Structures by: Tong M. L.

Total: 370

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.8116(5)Å   b=14.4381(6)Å   c=14.9803(7)Å

α=90°   β=96.596(2)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7397(12)Å   b=14.1109(14)Å   c=14.6790(16)Å

α=90°   β=95.980(3)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7739(5)Å   b=13.9861(6)Å   c=14.5762(7)Å

α=90°   β=95.770(2)°   γ=90°

0.25(C88H56Au8Fe4N24)

0.25(C88H56Au8Fe4N24)

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7701(10)Å   b=14.1621(12)Å   c=14.7425(13)Å

α=90.082(3)°   β=96.077(3)°   γ=90.471(3)°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2648(5)Å   b=14.7116(6)Å   c=16.7500(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H20Ag2FeN8

C28H20Ag2FeN8

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6055(9)Å   b=15.7668(9)Å   c=12.7192(12)Å

α=89.779(8)°   β=126.671(7)°   γ=92.338(6)°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.5839(3)Å   b=16.1495(4)Å   c=12.6794(4)Å

α=90°   β=126.348(2)°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6431(2)Å   b=15.4288(4)Å   c=12.7452(3)Å

α=90°   β=126.962(2)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3342(6)Å   b=14.4997(7)Å   c=15.8603(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3352(6)Å   b=14.6220(7)Å   c=16.1726(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.367(3)Å   b=14.371(4)Å   c=16.929(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1397(9)Å   b=16.1472(18)Å   c=12.4881(13)Å

α=90°   β=123.039(4)°   γ=90°

C14H10AgFe0.5N4

C14H10AgFe0.5N4

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.296(5)Å   b=16.684(9)Å   c=12.654(7)Å

α=90°   β=122.644(18)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2235(6)Å   b=14.0648(7)Å   c=16.3631(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2405(7)Å   b=13.9694(9)Å   c=16.0892(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1858(8)Å   b=16.4312(16)Å   c=12.5534(12)Å

α=90°   β=122.720(3)°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.8419(3)Å   b=11.7415(4)Å   c=31.5503(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=11.025(10)Å   b=11.863(11)Å   c=32.15(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.972(4)Å   b=11.475(6)Å   c=31.878(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.8323(4)Å   b=11.6921(4)Å   c=31.5984(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=11.131(3)Å   b=11.508(5)Å   c=32.090(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.799(3)Å   b=11.407(5)Å   c=31.847(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H32Mn2N14B2F8

C30H32Mn2N14,2(BF4)

Liu, YangChen, Yan-CongWu, Si-GuoLi, Quan-WenChen, Wen-BinLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 41 22727

a=9.3323(10)Å   b=16.1831(15)Å   c=12.3918(12)Å

α=90°   β=95.304(3)°   γ=90°

C30H32Mn2N14P2F12

C30H32Mn2N14,2(F6P)

Liu, YangChen, Yan-CongWu, Si-GuoLi, Quan-WenChen, Wen-BinLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 41 22727

a=9.5331(13)Å   b=16.220(3)Å   c=12.8433(18)Å

α=90°   β=94.694(4)°   γ=90°

C56H72Cl4Dy4N20O14

C56H72Cl4Dy4N20O14

Liu, JiangChen, Yan-CongJiang, Zhong-XiaLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaWang, Long-FeiLi, Quan-WenTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 17 8150-8155

a=11.6810(9)Å   b=12.2354(9)Å   c=14.2356(10)Å

α=75.848(2)°   β=69.993(2)°   γ=67.549(2)°

C58H78Br6DyN9O14Zn2

C58H78Br6DyN9O14Zn2

Liu, Jun-LiangChen, Yan-CongZheng, Yan-ZhenLin, Wei-QuanUngur, LiviuWernsdorfer, WolfgangChibotaru, Liviu F.Tong, Ming-Liang

Chemical Science (2013) 4, 8 3310

a=22.0395(5)Å   b=16.0165(4)Å   c=39.3819(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C58H78Br6DyN9O14Zn2

C58H78Br6DyN9O14Zn2

Liu, Jun-LiangChen, Yan-CongZheng, Yan-ZhenLin, Wei-QuanUngur, LiviuWernsdorfer, WolfgangChibotaru, Liviu F.Tong, Ming-Liang

Chemical Science (2013) 4, 8 3310

a=21.8930(15)Å   b=15.9613(15)Å   c=39.306(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C120H196Dy6Mn12N8O93

C120H196Dy6Mn12N8O93

Liu, Jun-LiangGuo, Fu-ShengMeng, Zhao-ShaZheng, Yan-ZhenLeng, Ji-DongTong, Ming-LiangUngur, LiviuChibotaru, Liviu F.Heroux, Katie J.Hendrickson, David N.

Chemical Science (2011) 2, 7 1268

a=22.6849(12)Å   b=37.2467(18)Å   c=45.910(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C130H212Dy6Mn12N8O99

C130H212Dy6Mn12N8O99

Liu, Jun-LiangGuo, Fu-ShengMeng, Zhao-ShaZheng, Yan-ZhenLeng, Ji-DongTong, Ming-LiangUngur, LiviuChibotaru, Liviu F.Heroux, Katie J.Hendrickson, David N.

Chemical Science (2011) 2, 7 1268

a=19.7904(5)Å   b=21.4477(4)Å   c=26.7375(6)Å

α=95.344(1)°   β=97.864(1)°   γ=115.293(1)°

C132H198Mn12N8O90Y6

C132H198Mn12N8O90Y6

Liu, Jun-LiangGuo, Fu-ShengMeng, Zhao-ShaZheng, Yan-ZhenLeng, Ji-DongTong, Ming-LiangUngur, LiviuChibotaru, Liviu F.Heroux, Katie J.Hendrickson, David N.

Chemical Science (2011) 2, 7 1268

a=19.8997(9)Å   b=21.3603(11)Å   c=26.7219(12)Å

α=95.001(1)°   β=97.626(1)°   γ=115.090(1)°

C56H72Br4Dy4N20O14

C56H72Br4Dy4N20O14

Liu, JiangChen, Yan-CongJiang, Zhong-XiaLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaWang, Long-FeiLi, Quan-WenTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 17 8150-8155

a=11.6203(9)Å   b=12.2946(8)Å   c=14.2923(10)Å

α=75.951(2)°   β=70.984(2)°   γ=68.022(2)°

C10H16O12Zn2

C10H16O12Zn2

Chen, Man-TingXie, Xiao-DanMeng, Jin-XiuOu, Yong-CongWu, Jian-ZhongTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2020)

a=12.2574(6)Å   b=13.4329(6)Å   c=18.4947(8)Å

α=90°   β=94.667(2)°   γ=90°

C22H20N2O8Zn

C22H20N2O8Zn

Chen, Man-TingXie, Xiao-DanMeng, Jin-XiuOu, Yong-CongWu, Jian-ZhongTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2020)

a=9.8032(4)Å   b=18.8923(8)Å   c=22.6814(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H25N3O9Zn

C20H25N3O9Zn

Chen, Man-TingXie, Xiao-DanMeng, Jin-XiuOu, Yong-CongWu, Jian-ZhongTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2020)

a=8.1309(9)Å   b=11.1211(11)Å   c=12.0204(11)Å

α=82.746(8)°   β=82.652(8)°   γ=83.543(8)°

C15H12NO8Zn2

C15H12NO8Zn2

Chen, Man-TingXie, Xiao-DanMeng, Jin-XiuOu, Yong-CongWu, Jian-ZhongTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2020)

a=8.6953(14)Å   b=10.2001(11)Å   c=16.7973(18)Å

α=90°   β=104.530(12)°   γ=90°

C20H20N2O4Zn

C20H20N2O4Zn

Chen, Man-TingXie, Xiao-DanMeng, Jin-XiuOu, Yong-CongWu, Jian-ZhongTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2020)

a=25.1315(6)Å   b=11.8428(3)Å   c=15.9866(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C113H85Dy3N8O14,2(ClO4),CH2Cl2,2(CH4O)

C113H85Dy3N8O14,2(ClO4),CH2Cl2,2(CH4O)

Wu, Si-GuoPeng, Yuan-YuanChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 40 14140-14147

a=17.0092(6)Å   b=28.1560(10)Å   c=25.5123(9)Å

α=90°   β=107.1480(10)°   γ=90°

C12H8N2O9P2VZn2

C12H8N2O9P2VZn2

Zhang, Xian-MingTong, Ming-LiangFeng, Shou-HuaChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 14 2069

a=8.015(4)Å   b=9.160(7)Å   c=11.942(9)Å

α=81.20°   β=71.09°   γ=74.880(10)°

C122H82Dy2N4O12,2(CH2Cl2),2(H2O)

C122H82Dy2N4O12,2(CH2Cl2),2(H2O)

Wu, Si-GuoZhan, Chang-YeHuang, Guo-ZhangRuan, Ze-YuLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 13 4164-4171

a=12.3641(7)Å   b=13.1540(8)Å   c=16.3210(11)Å

α=94.343(2)°   β=100.650(2)°   γ=98.303(2)°

C136H94Dy3N6O11,0.33(H3O3),7(H2O),3(CH2Cl2)

C136H94Dy3N6O11,0.33(H3O3),7(H2O),3(CH2Cl2)

Wu, Si-GuoZhan, Chang-YeHuang, Guo-ZhangRuan, Ze-YuLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 13 4164-4171

a=22.1474(8)Å   b=22.1474(8)Å   c=45.8653(18)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C13H20AgN5O3

C13H20AgN5O3

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangYu, Xiao-LanChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 5 586

a=20.121(10)Å   b=6.4910(10)Å   c=11.417(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H19AgN4O4

C13H19AgN4O4

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangYu, Xiao-LanChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 5 586

a=6.491(3)Å   b=20.146(15)Å   c=11.073(9)Å

α=90.00°   β=92.34(2)°   γ=90.00°

C12H17AgN5O2.5

C12H17AgN5O2.5

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangYu, Xiao-LanChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 5 586

a=16.139(9)Å   b=14.005(6)Å   c=12.626(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H17AgN4O2S

C12H17AgN4O2S

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangYu, Xiao-LanChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 5 586

a=6.442(3)Å   b=19.385(13)Å   c=11.262(8)Å

α=90.00°   β=100.94(2)°   γ=90.00°

C26H38Ag2N8O7

C26H38Ag2N8O7

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangYu, Xiao-LanChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 5 586

a=21.562(8)Å   b=6.522(2)Å   c=11.146(4)Å

α=90.00°   β=91.90(2)°   γ=90.00°

C16H36Ag2N8O8

C16H36Ag2N8O8

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangYu, Xiao-LanChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 5 586

a=6.563(2)Å   b=9.187(6)Å   c=10.553(5)Å

α=76.75(2)°   β=79.47(2)°   γ=87.49(2)°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.645(2)Å   b=13.5949(11)Å   c=14.3880(11)Å

α=90°   β=108.176(3)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.6573(19)Å   b=14.3191(10)Å   c=14.5629(9)Å

α=90°   β=105.924(2)°   γ=90°

C64H32Ag8Fe4N32O4,6(C10H8)

C64H32Ag8Fe4N32O4,6(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=27.8418(18)Å   b=17.5236(14)Å   c=13.7996(9)Å

α=67.033(2)°   β=76.138(2)°   γ=87.708(3)°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=20.3664(13)Å   b=28.302(3)Å   c=13.7232(9)Å

α=90°   β=131.844(2)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=21.0563(12)Å   b=28.9371(17)Å   c=14.1011(14)Å

α=90°   β=131.4150(10)°   γ=90°

C32H16Ag4Fe2N16O2,3(C10H8)

C32H16Ag4Fe2N16O2,3(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=15.5150(19)Å   b=17.552(2)Å   c=13.9024(16)Å

α=67.038(4)°   β=90.558(4)°   γ=64.872(4)°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=20.8653(12)Å   b=28.7182(18)Å   c=13.9679(8)Å

α=90°   β=131.492(2)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,2(C7H5)

C16H8Ag2FeN8O,2(C7H5)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.679(4)Å   b=14.1905(17)Å   c=14.5490(15)Å

α=90°   β=105.919(6)°   γ=90°

C54H75Cd3CeI6N6O8P2,3(C2H6O)

C54H75Cd3CeI6N6O8P2,3(C2H6O)

Li, Quan-WenWan, Rui-ChenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangWang, Long-FeiJia, Jian-HuaChilton, Nicholas F.Tong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 91 13365-13368

a=26.1665(13)Å   b=15.2608(8)Å   c=23.2073(10)Å

α=90°   β=114.8630(10)°   γ=90°

C54H75Cd3I6N6NdO8P2,3(C2H6O)

C54H75Cd3I6N6NdO8P2,3(C2H6O)

Li, Quan-WenWan, Rui-ChenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangWang, Long-FeiJia, Jian-HuaChilton, Nicholas F.Tong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 91 13365-13368

a=26.2751(9)Å   b=15.2788(6)Å   c=23.1448(7)Å

α=90°   β=114.7690(10)°   γ=90°

C42H90Cl4N6O2Re

C42H90Cl4N6O2Re

Feng, XiaowenLiu, Jun-LiangPedersen, Kasper S.Nehrkorn, JoschaSchnegg, AlexanderHolldack, KarstenBendix, JesperSigrist, MarcMutka, HannuSamohvalov, DumitruAguilà, DavidTong, Ming-LiangLong, Jeffrey R.Clérac, Rodolphe

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 87 12905-12908

a=10.4031(6)Å   b=11.9265(7)Å   c=11.9819(7)Å

α=64.8219(16)°   β=75.0617(17)°   γ=82.2082(17)°

C56H98Cl5Gd5Mn2N4O36

C56H98Cl5Gd5Mn2N4O36

Huang, WeiHuang, ShuaidanZhang, MingChen, YancongZhuang, Gui-LinLi, YaoTong, Ming-LiangYong, JuanLi, YujieWu, Dayu

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 33 4104-4107

a=26.495(4)Å   b=13.471(2)Å   c=23.632(4)Å

α=90°   β=91.092(3)°   γ=90°

C30H31DyFeN10O5S2

C30H31DyFeN10O5S2

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=12.617(4)Å   b=13.314(3)Å   c=13.742(4)Å

α=111.140(8)°   β=112.417(8)°   γ=98.797(8)°

C29H33DyFeN9O6S,CNS,2(O)

C29H33DyFeN9O6S,CNS,2(O)

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=12.5138(5)Å   b=13.4439(6)Å   c=13.7508(6)Å

α=111.4050(10)°   β=112.6130(10)°   γ=98.3890(10)°

2(C30H29DyFeN10O4S2)

2(C30H29DyFeN10O4S2)

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=14.4632(12)Å   b=15.3659(13)Å   c=15.8216(13)Å

α=89.095(3)°   β=83.157(3)°   γ=85.417(3)°

C64H58DyN4O4P2,C24H20B

C64H58DyN4O4P2,C24H20B

Bala, SukhenHuang, Guo-ZhangRuan, Ze-YuWu, Si-GuoLiu, YangWang, Long-FeiLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=20.8027(9)Å   b=19.3411(9)Å   c=18.5062(8)Å

α=90.00°   β=106.428(2)°   γ=90.00°

C18H15AgN4O2

C18H15AgN4O2

Tong, Ming-LiangShi, Jian-XinChen, Xiao-Ming

New Journal of Chemistry (2002) 26, 7 814

a=11.461(7)Å   b=17.530(7)Å   c=9.266(5)Å

α=90.00°   β=108.20(1)°   γ=90.00°

C60H70Ag8N10O26S4

C60H70Ag8N10O26S4

Tong, Ming-LiangShi, Jian-XinChen, Xiao-Ming

New Journal of Chemistry (2002) 26, 7 814

a=10.554(7)Å   b=12.210(8)Å   c=14.290(5)Å

α=82.97(1)°   β=80.82(1)°   γ=89.79(1)°

C36H30Cl2CuN6O11

C36H30Cl2CuN6O11

Tong, Ming-LiangWu, Ying-MiaoZheng, Shao-LiangChen, Xiao-MingYuen, TanLin, Chuan-LongHuang, XiaoyingLi, Jing

New Journal of Chemistry (2001) 25, 12 1482-1485

a=15.246(3)Å   b=22.372(4)Å   c=21.359(4)Å

α=90.00°   β=100.20(3)°   γ=90.00°

C14H27Ag2Cl2N9O8

C14H27Ag2Cl2N9O8

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangZhu, Hai-LiangChen, Xiao-Ming

New Journal of Chemistry (2001) 25, 11 1425

a=18.112(10)Å   b=10.860(5)Å   c=23.781(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C9H15AgN4O4

C9H15AgN4O4

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangZhu, Hai-LiangChen, Xiao-Ming

New Journal of Chemistry (2001) 25, 11 1425

a=11.488(3)Å   b=10.395(3)Å   c=19.527(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H19AgN4O3

C13H19AgN4O3

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangZhu, Hai-LiangChen, Xiao-Ming

New Journal of Chemistry (2001) 25, 11 1425

a=11.717(4)Å   b=11.741(6)Å   c=10.478(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H34MnN10

C25H34MnN10

Tong, Ming-LiangRu, JieWu, Yin-MiaoChen, Xiao-MingChang, Ho-CholMochizuki, K.Kitagawa, S.

New Journal of Chemistry (2003) 27, 5 779

a=12.654(6)Å   b=17.650(7)Å   c=12.543(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H34CoN10

C25H34CoN10

Tong, Ming-LiangRu, JieWu, Yin-MiaoChen, Xiao-MingChang, Ho-CholMochizuki, K.Kitagawa, S.

New Journal of Chemistry (2003) 27, 5 779

a=12.536(8)Å   b=17.480(1)Å   c=12.372(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H22MnN10

C19H22MnN10

Tong, Ming-LiangRu, JieWu, Yin-MiaoChen, Xiao-MingChang, Ho-CholMochizuki, K.Kitagawa, S.

New Journal of Chemistry (2003) 27, 5 779

a=12.932(6)Å   b=16.352(7)Å   c=10.625(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H22FeN10

C19H22FeN10

Tong, Ming-LiangRu, JieWu, Yin-MiaoChen, Xiao-MingChang, Ho-CholMochizuki, K.Kitagawa, S.

New Journal of Chemistry (2003) 27, 5 779

a=12.799(5)Å   b=16.229(7)Å   c=10.577(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H54Co4N6O23

C50H54Co4N6O23

Ou, Yong-CongLiu, Wen-TingLeng, Ji-DongLin, Zhuo-JiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2010) 12, 11 3748

a=25.741(13)Å   b=11.376(5)Å   c=19.605(9)Å

α=90.00°   β=114.165(9)°   γ=90.00°

C25H28Co2N3O12

C25H28Co2N3O12

Ou, Yong-CongLiu, Wen-TingLeng, Ji-DongLin, Zhuo-JiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2010) 12, 11 3748

a=10.2183(13)Å   b=11.3812(14)Å   c=12.9323(16)Å

α=113.731(2)°   β=94.737(3)°   γ=101.552(2)°

C30H28Co2N4O10

C30H28Co2N4O10

Ou, Yong-CongLiu, Wen-TingLeng, Ji-DongLin, Zhuo-JiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2010) 12, 11 3748

a=7.3292(6)Å   b=20.3154(14)Å   c=9.9169(8)Å

α=90.00°   β=99.256(8)°   γ=90.00°

C34H36Co2N4O14

C34H36Co2N4O14

Ou, Yong-CongLiu, Wen-TingLeng, Ji-DongLin, Zhuo-JiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2010) 12, 11 3748

a=6.5613(13)Å   b=24.646(5)Å   c=11.088(2)Å

α=90.00°   β=99.26(3)°   γ=90.00°

C18H16Br2FeN10

C18H16Br2FeN10

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=8.707(3)Å   b=14.128(4)Å   c=16.875(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H16Br2FeN10

C18H16Br2FeN10

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=7.3304(5)Å   b=7.7934(5)Å   c=18.5912(14)Å

α=90°   β=97.229(3)°   γ=90°

2(C9H8BrFe0.5N5)

2(C9H8BrFe0.5N5)

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=8.8257(8)Å   b=13.4735(12)Å   c=17.2070(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H16Br2FeN10

C18H16Br2FeN10

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=7.3713(8)Å   b=7.8546(7)Å   c=18.749(2)Å

α=90°   β=97.334(4)°   γ=90°

C18H16Br2FeN10

C18H16Br2FeN10

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=8.7376(19)Å   b=12.499(2)Å   c=19.217(4)Å

α=90°   β=93.267(8)°   γ=90°

C18H16Br2FeN10

C18H16Br2FeN10

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=8.7407(9)Å   b=12.4108(13)Å   c=19.0055(19)Å

α=90°   β=94.212(4)°   γ=90°

2(C18H16Br2FeN10)

2(C18H16Br2FeN10)

Hang, HaoFei, BinChen, Xiu QinTong, Ming LiangKsenofontov, VadimGuralskiy, Il’ya A.Bao, Xin

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 13 3352

a=8.8548(5)Å   b=12.5141(7)Å   c=19.2074(11)Å

α=90°   β=93.534(2)°   γ=90°

C20H14AgN2O2

C20H14AgN2O2

Liu, WeiChen, Cong-CongMao, Ling-LingWu, Si-GuoWang, Long-FeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2019) 21, 42 6446

a=8.2278(6)Å   b=9.2785(8)Å   c=11.2960(11)Å

α=83.923(7)°   β=78.995(7)°   γ=84.363(6)°

C36H34Ag2N4O8

C36H34Ag2N4O8

Liu, WeiChen, Cong-CongMao, Ling-LingWu, Si-GuoWang, Long-FeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2019) 21, 42 6446

a=18.1253(7)Å   b=19.3124(10)Å   c=10.4700(4)Å

α=90°   β=112.6240(10)°   γ=90°

C129H93Ag6N19O14

C129H93Ag6N19O14

Liu, WeiChen, Cong-CongMao, Ling-LingWu, Si-GuoWang, Long-FeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2019) 21, 42 6446

a=13.8004(6)Å   b=17.5129(6)Å   c=18.7660(8)Å

α=67.675(4)°   β=76.215(4)°   γ=68.734(4)°

C6H22Ag2N4O9S

C6H22Ag2N4O9S

Tong, Ming-LiangZheng, Shao-LiangChen, Xiao-Ming

Chemical Communications (1999) 6 561

a=6.362(6)Å   b=18.813(13)Å   c=12.552(4)Å

α=90.00°   β=91.64(6)°   γ=90.00°

C10H27Ag2N4O8.5

C10H27Ag2N4O8.5

Tong, Ming-LiangZheng, Shao-LiangChen, Xiao-Ming

Chemical Communications (1999) 6 561

a=22.7015(3)Å   b=12.1200(2)Å   c=12.9889(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H20N2O13Zn4

C34H20N2O13Zn4

Tao, JunTong, Ming-LiangShi, Jian-XinChen, Xiao-MingNg, Seik Weng

Chemical Communications (2000) 20 2043

a=17.346(2)Å   b=17.346(2)Å   c=10.428(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H24N4O14Zn4

C32H24N4O14Zn4

Tao, JunTong, Ming-LiangShi, Jian-XinChen, Xiao-MingNg, Seik Weng

Chemical Communications (2000) 20 2043

a=17.096(7)Å   b=11.183(6)Å   c=18.607(12)Å

α=90.00°   β=103.520(10)°   γ=90.00°

C18H12Cu2N3O6

C18H12Cu2N3O6

Tong, Ming-LiangLi, Li-JunMochizuki, KatsunoriChang, Ho-CholChen, Xiao-MingLi, YingKitagawa, Susumu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 3 428-429

a=14.148(7)Å   b=9.007(5)Å   c=14.649(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H11Cu2N2O5

C18H11Cu2N2O5

Tao, JunZhang, YongTong, Ming-LiangChen, Xiao-MingYuen, TanLin, C. L.Huang, XiaoyingLi, Jing

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2002) 13 1342-1343

a=5.3310(10)Å   b=22.863(7)Å   c=13.088(4)Å

α=90.00°   β=91.54°   γ=90.00°

C48H32Co2N8O17V6

C48H32Co2N8O17V6

Zhang, Xian-MingTong, Ming-LiangChen, Xiao-Ming

Chemical Communications (2000) 18 1817

a=10.216(7)Å   b=11.372(6)Å   c=11.788(7)Å

α=82.76(1)°   β=72.70(1)°   γ=75.57(1)°

C96H76Cu4N16O35V10

C96H76Cu4N16O35V10

Zhang, Xian-MingTong, Ming-LiangChen, Xiao-Ming

Chemical Communications (2000) 18 1817

a=14.726(3)Å   b=14.612(3)Å   c=25.310(5)Å

α=90.00°   β=105.81(3)°   γ=90.00°

C16H16N2Nd2O18

C16H16N2Nd2O18

Li, Cui-JinPeng, Meng-XiaLeng, Ji-DongYang, Ming-MeiLin, ZhuojiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2008) 10, 11 1645

a=6.7735(5)Å   b=9.3861(7)Å   c=16.9365(13)Å

α=90.00°   β=92.5690(10)°   γ=90.00°

C16H12Dy2N2O16

C16H12Dy2N2O16

Li, Cui-JinPeng, Meng-XiaLeng, Ji-DongYang, Ming-MeiLin, ZhuojiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2008) 10, 11 1645

a=21.7769(15)Å   b=9.2174(6)Å   c=22.3883(15)Å

α=90.00°   β=101.353(2)°   γ=90.00°

C16H12Ho2N2O16

C16H12Ho2N2O16

Li, Cui-JinPeng, Meng-XiaLeng, Ji-DongYang, Ming-MeiLin, ZhuojiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2008) 10, 11 1645

a=21.721(8)Å   b=9.202(4)Å   c=22.347(9)Å

α=90.00°   β=101.243(6)°   γ=90.00°

C16H15N2O17.5Sm2

C16H15N2O17.5Sm2

Li, Cui-JinPeng, Meng-XiaLeng, Ji-DongYang, Ming-MeiLin, ZhuojiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2008) 10, 11 1645

a=22.3162(11)Å   b=9.3759(5)Å   c=22.4546(12)Å

α=90.00°   β=103.0610(10)°   γ=90.00°

C16H15Gd2N2O17.5

C16H15Gd2N2O17.5

Li, Cui-JinPeng, Meng-XiaLeng, Ji-DongYang, Ming-MeiLin, ZhuojiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2008) 10, 11 1645

a=22.2267(16)Å   b=9.3424(7)Å   c=22.3427(16)Å

α=90.00°   β=103.1380(10)°   γ=90.00°

C16H15Eu2N2O17.5

C16H15Eu2N2O17.5

Li, Cui-JinPeng, Meng-XiaLeng, Ji-DongYang, Ming-MeiLin, ZhuojiaTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2008) 10, 11 1645

a=22.2466(18)Å   b=9.3529(7)Å   c=22.4043(18)Å

α=90.00°   β=103.0670(10)°   γ=90.00°