Structures by: Wong J. B.

Total: 2

C30H27NO4

C30H27NO4

Chen, Jhih-RongWong, Jen-BingKuo, Pei-YuYang, Ding-Yah

Organic letters (2008) 10, 21 4823-4826

a=8.9537(11)Å   b=11.9368(13)Å   c=11.6889(14)Å

α=90.00°   β=100.554(2)°   γ=90.00°

C29H24O5

C29H24O5

Chen, Jhih-RongWong, Jen-BingKuo, Pei-YuYang, Ding-Yah

Organic letters (2008) 10, 21 4823-4826

a=8.5635(9)Å   b=11.0551(12)Å   c=12.4256(13)Å

α=93.957(2)°   β=107.416(2)°   γ=92.021(2)°