Structures by: Xianhui B.

Total: 41

(In3 Ge S8) (C13 H26 N2)

GeIn3S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.734Å   b=21.734Å   c=21.734Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.84 Ge2.16 S8) (C6 H14 N2 O)

Ge2.12In1.88S8

Zheng NanfengFeng PingyunBu XianhuiWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.153Å   b=22.153Å   c=11.3435Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.4 Sn1.6 S8) (C6 H14 N2 O)

Ga2.402S8Sn1.598

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.169Å   b=22.169Å   c=11.3168Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.67 Ge1.33 S8) (C6 H14 N2 O)

Ga2.668Ge1.332S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.638Å   b=21.638Å   c=11.209Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.97 Ge2.03 S8) (C6 H14 N2 O)

Ge2.052In1.948S8

Zheng NanfengFeng PingyunBu XianhuiWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=16.354Å   b=16.035Å   c=12.835Å

α=90°   β=129.551°   γ=90°

(Ga4 Se8) (C13 H26 N2)

Ga4Se8

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.893Å   b=21.893Å   c=21.893Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.31 Sn1.69 Se8) (C13 H26 N2)

Ga2.32Se8Sn1.68

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.157Å   b=22.157Å   c=22.157Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2.5 Ge1.5 S8) (C13 H26 N2)

Ge1.5In2.5S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.1906Å   b=22.1906Å   c=22.1906Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga1.8 Sn2.2 S8) (C13 H26 N2)

Ga1.812S8Sn2.188

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.5404Å   b=21.5404Å   c=21.5404Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2 Ge2 S8) (C6 H14 N2 O)2

Ga2Ge2N4S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.139Å   b=21.139Å   c=21.139Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga3.33 Ge0.67 S8) (C6 H15 N3)0.083 (H2 O)0.25

Ga3.332Ge0.668N0.251O0.25S8

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.532Å   b=22.532Å   c=39.954Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga1.73 Sn2.27 Se8) (C10 H24 N2 O3)0.083

Ga1.72O0.25Se8Sn2.28

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=23.841Å   b=23.841Å   c=42.555Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.67 Ge1.33 S8) (C6 H18 N4)0.428

Ga2.668Ge1.332N1.71333S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=20.9352Å   b=20.9352Å   c=20.9352Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2 Ge2 S8) (C9 H20 N2)0.333

Ga2Ge2N0.666667S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=20.9884Å   b=20.9884Å   c=20.9884Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2.58 Ge1.42 S8) (C6 H15 N3) (H2 O)0.25

Ge1.417In2.583O0.25S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.813Å   b=22.813Å   c=41.331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2.69 Ge1.31 S8) (C6 H15 N3) (H2 O)0.25

Ge1.317In2.683O0.25S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.9078Å   b=22.9078Å   c=41.49Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.13 Sn1.87 S8) (C6 H15 N3) (H2 O)0.25

Ga2.079O0.25S8Sn1.921

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.935Å   b=22.935Å   c=40.985Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.84 Ge2.16 S8) (C9 H20 N2)

Ge2.164In1.836S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.5313Å   b=11.5313Å   c=19.936Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.72 Ge2.28) S8

Ge2.28In1.72S8

Zheng NanfengFeng PingyunWang BingBu Xianhui

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.4416Å   b=11.4416Å   c=20.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.32 Sn1.68 S8) (C6 H18 N4)

Ga2.316S8Sn1.684

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.6915Å   b=11.6915Å   c=19.898Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2 Ge2 (N2.88) S8

Ga2Ge2N2.88S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.5128Å   b=11.5128Å   c=18.912Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2Ge2S8

Ga2Ge2S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.2864Å   b=11.2864Å   c=19.214Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2 Ge2 S8) (C6 H14 N2 O)

Ga2Ge2S8

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.599Å   b=11.599Å   c=19.817Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co3 (B P O7)

BCo3O7P

Kniep, R.Kizilyalli, M.Stucky, G.D.Yilmaz, A.Bu Xianhui

Journal of Solid State Chemistry (2001) 156, 281-285

a=9.774Å   b=12.688Å   c=4.9057Å

α=90°   β=119.749°   γ=90°

In22Li4O33S42

In22Li4O33S42

Zheng NanfengFeng PingyunBu Xianhui

Angewandte Chemie (Edition international) (2004) 43, 4753-4755

a=28.172Å   b=29.183Å   c=40.094Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Be3 (P O4)2 (H2 O)2

Be3H4O10P2

Gier, T.E.Bu XianhuiHarrison, W.T.A.Stucky, G.D.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 146, 394-398

a=15.964Å   b=4.5842Å   c=9.532Å

α=90°   β=94.366°   γ=90°

Be (H As O4) (H2 O)

AsBeH3O5

Gier, T.E.Stucky, G.D.Bu XianhuiHarrison, W.T.A.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 146, 394-398

a=9.7471Å   b=4.6794Å   c=8.5929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba8 Ga17.134 Sb2.78 Ge25.595

Ba8Ga17.134Ge25.595Sb2.78

Latturner, S.Bu XianhuiBlake, N.Metiu, H.Stucky, G.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 151, 61-64

a=10.9008Å   b=10.9008Å   c=10.9008Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs3 Zn4 O (As O4)3 (H2 O)4

As3Cs3H8O17Zn4

Harrison, W.T.A.Phillips, M.L.F.Bu Xianhui

Microporous and Mesoporous Materials (2000) 39, 359-365

a=11.3099Å   b=11.3099Å   c=7.9216Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2 Sn2 S8) (C6 H15 N3)

In2S8Sn2

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=13.379Å   b=16.943Å   c=25.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.47 Sn1.53 Se8) (C6 H18 N4)

Ga2.46Se8Sn1.54

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=12.5373Å   b=12.5373Å   c=20.564Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga3.3 Ge0.7 S8) (C3 H9 N O)

Ga3.3Ge0.7S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.1414Å   b=11.1414Å   c=19.405Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Fe (H2 O)2) (B P2 O8) (H2 O)

BFeH6O11P2

Yilmaz, A.Bu XianhuiKizilyalli, M.Stucky, G.D.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2000) 12, 3243-3245

a=9.4583Å   b=9.4583Å   c=15.707Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(H0.5 Co1.25 (H2 O)1.5) (B P2 O8) (H2 O)

BCo1.25H5.5O10.5P2

Yilmaz, A.Kizilyalli, M.Bu XianhuiStucky, G.D.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2000) 12, 3243-3245

a=9.496Å   b=9.496Å   c=15.623Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(N H4) Be (P O4)

BeH4NO4P

Zhang, H.-Y.Zhao, D.-Y.Shi, Z.Chen, M.-Q.Zhou, Y.-M.Xu, X.Bu Xianhui

Chemistry of Materials (1,1989-) (2001) 13, 2042-2048

a=8.7173Å   b=8.5889Å   c=4.9673Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4) (Zn As O4)

AsH4NO4Zn

Feng, P.-Y.Zhang, T.-Z.Bu Xianhui

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 8608-8609

a=8.959Å   b=5.6327Å   c=9.13Å

α=90°   β=90.159°   γ=90°

(N H4) (Zn (H2 O)) (Zn As O4)3

As3H6NO13Zn4

Feng, P.-Y.Zhang, T.-Z.Bu Xianhui

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 8608-8609

a=13.8527Å   b=13.8527Å   c=13.8527Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co4 In16 S33) ((C5 H9 N H)2 (C H2)3)

Co4In16S33

Wang, C.Li, Y.-Q.Bu XianhuiFeng, P.-Y.Zheng, N.-F.Zivkovic, O.Yang, C.-S.

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 11506-11507

a=41.698Å   b=41.698Å   c=16.673Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zn4 In16 S33) ((N2 C4 H8) ((N H2) C3 H6)2)

In16S33Zn4

Wang, C.Li, Y.-Q.Feng, P.-Y.Zheng, N.-F.Zivkovic, O.Yang, C.-S.Bu Xianhui

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 11506-11507

a=23.58Å   b=23.58Å   c=43.922Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zn4 In16 S33) ((C5 H9 N H)2 (C H2)3)

In16S33Zn4

Wang, C.Li, Y.-Q.Bu XianhuiZheng, N.-F.Zivkovic, O.Yang, C.-S.Feng, P.-Y.

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 11506-11507

a=41.811Å   b=41.811Å   c=16.685Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cd4 In16 S33) ((C5 H9 N H)2 (C H2)3)

Cd4In16S33

Wang, C.Li, Y.-Q.Bu XianhuiZheng, N.-F.Feng, P.-Y.Zivkovic, O.Yang, C.-S.

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 11506-11507

a=42.122Å   b=42.122Å   c=16.703Å

α=90°   β=90°   γ=90°