Structures by: Tomioka H.

Total: 17

C29H38

C29H38

Iikubo, TakashiHirai, KatsuyukiTomioka, Hideo

Organic Letters (2002) 4, 13 2261

a=11.355(3)Å   b=11.344(2)Å   c=18.115(5)Å

α=89.578(9)°   β=78.647(5)°   γ=82.30(1)°

C29H38N2

C29H38N2

Iikubo, TakashiHirai, KatsuyukiTomioka, Hideo

Organic Letters (2002) 4, 13 2261

a=12.2370(8)Å   b=9.6067(5)Å   c=20.3737(9)Å

α=90°   β=93.534(3)°   γ=90°

Diazomethylstannylene

C40H58N2SiSn

Setaka, WataruHirai, KatsuyukiTomioka, HideoSakamoto, KenkichiKira, Mitsuo

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 48 6558-6560

a=10.155(3)Å   b=10.299(3)Å   c=21.771(6)Å

α=83.444(5)°   β=82.344(6)°   γ=62.356(5)°

Stannylstannylene

C80H116Si2Sn2,3(C6H6)

Setaka, WataruHirai, KatsuyukiTomioka, HideoSakamoto, KenkichiKira, Mitsuo

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 48 6558-6560

a=12.628(2)Å   b=41.255(7)Å   c=17.126(3)Å

α=90.00°   β=95.001(4)°   γ=90.00°

C13H4Br6N2

C13H4Br6N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=9.9130(2)Å   b=13.1154(3)Å   c=12.6473(2)Å

α=90.00°   β=91.960(1)°   γ=90.00°

C21H22Br4N2

C21H22Br4N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=13.9646(2)Å   b=10.1344(1)Å   c=17.5916(3)Å

α=90.00°   β=112.585(1)°   γ=90.00°

C13H8Br2N2

C13H8Br2N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=16.7682(5)Å   b=3.9553(1)Å   c=19.7247(6)Å

α=90.00°   β=113.701(1)°   γ=90.00°

C13H4Br6N2

C13H4Br6N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=9.9776(3)Å   b=13.0960(4)Å   c=12.6356(4)Å

α=90.00°   β=91.409(1)°   γ=90.00°

C15H10Br4N2

C15H10Br4N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=8.3253(3)Å   b=8.5901(3)Å   c=12.3494(4)Å

α=78.629(1)°   β=82.928(1)°   γ=71.105(1)°

C21H22Br4N2

C21H22Br4N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=13.9645(3)Å   b=10.1039(3)Å   c=17.5479(4)Å

α=90.00°   β=112.625(1)°   γ=90.00°

C19H19Br3N2

C19H19Br3N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=10.869(2)Å   b=11.121(1)Å   c=15.731(2)Å

α=93.64(1)°   β=90.928(9)°   γ=94.05(1)°

C13H8N2

C13H8N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 2383-2391

a=10.9895(2)Å   b=5.4546(1)Å   c=16.1924(1)Å

α=90.00°   β=93.642(1)°   γ=90.00°

C57H60O2

C57H60O2

Eri IwamotoKatsuyuki HiraiHideo Tomioka

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 14664-14665

a=11.6505(7)Å   b=14.1206(7)Å   c=27.095(2)Å

α=90°   β=91.227(2)°   γ=90°

C46H70N2SiSn

C46H70N2SiSn

Wataru SetakaKatsuyuki HiraiHideo TomiokaKenkichi SakamotoMitsuo Kira

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 2696-2697

a=12.384(5)Å   b=21.871(9)Å   c=16.751(7)Å

α=90.00°   β=104.875(9)°   γ=90.00°

C46H70SiSn

C46H70SiSn

Wataru SetakaKatsuyuki HiraiHideo TomiokaKenkichi SakamotoMitsuo Kira

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 2696-2697

a=16.407(4)Å   b=21.904(5)Å   c=24.092(5)Å

α=90.00°   β=106.357(4)°   γ=90.00°

Hexachlorodiphenyldiazomethane

(C6H2Cl3)2C=N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 6904-6908

a=9.6777(16)Å   b=12.760(4)Å   c=12.248(2)Å

α=90.00°   β=90.975(14)°   γ=90.00°

(C6H2Cl3)2C=N2[(C6H2Cl3)2C:]N2

(C6H2Cl3)2C=N2[(C6H2Cl3)2C:]N2

Masaki KawanoKatsuyuki HiraiHideo TomiokaYuji Ohashi

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 6904-6908

a=9.731(2)Å   b=12.813(4)Å   c=12.254(3)Å

α=90.00°   β=90.549(16)°   γ=90.00°