Structures by: Takui T.

Total: 74

4-Amino-1-[3-(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl- imidazolidin-2-yl)-benzyl]-1H-pyrimidin-2-one

C18H22N5O3

Shiomi, DaisukeNozaki, MikitoIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 43 16606

a=6.97800(10)Å   b=14.5287(10)Å   c=20.0342(11)Å

α=78.023(8)°   β=75.20(2)°   γ=78.00(2)°

C29H29F18N4O11Ni1.50

C29H29F18N4O11Ni1.50

Maekawa, KensukeShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 5 2102-2107

a=8.78520(10)Å   b=14.58100(10)Å   c=17.7406(5)Å

α=73.052(7)°   β=86.854(9)°   γ=69.249(7)°

C56.30H46.30Cl3.90F12N3P2

C56.30H46.30Cl3.90F12N3P2

Matsumoto, KouzouInokuchi, DaisukeHirao, YasukazuKurata, HiroyukiSato, KazunobuTakui, TakejiKubo, Takashi

Organic letters (2010) 12, 4 836-839

a=17.276(5)Å   b=17.432(5)Å   c=18.466(5)Å

α=90.0000°   β=91.919(13)°   γ=90.0000°

C9.50H14N3

C9.50H14N3

Suzuki, ShuichiFukui, KozoFuyuhiro, AkiraSato, KazunobuTakui, TakejiNakasuji, KazuhiroMorita, Yasushi

Organic letters (2010) 12, 21 5036-5039

a=10.4770(16)Å   b=10.4770(16)Å   c=15.328(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C28H49Cl2N7

C28H49Cl2N7

Suzuki, ShuichiFukui, KozoFuyuhiro, AkiraSato, KazunobuTakui, TakejiNakasuji, KazuhiroMorita, Yasushi

Organic letters (2010) 12, 21 5036-5039

a=12.412(7)Å   b=19.626(11)Å   c=13.146(8)Å

α=90.0000°   β=106.484(6)°   γ=90.0000°

C25H16N6

C25H16N6

Suzuki, ShuichiFukui, KozoFuyuhiro, AkiraSato, KazunobuTakui, TakejiNakasuji, KazuhiroMorita, Yasushi

Organic letters (2010) 12, 21 5036-5039

a=9.588(4)Å   b=18.682(9)Å   c=11.326(7)Å

α=90.0000°   β=108.987(19)°   γ=90.0000°

3-(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl-imidazolidin-2-yl)-benzoic acid 2,4-bis-(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl-imidazolidin-2-yl) -phenyl ester

C37H49N6O9

Maekawa, KensukeShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

The journal of physical chemistry. B (2005) 109, 8 3303-3309

a=14.770(7)Å   b=20.689(9)Å   c=12.699(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1H-Imidazol-1-yloxy-2-(4-carboxyphenyl)-4,5-dihydro-4,4,5,5-tetramethyl- 3-oxide, compd. with 1H-Imidazol-1-yloxy-2,2'-(3,5-pyridinediyl)bis [4,5-dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-3,3'-dioxide]

C33H44N7O8

Hayakawa, KenichiShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

The journal of physical chemistry. B (2005) 109, 19 9195-9197

a=11.839(3)Å   b=12.637(3)Å   c=12.977(3)Å

α=96.936(3)°   β=100.902(3)°   γ=114.716(4)°

C68H50,2(C7H8)

C68H50,2(C7H8)

Kubo, TakashiShimizu, AkihiroUruichi, MikioYakushi, KyuyaNakano, MasayoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiMorita, YasushiNakasuji, Kazuhiro

Organic letters (2007) 9, 1 81-84

a=16.109(7)Å   b=9.036(3)Å   c=19.383(8)Å

α=90.000(7)°   β=94.544(7)°   γ=90.000(7)°

2-Amino-9-(2-(4-(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl- imidazolidin-2-yl)-phenoxy)-ethyl)-1,9-dihydro-purin-6-one

C21H25Cl3N7O4

Maekawa, KensukeShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

Organic & biomolecular chemistry (2007) 5, 10 1641-1645

a=8.380(7)Å   b=10.583(8)Å   c=29.23(3)Å

α=90.0000°   β=99.424(10)°   γ=90.0000°

3,5-bis(1-oxyl-3-oxide-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolin-2-yl) -1-methyl-pyridinium trifluoromethanesulfonate

C21H30F3N5O7S

Hayakawa, KenichiShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 42 4146

a=12.627(4)Å   b=19.833(6)Å   c=11.460(4)Å

α=90.0000°   β=96.049(4)°   γ=90.0000°

3,5-bis(1-oxyl-3-oxide-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolin-2- yl)pyridine

C38H54N10O8

Hayakawa, KenichiShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 42 4146

a=11.275(4)Å   b=11.242(4)Å   c=17.688(6)Å

α=108.566(3)°   β=110.869(3)°   γ=89.344(3)°

2,4-bis(1-oxyl-3-oxide-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolin-2-yl) phenol

C20H27N4O5

Hase, SyuichiroShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, Takeji

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 3 756

a=11.806(4)Å   b=25.330(5)Å   c=7.337(7)Å

α=89°   β=104.65(4)°   γ=89°

4-methyl-2,6-bis(1-oxyl-3-oxide-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolin-2-yl) phenol

C45H66N8O11

Hase, SyuichiroShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, Takeji

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 3 756

a=20.206(4)Å   b=40.405(4)Å   c=11.888(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-(1',3'-oxyl-4',4',5',5'-tetramethyl-imidazolin-2'-yl)- benzoic acid 3,5-bis-(1'',3''-oxyl-4'',4'',5'',5''-tetramethyl- imidazolin-2''-yl)-phenyl ester

C34.50H44ClN6O8

Kanzaki, YukiShiomi, DaisukeKaneda, ChikaIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 21 2064

a=11.390(1)Å   b=12.091(2)Å   c=14.386(3)Å

α=74.85(2)°   β=78.45(2)°   γ=68.70(2)°

4-(1'-oxyl-4',4',5',5'-tetramethyl-imidazolin-2'-yl)-benzoic acid 3,5-bis-(1''-oxyl-4'',4'',5'',5''-tetramethyl-imidazolin-2''-yl)- phenyl ester

C34.50H43ClN6O5

Kanzaki, YukiShiomi, DaisukeKaneda, ChikaIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 21 2064

a=11.280(7)Å   b=11.995(7)Å   c=14.345(9)Å

α=74.99(2)°   β=78.72(3)°   γ=69.63(2)°

4-Amino-1-(3,5-bis-(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl- imidazolidin-2-yl)-benzyl)-1H-pyrimidin-2-one 2-amino-9-butyl-1,9- dihydro-purin-6-one

C36H52N12O7

Tanaka, HiroyukiShiomi, DaisukeIse, TomoakiSato, KazunobuTakui, Takeji

CrystEngComm (2007) 9, 9 767

a=7.596(6)Å   b=12.988(11)Å   c=20.897(17)Å

α=100.891(11)°   β=95.406(10)°   γ=95.522(10)°

C30H18F12N6P2S6Rh

C30H18F12N6P2S6Rh

Hamazawa, Rika TanakaNishioka, TakanoriKinoshita, IsamuTakui, TakejiSanto, RyokoIchimura, Akio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 11 1374-1376

a=11.487(3)Å   b=20.884(5)Å   c=7.724(2)Å

α=90.0000°   β=103.777(5)°   γ=90.0000°

C34H24F18N8P3S6Rh

C34H24F18N8P3S6Rh

Hamazawa, Rika TanakaNishioka, TakanoriKinoshita, IsamuTakui, TakejiSanto, RyokoIchimura, Akio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 11 1374-1376

a=13.2250(18)Å   b=15.172(2)Å   c=22.202(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C80H64B2N8O4S6Rh

C80H64B2N8O4S6Rh

Hamazawa, Rika TanakaNishioka, TakanoriKinoshita, IsamuTakui, TakejiSanto, RyokoIchimura, Akio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 11 1374-1376

a=13.4562(9)Å   b=14.0801(10)Å   c=22.273(2)Å

α=90.304(13)°   β=104.791(12)°   γ=118.129(12)°

C78H58B2N6S6Rh

C78H58B2N6S6Rh

Hamazawa, Rika TanakaNishioka, TakanoriKinoshita, IsamuTakui, TakejiSanto, RyokoIchimura, Akio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 11 1374-1376

a=11.3931(17)Å   b=13.966(2)Å   c=20.879(3)Å

α=101.008(4)°   β=94.527(4)°   γ=93.488(3)°

C23H7F4N6S6,C4H8O,2(C2H3N)

C23H7F4N6S6,C4H8O,2(C2H3N)

Murata, TsuyoshiMorita, YasushiYakiyama, YumiNishimura, YoshieIse, TomoakiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiNakasuji, Kazuhiro

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 39 4009-4011

a=11.050(7)Å   b=25.24(2)Å   c=12.334(8)Å

α=90°   β=104.751(2)°   γ=90°

C27H19F18Mn1.50N3O8

C27H19F18Mn1.50N3O8

Okada, KeijiBeppu, ShioriTanaka, KoichiroKuratsu, MasatoFuruichi, KimiakiKozaki, MasatoshiSuzuki, ShuichiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiKitagawa, YasutakaYamaguchi, Kizashi

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 24 2485-2487

a=25.102(3)Å   b=14.1911(14)Å   c=22.067(3)Å

α=90.0000°   β=113.084(5)°   γ=90.0000°

C16H20N7O2

C16H20N7O2

Tanaka, HiroyukiShiomi, DaisukeSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiOkada, KeijiSato, KazunobuTakui, Takeji

CrystEngComm (2010) 12, 2 526

a=16.448(3)Å   b=13.055(3)Å   c=15.329(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C37H51N6O10

C37H51N6O10

Tomoaki IseDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji Takui

Chemistry of Materials (2005)

a=17.6802(9)Å   b=10.3712(4)Å   c=21.5650(10)Å

α=90°   β=96.092(3)°   γ=90°

C34H43N6O8

C34H43N6O8

Tomoaki IseDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji Takui

Chemistry of Materials (2005)

a=11.773(3)Å   b=12.173(3)Å   c=14.493(2)Å

α=62.95(5)°   β=67.76(5)°   γ=70.49(5)°

C34H32

C34H32

Konishi, AkihitoOkada, YuiNakano, MotohiroSugisaki, KenjiSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 43 15284-15287

a=12.9410(7)Å   b=12.5206(8)Å   c=16.3057(10)Å

α=90.0000°   β=106.1641(16)°   γ=90.0000°

C72.5H69Cl

C72.5H69Cl

Konishi, AkihitoOkada, YuiNakano, MotohiroSugisaki, KenjiSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 43 15284-15287

a=8.05357(15)Å   b=16.8194(3)Å   c=21.1151(4)Å

α=77.4803(7)°   β=89.0213(7)°   γ=79.9661(7)°

C36H34

C36H34

Konishi, AkihitoOkada, YuiNakano, MotohiroSugisaki, KenjiSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 43 15284-15287

a=22.1584(8)Å   b=8.1173(3)Å   c=15.4040(5)Å

α=90.0000°   β=108.436(2)°   γ=90.0000°

C50H62Li2O4

C50H62Li2O4

Konishi, AkihitoOkada, YuiNakano, MotohiroSugisaki, KenjiSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 43 15284-15287

a=24.1978(8)Å   b=13.0182(4)Å   c=15.5051(6)Å

α=90.0000°   β=120.3183(14)°   γ=90.0000°

C51H43

C51H43

Miyoshi, HirokazuMiki, MasahitoHirano, ShintaroShimizu, AkihiroKishi, RyoheiFukuda, KotaroShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiHisaki, IchiroNakano, MasayoshiTobe, Yoshito

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1380-1388

a=19.8806(4)Å   b=7.95310(10)Å   c=24.0117(5)Å

α=90.0000°   β=101.6294(7)°   γ=90.0000°

4,4'-H~2~Bim

C6H6N4

Yasushi MoritaTsuyoshi MurataKozo FukuiSatoru YamadaKazunobu SatoDaisuke ShiomiTakeji TakuiHiroshi KitagawaHideki YamochiGunzi SaitoKazuhiro Nakasuji

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2739-2744

a=4.966(4)Å   b=9.840(9)Å   c=6.919(5)Å

α=90.00°   β=107.73(3)°   γ=90.00°

(4,4'-H~4~Bim)(TCNQ)~3~(H~2~O)~2~

C6H8N42,C12H4N41,C12H4N4,H2O

Yasushi MoritaTsuyoshi MurataKozo FukuiSatoru YamadaKazunobu SatoDaisuke ShiomiTakeji TakuiHiroshi KitagawaHideki YamochiGunzi SaitoKazuhiro Nakasuji

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2739-2744

a=7.0007(9)Å   b=11.1965(15)Å   c=11.5453(17)Å

α=92.422(8)°   β=96.659(10)°   γ=90.102(5)°

(4,4'-H~3~Bim)~2~(TCNQ)~3~

C6H7N4,C12H4N41,C12H4N4

Yasushi MoritaTsuyoshi MurataKozo FukuiSatoru YamadaKazunobu SatoDaisuke ShiomiTakeji TakuiHiroshi KitagawaHideki YamochiGunzi SaitoKazuhiro Nakasuji

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2739-2744

a=6.886(8)Å   b=10.615(11)Å   c=14.45(2)Å

α=98.52(4)°   β=100.70(4)°   γ=91.32(3)°

C31H29N4O2

C31H29N4O2

Shinsuke HiraokaToshihiro OkamotoMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiKeiji Okada

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 58-59

a=37.16(2)Å   b=6.127(2)Å   c=24.091(9)Å

α=90°   β=111.392(7)°   γ=90°

C32H31Cl3N4O6

C32H31Cl3N4O6

Shinsuke HiraokaToshihiro OkamotoMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiKeiji Okada

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 58-59

a=10.2817(10)Å   b=11.2323(11)Å   c=15.539(2)Å

α=80.704(10)°   β=77.666(10)°   γ=64.483(7)°

C31H23

C31H23

Takashi KuboYoshiki KatadaAkihiro ShimizuYasukazu HiraoKazunobu SatoTakeji TakuiMikio UruichiKyuya YakushiRobert C. Haddon

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 14240-14243

a=26.0073(8)Å   b=11.9479(4)Å   c=12.9923(5)Å

α=90.00°   β=92.0820(10)°   γ=90.00°

1-Oxo-1-hydro-2-tert-butylbenzo[bc]corannulene

C27H18O

Shinsuke NishidaYasushi MoritaAkira UedaTadahiro KobayashiKozo FukuiKanako OgasawaraKazunobu SatoTakeji TakuiKazuhiro Nakasuji

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 14954-14955

a=19.3532(11)Å   b=7.5226(5)Å   c=23.5522(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

Ph4-NDPL

C60H34

Akihiro ShimizuTakashi KuboMikio UruichiKyuya YakushiMasayoshi NakanoDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiYasukazu HiraoKouzou MatsumotoHiroyuki KurataYasushi MoritaKazuhiro Nakasuji

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 14421-14428

a=12.4649(5)Å   b=12.4649(5)Å   c=47.8243(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C88H98

C88H98

Akihito KonishiYasukazu HiraoMasayoshi NakanoAkihiro ShimizuEdith BotekBenoît ChampagneDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiKouzou MatsumotoHiroyuki KurataTakashi Kubo

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 11021-11023

a=7.542(3)Å   b=12.024(5)Å   c=19.024(9)Å

α=86.392(14)°   β=81.246(15)°   γ=86.001(15)°

C31H29Br4FeN4O2

C31H29Br4FeN4O2

Yuki MasudaMasato KuratsuShuichi SuzukiMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiYuko HosokoshiXiao-Zheng LanYuji MiyazakiAkira InabaKeiji Okada

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 4670-4673

a=13.8094(9)Å   b=15.6034(8)Å   c=15.0910(10)Å

α=90.0000°   β=100.736(4)°   γ=90.0000°

C36H30Mn2N24,4(NO3),1.10(C3H6O),0.91(CH4O)

C36H30Mn2N24,4(NO3),1.10(C3H6O),0.91(CH4O)

Yasushi MoritaYumi YakiyamaShigeaki NakazawaTsuyoshi MurataTomoaki IseDaisuke HashizumeDaisuke ShiomiKazunobu SatoMasahiro KitagawaKazuhiro NakasujiTakeji Takui

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 6944-6946

a=17.302(6)Å   b=15.691(6)Å   c=21.597(7)Å

α=90°   β=110.365(14)°   γ=90°

C21H22Cl3N14O8Zn

C21H22Cl3N14O8Zn

Yasushi MoritaYumi YakiyamaShigeaki NakazawaTsuyoshi MurataTomoaki IseDaisuke HashizumeDaisuke ShiomiKazunobu SatoMasahiro KitagawaKazuhiro NakasujiTakeji Takui

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 6944-6946

a=27.4205(13)Å   b=12.9142(8)Å   c=17.9911(9)Å

α=90.0000°   β=99.7512(12)°   γ=90.0000°

C21H24Cl3N14O8Zn

C21H24Cl3N14O8Zn

Yasushi MoritaYumi YakiyamaShigeaki NakazawaTsuyoshi MurataTomoaki IseDaisuke HashizumeDaisuke ShiomiKazunobu SatoMasahiro KitagawaKazuhiro NakasujiTakeji Takui

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 6944-6946

a=27.4347(7)Å   b=12.9420(3)Å   c=18.0111(5)Å

α=90.0000°   β=99.7962(11)°   γ=90.0000°

C11H21N3O3

C11H21N3O3

Shuichi SuzukiTakanori FuruiMasato KuratsuMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiKeiji Okada

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15908-15910

a=34.674(2)Å   b=34.674(2)Å   c=6.0958(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C11H21N3O2

C11H21N3O2

Shuichi SuzukiTakanori FuruiMasato KuratsuMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiKeiji Okada

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15908-15910

a=6.118(2)Å   b=17.652(6)Å   c=12.494(4)Å

α=90.00°   β=109.434(6)°   γ=90.00°

C21H29CuF6N3P

C21H29CuF6N3P

Atsushi KunishitaMinoru KuboHideki SugimotoTakashi OguraKazunobu SatoTakeji TakuiShinobu Itoh

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 2788-2789

a=10.221(3)Å   b=16.359(5)Å   c=13.852(4)Å

α=90.0000°   β=105.126(8)°   γ=90.0000°

C23H32CuF6N4O2.50P

C23H32CuF6N4O2.50P

Atsushi KunishitaMinoru KuboHideki SugimotoTakashi OguraKazunobu SatoTakeji TakuiShinobu Itoh

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 2788-2789

a=25.807(3)Å   b=7.3456(5)Å   c=29.453(3)Å

α=90.0000°   β=111.978(4)°   γ=90.0000°

C22H31CuF6N3OP

C22H31CuF6N3OP

Atsushi KunishitaMinoru KuboHideki SugimotoTakashi OguraKazunobu SatoTakeji TakuiShinobu Itoh

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 2788-2789

a=10.163(14)Å   b=17.316(16)Å   c=14.633(15)Å

α=90.0000°   β=110.49(4)°   γ=90.0000°

C21H28ClCuF6N4O2P

C21H28ClCuF6N4O2P

Atsushi KunishitaMinoru KuboHideki SugimotoTakashi OguraKazunobu SatoTakeji TakuiShinobu Itoh

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 2788-2789

a=9.235(8)Å   b=11.661(12)Å   c=12.165(9)Å

α=84.78(3)°   β=71.72(3)°   γ=78.39(3)°

C24H32ClCuF6N4O4P

C24H32ClCuF6N4O4P

Atsushi KunishitaMinoru KuboHideki SugimotoTakashi OguraKazunobu SatoTakeji TakuiShinobu Itoh

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 2788-2789

a=10.327(9)Å   b=10.895(11)Å   c=12.985(11)Å

α=84.88(3)°   β=73.51(3)°   γ=71.53(3)°

2b anion

C60H134Sb2Si14,C12H30LiO6

Takahiro SasamoriEiko MiedaNoriyoshi NagahoraKazunobu SatoDaisuke ShiomiTakeji TakuiYoshinobu HosoiYukio FurukawaNozomi TakagiShigeru NagaseNorihiro Tokitoh

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 12582-12588

a=14.8773(2)Å   b=25.2561(3)Å   c=14.9110(2)Å

α=90.00°   β=116.5601(5)°   γ=90.00°

4-(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolin-2-yl)-benzoic acid 2,4-bis(1-oxyl-3-oxido-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolin-2-yl)-phenyl ester

C40H57N6O8

Daisuke ShiomiTakayasu KanayaKazunobu SatoMasaki MitoKazuyoshi TakedaTakeji Takui

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 11823-11824

a=34.16(2)Å   b=12.551(9)Å   c=17.77(3)Å

α=90°   β=100.68(8)°   γ=90°

C46H36O2

C46H36O2

Konishi, AkihitoHorii, KokiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 26 10165-10170

a=8.3096(2)Å   b=13.4671(5)Å   c=13.8293(4)Å

α=93.309(3)°   β=91.851(2)°   γ=91.515(2)°

C52H46B2F8

C52H46B2F8

Konishi, AkihitoHorii, KokiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 26 10165-10170

a=28.2664(9)Å   b=8.0077(2)Å   c=18.2814(5)Å

α=90.0000°   β=90.756(3)°   γ=90.0000°

C46H34

C46H34

Konishi, AkihitoHorii, KokiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiYasuda, Makoto

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 26 10165-10170

a=8.21746(18)Å   b=24.3054(5)Å   c=7.85743(16)Å

α=90.0000°   β=107.053(2)°   γ=90.0000°

C24H20F12MnN4O6

C24H20F12MnN4O6

Keiji OkadaOsami NagaoHiroki MoriMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiYasutaka KitagawaKizashi Yamaguchi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 3221-3228

a=10.259(1)Å   b=16.377(1)Å   c=9.710(1)Å

α=94.382(2)°   β=100.317(5)°   γ=97.211(4)°

C44H36F24Mn2N6O12

C44H36F24Mn2N6O12

Keiji OkadaOsami NagaoHiroki MoriMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiYasutaka KitagawaKizashi Yamaguchi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 3221-3228

a=14.6353(6)Å   b=17.019(1)Å   c=14.420(2)Å

α=93.93(2)°   β=117.656(9)°   γ=110.81(1)°

Cu-(NH3)4-HAP2

C14H18CuN16

Shuichi SuzukiYasushi MoritaKozo FukuiKazunobu SatoDaisuke ShiomiTakeji TakuiKazuhiro Nakasuji

Inorganic Chemistry (2005) 44, 8197-8199

a=6.818(1)Å   b=16.535(3)Å   c=15.868(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(H~4~Qim)(H~2~O)~4~

C12H10N8,H2O

Murata, TsuyoshiMorita, YasushiFukui, KozoYakiyama, YumiSato, KazunobuShiomi, DaisukeTakui, TakejiNakasuji, Kazuhiro

Crystal Growth & Design (2006) 6, 4 1043

a=7.2964(4)Å   b=20.9295(10)Å   c=10.7900(6)Å

α=90.00°   β=103.888(2)°   γ=90.00°

(H~6~Qim)I~2~(dioxisan)~2~

C12H12N82,I1,C4H8O2

Murata, TsuyoshiMorita, YasushiFukui, KozoYakiyama, YumiSato, KazunobuShiomi, DaisukeTakui, TakejiNakasuji, Kazuhiro

Crystal Growth & Design (2006) 6, 4 1043

a=9.31700(10)Å   b=11.64170(10)Å   c=25.1539(2)Å

α=90.00°   β=93.5470(10)°   γ=90.00°

(H~4~Qim)~2~(CuCl~2~)~2~

Cu2C12H10N84,Cl1,H2O,C2H6OS

Murata, TsuyoshiMorita, YasushiFukui, KozoYakiyama, YumiSato, KazunobuShiomi, DaisukeTakui, TakejiNakasuji, Kazuhiro

Crystal Growth & Design (2006) 6, 4 1043

a=7.6970(2)Å   b=13.2760(3)Å   c=14.5091(6)Å

α=68.1640(10)°   β=84.7720(10)°   γ=82.781(2)°

C18H9Cl4GaNO3

C18H9Cl4GaNO3

Kuratsu, MasatoSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiOkada, Keiji

Inorganic chemistry (2007) 46, 24 10153-10157

a=22.738(6)Å   b=12.651(2)Å   c=17.862(5)Å

α=90.0000°   β=135.614(5)°   γ=90.0000°

C21H23F12MnN3O7

C21H23F12MnN3O7

Furui, TakanoriSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiOkada, KeijiTretyakov, Evgeny V.Tolstikov, Svyatoslav E.Romanenko, Galina V.Ovcharenko, Victor I.

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 802-809

a=25.1960(13)Å   b=8.5524(4)Å   c=27.5246(16)Å

α=90.00°   β=90.202(3)°   γ=90.00°

C21H23Cu1.5F12N3O6

C21H23Cu1.5F12N3O6

Furui, TakanoriSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiOkada, KeijiTretyakov, Evgeny V.Tolstikov, Svyatoslav E.Romanenko, Galina V.Ovcharenko, Victor I.

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 802-809

a=10.5121(8)Å   b=11.1887(9)Å   c=13.1320(11)Å

α=76.799(6)°   β=88.361(6)°   γ=73.751(5)°

C18H11Cl4GaNO2

C18H11Cl4GaNO2

Kuratsu, MasatoSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiOkada, Keiji

Inorganic chemistry (2007) 46, 24 10153-10157

a=9.937(2)Å   b=13.082(3)Å   c=15.677(4)Å

α=90.0000°   β=112.065(4)°   γ=90.0000°

C18H9Cl4FeNO3

C18H9Cl4FeNO3

Kuratsu, MasatoSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiOkada, Keiji

Inorganic chemistry (2007) 46, 24 10153-10157

a=22.743(6)Å   b=12.608(3)Å   c=16.053(4)Å

α=90.0000°   β=129.009(3)°   γ=90.0000°

KHAP

C7H7KN6O2

Shuichi SuzukiYasushi MoritaKozo FukuiKazunobu SatoDaisuke ShiomiTakeji TakuiKazuhiro Nakasuji

Inorganic Chemistry (2005) 44, 8197-8199

a=10.2649(6)Å   b=14.924(1)Å   c=6.6971(3)Å

α=90°   β=111.818(2)°   γ=90°

C18H11Cl4FeNO2

C18H11Cl4FeNO2

Kuratsu, MasatoSuzuki, ShuichiKozaki, MasatoshiShiomi, DaisukeSato, KazunobuTakui, TakejiOkada, Keiji

Inorganic chemistry (2007) 46, 24 10153-10157

a=9.9281(19)Å   b=13.089(2)Å   c=15.659(3)Å

α=90.0000°   β=112.120(4)°   γ=90.0000°

Compound 7

C39H72OSi7

Matsumoto, TakeshiSasamori, TakahiroSato, KazunobuTakui, TakejiTokitoh, Norihiro

Organometallics (2008) 27, 3 305

a=12.9509(6)Å   b=23.3149(5)Å   c=15.8222(4)Å

α=90.00°   β=103.2687(14)°   γ=90.00°

Compound 3

C36H73LiO2Si7

Matsumoto, TakeshiSasamori, TakahiroSato, KazunobuTakui, TakejiTokitoh, Norihiro

Organometallics (2008) 27, 3 305

a=13.57620(10)Å   b=17.8032(2)Å   c=21.6131(2)Å

α=101.8680(5)°   β=98.5113(5)°   γ=108.7855(8)°

C13H15N4O6

C13H15N4O6

Shiomi, DaisukeKanzaki, YukiOkada, ShoArima, RyosukeMiyazaki, YujiInaba, AkiraTanaka, RikaSato, KazunobuTakui, Takeji

The Journal of Physical Chemistry Letters (2011) 2, 24 3036

a=10.6835(3)Å   b=10.6835(3)Å   c=12.9899(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H15N4O6

C13H15N4O6

Shiomi, DaisukeKanzaki, YukiOkada, ShoArima, RyosukeMiyazaki, YujiInaba, AkiraTanaka, RikaSato, KazunobuTakui, Takeji

The Journal of Physical Chemistry Letters (2011) 2, 24 3036

a=10.6905(4)Å   b=10.6905(4)Å   c=12.9823(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°