Structures by: Takeuchi T.

Total: 12

C22H34N2O2Si

C22H34N2O2Si

Liu, ZijianTakeuchi, ToshifumiPluta, RomanArteaga Arteaga, FernandoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2017) 19, 3 710-713

a=18.8804(8)Å   b=7.5624(3)Å   c=18.9543(8)Å

α=90.0000°   β=97.589(7)°   γ=90.0000°

Al102Re24Si12

Al102Re24Si12

Onogi, T.Takeuchi, T.Mizutani, U.Sato, H.

Journal of Alloys Compd. (2002) 342, 397-401

a=12.874Å   b=12.874Å   c=12.874Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al92.76Re24Si19.8

Al92.76Re24Si19.8

Onogi, T.Takeuchi, T.Mizutani, U.Sato, H.

Journal of Alloys Compd. (2002) 342, 397-401

a=12.7779Å   b=12.7779Å   c=12.7779Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al93.38Cu6.02Fe24Si16.27

Al93.38Cu6.02Fe24Si16.27

Takeuchi, T.Mizutani, U.

Journal of Alloys Compd. (2002) 342, 416-421

a=12.48Å   b=12.48Å   c=12.48Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.9 Sr0.1) Sc O2.95

La0.9O2.95ScSr0.1

Nomura, K.Takeuchi, T.Kageyama, H.Miyazaki, Y.

Solid State Ionics (2003) 162, 99-104

a=5.8043Å   b=8.1524Å   c=5.725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.9 Sr0.1) In O2.95

InLa0.9O2.95Sr0.1

Nomura, K.Takeuchi, T.Kageyama, H.Miyazaki, Y.

Solid State Ionics (2003) 162, 99-104

a=5.9454Å   b=8.2764Å   c=5.77201Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.9 Sr0.1) Lu O2.95

La0.9LuO2.95Sr0.1

Nomura, K.Miyazaki, Y.Kageyama, H.Takeuchi, T.

Solid State Ionics (2003) 162, 99-104

a=6.0382Å   b=8.4245Å   c=5.8616Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al78.2 Si9.7 Cu32.5 Fe16

Al78.2Cu32.5Fe16Si9.7

Stadnik, Z.M.Takeuchi, T.Tanaka, N.Mizutani, U.

Journal of Physics: Condensed Matter (2003) 15, 6365-6380

a=12.32108Å   b=12.32108Å   c=12.32108Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H15Cl2NO5

C21H15Cl2NO5

Ando, KumikoAkai, YukikoKunitomo, Jun-IchiYokomizo, TakehikoNakajima, HidemitsuTakeuchi, TadayoshiYamashita, MasayukiOhta, ShunsakuOhishi, TakahiroOhishi, Yoshitaka

Organic & biomolecular chemistry (2007) 5, 4 655-663

a=8.6316(2)Å   b=14.8772(3)Å   c=14.4589(3)Å

α=90.0000°   β=95.3308(11)°   γ=90.0000°

Al70.97Cu34.26Ru17.46Si13.71

Al70.97Cu34.26Ru17.46Si13.71

Takeuchi, T.Mizutani, U.

Journal of Alloys Compd. (2002) 342, 416-421

a=12.46Å   b=12.46Å   c=12.46Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H16N2O2

C13H16N2O2

Takeuchi, ToshifumiKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 10 5851-5858

a=7.2780(2)Å   b=17.8268(5)Å   c=18.0726(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C26H41N2O2Si

C26H41N2O2Si

Takeuchi, ToshifumiKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 10 5851-5858

a=7.6510(7)Å   b=18.5007(15)Å   c=38.062(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°