Structures by: Vallet-Regi M.

Total: 16

BaMnO2.83

BaMnO2.83

Gonzalez-Calbet, J.M.Parras, M.Alonso, J.M.Prewitt, C.T.Vallet-Regi, M.

Journal of Solid State Chemistry (1993) 106, 99-110

a=5.7Å   b=5.7Å   c=14Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BaMnO2.83

BaMnO2.83

Gonzalez-Calbet, J.M.Parras, M.Alonso, J.M.Vallet-Regi, M.Prewitt, C.T.

Journal of Solid State Chemistry (1993) 106, 99-110

a=5.7Å   b=5.7Å   c=19Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Neodymium strontium nickel oxide (1.8/0.2/1/3.7)

Nd1.8NiO3.7Sr0.2

Medarde, MRodriguez-Carvajal, JVallet-Regi, MGonzalez-Calbet, J MAlonso, J

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1994) 49, 13 8591-8599

a=5.3473(5)Å   b=5.4554(5)Å   c=12.275(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90.782(5)°

Neodymium strontium nickel oxide (1.8/0.2/1/3.7)

Nd1.8NiO3.72Sr0.2

Medarde, MRodriguez-Carvajal, JVallet-Regi, MGonzalez-Calbet, J MAlonso, J

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1994) 49, 13 8591-8599

a=5.3578(5)Å   b=5.4394(5)Å   c=12.250(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90.788(6)°

Barium zinc iron oxide (1/1.7/16.3/27)

BaFe16.27O27Zn1.73

Collomb, AVallet-Regi, M

Materials Research Bulletin (1987) 22, 753-760

a=5.9333(9)Å   b=5.9333(9)Å   c=33.116(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bismuth strontium copper oxide (4/8/5/20.5)

Bi4Cu5O20.5Sr8

Fuertes, AMiravitilles, CGonzales-Calbet, JVallet-Regi, MObradors, XRodriguez-Carvajal, J

Physica C (Amsterdam) (152,1988-) (1989) 157, 525-530

a=5.373(2)Å   b=33.907(6)Å   c=23.966(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bismuth strontium copper oxide (4/7.9/5/19.1)

Bi4Cu5O19.06Sr7.86

Caldes, M TNavarro, J MPerez, FCarrera, MFontcuberta, JCasan-Pastor, NMiravitlles, CObradors, XRodriguez-Carjaval, JGonzalez-Calbet, J MVallet-Regi, MGarcia, AFuertes, A

Chemistry of Materials (1,1989- (1991) 3, 5 844-852

a=5.3671(1)Å   b=33.9719(6)Å   c=24.0722(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Barium iron cobalt titanium oxide (1/3.8/4.1/4.1/19)

BaCo4.1Fe3.84O19Ti4.06

Cabanas, M VGonzalez-Calbet, J MRodriguez-Carvajal, JVallet-Regi, M

Journal of Solid State Chemistry (1994) 111, 229-237

a=5.9062(3)Å   b=5.9062(3)Å   c=23.342(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Barium cobalt titanium oxide (1/6/6/19)

BaCo6.01O19Ti5.99

Cabanas, M VGonzalez-Calbet, J MRodriguez-Carvajal, JVallet-Regi, M

Journal of Solid State Chemistry (1994) 111, 229-237

a=5.9174(8)Å   b=5.9174(8)Å   c=23.368(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba Zn1.2 Fe16.8 O27

BaFe16.8O27Zn1.2

Deschizeaux-Cheruy, M.N.Vallet-Regi, M.Joubert, J.C.

Journal of Solid State Chemistry (1985) 57, 234-239

a=5.913Å   b=5.913Å   c=32.96Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BaFeO2.93

BaFeO2.93

Parras, M.Vallet-Regi, M.Gonzalet-Calbet, J. M.Grenier, J. C. Hagenmullet, P.Rodriguez-Carvajal, J.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1989) 26, 299-312

a=5.6915(5)Å   b=5.6915(5)Å   c=27.981(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120.°

Megawite

CaO3Sn

Vegas, A.Vallet-Regi, M.Gonzalez-Calbet, J. M.Alario-Franco, M. A.

Acta Crystallographica, Section B (1986) 42, 2 167-172

a=5.532Å   b=5.681Å   c=7.906Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaCo5.78Fe5.94O19Ti6.28

BaCo5.78Fe5.94O19Ti6.28

Cabanas, M.Gonzalez-Calbet JRodriguez-Carvajal JVallet-Regi M

Journal of Solid State Chemistry (1994) 111, 229-237

a=5.9062Å   b=5.9062Å   c=23.342Å

α=90°   β=90°   γ=120°

O3SnSr

O3SnSr

Vegas, A.Vallet-Regi MGonzalez-Calbet J MAlario-Franco M A

Acta Crystallographica, Section B (1986) 42, 2 167-172

a=5.707Å   b=5.707Å   c=8.064Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Barium ferrite

Ba2Fe2O5

Zou, X. D.Hovmoller, S.Parras, M.Gonzalez-Calbet, J. M.Vallet-Regi, M.Grenier, J. C.

Acta Crystallographica Section A (1993) 49, 1 27-35

a=6.969(1)Å   b=11.724(1)Å   c=23.431(5)Å

α=90°   β=98.74(1)°   γ=90°