Structures by: Xi C.

Total: 43

C17H17F3N2O3S

C17H17F3N2O3S

Yan, XiaoyuYi, XiangliXi, Chanjuan

Org. Chem. Front. (2014) 1, 6 657

a=13.555(3)Å   b=8.9872(18)Å   c=15.716(3)Å

α=90.00°   β=112.99(3)°   γ=90.00°

C16H13F3N2O

C16H13F3N2O

Yan, XiaoyuYi, XiangliXi, Chanjuan

Org. Chem. Front. (2014) 1, 6 657

a=9.805(2)Å   b=9.3144(19)Å   c=15.513(3)Å

α=90.00°   β=97.91(3)°   γ=90.00°

C24H16OS

C24H16OS

Zhao, PengLiu, YuXi, Chanjuan

Organic letters (2015) 17, 17 4388-4391

a=9.1038(18)Å   b=11.532(2)Å   c=16.523(3)Å

α=90.00°   β=101.54(3)°   γ=90.00°

C18H16OS

C18H16OS

Zhao, PengLiu, YuXi, Chanjuan

Organic letters (2015) 17, 17 4388-4391

a=5.3543(11)Å   b=15.615(3)Å   c=17.226(3)Å

α=90.00°   β=93.57(3)°   γ=90.00°

C23H19BrO

C23H19BrO

Liu, YuZhao, PengZhang, BoXi, Chanjuan

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 9 1116

a=10.005(2)Å   b=9.977(2)Å   c=18.125(4)Å

α=90.00°   β=92.34(3)°   γ=90.00°

C25H29ClNOPPd

C25H29ClNOPPd

Peng, JingChen, ChaoXi, Chanjuan

Chem. Sci. (2016) 7, 2 1383

a=16.151(3)Å   b=9.5824(19)Å   c=16.403(3)Å

α=90.00°   β=111.38(3)°   γ=90.00°

C47H65NO5

C47H65NO5

Peng, JingChen, ChaoXi, Chanjuan

Chem. Sci. (2016) 7, 2 1383

a=35.188(7)Å   b=7.4837(15)Å   c=16.526(3)Å

α=90.00°   β=98.87(3)°   γ=90.00°

C15H18N2O3

C15H18N2O3

Cai, ShangjunChen, ChaoShao, PengXi, Chanjuan

Organic letters (2014) 16, 11 3142-3145

a=9.4197(19)Å   b=8.3092(17)Å   c=17.992(4)Å

α=90.00°   β=98.70(3)°   γ=90.00°

C16H12BrNS

C16H12BrNS

Zhao, PengYan, XiaoyuYin, HangXi, Chanjuan

Organic letters (2014) 16, 4 1120-1123

a=11.406(2)Å   b=6.9954(14)Å   c=16.879(3)Å

α=90.00°   β=91.93(3)°   γ=90.00°

C24H17NS

C24H17NS

Zhao, PengYan, XiaoyuYin, HangXi, Chanjuan

Organic letters (2014) 16, 4 1120-1123

a=9.953(2)Å   b=18.073(4)Å   c=18.081(4)Å

α=116.66(3)°   β=100.49(3)°   γ=100.58(3)°

C23H20NOS

C23H20NOS

Zhao, PengYan, XiaoyuYin, HangXi, Chanjuan

Organic letters (2014) 16, 4 1120-1123

a=22.580(5)Å   b=11.871(2)Å   c=16.728(3)Å

α=90.00°   β=124.64(3)°   γ=90.00°

C19H21NO

C19H21NO

Liu, HailanZhou, YiqingYan, XiaoyuChen, ChaoLiu, QingbinXi, Chanjuan

Organic Letters (2013) 15, 20 5174

a=19.043(4)Å   b=5.2281(10)Å   c=16.532(3)Å

α=90.00°   β=107.22(3)°   γ=90.00°

C20H22

C20H22

Peng, JingChen, ChaoChen, JunjieSu, XiangXi, ChanjuanChen, Hui

Organic letters (2014) 16, 14 3776

a=5.9388(12)Å   b=12.164(2)Å   c=21.118(4)Å

α=90.00°   β=97.72(3)°   γ=90.00°

C23H26

C23H26

Peng, JingChen, ChaoChen, JunjieSu, XiangXi, ChanjuanChen, Hui

Organic letters (2014) 16, 14 3776

a=7.7819(16)Å   b=6.1510(12)Å   c=18.029(4)Å

α=90.00°   β=97.73(3)°   γ=90.00°

C23H20

C23H20

Peng, JingChen, ChaoChen, JunjieSu, XiangXi, ChanjuanChen, Hui

Organic letters (2014) 16, 14 3776

a=5.606(3)Å   b=8.951(7)Å   c=17.058(11)Å

α=81.48(5)°   β=82.58(5)°   γ=77.41(4)°

C20H23NO

C20H23NO

Yan, XiaoyuChen, ChaoZhou, YiqingXi, Chanjuan

Organic letters (2012) 14, 18 4750-4753

a=9.925(3)Å   b=12.634(2)Å   c=13.644(3)Å

α=90.00°   β=98.63(2)°   γ=90.00°

C30H29N

C30H29N

Wang, YuxingLiao, QianXi, Chanjuan

Organic letters (2010) 12, 13 2951-2953

a=18.025(4)Å   b=12.343(3)Å   c=12.143(2)Å

α=90.00°   β=120.46(3)°   γ=90.00°

C24H20O4

C24H20O4

Xi, ChanjuanChen, ChaoLin, JieHong, Xiaoyin

Organic letters (2005) 7, 2 347-349

a=9.0452(12)Å   b=10.6117(18)Å   c=11.2674(18)Å

α=67.639(12)°   β=79.657(13)°   γ=84.959(13)°

C22H19NO2S

C22H19NO2S

Xiaoyu YanKun FangHailan LiuChanjuan Xi

Chem.Commun. (2013) 49, 10650

a=8.669(2)Å   b=20.723(5)Å   c=10.750(3)Å

α=90.00°   β=106.14(2)°   γ=90.00°

C30H22Cl2N2O0

C30H22Cl2N2O0

Xiaoyu YanSong ZouPeng ZhaoChanjuan Xi

Chem.Commun. (2014) 50, 2775

a=16.727(3)Å   b=6.8730(14)Å   c=21.026(4)Å

α=90.00°   β=101.89(3)°   γ=90.00°

C26H20N4

C26H20N4

Yan, XiaoyuZhou, YiqingXi, Chanjuan

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 41 7801-7803

a=11.132(2)Å   b=9.6628(19)Å   c=20.142(4)Å

α=90.00°   β=92.96(3)°   γ=90.00°

C25H23Br2OPS

C25H23Br2OPS

Xi, ChanjuanZhou, YiqingWang, ShengChen, Chao

RSC Adv. (2015)

a=21.402(4)Å   b=15.012(3)Å   c=15.999(3)Å

α=90.00°   β=110.00(3)°   γ=90.00°

C13H21KN2O

C13H21KN2O

Guo, ZhiqiangXu, YuanWu, XiaoqinWei, XuehongXi, Chanjuan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 23 8116-8121

a=12.2184(8)Å   b=7.5854(5)Å   c=15.6270(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H30K2N4

C18H30K2N4

Guo, ZhiqiangXu, YuanWu, XiaoqinWei, XuehongXi, Chanjuan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 23 8116-8121

a=17.8883(19)Å   b=22.588(2)Å   c=10.5492(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C60H45O3P3

C60H45O3P3

Yan, XiaoyuLai, ChunboXi, Chanjuan

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 40 6026-6028

a=9.8957(4)Å   b=14.1576(6)Å   c=18.0625(8)Å

α=82.699(3)°   β=75.037(2)°   γ=81.991(2)°

C13H16F3NO

C13H16F3NO

Shangjun CaiChao ChenZelin SunChanjuan Xi

Chem.Commun. (2013) 49, 4552

a=5.8366(12)Å   b=22.212(4)Å   c=10.215(2)Å

α=90.00°   β=105.80(3)°   γ=90.00°

C30H24Cu2I4O10,2(CH4O)

C30H24Cu2I4O10,2(CH4O)

Shangjun CaiChao ChenZelin SunChanjuan Xi

Chem.Commun. (2013) 49, 4552

a=9.136(3)Å   b=10.351(4)Å   c=11.044(4)Å

α=87.89(3)°   β=73.90(2)°   γ=78.59(2)°

C13H16F3NO2

C13H16F3NO2

Shangjun CaiChao ChenZelin SunChanjuan Xi

Chem.Commun. (2013) 49, 4552

a=12.572(3)Å   b=13.249(3)Å   c=18.106(4)Å

α=81.11(3)°   β=75.27(3)°   γ=73.23(3)°

C14H16N2O3

C14H16N2O3

Cai, ShangjunChen, ChaoShao, PengXi, Chanjuan

Organic letters (2014) 16, 11 3142-3145

a=7.5875(15)Å   b=21.568(4)Å   c=8.3245(17)Å

α=90.00°   β=110.26(3)°   γ=90.00°

C15H8BrNO

C15H8BrNO

Zou, SongLiu, YuXi, Chanjuan

ACS omega (2019) 4, 20 18734-18740

a=7.3045(3)Å   b=7.6279(4)Å   c=11.8666(4)Å

α=78.431(4)°   β=87.969(3)°   γ=62.900(5)°

C21H28BrNO

C21H28BrNO

Liu, YuYi, XiangliLuo, XueweiXi, Chanjuan

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 21 11391-11398

a=26.350(5)Å   b=12.971(3)Å   c=26.783(5)Å

α=90.00°   β=117.97(3)°   γ=90.00°

C20H18ClNO

C20H18ClNO

Liu, YuYi, XiangliLuo, XueweiXi, Chanjuan

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 21 11391-11398

a=7.6298(15)Å   b=8.2139(16)Å   c=13.786(3)Å

α=85.20(3)°   β=78.12(3)°   γ=89.03(3)°

C16H12F2N2O2

C16H12F2N2O2

Cai, ShangjunLin, SongyunYi, XiangliXi, Chanjuan

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 1 512-520

a=7.6259(15)Å   b=10.430(2)Å   c=17.696(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H28

C24H28

Chao ChenChanjuan XiYuanyuan LiuXiaoyin Hong

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 5373-5376

a=8.5368(8)Å   b=8.8167(10)Å   c=14.2494(15)Å

α=86.753(8)°   β=83.833(7)°   γ=62.065(7)°

C19H27N3O0

C19H27N3O0

Fei WangShangjun CaiQian LiaoChanjuan Xi

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 3174-3180

a=13.1671(19)Å   b=13.1671(19)Å   c=19.597(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C7H5NOS

C7H5NOS

Fei WangChao ChenGeng DengChanjuan Xi

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 4148-4151

a=6.9074(14)Å   b=8.0365(16)Å   c=12.211(2)Å

α=101.66(3)°   β=92.96(3)°   γ=96.79(3)°

C12H10O2S

C12H10O2S

Peng ZhaoHang YinHongxin GaoChanjuan Xi

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 5001-5006

a=8.4875(17)Å   b=6.6947(13)Å   c=17.625(4)Å

α=90.00°   β=92.50(3)°   γ=90.00°

C17H24O4

C17H24O4

Zhou, YiqingWang, YuxingXi, Chanjuan

Organometallics (2011) 30, 19 5077

a=7.6821(15)Å   b=10.452(2)Å   c=10.920(2)Å

α=69.53(3)°   β=76.91(3)°   γ=81.67(3)°

C16H11NO2

C16H11NO2

Zou, SongLiu, YuXi, Chanjuan

ACS omega (2019) 4, 20 18734-18740

a=7.2824(2)Å   b=8.2333(3)Å   c=9.9984(4)Å

α=97.900(3)°   β=90.784(3)°   γ=104.758(3)°

9,10,diphenylphenanthrene

C26H18

Chao ChenChanjuan XiYuanyuan LiuXiaoyin Hong

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 5373-5376

a=26.953(3)Å   b=26.953(3)Å   c=9.978(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H27PS

C29H27PS

Zhou, YiqingChen, ChaoYan, XiaoyuXi, Chanjuan

Organometallics (2014) 33, 4 844

a=8.8034(18)Å   b=10.436(2)Å   c=14.242(3)Å

α=91.60(3)°   β=98.77(3)°   γ=113.77(3)°

C34H25MoO3P

C34H25MoO3P

Yan, XiaoyuYu, BingranWang, LanTang, NingXi, Chanjuan

Organometallics (2009) 28, 23 6827

a=12.718(3)Å   b=13.779(3)Å   c=31.857(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H48Cl2P2Pd2

C40H48Cl2P2Pd2

Yan, XiaoyuXi, Chanjuan

Organometallics (2008) 27, 1 152

a=9.2167(3)Å   b=12.9557(5)Å   c=16.6165(6)Å

α=90.00°   β=95.890(2)°   γ=90.00°