Structures by: Wang L. F.

Total: 89

C20H14N4

C20H14N4

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=15.8604(11)Å   b=11.0803(8)Å   c=9.0716(6)Å

α=90°   β=109.900(2)°   γ=90°

C56H64N8,4(F6P)

C56H64N8,4(F6P)

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=8.8950(8)Å   b=12.0690(10)Å   c=15.1617(15)Å

α=103.060(3)°   β=94.575(3)°   γ=103.138(3)°

4(F6P),C56H64N8

4(F6P),C56H64N8

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=17.1270(9)Å   b=8.8196(4)Å   c=21.3425(12)Å

α=90°   β=103.355(2)°   γ=90°

C56H60Ag2N8,2(C24H20B)

C56H60Ag2N8,2(C24H20B)

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=8.9095(4)Å   b=41.3302(17)Å   c=26.6661(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

3.5(CF3O3S),0.5(H4O2),C56H39.5N8,0.5(C4H6N2)

3.5(CF3O3S),0.5(H4O2),C56H39.5N8,0.5(C4H6N2)

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=8.0294(8)Å   b=19.1408(16)Å   c=19.9693(18)Å

α=90°   β=94.970(3)°   γ=90°

C40H28N8

C40H28N8

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=9.2542(12)Å   b=15.7442(18)Å   c=9.9997(13)Å

α=90°   β=94.804(4)°   γ=90°

C28H18N4

C28H18N4

Bai, ShaMa, Li-LiYang, TaoWang, FangWang, Li-FengHahn, Ekkehardt F.Wang, Yao-YuHan, Ying-Feng

Chemical Science (2021)

a=6.4661(11)Å   b=8.1703(13)Å   c=10.3854(17)Å

α=69.264(5)°   β=78.354(5)°   γ=79.800(6)°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2648(5)Å   b=14.7116(6)Å   c=16.7500(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H20Ag2FeN8

C28H20Ag2FeN8

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6055(9)Å   b=15.7668(9)Å   c=12.7192(12)Å

α=89.779(8)°   β=126.671(7)°   γ=92.338(6)°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.5839(3)Å   b=16.1495(4)Å   c=12.6794(4)Å

α=90°   β=126.348(2)°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6431(2)Å   b=15.4288(4)Å   c=12.7452(3)Å

α=90°   β=126.962(2)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3342(6)Å   b=14.4997(7)Å   c=15.8603(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3352(6)Å   b=14.6220(7)Å   c=16.1726(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.367(3)Å   b=14.371(4)Å   c=16.929(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1397(9)Å   b=16.1472(18)Å   c=12.4881(13)Å

α=90°   β=123.039(4)°   γ=90°

C14H10AgFe0.5N4

C14H10AgFe0.5N4

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.296(5)Å   b=16.684(9)Å   c=12.654(7)Å

α=90°   β=122.644(18)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2235(6)Å   b=14.0648(7)Å   c=16.3631(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2405(7)Å   b=13.9694(9)Å   c=16.0892(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1858(8)Å   b=16.4312(16)Å   c=12.5534(12)Å

α=90°   β=122.720(3)°   γ=90°

C56H72Cl4Dy4N20O14

C56H72Cl4Dy4N20O14

Liu, JiangChen, Yan-CongJiang, Zhong-XiaLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaWang, Long-FeiLi, Quan-WenTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 17 8150-8155

a=11.6810(9)Å   b=12.2354(9)Å   c=14.2356(10)Å

α=75.848(2)°   β=69.993(2)°   γ=67.549(2)°

C56H72Br4Dy4N20O14

C56H72Br4Dy4N20O14

Liu, JiangChen, Yan-CongJiang, Zhong-XiaLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaWang, Long-FeiLi, Quan-WenTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 17 8150-8155

a=11.6203(9)Å   b=12.2946(8)Å   c=14.2923(10)Å

α=75.951(2)°   β=70.984(2)°   γ=68.022(2)°

4(C16H16Cl1.25Cu3N12O4),10(C2H3N),11(Cl),8(H0.25O0.125),7[C2H3N]

4(C16H16Cl1.25Cu3N12O4),10(C2H3N),11(Cl),8(H0.25O0.125),7[C2H3N]

Zhang, RuiMeng, De-XianGe, Fa-YuanHuang, Jv-HuaWang, Li-FeiXv, Yong-KaiLiu, Xing-GuiMeng, Mei-MeiYan, HongLu, Zhen-ZhongZheng, He-GenHuang, Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 7 2145-2150

a=60.7581(3)Å   b=60.7581(3)Å   c=60.7581(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H18Cu3N36,2[C3H7NO]

C30H18Cu3N36,2[C3H7NO]

Zhang, RuiMeng, De-XianGe, Fa-YuanHuang, Jv-HuaWang, Li-FeiXv, Yong-KaiLiu, Xing-GuiMeng, Mei-MeiYan, HongLu, Zhen-ZhongZheng, He-GenHuang, Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 7 2145-2150

a=9.2798(16)Å   b=12.302(2)Å   c=12.377(2)Å

α=61.304(3)°   β=86.912(3)°   γ=88.272(4)°

C10H6CuN12

C10H6CuN12

Zhang, RuiMeng, De-XianGe, Fa-YuanHuang, Jv-HuaWang, Li-FeiXv, Yong-KaiLiu, Xing-GuiMeng, Mei-MeiYan, HongLu, Zhen-ZhongZheng, He-GenHuang, Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 7 2145-2150

a=9.7153(14)Å   b=6.9002(10)Å   c=9.9555(14)Å

α=90°   β=90.104(3)°   γ=90°

C54H75Cd3CeI6N6O8P2,3(C2H6O)

C54H75Cd3CeI6N6O8P2,3(C2H6O)

Li, Quan-WenWan, Rui-ChenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangWang, Long-FeiJia, Jian-HuaChilton, Nicholas F.Tong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 91 13365-13368

a=26.1665(13)Å   b=15.2608(8)Å   c=23.2073(10)Å

α=90°   β=114.8630(10)°   γ=90°

C54H75Cd3I6N6NdO8P2,3(C2H6O)

C54H75Cd3I6N6NdO8P2,3(C2H6O)

Li, Quan-WenWan, Rui-ChenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangWang, Long-FeiJia, Jian-HuaChilton, Nicholas F.Tong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 91 13365-13368

a=26.2751(9)Å   b=15.2788(6)Å   c=23.1448(7)Å

α=90°   β=114.7690(10)°   γ=90°

C64H58DyN4O4P2,C24H20B

C64H58DyN4O4P2,C24H20B

Bala, SukhenHuang, Guo-ZhangRuan, Ze-YuWu, Si-GuoLiu, YangWang, Long-FeiLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=20.8027(9)Å   b=19.3411(9)Å   c=18.5062(8)Å

α=90.00°   β=106.428(2)°   γ=90.00°

C24H10N3O13Zn3

C24H10N3O13Zn3

Li, Yun-WuLi, Jian-RongWang, Li-FuZhou, Bo-YuChen, QiangBu, Xian-He

J. Mater. Chem. A (2013) 1, 3 495

a=22.045(3)Å   b=22.045(3)Å   c=22.495(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H33Cd6N7O30

C52H33Cd6N7O30

Li, Yun-WuLi, Jian-RongWang, Li-FuZhou, Bo-YuChen, QiangBu, Xian-He

J. Mater. Chem. A (2013) 1, 3 495

a=21.5221(15)Å   b=21.5221(15)Å   c=66.232(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C16H12Cl2HgN12O2

C16H12Cl2HgN12O2

Li, Yun-WuTao, YingWang, Li-FuHu, Tong-LiangBu, Xian-He

RSC Advances (2012) 2, 10 4348

a=17.103(2)Å   b=17.103(2)Å   c=7.1526(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H42N30O2Zn3

C42H42N30O2Zn3

Li, Yun-WuTao, YingWang, Li-FuHu, Tong-LiangBu, Xian-He

RSC Advances (2012) 2, 10 4348

a=11.807(2)Å   b=18.175(4)Å   c=23.693(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H14AgN2O2

C20H14AgN2O2

Liu, WeiChen, Cong-CongMao, Ling-LingWu, Si-GuoWang, Long-FeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2019) 21, 42 6446

a=8.2278(6)Å   b=9.2785(8)Å   c=11.2960(11)Å

α=83.923(7)°   β=78.995(7)°   γ=84.363(6)°

C36H34Ag2N4O8

C36H34Ag2N4O8

Liu, WeiChen, Cong-CongMao, Ling-LingWu, Si-GuoWang, Long-FeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2019) 21, 42 6446

a=18.1253(7)Å   b=19.3124(10)Å   c=10.4700(4)Å

α=90°   β=112.6240(10)°   γ=90°

C129H93Ag6N19O14

C129H93Ag6N19O14

Liu, WeiChen, Cong-CongMao, Ling-LingWu, Si-GuoWang, Long-FeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2019) 21, 42 6446

a=13.8004(6)Å   b=17.5129(6)Å   c=18.7660(8)Å

α=67.675(4)°   β=76.215(4)°   γ=68.734(4)°

C26H32Mo8N4O26

C26H32Mo8N4O26

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=10.2659(4)Å   b=20.0891(8)Å   c=10.3753(4)Å

α=90.00°   β=100.6330(10)°   γ=90.00°

C14H18Mo4N2O13

C14H18Mo4N2O13

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=9.6800(6)Å   b=10.4525(6)Å   c=12.2127(8)Å

α=65.7660(10)°   β=79.8680(10)°   γ=70.7540(10)°

C15H20Mo4N2O13

C15H20Mo4N2O13

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=10.434(2)Å   b=20.632(4)Å   c=11.583(2)Å

α=90.00°   β=107.98(3)°   γ=90.00°

C16H22Mo4N2O13

C16H22Mo4N2O13

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=9.6722(6)Å   b=9.8924(6)Å   c=12.7236(8)Å

α=105.8290(10)°   β=94.8730(10)°   γ=95.7600(10)°

C34H48Mo8N4O26

C34H48Mo8N4O26

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=11.2831(7)Å   b=18.3289(11)Å   c=11.9515(7)Å

α=90.00°   β=90.8730(10)°   γ=90.00°

C36H52Mo8N4O26

C36H52Mo8N4O26

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=15.5447(8)Å   b=10.1543(5)Å   c=16.6922(8)Å

α=90.00°   β=90.0590(10)°   γ=90.00°

C40H60Mo8N4O26

C40H60Mo8N4O26

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=11.1947(8)Å   b=17.5265(13)Å   c=14.1876(10)Å

α=90.00°   β=97.3510(10)°   γ=90.00°

C42H64Mo8N4O26

C42H64Mo8N4O26

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=12.5763(8)Å   b=13.0193(9)Å   c=17.6460(12)Å

α=90.00°   β=99.0140(10)°   γ=90.00°

C44H68Mo8N4O26

C44H68Mo8N4O26

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=12.5475(7)Å   b=16.7311(10)Å   c=14.5205(8)Å

α=90.00°   β=97.3650(10)°   γ=90.00°

{[Zn2(tdzdc)2(4,4?-bipy)(H2O)2]?3H2O}n

C18H18N6O13S2Zn2

Zhao, Zhen-XinLi, Yun-WuLiu, Sui-JunWang, Li-FuChang, ZeXu, JianZhang, Ying-Hui

CrystEngComm (2015) 17, 23 4301

a=34.618(7)Å   b=10.056(2)Å   c=7.5334(15)Å

α=90.00°   β=100.66(3)°   γ=90.00°

[Co(tdzdc)(4,4?-bipy)(H2O)]n

C14H10CoN4O5S

Zhao, Zhen-XinLi, Yun-WuLiu, Sui-JunWang, Li-FuChang, ZeXu, JianZhang, Ying-Hui

CrystEngComm (2015) 17, 23 4301

a=11.455(2)Å   b=8.5195(17)Å   c=16.698(3)Å

α=90.00°   β=103.81(3)°   γ=90.00°

[Zn2(tdzdc)2(obpy)(H2O)2]n

C9H6N3O6SZn

Zhao, Zhen-XinLi, Yun-WuLiu, Sui-JunWang, Li-FuChang, ZeXu, JianZhang, Ying-Hui

CrystEngComm (2015) 17, 23 4301

a=14.550(3)Å   b=10.115(2)Å   c=7.4802(15)Å

α=90.00°   β=95.76(3)°   γ=90.00°

[Zn(tdzdc)(tmb)]n

C16H12N8O4SZn

Zhao, Zhen-XinLi, Yun-WuLiu, Sui-JunWang, Li-FuChang, ZeXu, JianZhang, Ying-Hui

CrystEngComm (2015) 17, 23 4301

a=10.772(2)Å   b=18.039(4)Å   c=18.646(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C76H112Mo16N8O52

C76H112Mo16N8O52

Niu, Yun-YinWang, Ling-FangLv, Xiao-RuiDu, Hai-JuanQiao, Yong-ZhenWang, Hong-MeiSong, Li-ShaWu, Ben-LaiHou, Hong-WeiNg, Seik Weng

CrystEngComm (2011) 13, 16 5071

a=22.684(2)Å   b=13.1384(12)Å   c=19.4278(17)Å

α=90.00°   β=108.6190(10)°   γ=90.00°

{[Co(tdzdc)(bpp)(H2O)]?3H2O}n

C17H20CoN4O8S

Zhao, Zhen-XinLi, Yun-WuLiu, Sui-JunWang, Li-FuChang, ZeXu, JianZhang, Ying-Hui

CrystEngComm (2015) 17, 23 4301

a=14.944(3)Å   b=16.940(3)Å   c=10.384(2)Å

α=90.00°   β=123.74(3)°   γ=90.00°

Alonnphcl

C24H32AlClN2O

Hsu, Chiao-YinTseng, Hsi-ChingVandavasi, Jaya KishoreLu, Wei-YiWang, Li-FangChiang, Michael Y.Lai, Yi-ChunChen, Hsing-YinChen, Hsuan-Ying

RSC Adv. (2017) 7, 31 18851

a=11.8060(4)Å   b=13.3430(4)Å   c=15.4244(5)Å

α=90.00°   β=91.1800(10)°   γ=90.00°

C33H41Eu2N7O19,C3H7NO

C33H41Eu2N7O19,C3H7NO

Wang, Li-FengKang, Ling-ChenZhang, Wen-WeiWang, Fang-MingRen, Xiao-MingMeng, Qing-Jin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 37 9490-9497

a=13.989(3)Å   b=16.567(3)Å   c=21.933(3)Å

α=90.00°   β=110.731(10)°   γ=90.00°

C32H21Eu2O16

C32H21Eu2O16

Wang, Li-FengKang, Ling-ChenZhang, Wen-WeiWang, Fang-MingRen, Xiao-MingMeng, Qing-Jin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 37 9490-9497

a=30.208(5)Å   b=21.295(5)Å   c=18.632(3)Å

α=90.00°   β=94.434(5)°   γ=90.00°

C135H111Cd6N24Na2O30

C135H111Cd6N24Na2O30

Li, Yun-WuWang, Li-FuHe, Kun-HuanChen, QiangBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 40 10319-10321

a=18.643(3)Å   b=18.643(3)Å   c=24.945(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C41H40Fe5N3O24

C41H40Fe5N3O24

Li, Yun-WuZhao, Jiong-PengWang, Li-FuBu, Xian-He

CrystEngComm (2011) 13, 20 6002

a=33.747(7)Å   b=12.808(3)Å   c=14.155(3)Å

α=90.00°   β=102.27(3)°   γ=90.00°

C37H41B3Cl2F6N9O3

C37H41B3Cl2F6N9O3

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=11.461(3)Å   b=12.130(3)Å   c=14.451(4)Å

α=83.107(7)°   β=82.118(7)°   γ=73.049(6)°

C14H13BClF2N3O2

C14H13BClF2N3O2

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=7.6450(15)Å   b=12.310(3)Å   c=16.339(3)Å

α=94.37(3)°   β=99.76(3)°   γ=95.76(3)°

C12H12BF2N3O

C12H12BF2N3O

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=7.2978(8)Å   b=8.1140(10)Å   c=10.4990(13)Å

α=93.34(2)°   β=107.60(2)°   γ=94.49(3)°

C10H20BF2N3O2

C10H20BF2N3O2

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=4.6470(8)Å   b=19.055(3)Å   c=11.3230(18)Å

α=90.00°   β=96.136(8)°   γ=90.00°

C26H25BF2N6O2

C26H25BF2N6O2

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=8.5060(10)Å   b=8.8100(11)Å   c=17.414(2)Å

α=96.487(5)°   β=103.927(3)°   γ=105.669(4)°

C16H17BF2N3O3.5

C16H17BF2N3O3.5

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=20.167(6)Å   b=17.717(5)Å   c=9.387(3)Å

α=90.00°   β=99.038(4)°   γ=90.00°

C12.33333H13.66667BCl0.66666F2N3O

C12.33333H13.66667BCl0.66666F2N3O

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=11.461(3)Å   b=12.130(3)Å   c=14.451(4)Å

α=83.107(7)°   β=82.118(7)°   γ=73.049(6)°

C14H13BClF2N3O2

C14H13BClF2N3O2

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=7.6450(15)Å   b=12.310(3)Å   c=16.339(3)Å

α=94.37(3)°   β=99.76(3)°   γ=95.76(3)°

C12H12BF2N3O

C12H12BF2N3O

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=7.2978(8)Å   b=8.1140(10)Å   c=10.4990(13)Å

α=93.34(2)°   β=107.60(2)°   γ=94.49(3)°

C10H20BF2N3O2

C10H20BF2N3O2

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=4.6470(8)Å   b=19.055(3)Å   c=11.3230(18)Å

α=90.00°   β=96.136(8)°   γ=90.00°

C26H25BF2N6O2

C26H25BF2N6O2

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=8.5060(10)Å   b=8.8100(11)Å   c=17.414(2)Å

α=96.487(5)°   β=103.927(3)°   γ=105.669(4)°

C16H17BF2N3O3.5

C16H17BF2N3O3.5

Du, Mei-LingHu, Chun-YanWang, Liu-FangLi, CongHan, Yang-YangGan, XinChen, YongMu, Wei-HuaHuang, Michael L.Fu, Wen-Fu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 37 13924-13931

a=20.167(6)Å   b=17.717(5)Å   c=9.387(3)Å

α=90.00°   β=99.038(4)°   γ=90.00°

Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethene)]nickel(II) diperchlorate

C52H44NiP42,2ClO41

Li, Yi-ZhiLiu, Jia-ChengQu, Jian-QiangWang, Liu-FangXia, Chun-GuNiu, Jian-Zhong

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 5 m237-m238

a=10.8450(10)Å   b=16.1980(10)Å   c=13.1980(10)Å

α=90.00°   β=95.260(10)°   γ=90.00°

1,6-bis(2-furyl)-2,5-bis(3-formyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-2,5-diazahexane

C30H32N2O6

Shun, Gang-ChunLi, Yi-ZhiHe, Zhan-HangLi, Zhong-JunQu, Jian-QiangLiu, Chang-RangWang, Liu-Fang

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 4 o417-o418

a=5.3060(10)Å   b=16.625(4)Å   c=15.0200(10)Å

α=90.00°   β=92.060(10)°   γ=90.00°

Catena-Poly[[[diaqualanthanum(III)]-tri-μ-glycinato] trichloride monohydrate]

C6H19LaN3O83,3Cl1,H2O

Gao, Sheng-LiLi, Yi-Zhi Ren, Fei Shi, Qi-ZhenWang, Liu-Fang

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 5 m234-m236

a=4.7980(10)Å   b=12.0940(10)Å   c=30.974(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4-{5-(dimethylamino)-2-[(4-(dimethylamino)-2 -iodophenyl)methyl]phenyl}-(3E)-3-Buten-2-one

C21H25IN2O

Cheng, Bao-HuaLiang, Yong-MinWu, Xiao-LiXie, TongWang, Liu-FangMa, Yong-Xiang

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 4 o471-o472

a=9.168(3)Å   b=10.8840(10)Å   c=10.969(2)Å

α=84.830(10)°   β=82.21(2)°   γ=65.51(2)°

Bis(enneaaqualanthanum) vanadium octacosaoxide octahydrate

2H18LaO93,V10O286,8H2O

Peng, Xu-HongLi, Yi-ZhiCai, Li-XiangWang, Liu-FangWu, Ji-Gui

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 12 i111-i113

a=9.818(2)Å   b=11.935(2)Å   c=19.514(4)Å

α=90.00°   β=98.42(3)°   γ=90.00°

5-Fluorouracil-1-propionic acid

C7H7FN2O4

Qu, Jian-QiangJia, Xiao-FeiCui, Jian-ZhongZhang, HongWang, Liu-Fang

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 o586-o588

a=20.279(6)Å   b=8.137(2)Å   c=13.222(4)Å

α=90.00°   β=128.673(4)°   γ=90.00°

N,N'-Diethyl-N,N'-diphenyl-3-oxapentanediamide

C20H24N2O3

Zhang, Yan-LingWang, Ya-WenLi, Yi-ZhiLiu, Wei-ShengYu, Kai-BeiWang, Liu-Fang

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 6 o483-o484

a=9.274(2)Å   b=9.6410(10)Å   c=20.746(3)Å

α=90.00°   β=94.17(2)°   γ=90.00°

Tetraaqua(5-fluoro-uracil-1-acetato-O)-copper (II) tetrahydrate

C12H16CuF2N4O12,4H2O

Huang, JianLi, Yi-ZhiSun, Gang-ChunDai, Rong-BinLi, Qin-XiWang, Liu-FangXia, Chun-Gu

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 11 e489-e490

a=8.3040(10)Å   b=12.044(2)Å   c=11.082(2)Å

α=90.00°   β=92.470(10)°   γ=90.00°

Tetraaqua(5-fluoro-uracil-1-acetato-O)-zinc(II) tetrahydrate

C12H16F2N4O12Zn,4H2O

Li, Chang-ZhengWang, Liu-FangLi, Yi-ZhiXia, Chun-GuDai, Rong-Bin

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 9 e376-e377

a=8.571(2)Å   b=12.102(2)Å   c=10.814(2)Å

α=90.00°   β=91.53(2)°   γ=90.00°

Trans-2,3-Dibenzoyl-2-butenedioic acide diethyl ester

C22H20O6

Li, Yi-ZhiDai, Rong-BinWu, An-XinWang, MinLi, Qin-XiSun, Gang-ChunWang, Liu-FangXia, Chun-Gu

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 10 e455-e456

a=8.828(6)Å   b=15.174(5)Å   c=16.420(7)Å

α=113.52(3)°   β=99.27(4)°   γ=83.53(4)°

Bis(pyridinecarboxylato-O,N)(pyridinecarboxylic acid-O,N)manganese(III) hydroxide

C18H14MnN3O7

Li, Yi-ZhiWang, MinWang, Liu-FangXia, Chun-Gu

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 10 e445-e446

a=30.523(6)Å   b=8.4111(17)Å   c=13.914(3)Å

α=90.00°   β=94.40(3)°   γ=90.00°

Bis[methylenebis(diphenylphosphine)-P,P']nickel(II) diperchlorate

C50H44NiP42,2ClO41

Li, Yi-ZhiLiu, Jia-ChengWang, Zhi-PingLi, Qin-XiSun, Gang-ChunWang, Liu-FangXia, Chun-Gu

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 7 e286-e287

a=11.226(2)Å   b=17.836(2)Å   c=12.932(2)Å

α=90°   β=111.320(10)°   γ=90°

<i>catena</i>-Poly[[bis(pyridine-κ<i>N</i>)zinc(II)]-μ- benzene-1,4-dicarboxylato-κ^2^<i>O</i>^1^:<i>O</i>^4^]

C18H14N2O4Zn

Wang, Li-FenLi, Chuan-QiangQiu, Wen-GeHe, Hong

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 7 m829

a=20.054(8)Å   b=6.299(2)Å   c=14.761(6)Å

α=90.00°   β=111.500(6)°   γ=90.00°

Ethyl 5-methylimidazo[1,2-<i>a</i>]pyridine-2-carboxylate

C11H12N2O2

Yao, Jin-huaWang, Lan-fangGuo, BingAn, KangGuan, Jian-ning

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o1999

a=17.164(3)Å   b=10.521(2)Å   c=13.759(3)Å

α=90.00°   β=124.77(3)°   γ=90.00°

C72H142Br3Dy0.05O9P4Y0.95

C72H142Br3Dy0.05O9P4Y0.95

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=40.347(3)Å   b=14.3228(11)Å   c=33.253(2)Å

α=90.00°   β=102.448(2)°   γ=90.00°

C72H142Br3DyO9P4

C72H142Br3DyO9P4

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=40.4082(15)Å   b=14.2356(7)Å   c=33.0134(14)Å

α=90.00°   β=102.6630(10)°   γ=90.00°

C56H117Cl3Dy0.05O10P3Y0.95

C56H117Cl3Dy0.05O10P3Y0.95

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=11.7525(8)Å   b=29.615(2)Å   c=19.4336(15)Å

α=90.00°   β=97.389(2)°   γ=90.00°

C56H117Cl3DyO10P3

C56H117Cl3DyO10P3

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=11.7472(5)Å   b=29.5882(11)Å   c=19.4338(8)Å

α=90.00°   β=97.434(2)°   γ=90.00°

C4H9GdO8

C4H9GdO8

Qiu, Jiang-ZhenChen, Yan-CongWang, Long-FeiLi, Quan-wenOrendáč, MartinTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry Frontiers (2016) 3, 1 150

a=6.2789(3)Å   b=9.0295(6)Å   c=14.8336(9)Å

α=90.00°   β=92.585(2)°   γ=90.00°

C6H9GdO9

C6H9GdO9

Qiu, Jiang-ZhenChen, Yan-CongWang, Long-FeiLi, Quan-wenOrendáč, MartinTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry Frontiers (2016) 3, 1 150

a=8.1242(11)Å   b=8.0394(13)Å   c=8.4324(12)Å

α=90.00°   β=117.490(4)°   γ=90.00°

C20H17DyN7O5S3,CNS,2(C12H11N2)

C20H17DyN7O5S3,CNS,2(C12H11N2)

Wang, Long-FeiQiu, Jiang-ZhenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangLi, Quan-WenJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 8 1311

a=10.4132(7)Å   b=12.4976(7)Å   c=19.8741(12)Å

α=92.846(2)°   β=98.463(2)°   γ=109.273(2)°

C40H34Dy2N14O10S6,2(CNS),2(C24H22N4)

C40H34Dy2N14O10S6,2(CNS),2(C24H22N4)

Wang, Long-FeiQiu, Jiang-ZhenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangLi, Quan-WenJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 8 1311

a=10.196(3)Å   b=13.238(4)Å   c=19.296(6)Å

α=92.928(9)°   β=101.037(9)°   γ=110.598(8)°