Structures by: Shulishova O. I.

Total: 2

Sc B2

B2Sc

Shcherbak, I.A.Shulishova, O.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1304-1306

a=3.15Å   b=3.15Å   c=3.52Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hf B

BHf

Shulishova, O.I.Shcherbak, I.A.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1304-1306

a=4.62Å   b=4.62Å   c=4.62Å

α=90°   β=90°   γ=90°