Structures by: Verweel H. J.

Total: 6

Sodium cyanide

CNNa

Verweel, H JBijvoet, J M

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1938) 100, 210-207

a=3.74Å   b=4.71Å   c=5.61Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexanitrocobaltate

CoH12N9O12

van Driel, MVerweel, H J

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 95, 308-314

a=10.78(2)Å   b=10.78(2)Å   c=10.78(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hexanitrocobaltate

CoK3N6O12

van Driel, MVerweel, H J

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 95, 308-314

a=10.46(2)Å   b=10.46(2)Å   c=10.46(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dipotassium calcium hexanitroniccolate

CaK2N6NiO12

van Driel, MVerweel, H J

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 95, 308-314

a=10.34(2)Å   b=10.34(2)Å   c=10.34(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dipotassium lead hexanitrocuprate

CuK2N6O12Pb

van Driel, MVerweel, H J

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 95, 308-314

a=10.65(2)Å   b=10.65(2)Å   c=10.65(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mercury bromide

Br2Hg

Verweel, H JBijvoet, J M

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1931) 77, 122-139

a=4.67Å   b=6.85Å   c=12.45Å

α=90°   β=90°   γ=90°