Structures by: Vegard L.

Total: 11

Dinitrogen tetraoxide

N2O4

Vegard, L

Zeitschrift fuer Physik (1931) 68, 184-203

a=7.77Å   b=7.77Å   c=7.77Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sodium bromate

BrNaO3

Vegard, L

Zeitschrift fuer Physik (1922) 12, 289-303

a=6.72Å   b=6.72Å   c=6.72Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sodium chlorate

ClNaO3

Vegard, L

Zeitschrift fuer Physik (1922) 12, 289-303

a=6.58Å   b=6.58Å   c=6.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Carbon(II) oxide

CO

Vegard, L

Zeitschrift fuer Physik (1930) 61, 185-190

a=5.63Å   b=5.63Å   c=5.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium aluminium sulfate(VI)

AlKO8S2

Vegard, LMaurstad, A

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-24

a=4.706Å   b=4.706Å   c=7.96Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ag3 (As O4)

Ag3AsO4

Vegard, L.Vasshaug, J.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1947) 1947, 67-72

a=6.117Å   b=6.117Å   c=6.117Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H2S

H2S

Vegard, L.Sinding-Oseroed, L.

Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskap-Akademi i Oslo, Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1942) 1942, 1-20

a=5.797Å   b=5.797Å   c=5.797Å

α=90°   β=90°   γ=90°

D2S

D2S

Vegard, L.Sinding-Oseroed, L.

Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskap-Akademi i Oslo, Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1942) 1942, 1-20

a=5.712Å   b=5.712Å   c=5.712Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H2Se

H2Se

Vegard, L.Sinding-Oseroed, L.

Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskap-Akademi i Oslo, Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1942) 1942, 1-20

a=6.024Å   b=6.024Å   c=6.024Å

α=90°   β=90°   γ=90°

D2Se

D2Se

Vegard, L.Sinding-Oseroed, L.

Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskap-Akademi i Oslo, Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1942) 1942, 1-20

a=5.973Å   b=5.973Å   c=5.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NO2

NO2

Vegard, L.

Zeitschrift fur Physik (1931) 68, 184-203

a=7.77Å   b=7.77Å   c=7.77Å

α=90°   β=90°   γ=90°