Structures by: Xie C. F.

Total: 4

Pallambin D

C19H22O4

Wang, Li-NingZhang, Jiao-ZhenLi, XiaWang, Xiao-NingXie, Chun-FengZhou, Jin-ChuanLou, Hong-Xiang

Organic letters (2012) 14, 4 1102-1105

a=8.1441(6)Å   b=28.387(2)Å   c=7.2652(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H51N2O2,Cl4Fe

C37H51N2O2,Cl4Fe

Xia, Chong-LiangXie, Cun-FeiWu, Yu-FengSun, Hong-MeiShen, QiZhang, Yong

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 46 8135-8144

a=12.6980(6)Å   b=16.1029(9)Å   c=19.8555(9)Å

α=90.00°   β=98.257(5)°   γ=90.00°

C37H51N2O2,Br4Fe

C37H51N2O2,Br4Fe

Xia, Chong-LiangXie, Cun-FeiWu, Yu-FengSun, Hong-MeiShen, QiZhang, Yong

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 46 8135-8144

a=10.364(3)Å   b=11.468(3)Å   c=19.427(5)Å

α=93.341(2)°   β=99.459(6)°   γ=115.939(6)°

Pallambin A

C19H22O4

Wang, Li-NingZhang, Jiao-ZhenLi, XiaWang, Xiao-NingXie, Chun-FengZhou, Jin-ChuanLou, Hong-Xiang

Organic letters (2012) 14, 4 1102-1105

a=13.7792(17)Å   b=39.505(5)Å   c=6.2897(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°