Structures by: Xu X. H.

Total: 22

C11H12F2N2O3

C11H12F2N2O3

Yang, Yan-YanXu, JunYou, Zheng-WeiXu, Xiu-HuaQiu, Xiao-LongQing, Feng-Ling

Organic letters (2007) 9, 26 5437-5440

a=7.7456(5)Å   b=7.7456(5)Å   c=34.484(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C28H19F2N3O12

C28H19F2N3O12

Yang, Yan-YanXu, JunYou, Zheng-WeiXu, Xiu-HuaQiu, Xiao-LongQing, Feng-Ling

Organic letters (2007) 9, 26 5437-5440

a=6.8425(9)Å   b=15.5174(19)Å   c=26.140(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H19F3INO

C16H19F3INO

Shi, YingkunXiao, HongqingXu, Xiu-HuaHuang, Yangen

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 44 8472-8476

a=11.6524(4)Å   b=15.9980(6)Å   c=18.6279(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H13F6N3O4

C19H13F6N3O4

Su, Hai-YanZhu, Xiao-LeiHuang, YangenXu, Xiu-HuaQing, Feng-Ling

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 84 12805-12808

a=10.5749(4)Å   b=11.9556(4)Å   c=15.5244(6)Å

α=90°   β=94.2020(10)°   γ=90°

C15H36Ag2Cl2O8S6

C15H36Ag2Cl2O8S6

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=10.881(3)Å   b=10.881(3)Å   c=15.660(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C7H16AgClO4S2

C7H16AgClO4S2

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=7.506(2)Å   b=11.300(4)Å   c=15.348(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H56Ag4Cl4O16S8

C24H56Ag4Cl4O16S8

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=12.628(4)Å   b=12.126(4)Å   c=16.977(5)Å

α=90.00°   β=109.443(6)°   γ=90.00°

C16H36AgClO4S4

C16H36AgClO4S4

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=13.535(15)Å   b=9.765(10)Å   c=19.45(2)Å

α=90.00°   β=102.014(19)°   γ=90.00°

C15H16AgClN0O4S2

C15H16AgClN0O4S2

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=35.61(1)Å   b=6.244(2)Å   c=17.561(6)Å

α=90.00°   β=114.498(6)°   γ=90.00°

C51H60Ag2Cl2O8S6

C51H60Ag2Cl2O8S6

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=15.625(3)Å   b=15.625(3)Å   c=39.55(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C32H36AgClO4S4

C32H36AgClO4S4

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=14.908(6)Å   b=18.868(7)Å   c=13.658(5)Å

α=90.00°   β=116.710(6)°   γ=90.00°

C27H33AgClO4S3

C27H33AgClO4S3

Li, Jian-RongBu, Xian-HeJiao, JiaoDu, Wen-PingXu, Xiu-HuaZhang, Ruo-Hua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 3 464-474

a=9.604(5)Å   b=23.66(1)Å   c=12.399(6)Å

α=90.00°   β=96.660(9)°   γ=90.00°

C15H10F3NO2S

C15H10F3NO2S

Zhao, XianHuang, YangenQing, Feng-LingXu, Xiu-Hua

RSC Adv. (2017) 7, 1 47

a=6.4544(17)Å   b=14.483(4)Å   c=15.512(4)Å

α=90°   β=96.399(5)°   γ=90°

Poly[diaquabis[μ~2~-(2,4-dichlorophenoxy)acetato-κ^2^O:O]iron(II)]

C16H14Cl4FeO8

Pan, Wei-BoXu, Xiao-HongHuang, Xiao-HuiZeng, Rong-Hua

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 m1287

a=17.604(2)Å   b=7.3122(8)Å   c=8.0312(9)Å

α=90.00°   β=94.258(2)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[[diaquaterbium(III)]-tri-μ~2~-isonicotinato- κ^6^<i>O</i>:<i>O</i>] tris(perchlorate) monohydrate]

C18H19N3O8Tb3,3(ClO4),H2O

Huang, Xiao-HuiPan, Wei-BoXu, Xiao-HongZeng, Rong-Hua

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 m1098-m1099

a=9.5270(4)Å   b=10.9508(4)Å   c=15.1309(6)Å

α=104.402(2)°   β=91.480(2)°   γ=111.159(2)°

Poly[aqua[μ-N-(carboxymethyl)ethylenediamine-N,N,N'-triacetato]neodymium(III)]

C10H15N2NdO9

Huang, Xiao-HuiXu, Xiao-HongPan, Wei-BoZeng, Rong-Hua

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 m1194

a=6.6420(3)Å   b=14.7273(6)Å   c=26.0161(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Trichodermin

C22H25FO4

Xu, Xu-huiWang, Zong-chengCheng, Jing-liZhou, YongZhao, Jin-hao

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o2097

a=8.1643(4)Å   b=9.9979(4)Å   c=23.6503(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H13NO

C17H13NO

Liu, YangLei, KangLiu, NaSun, Dong-WeiHua, Xue-WenLi, Ya-JuanXu, Xiao-Hua

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 13 5495-5503

a=7.96672(9)Å   b=17.5832(2)Å   c=9.10756(11)Å

α=90°   β=90.6275(10)°   γ=90°

C23H16F3NS

C23H16F3NS

Shi, Wen-QiangLiu, ShuaiWang, Chen-ZeHuang, YangenQing, Feng-LingXu, Xiu-Hua

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 24 15236-15244

a=11.6203(6)Å   b=13.0651(7)Å   c=13.7482(7)Å

α=116.110(2)°   β=101.916(2)°   γ=90.030(2)°

C13H14F3NO

C13H14F3NO

Lin, Qing-YuXu, Xiu-HuaQing, Feng-Ling

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 21 10434

a=8.2599(17)Å   b=15.387(3)Å   c=9.958(2)Å

α=90.00°   β=102.35(3)°   γ=90.00°

C32H12BF24,C62H76IrNOP

C32H12BF24,C62H76IrNOP

Guo, CuiSun, Dong-WeiYang, ShuangMao, Shen-JieXu, Xiao-HuaZhu, Shou-FeiZhou, Qi-Lin

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 1 90-93

a=19.496(4)Å   b=21.323(4)Å   c=21.734(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C9H11BrN2

C9H11BrN2

Guo, CuiSun, Dong-WeiYang, ShuangMao, Shen-JieXu, Xiao-HuaZhu, Shou-FeiZhou, Qi-Lin

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 1 90-93

a=5.8876(12)Å   b=9.822(2)Å   c=15.882(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°