Structures by: Xiao H. L.

Total: 7

2,3-bis(4-methylphenyl)tetrazolidine-5-thione

C15H16N4S

Zhao, Pu SuJian, Fang FangXiao, Hai LianHou, Yu Xia

Bulletin of the Korean Chemical Society (2004) 25, 12 1935-1936

a=18.381(4)Å   b=6.1799(12)Å   c=6.1865(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-oxo-7R-coronaridine hydroxyindolenine

C23H27N3O4

Liu, Zhi-WenHuang, Xiao-JunXiao, Han-LinLiu, GuoZhang, JianShi, LeiJiang, RenwangZhang, Xiao-QiYe, Wen-Cai

RSC Adv. (2016)

a=10.07340(18)Å   b=9.87893(13)Å   c=11.00555(18)Å

α=90.00°   β=107.6571(19)°   γ=90.00°

5-oxo-6S-hydroxycoronaridine

C21H24N2O4

Liu, Zhi-WenHuang, Xiao-JunXiao, Han-LinLiu, GuoZhang, JianShi, LeiJiang, RenwangZhang, Xiao-QiYe, Wen-Cai

RSC Adv. (2016)

a=7.44984(14)Å   b=11.4893(2)Å   c=21.3736(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

3S-(24S-hydroxyethyl)-coronaridine

C23H30N2O3

Liu, Zhi-WenHuang, Xiao-JunXiao, Han-LinLiu, GuoZhang, JianShi, LeiJiang, RenwangZhang, Xiao-QiYe, Wen-Cai

RSC Adv. (2016)

a=9.7015(8)Å   b=10.7426(8)Å   c=10.0282(10)Å

α=90.00°   β=107.663(10)°   γ=90.00°

3-oxo-7S-coronaridine hydroxyindolenine

C21H24N2O4

Liu, Zhi-WenHuang, Xiao-JunXiao, Han-LinLiu, GuoZhang, JianShi, LeiJiang, RenwangZhang, Xiao-QiYe, Wen-Cai

RSC Adv. (2016)

a=8.78022(19)Å   b=13.8217(4)Å   c=15.0748(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[2-(1,3-dithiolane-2-ylidene)-1-phenyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)]ethanone

C13H11N3OS2

Jian, Fang-FangXu, Liang-ZhongShi, Jian-GangXiao, Hai-Lian

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 7 o1204-o1205

a=8.0523(16)Å   b=10.170(2)Å   c=17.116(5)Å

α=90.00°   β=112.63(3)°   γ=90.00°

Bis(μ-dihydrogen phosphato-κO:O)bis[(bipyridine-κ^2^N,N')(dihydrogen phosphato-κO)cobalt(II)]

C20H24Co2N4O16P4

Jian, Fang-FangTong, Yu-PingXiao, Hai-LianSun, Ping-PingZhao, Pu-Su

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 7 m348-m349

a=8.6797(17)Å   b=8.7749(18)Å   c=10.057(2)Å

α=96.09(3)°   β=100.55(3)°   γ=100.89(3)°