Structures by: Wang Y. B.

Total: 39

C21H20O3

C21H20O3

Zhang, Wen-ZhenShi, Ling-LongLiu, ChuangYang, Xu-TongWang, Yan-BoLuo, YiLu, Xiao-Bing

Organic Chemistry Frontiers (2014) 1, 3 275

a=11.2047(16)Å   b=12.2098(18)Å   c=13.3534(17)Å

α=97.661(10)°   β=96.853(8)°   γ=99.139(9)°

C18H14O3

C18H14O3

Zhang, Wen-ZhenShi, Ling-LongLiu, ChuangYang, Xu-TongWang, Yan-BoLuo, YiLu, Xiao-Bing

Organic Chemistry Frontiers (2014) 1, 3 275

a=8.0584(10)Å   b=13.7851(14)Å   c=14.5897(16)Å

α=107.134(7)°   β=105.844(8)°   γ=103.626(8)°

C37H31N3O4S

C37H31N3O4S

Gu, Bo-QiYang, Wu-LinWu, Shu-XiaoWang, Yan-BingDeng, Wei-Ping

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 23 3430

a=13.6363(6)Å   b=8.5322(3)Å   c=15.2209(8)Å

α=90°   β=116.2050(10)°   γ=90°

C37H28AlF15N2

C37H28AlF15N2

Jia, Yin-BaoWang, Yan-BoRen, Wei-MinXu, TieqiWang, JingLu, Xiao-Bing

Macromolecules (2014) 47, 6 1966

a=9.8638(4)Å   b=10.5358(5)Å   c=18.0155(8)Å

α=81.532(3)°   β=77.639(3)°   γ=84.010(3)°

C40H26AlF15N2

C40H26AlF15N2

Jia, Yin-BaoWang, Yan-BoRen, Wei-MinXu, TieqiWang, JingLu, Xiao-Bing

Macromolecules (2014) 47, 6 1966

a=10.2014(6)Å   b=17.3415(11)Å   c=20.5293(11)Å

α=90.00°   β=96.982(5)°   γ=90.00°

C46H38AlF15N2

C46H38AlF15N2

Jia, Yin-BaoWang, Yan-BoRen, Wei-MinXu, TieqiWang, JingLu, Xiao-Bing

Macromolecules (2014) 47, 6 1966

a=11.277(8)Å   b=11.709(8)Å   c=18.000(12)Å

α=105.000(14)°   β=103.215(13)°   γ=102.156(14)°

Sr2 (Be2 B2 O7)

B2Be2O7Sr2

Wu, K.-C.Zeng, W.-I.Chen, C.-T.Wu, B.-C.Yu, L.-H.Wang, Y.-B.

Nature (London) (1995) 373, 322-324

a=4.683Å   b=4.683Å   c=15.311Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na Be2 (B O3) F2

BBe2F2NaO3

Chen, C.-T.Mei, L.-F.Wang, Y.-B.

Materials Research Bulletin (1994) 29, 81-87

a=12.643Å   b=8.729Å   c=7.591Å

α=90°   β=113.6°   γ=90°

C24H14FNO2

C24H14FNO2

Yang, Wan-WanChen, Lu-LuChen, PeiYe, Ya-FangWang, Yan-BoZhang, Xiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 8 1183-1186

a=22.6155(5)Å   b=22.6155(5)Å   c=13.8933(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H15Cl3FNO2

C25H15Cl3FNO2

Yang, Wan-WanChen, Lu-LuChen, PeiYe, Ya-FangWang, Yan-BoZhang, Xiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 8 1183-1186

a=8.1531(2)Å   b=11.9242(3)Å   c=12.1940(3)Å

α=103.1080(10)°   β=101.7440(10)°   γ=104.1880(10)°

C25H18BrNO2

C25H18BrNO2

Yang, Wan-WanChen, Lu-LuChen, PeiYe, Ya-FangWang, Yan-BoZhang, Xiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 8 1183-1186

a=7.411(2)Å   b=12.752(4)Å   c=21.926(6)Å

α=77.759(8)°   β=88.648(9)°   γ=85.507(8)°

C15H10INO

C15H10INO

Wang, Yan-BoYang, Wan-WanZhang, Jing-WenChen, Lu-LuFu, Ji-YaZhu, Jun-Yan

Chemical Communications (2019)

a=9.1325(13)Å   b=16.190(2)Å   c=8.6506(13)Å

α=90°   β=95.062(2)°   γ=90°

C15H9I2NO

C15H9I2NO

Wang, Yan-BoYang, Wan-WanZhang, Jing-WenChen, Lu-LuFu, Ji-YaZhu, Jun-Yan

Chemical Communications (2019)

a=8.9008(15)Å   b=17.581(3)Å   c=9.4398(16)Å

α=90°   β=101.219(2)°   γ=90°

C16H12CdN10O2

C16H12CdN10O2

Wang, Y.-B.Liu, D.-S.Pan, T.-H.Liang, Q.Huang, X.-H.Wu, S.-T.Huang, C.-C.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3886

a=10.7037(15)Å   b=10.7037(15)Å   c=15.839(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H6AgN5O

C8H6AgN5O

Wang, Y.-B.Liu, D.-S.Pan, T.-H.Liang, Q.Huang, X.-H.Wu, S.-T.Huang, C.-C.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3886

a=7.3812(15)Å   b=9.886(2)Å   c=12.798(3)Å

α=90.00°   β=106.76(3)°   γ=90.00°

C16H12MnN10O2

C16H12MnN10O2

Wang, Y.-B.Liu, D.-S.Pan, T.-H.Liang, Q.Huang, X.-H.Wu, S.-T.Huang, C.-C.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3886

a=9.6804(19)Å   b=8.6933(17)Å   c=19.830(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H12CuN10O2

C16H12CuN10O2

Wang, Y.-B.Liu, D.-S.Pan, T.-H.Liang, Q.Huang, X.-H.Wu, S.-T.Huang, C.-C.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3886

a=9.5801(19)Å   b=8.4014(17)Å   c=20.163(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H12N10O2Pb

C16H12N10O2Pb

Wang, Y.-B.Liu, D.-S.Pan, T.-H.Liang, Q.Huang, X.-H.Wu, S.-T.Huang, C.-C.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3886

a=6.9973(14)Å   b=10.231(2)Å   c=24.861(5)Å

α=90.00°   β=93.06(3)°   γ=90.00°

C18H12N4O5Zn

C18H12N4O5Zn

Meng, Qing-hongZhou, PeiSong, FangWang, Yue-bingLiu, Gui-leiLi, Hui

CrystEngComm (2013) 15, 15 2786

a=11.950(2)Å   b=7.6626(15)Å   c=17.867(4)Å

α=90.00°   β=105.24(3)°   γ=90.00°

C11H18N2OS

C11H18N2OS

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chem. (2015)

a=12.6450(3)Å   b=15.1066(4)Å   c=13.2140(2)Å

α=90.00°   β=93.207(2)°   γ=90.00°

C20H28N2OS

C20H28N2OS

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chem. (2015)

a=10.4317(3)Å   b=15.4783(5)Å   c=11.9638(4)Å

α=90.00°   β=102.189(2)°   γ=90.00°

C11H18N2S2

C11H18N2S2

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chem. (2015)

a=7.9953(12)Å   b=15.115(2)Å   c=11.4875(17)Å

α=90.00°   β=107.186(5)°   γ=90.00°

C20H28N2S2

C20H28N2S2

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chem. (2015)

a=10.1668(11)Å   b=16.0775(16)Å   c=12.9862(12)Å

α=90.00°   β=103.802(5)°   γ=90.00°

C21H14O

C21H14O

Zhang, ShuaiBai, Xue-TingChen, Dan-YunChen, PeiZhang, Qian-QianWang, Yan-Bo

RSC Adv. (2017) 7, 49 31142

a=9.567(5)Å   b=17.241(9)Å   c=9.945(5)Å

α=90.00°   β=110.813(8)°   γ=90.00°

C21H22N4O7Zn

C21H22N4O7Zn

Meng, Qing-hongZhou, PeiSong, FangWang, Yue-bingLiu, Gui-leiLi, Hui

CrystEngComm (2013) 15, 15 2786

a=8.4221(12)Å   b=9.3371(14)Å   c=14.325(2)Å

α=84.824(4)°   β=76.353(4)°   γ=84.257(5)°

C10H16N2OS2

C10H16N2OS2

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chemistry (2014) 16, 4 2266

a=10.7382(3)Å   b=10.2853(3)Å   c=11.9959(3)Å

α=90.00°   β=114.8370(10)°   γ=90.00°

C10H16N2OS2

C10H16N2OS2

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chemistry (2014) 16, 4 2266

a=7.0242(4)Å   b=15.4761(9)Å   c=11.2508(7)Å

α=90.00°   β=92.0820(10)°   γ=90.00°

C10H19N2O5

C10H19N2O5

Wang, Yan-BoSun, Dong-ShengZhou, HuiZhang, Wen-ZhenLu, Xiao-Bing

Green Chemistry (2014) 16, 4 2266

a=12.1669(7)Å   b=12.0650(7)Å   c=19.2806(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Complex1

C65H67N11O22Zn4

Tang, Bei-beiMa, HengLi, Guan-zhengWang, Yue-bingAnwar, GulinaziShi, RufeiLi, Hui

CrystEngComm (2013) 15, 40 8069

a=14.789(2)Å   b=14.789(2)Å   c=17.044(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Complex2

C44H54N6O20Zn4

Tang, Bei-beiMa, HengLi, Guan-zhengWang, Yue-bingAnwar, GulinaziShi, RufeiLi, Hui

CrystEngComm (2013) 15, 40 8069

a=10.508(2)Å   b=10.684(2)Å   c=12.276(3)Å

α=112.10(3)°   β=104.75(3)°   γ=90.29(3)°

3-hydroxykojic acid

C6H6O5

Yao, Guang-MinWang, Yu-BoWang, Li-QuanQin, Guo-Wei

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 5 o1403-o1405

a=8.2045(9)Å   b=8.9704(10)Å   c=9.6826(10)Å

α=93.026(2)°   β=109.337(2)°   γ=109.787(2)°

C21H21P

C21H21P

Wang, HaoWang, Yi-BinLiu, Bo-NianTang, Shi-GuiWei, Ping

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 o1783

a=12.6562(18)Å   b=12.6562(18)Å   c=19.696(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Poly[bis(μ-4-benzoyl-1-isonicotinoylthiosemicarbazide- κ^2^<i>N</i>:<i>S</i>)dichloridocadmium(II)]

C28H24CdCl2N8O4S2

Wang, Yu-BoPan, Tong-HenLiang, QianLiu, Dong-ShengHuang, Chang-Cang

Acta Crystallographica Section C (2010) 66, 5 m127-m129

a=26.272(5)Å   b=8.8773(18)Å   c=14.453(3)Å

α=90.00°   β=115.46(3)°   γ=90.00°

1,3-Dithian-2-one azine

C8H12N2S4

Wang, Yan-BoShi, YanLiu, Xiao-LanLiu, Yong-Hong

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 4 o955-o956

a=9.3999(11)Å   b=11.9251(14)Å   c=10.7397(13)Å

α=90.00°   β=91.555(2)°   γ=90.00°

2-(4-Methylphenyl)-5-[({[5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2- yl]sulfanyl}methyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazole

C19H16N4S4

Wang, YongZhang, Wen-geWang, Yu-boYu, Jing-wenZhou, Lin

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 3 o851

a=16.8944(14)Å   b=4.1959(5)Å   c=27.107(2)Å

α=90.00°   β=96.084(8)°   γ=90.00°

1β,15α-Dihydroxy-16α,17-epoxypregn-4-ene-3,20-dione

C21H28O5

Shen, Yan-BingWang, Yi-BoLuo, Jian-MeiWang, Min

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 3 o447

a=7.6372(10)Å   b=13.7067(16)Å   c=17.083(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H21NO

C31H21NO

Chen, Lu-LuZhang, Jing-WenYang, Wan-WanFu, Ji-YaZhu, Jun-YanWang, Yan-Bo

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 12 8090-8099

a=15.5288(4)Å   b=15.8554(4)Å   c=9.4331(3)Å

α=90°   β=101.848(3)°   γ=90°

C31H19N

C31H19N

Chen, Lu-LuZhang, Jing-WenYang, Wan-WanFu, Ji-YaZhu, Jun-YanWang, Yan-Bo

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 12 8090-8099

a=9.6195(3)Å   b=10.6241(4)Å   c=12.2816(5)Å

α=79.2900(10)°   β=84.5630(10)°   γ=71.6760(10)°

O20Te4V5,4(H2O),3(K)

O20Te4V5,4(H2O),3(K)

Huang, Xi-HeHuang, Chang-CangLiu, Dong-ShengLiu, Zhong-QianWang, Yu-Bo

Crystal Growth & Design (2010) 10, 5 2021

a=16.8856(7)Å   b=7.5479(11)Å   c=8.9037(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°