Structures by: Shu X. Z.

Total: 6

C24H25BrN2O4S

C24H25BrN2O4S

Shu, Xing-zhongSchienebeck, Casi M.Li, XiaoxunZhou, XinSong, WangzeChen, LianqingGuzei, Ilia A.Tang, Weiping

Organic letters (2015) 17, 20 5128-5131

a=9.512(4)Å   b=19.054(7)Å   c=30.838(14)Å

α=90°   β=93.810(8)°   γ=90°

C19H19BrN2Ni

C19H19BrN2Ni

Jia, Xue-GongGuo, PengDuan, JichengShu, Xing-Zhong

Chemical science (2018) 9, 3 640-645

a=8.4028(11)Å   b=11.9498(9)Å   c=17.1489(17)Å

α=90.00°   β=94.163(10)°   γ=90.00°

C16H18O2

C16H18O2

Zheng, Zhao-JingShu, Xing-ZhongJi, Ke-GongZhao, Shu-ChunLiang, Yong-Min

Organic letters (2009) 11, 15 3214-3217

a=9.971(11)Å   b=8.960(10)Å   c=15.880(17)Å

α=90.00°   β=103.924(16)°   γ=90.00°

C15H17ClO2

C15H17ClO2

Zheng, Zhao-JingShu, Xing-ZhongJi, Ke-GongZhao, Shu-ChunLiang, Yong-Min

Organic letters (2009) 11, 15 3214-3217

a=9.4886(18)Å   b=8.7358(16)Å   c=16.598(3)Å

α=90.00°   β=95.417(9)°   γ=90.00°

C30H28Cl2N2

C30H28Cl2N2

Yang, Yan-FangShu, Xing-ZhongWei, Hai-LongLuo, Jian-YiAli, ShaukatLiu, Xue-YuanLiang, Yong-Min

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 14 5028-5033

a=9.4142(9)Å   b=16.6090(17)Å   c=16.8295(17)Å

α=90.00°   β=105.1730(10)°   γ=90.00°

C28H29NO3S

C28H29NO3S

Tian, Zhi-XiongQiao, Jin-BaoXu, Guang-LiPang, XiaoboQi, LiangliangMa, Wei-YuanZhao, Zhen-ZhenDuan, JichengDu, Yun-FeiSu, PeifengLiu, Xue-YuanShu, Xing-Zhong

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 18 7637-7643

a=8.5255(6)Å   b=10.9187(9)Å   c=26.122(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°