Structures by: Yagishita F.

Total: 36

C25H33NO2

C25H33NO2

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiSaito, AyakoKobaru, ShuichiroUnosawa, AtsushiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 9 1387-1389

a=7.525(9)Å   b=24.63(3)Å   c=11.729(15)Å

α=90.00°   β=98.548(18)°   γ=90.00°

C13H10INO3

C13H10INO3

Murata, YusukeTakahashi, MasakiYagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiSengoku, TetsuyaYoda, Hidemi

Organic letters (2013) 15, 24 6182-6185

a=20.2766(10)Å   b=11.0112(6)Å   c=13.5295(6)Å

α=90.00°   β=123.314(2)°   γ=90.00°

C19H22N2O2

C19H22N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=16.127(2)Å   b=9.1351(14)Å   c=12.0699(17)Å

α=90.00°   β=102.693(2)°   γ=90.00°

C18H20N2O2

C18H20N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=7.8221(5)Å   b=14.5983(8)Å   c=27.4837(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H24N2O2

C20H24N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=8.8113(15)Å   b=7.6399(13)Å   c=13.258(2)Å

α=90.00°   β=93.732(2)°   γ=90.00°

3c

C20H26N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=15.726(5)Å   b=9.432(3)Å   c=12.590(4)Å

α=90.00°   β=103.660(4)°   γ=90.00°

C11H8O4

C11H8O4

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=7.1120(9)Å   b=15.443(2)Å   c=8.5355(11)Å

α=90.00°   β=102.864(2)°   γ=90.00°

C12H10O4

C12H10O4

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=4.6951(8)Å   b=9.7328(16)Å   c=22.307(4)Å

α=90.00°   β=94.848(2)°   γ=90.00°

C13H12O4

C13H12O4

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=8.0748(7)Å   b=9.2016(8)Å   c=15.5271(13)Å

α=90.00°   β=100.0840(10)°   γ=90.00°

C22H16O8

C22H16O8

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=9.1280(11)Å   b=10.3355(12)Å   c=10.6415(13)Å

α=76.6100(10)°   β=68.8140(10)°   γ=82.9290(10)°

C24H20O8

C24H20O8

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=11.4827(9)Å   b=11.0568(9)Å   c=16.4519(13)Å

α=90.00°   β=106.9240(10)°   γ=90.00°

C26H24O8

C26H24O8

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=6.5748(7)Å   b=8.8652(10)Å   c=10.7627(12)Å

α=69.1630(10)°   β=82.4060(10)°   γ=82.3500(10)°

C20H24N2O2

C20H24N2O2

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=9.1324(11)Å   b=12.9705(15)Å   c=15.2515(18)Å

α=90.00°   β=102.850(2)°   γ=90.00°

C24H33N3O2

C24H33N3O2

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=10.1320(12)Å   b=15.1023(17)Å   c=28.170(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H33N3O2

C24H33N3O2

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=7.1143(18)Å   b=16.557(4)Å   c=18.936(5)Å

α=90.00°   β=96.930(3)°   γ=90.00°

C24H36N2O3

C24H36N2O3

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=32.779(8)Å   b=8.926(2)Å   c=15.402(4)Å

α=90.00°   β=94.480(3)°   γ=90.00°

C19H18ClNO4

C19H18ClNO4

Takahashi, MasakiMurata, YusukeIshida, MasahiroYagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiSengoku, TetsuyaYoda, Hidemi

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 39 7686-7689

a=6.6270(3)Å   b=7.9739(3)Å   c=32.9949(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(R)-N-(1-t-Butylethyl)-2-chromonecarboxamide

C16H19NO3

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=5.9167(9)Å   b=10.9747(17)Å   c=12.2265(18)Å

α=64.4240(19)°   β=82.5940(19)°   γ=89.9950(19)°

(R)-N-(1-Phenylethyl)-2-chromonecarboxamide

C18H15NO3

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=13.4156(6)Å   b=13.4156(6)Å   c=28.8130(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Anti-HH Photodimer of (R)-N-(1-phenylethyl)-2-chromonecarboxamide

C36H30N2O6

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=12.2096(9)Å   b=13.7443(10)Å   c=18.0044(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Anti-HH photodimer of (R)-N-(1-phenylethyl)-2-chromonecarboxamide

C36H30N2O6

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=9.7337(10)Å   b=13.9495(14)Å   c=22.104(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Anti-HH photodimer of (R)-N-(1-t-butylethyl)-2-chromonecarboxamide

C32H38N2O6

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=7.704(18)Å   b=14.23(3)Å   c=26.50(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Anti-HH photodimer of (S)-N-(1-methoxycarbonylethyl)-2-chromonecarboxamide

C28H26N2O10

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=8.021(3)Å   b=15.273(5)Å   c=21.484(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Anti-HH photodimer of (S)-N-(1-methoxycarbonylethyl)-2-chromonecarboxamide

C39H41N3O12

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=12.380(5)Å   b=12.380(5)Å   c=42.393(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C16H14N2O

C16H14N2O

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiAndo, MasaruSasahara, YuichKamataki, NorifumiOhta, MaiMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 23 5418-5422

a=7.3179(6)Å   b=15.6561(13)Å   c=11.4483(10)Å

α=90.00°   β=103.4610(10)°   γ=90.00°

C16H14N2S

C16H14N2S

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiAndo, MasaruSasahara, YuichKamataki, NorifumiOhta, MaiMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 23 5418-5422

a=7.6223(3)Å   b=7.6223(3)Å   c=23.186(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H13NO2

C16H13NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=13.1134(11)Å   b=13.6354(11)Å   c=7.2439(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H17NO2

C22H17NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=17.1516(3)Å   b=11.5890(2)Å   c=8.4053(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H21NO2

C24H21NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=11.729(4)Å   b=8.588(3)Å   c=37.580(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H19NO2

C23H19NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=8.8218(6)Å   b=17.4333(12)Å   c=11.8783(9)Å

α=90.00°   β=100.3140(10)°   γ=90.00°

C32H38N2O2

C32H38N2O2

Kan'ichiro IshiuchiTakehito NakazawaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHiroshi NoguchiKinya HottaKenji Watanabe

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 7371-7377

a=11.6626(5)Å   b=7.6036(4)Å   c=16.2246(8)Å

α=90.00°   β=103.5640(10)°   γ=90.00°

C32H38N2O5

C32H38N2O5

Kan'ichiro IshiuchiTakehito NakazawaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHiroshi NoguchiKinya HottaKenji Watanabe

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 7371-7377

a=10.0579(4)Å   b=9.6933(4)Å   c=14.7647(6)Å

α=90.00°   β=99.143(2)°   γ=90.00°

C32H40N2O5

C32H40N2O5

Kan'ichiro IshiuchiTakehito NakazawaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHiroshi NoguchiKinya HottaKenji Watanabe

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 7371-7377

a=13.8992(10)Å   b=7.5593(7)Å   c=14.1873(11)Å

α=90.00°   β=105.376(6)°   γ=90.00°

C32H36N2O5

C32H36N2O5

Kan'ichiro IshiuchiTakehito NakazawaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHiroshi NoguchiKinya HottaKenji Watanabe

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 7371-7377

a=13.6910(9)Å   b=7.6431(5)Å   c=14.2391(11)Å

α=90.00°   β=106.329(5)°   γ=90.00°

C19H19NO2

C19H19NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=17.0588(3)Å   b=5.30480(10)Å   c=8.58540(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H38N2O3

C32H38N2O3

Kan'ichiro IshiuchiTakehito NakazawaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHiroshi NoguchiKinya HottaKenji Watanabe

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 7371-7377

a=9.8022(2)Å   b=10.0734(3)Å   c=28.5375(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°