Structures by: Takenaka K.

Total: 21

C41H45ClN4O2Pd

C41H45ClN4O2Pd

Takenaka, KazuhiroUozumi, Yasuhiro

Organic letters (2004) 6, 11 1833-1835

a=12.2613(5)Å   b=12.4185(5)Å   c=23.9133(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yttrium barium copper oxide (1/2/3/6.9)

Ba2Cu3O6.877Y

Sullivan, J DBordet, PMarezio, MTakenaka, KUchida, S

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1993) 48, 14 10638-10641

a=3.8184(3)Å   b=3.8857(2)Å   c=11.701(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H14O2

C13H14O2

Fan, LuluTakizawa, ShinobuTakeuchi, YoshikiTakenaka, KazuhiroSasai, Hiroaki

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 17 4837-4840

a=8.17680(15)Å   b=9.01871(16)Å   c=14.2224(10)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C16H20N2O4S

C16H20N2O4S

Tetsuya TsujiharaToshio ShinoharaKazuhiro TakenakaShinobu TakizawaKiyotaka OnitsukaMinoru HatanakaHiroaki Sasai

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 9274-9279

a=8.100(3)Å   b=8.189(3)Å   c=24.650(8)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C23H38N2O2

C23H38N2O2

Tetsuya TsujiharaToshio ShinoharaKazuhiro TakenakaShinobu TakizawaKiyotaka OnitsukaMinoru HatanakaHiroaki Sasai

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 9274-9279

a=6.996(6)Å   b=26.305(4)Å   c=11.977(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C46H76B2F8N4O4Pd

C46H76B2F8N4O4Pd

Tetsuya TsujiharaToshio ShinoharaKazuhiro TakenakaShinobu TakizawaKiyotaka OnitsukaMinoru HatanakaHiroaki Sasai

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 9274-9279

a=21.325(9)Å   b=15.977(4)Å   c=61.30(3)Å

α=90.0000°   β=96.74(3)°   γ=90.0000°

C50H46ClNO2P2Pd

C50H46ClNO2P2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=11.763(6)Å   b=12.695(7)Å   c=14.822(8)Å

α=85.997(12)°   β=87.468(13)°   γ=78.568(12)°

C24H35ClN2Pd

C24H35ClN2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=28.1891(11)Å   b=28.1878(13)Å   c=12.0345(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C62H57ClN2P2Pd

C62H57ClN2P2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=12.278(3)Å   b=13.330(3)Å   c=17.546(4)Å

α=88.863(9)°   β=88.465(8)°   γ=63.020(5)°

C24H23ClN2Pd

C24H23ClN2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=19.546(3)Å   b=17.932(3)Å   c=24.484(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C60H53ClN2P2Pd

C60H53ClN2P2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=13.426(2)Å   b=18.748(3)Å   c=19.735(3)Å

α=89.998(3)°   β=99.884(3)°   γ=89.998(3)°

C41H45ClN4O2Pd

C41H45ClN4O2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=12.2613(5)Å   b=12.4185(5)Å   c=23.9133(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H31ClN2Pd

C20H31ClN2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=18.804(3)Å   b=8.874(1)Å   c=24.370(4)Å

α=89°   β=89°   γ=90°

C33H45Cl3N2Pd

C33H45Cl3N2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=20.739(3)Å   b=22.011(3)Å   c=28.091(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H27ClN2Pd

C26H27ClN2Pd

Kazuhiro Takenaka

Journal of the American Chemical Society (2005)

a=14.139(3)Å   b=24.411(5)Å   c=15.468(3)Å

α=90°   β=113.889(2)°   γ=90°

C108H123O6P3

C108H123O6P3

Obora, YasushiLiu, Yun KuiJiang, Li HongTakenaka, KazuhiroTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Organometallics (2005) 24, 1 4-6

a=14.7596(3)Å   b=33.0204(5)Å   c=19.5277(4)Å

α=90°   β=98.6988(5)°   γ=90°

C243H286B3Cl6F12Ir3O12P6

C243H286B3Cl6F12Ir3O12P6

Obora, YasushiLiu, Yun KuiJiang, Li HongTakenaka, KazuhiroTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Organometallics (2005) 24, 1 4-6

a=33.750(11)Å   b=20.155(6)Å   c=20.504(7)Å

α=90°   β=117.045(3)°   γ=90°

C43H35Br2Cl3O4

C43H35Br2Cl3O4

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=11.6883(9)Å   b=16.093(2)Å   c=11.431(1)Å

α=90.831(4)°   β=117.980(5)°   γ=103.070(3)°

C164H146Cl4O11P4Pd2

C164H146Cl4O11P4Pd2

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=17.6870(1)Å   b=17.9715(3)Å   c=13.0832(3)Å

α=96.711(1)°   β=106.965(1)°   γ=114.131(2)°

C85H78Cl2O4P2Pt

C85H78Cl2O4P2Pt

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=15.4988(7)Å   b=15.0315(5)Å   c=15.8520(7)Å

α=90°   β=102.868(2)°   γ=90°

C56H46Br2O4

C56H46Br2O4

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=18.268(1)Å   b=22.922(1)Å   c=11.3725(7)Å

α=104.169(2)°   β=105.868(1)°   γ=87.551(2)°