Structures by: Shuvaeva V. A.

Total: 5

La (B Si O5)

BLaO5Si

Shuvaeva, V.A.Belokoneva, E.L.Leonyuk, N.I.Antipin, M.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.838Å   b=6.838Å   c=6.773Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cd Cu3 Ti4 O12

CdCu3O12Ti4

Fesenko, E.G.Razumovskaya, O.N.Shuvaeva, V.A.Bunina, O.A.Gridneva, G.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1991-1992

a=7.39Å   b=7.39Å   c=7.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb (Zr O3)

O3PbZr

Shuvaeva, V.A.Antipin, M.Yu.Fesenko, O.E.Smotrakov, V.G.Struchkov, Yu.T.

Kristallografiya (1992) 37, 1033-1035

a=5.89Å   b=5.897Å   c=4.134Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Stillwellite-(La)

B4La4O15Si3

Belokoneva, E. L.Shuvaeva, V. A.Antipin M YuLeonyuk, N. I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.827Å   b=6.827Å   c=6.779Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Stillwellite-(La)

BLaO5Si

Belokoneva, E. L.Shuvaeva, V. A.Antipin M YuLeonyuk, N. I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.838Å   b=6.838Å   c=6.773Å

α=90°   β=90°   γ=120°