Structures by: Verbaere A.

Total: 43

Na (Sb O) (Si O4)

NaO5SbSi

Pagnoux, C.Favard, J.F.Piffard, Y.Verbaere, A.Tournoux, M.

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie 2 (1984-1993) (1992) 314, 151-155

a=12.799Å   b=6.324Å   c=10.606Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Manganese(IV) Oxide - Gamma

MnO2

Hill, L. I.Verbaere, A.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 4706-4723

a=13.7Å   b=2.867Å   c=4.46Å

α=90.°   β=90.5°   γ=90.°

Niobium Phosphorus Oxide (1.9/2.8/12)

Nb1.91O12P2.82

Zah-Letho, J.J.Verbaere, A.Jouanneaux, A.Taulelle, F.Piffard, Y.Tournoux, M.

Journal of Solid State Chemistry (1995) 116, 335-342

a=12.0819(2)Å   b=8.6848(1)Å   c=8.7452(1)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Li Fe (B O3)

BFeLiO3

le Gal la Salle, A.Guyomard, D.Verbaere, A.Piffard, Y.An, Y.Portal, R.Mosbah, A.Legagneur, V.

Solid State Ionics (2001) 139, 37-46

a=5.169Å   b=8.924Å   c=10.138Å

α=90°   β=91.39°   γ=90°

Li Mn (B O3)

BLiMnO3

Legagneur, V.Mosbah, A.An, Y.Piffard, Y.Verbaere, A.le Gal la Salle, A.Guyomard, D.Portal, R.

Solid State Ionics (2001) 139, 37-46

a=8.172Å   b=8.172Å   c=3.1473Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lithium Dimanganese Tetraoxide

LiMn2O4

Mosbah, A.Verbaere, A.Tournoux, M.

Materials Research Bulletin (1983) 1375-1381

a=8.245(1)Å   b=8.245(1)Å   c=8.245(1)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Oxide (0.06/2/4)

Li0.03Mn2O4

Mosbah, A.Verbaere, A.Tournoux, M.

Materials Research Bulletin (1983) 18, 1375-1381

a=8.029(2)Å   b=8.029(2)Å   c=8.029(2)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Oxide (1/1/2)

LiMnO2

Mosbah, A.Verbaere, A.Tournoux, M.

Materials Research Bulletin (1938) 18, 1375-1381

a=5.6504(7)Å   b=5.6504(7)Å   c=9.242(2)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Dimanganate(IV)

LiMn2O4

Sigala, C.Verbaere, A.Mansot, J. L.Guyomard, D.Piffard, Y.Tournoux, M.

Journal of Solid State Chemistry (1997) 132, 372-381

a=8.2399(1)Å   b=8.2399(1)Å   c=8.2399(1)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Oxide (0.96/2/4)

Li0.961Mn2O4

Sigala, C.Verbaere, A.Mansot, J. L.Guyomard, D.Piffard, Y.Tournoux, M.

Journal of Solid State Chemistry (1997) 132, 372-381

a=8.2370(3)Å   b=8.2370(3)Å   c=8.2370(3)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Oxide (0.04/2/4)

Li0.04Mn2O4

Sigala, C.Verbaere, A.Mansot, J. L.Guyomard, D.Piffard, Y.Tournoux, M.

Journal of Solid State Chemistry (1997) 132, 372-381

a=8.0575(3)Å   b=8.0575(3)Å   c=8.0575(3)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Sb O (P O4)

O5PSb

Piffard, Y.Oyetola, S.Verbaere, A.Tournoux, M.

Journal of Solid State Chemistry (1986) 63, 81-85

a=6.791Å   b=8.033Å   c=7.046Å

α=90°   β=115.9°   γ=90°

Zr2 (P O4)2 (S O4)

O12P2SZr2

Piffard, Y.Verbaere, A.Kinoshita, M.

Journal of Solid State Chemistry (1987) 71, 121-130

a=12.3742Å   b=8.867Å   c=8.951Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi0.5 Sb1.5 (P O4)3

Bi0.5O12P3Sb1.5

Oyetola, A.Verbaere, A.Guyomard, D.Piffard, Y.

Journal of Solid State Chemistry (1988) 77, 102-111

a=17.034Å   b=17.034Å   c=21.26Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sb2 (P2 O7)2

O14P4Sb2

Verbaere, A.Oyetola, S.Guyomard, D.Piffard, Y.

Journal of Solid State Chemistry (1988) 75, 217-224

a=8.088Å   b=16.015Å   c=8.135Å

α=90°   β=90.17°   γ=90°

Tl0.205 (Mg0.1025 Ti0.8975) O2

Mg0.1025O2Ti0.8975Tl0.205

Verbaere, A.Dion, M.Tournoux, M.

Revue de Chimie Minerale (1975) 12, 156-174

a=10.181Å   b=10.181Å   c=2.975Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bismuth tantalum diphosphate (0.5/0.5/1)

Bi0.5O7P2Ta0.5

Oyetola, SVerbaere, AGuyomard, DCrosnier, M PPiffard, YTournoux, M

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1991) 28, 23-36

a=8.253(2)Å   b=8.253(2)Å   c=8.253(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tantalum phosphorus oxide (0.9/1.9/7)

O7P1.901Ta0.899

Oyetola, SVerbaere, AGuyomard, DCrosnier, M PPiffard, YTournoux, M

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1991) 28, 23-36

a=8.109(1)Å   b=8.109(1)Å   c=8.109(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dipotassium bis(oxoniobium) cyclo-tetrasilicate

K2Nb2O14Si4

Crosnier, M PGuyomard, DVerbaere, APiffard, YTournoux, M

Journal of Solid State Chemistry (1992) 98, 128-132

a=8.7404(8)Å   b=8.7404(8)Å   c=8.136(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium niobium oxide cyclo-trisilicate (8/10/23/2)

Cs8Nb10O41Si6

Crosnier, M PPagnoux, CGuyomard, DVerbaere, APiffard, YTournoux, M

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1991) 28, 971-981

a=7.342(1)Å   b=7.342(1)Å   c=22.16599(300)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Caesium tecto-phosphatodiantimonate

CsO8PSb2

Crosnier, M PGuyomard, DVerbaere, APiffard, Y

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1989) 26, 529-538

a=18.165(4)Å   b=7.154(2)Å   c=13.677(4)Å

α=90°   β=120.42(1)°   γ=90°

Tetracaesium bis(oxoniobium) catena-octasilicate

Cs4Nb2O23Si8

Crosnier, M PGuyomard, DVerbaere, APiffard, Y

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1990) 27, 435-442

a=7.016(2)Å   b=7.840(2)Å   c=11.066(2)Å

α=77.16(2)°   β=89.95(2)°   γ=72.02(2)°

Potassium antimony(V) oxide silicate

KO5SbSi

Crosnier, M PGuyomard, DVerbaere, APiffard, Y

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1990) 27, 845-854

a=13.005(1)Å   b=6.4748(6)Å   c=10.614(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Tl Ta5 O15

Ca2O15Ta5Tl

Ganne, M.Dion, M.Tournoux, M.Verbaere, A.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 29, 9-13

a=10.495Å   b=7.607Å   c=3.868Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 Mn (V O3)4 (H2 O)2

H4Li2MnO14V4

Legagneur, V.Guyomard, D.Liao, J.-H.An, Y.Verbaere, A.le Gal la Salle, A.Piffard, Y.

Solid State Ionics (2000) 133, 161-170

a=19.286Å   b=3.523Å   c=8.164Å

α=90°   β=105.38°   γ=90°

Tl2 Ti4 O9

O9Ti4Tl2

Verbaere, A.Tournoux, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1973) 1973, 1237-1241

a=18.98Å   b=3.776Å   c=12.05Å

α=90°   β=106.8°   γ=90°

Na1.29 (V3 O8) (H2 O)0.64

H1.28Na1.29O8.64V3

Legagneur, V.le Gal la Salle, A.Verbaere, A.Guyomard, D.Piffard, Y.

Journal of Materials Chemistry (2000) 10, 2805-2810

a=22.058Å   b=3.6078Å   c=9.3619Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (Sb O) (Si2 O6)

CsO7SbSi2

Pagnoux, C.Verbaere, A.Tournoux, M.Piffard, Y.

Acta Crystallographica C (39,1983-) (1991) 47, 2297-2299

a=21.024Å   b=13.602Å   c=7.1287Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AsNaNb4O13

AsNaNb4O13

Bestaoui, N.Verbaere, A.Piffard, Y.Coulibaly, V.Zah-Letho, J.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1998) 35, 6-7 473-482

a=9.9858(7)Å   b=10.3811(6)Å   c=10.4107(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NaO5SbSi

NaO5SbSi

Favard, J.-F.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1994) 31, 995-1008

a=12.8561(9)Å   b=6.3528(4)Å   c=10.6574(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

KO5SbSi

KO5SbSi

Favard, J.-F.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1994) 31, 995-1008

a=13.035(3)Å   b=6.503(1)Å   c=10.609(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GeO5RbSb

GeO5RbSb

Favard, J.-F.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1994) 31, 995-1008

a=13.432(4)Å   b=6.712(2)Å   c=10.702(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GeKO5Sb

GeKO5Sb

Favard, J.-F.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1994) 31, 995-1008

a=13.273(2)Å   b=6.633(1)Å   c=10.740(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O12P3Sb0.5Ta1.5

O12P3Sb0.5Ta1.5

Jouanneaux, A.Fitch, A. N.Oyetola, S.Verbaere, A.Guyomard, D.Piffard, Y.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1993) 30, 125-137

a=8.6417(3)Å   b=8.6417(3)Å   c=22.1498(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs3Ge2O13Sb3

Cs3Ge2O13Sb3

Pagnoux, C.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1993) 30, 111-123

a=7.3309(5)Å   b=7.3309(5)Å   c=16.775(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nb1.5O12P3Sb0.5

Nb1.5O12P3Sb0.5

Jouanneaux, A.Fitch, A. N.Oyetola, S.Verbaere, A.Guyomard, D.Piffard, Y.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1993) 30, 125-137

a=12.0769(1)Å   b=8.6732(1)Å   c=8.7293(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CsO8P2Sb

CsO8P2Sb

Oyetola, S.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1988) 25, 259-278

a=4.8246(8)Å   b=4.8246(8)Å   c=9.226(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

As2H2Mo3O15

As2H2Mo3O15

Kasthuri Rangan, K.Joubert, O.Verbaere, A.Tournoux, M.Gopalakrishnan, J.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1997) 34, 511-525

a=13.024(1)Å   b=7.2974(2)Å   c=13.281(1)Å

α=90°   β=121.124(8)°   γ=90°

NaNb4O17P2Tl3

NaNb4O17P2Tl3

Fakhfakh, M.Verbaere, A.Jouini, N.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1992) 29, 563-572

a=9.891(1)Å   b=21.298(2)Å   c=7.346(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O12P3Sb2

O12P3Sb2

Jouanneaux, A.Verbaere, A.Guyomard, D.Piffard, Y.Oyetola, S.Fitch, A. N.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1991) 28, 755-765

a=11.936(1)Å   b=8.7354(8)Å   c=8.3185(8)Å

α=90°   β=91.12(2)°   γ=90°

KNbO7Si2

KNbO7Si2

Crosnier, M.Guyomard, D.Verbaere, A.Piffard, Y.Tournoux, M.

Journal of Solid State Chemistry (1992) 98, 128-132

a=8.7404Å   b=8.7404Å   c=8.136Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni0.5O12P3Zr2

Ni0.5O12P3Zr2

Jouanneaux, A.Verbaere, A.Piffard, Y.Fitch, A. N.Kinoshita, M.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1991) 28, 683-699

a=12.388(1)Å   b=8.9269(7)Å   c=8.8449(7)Å

α=90°   β=90.55(1)°   γ=90°

O12P3Sb2

O12P3Sb2

Jouanneaux, A.Verbaere, A.Guyomard, D.Piffard, Y.Oyetola, S.Fitch, A. N.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1991) 28, 755-765

a=11.9360Å   b=17.4700Å   c=8.3185Å

α=90.000°   β=91.120°   γ=90.000°