Structures by: Sudalai A.

Total: 7

C20H30N2O5

C20H30N2O5

Kumar, B. SenthilVenkataramasubramanian, V.Sudalai, Arumugam

Organic letters (2012) 14, 10 2468-2471

a=13.4858(4)Å   b=11.0668(3)Å   c=17.2464(7)Å

α=90.00°   β=123.609(2)°   γ=90.00°

C17H19NO6

C17H19NO6

Kotkar, Shriram P.Chavan, Vilas B.Sudalai, Arumugam

Organic letters (2007) 9, 6 1001-1004

a=11.214(5)Å   b=5.672(2)Å   c=13.715(6)Å

α=90.00°   β=105.745(7)°   γ=90.00°

C29H25ClN2O3

C29H25ClN2O3

Vivekanand, ThavarajVinoth, PerumalAgieshkumar, B.Sampath, NatarajanSudalai, ArumugamMenéndez, J. CarlosSridharan, Vellaisamy

Green Chem. (2015) 17, 6 3415

a=11.880(7)Å   b=16.051(8)Å   c=26.140(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

PYR_07

C25H34N3O10

Lalwani, Komal G.Aher, Ravindra D.Sudalai, Arumugam

RSC Adv. (2015) 5, 80 65554

a=10.9122(16)Å   b=11.4715(18)Å   c=23.486(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H18F4

C20H18F4

Iwasaki, TakanoriMin, XinFukuoka, AsukaZhu, LongzhiQiu, RenhuaYang, TaoEhara, MasahiroSudalai, ArumugamKambe, Nobuaki

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 16 9267-9277

a=13.0228(4)Å   b=5.7000(2)Å   c=22.0772(8)Å

α=90.0000°   β=95.7060(19)°   γ=90.0000°

C34H42N2O8S

C34H42N2O8S

Aher, Ravindra D.Kumar, B. SenthilSudalai, Arumugam

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 3 2024-2031

a=11.8115(15)Å   b=12.0852(16)Å   c=13.2004(18)Å

α=94.688(9)°   β=106.380(9)°   γ=105.365(8)°

C14H12NO4

C14H12NO4

R. Santhosh ReddyPragati K PrasadBrij Bhushan AhujaArumugam Sudalai

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 5045-5050

a=7.1713(4)Å   b=11.2608(8)Å   c=15.5138(9)Å

α=90.00°   β=99.538(6)°   γ=90.00°