4N3O3

Shin-ichi NayaYohei YamaguchiMakoto Nitta

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 9284-9291

a=8.844(6)Å   b=15.79(1)Å   c=15.418(6)Å

α=90°   β=98.12(2)°   γ=90°

Hawdv07

C22H24F10N2Ni

Yamaguchi, YoshitakaIchioka, HiromiKlein, AxelBrennessel, William W.Vicic, David A.

Organometallics (2012) 31, 4 1477

a=13.355(3)Å   b=9.754(2)Å   c=17.601(4)Å

α=90.00°   β=93.361(5)°   γ=90.00°