Structures by: Shishkin O. V.

Total: 152

C25H22N4O5S,H2O

C25H22N4O5S,H2O

Dzhavakhishvili, Sergey G.Gorobets, Nikolay Yu.Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Desenko, Sergey M.Groth, Ulrich M.

Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 3 508

a=9.153(3)Å   b=11.9412(7)Å   c=12.0912(16)Å

α=114.907(9)°   β=93.676(18)°   γ=94.575(14)°

C26H31ClN4O3S

C26H31ClN4O3S

Ryabukhin, Sergey V.Plaskon, Andrey S.Ostapchuk, Eugeniy N.Volochnyuk, Dmitriy M.Shishkin, Oleg V.Shivanyuk, Alexander N.Tolmachev, Andrey A.

Organic letters (2007) 9, 21 4215-4218

a=9.6754(14)Å   b=20.321(5)Å   c=13.4329(19)Å

α=90.00°   β=103.720(12)°   γ=90.00°

C26H23N3O3S

C26H23N3O3S

Ryabukhin, Sergey V.Plaskon, Andrey S.Ostapchuk, Eugeniy N.Volochnyuk, Dmitriy M.Shishkin, Oleg V.Shivanyuk, Alexander N.Tolmachev, Andrey A.

Organic letters (2007) 9, 21 4215-4218

a=16.405(6)Å   b=8.826(2)Å   c=16.6428(9)Å

α=90.00°   β=99.179(12)°   γ=90.00°

K Mn6 (P7 O24)

KMn6O24P7

Lavrik, R.V.Nagornyi, P.G.Shishkin, O.V.Baumer, V.M.

Dopov. Nats. Akad. Nauk. Ukr. (2003) 2003, 131-135

a=5.358Å   b=26.697Å   c=6.576Å

α=90°   β=107.226°   γ=90°

(((N H2) N H) C (N H2) ((N H3) N)) Cu Cl3

CH8Cl3CuN5

Savel'eva, Z.A.Larionov, S.V.Shishkin, O.V.Romanenko, G.V.Podberezskaya, N.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1995) 36, 936-941

a=8.226Å   b=11.564Å   c=8.523Å

α=90°   β=93.6°   γ=90°

C24H31N3O4S

C24H31N3O4S

Grygorenko, Oleksandr O.Zhersh, SergeyOliinyk, Bohdan V.Shishkin, Oleg V.Tolmachev, Andrey A.

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 6 975-983

a=12.3417(11)Å   b=12.3417(11)Å   c=28.361(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C27H36N4O5S

C27H36N4O5S

Grygorenko, Oleksandr O.Zhersh, SergeyOliinyk, Bohdan V.Shishkin, Oleg V.Tolmachev, Andrey A.

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 6 975-983

a=8.9964(4)Å   b=11.1739(4)Å   c=14.3314(6)Å

α=98.212(3)°   β=97.800(4)°   γ=91.098(4)°

C14H16N4O3

C14H16N4O3

Sedash, Yuriy V.Gorobets, Nikolay Yu.Chebanov, Valentin A.Konovalova, Irina S.Shishkin, Oleg V.Desenko, Sergey M.

RSC Advances (2012) 2, 17 6719

a=5.6370(4)Å   b=10.2308(7)Å   c=24.765(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H21NO4

C18H21NO4

Chernykh, Anton V.Radchenko, Dmytro S.Grygorenko, Oleksandr O.Volochnyuk, Dmitriy M.Shishkina, Svitlana V.Shishkin, Oleg V.Komarov, Igor V.

RSC Advances (2014) 4, 21 10894

a=6.0940(5)Å   b=15.4178(15)Å   c=17.637(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C31H29ClOP),C2H3N,2(Cl)

2(C31H29ClOP),C2H3N,2(Cl)

Chernykh, Anton V.Radchenko, Dmytro S.Grygorenko, Oleksandr O.Volochnyuk, Dmitriy M.Shishkina, Svitlana V.Shishkin, Oleg V.Komarov, Igor V.

RSC Advances (2014) 4, 21 10894

a=8.9199(4)Å   b=18.9724(8)Å   c=17.1673(11)Å

α=90.00°   β=100.522(5)°   γ=90.00°

C18H21NO4

C18H21NO4

Chernykh, Anton V.Radchenko, Dmytro S.Grygorenko, Oleksandr O.Volochnyuk, Dmitriy M.Shishkina, Svitlana V.Shishkin, Oleg V.Komarov, Igor V.

RSC Advances (2014) 4, 21 10894

a=6.1255(6)Å   b=11.2180(11)Å   c=24.188(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H21NO4

C18H21NO4

Chernykh, Anton V.Radchenko, Dmytro S.Grygorenko, Oleksandr O.Volochnyuk, Dmitriy M.Shishkina, Svitlana V.Shishkin, Oleg V.Komarov, Igor V.

RSC Advances (2014) 4, 21 10894

a=10.260(3)Å   b=5.820(2)Å   c=14.060(4)Å

α=90.00°   β=98.37(3)°   γ=90.00°

C19H13Br3O

C19H13Br3O

Schollmeyer, DieterShishkin, Oleg V.Rühl, ThomasVysotsky, Myroslav O.

CrystEngComm (2008) 10, 6 715

a=8.7670(3)Å   b=10.9110(4)Å   c=18.3190(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H13I3O

C19H13I3O

Schollmeyer, DieterShishkin, Oleg V.Rühl, ThomasVysotsky, Myroslav O.

CrystEngComm (2008) 10, 6 715

a=8.8300(3)Å   b=11.2826(4)Å   c=19.1611(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H13I3O,0.5(C6H6)

C19H13I3O,0.5(C6H6)

Schollmeyer, DieterShishkin, Oleg V.Rühl, ThomasVysotsky, Myroslav O.

CrystEngComm (2008) 10, 6 715

a=6.4517(2)Å   b=12.7694(3)Å   c=13.9219(3)Å

α=105.7630(10)°   β=100.9760(10)°   γ=96.7710(10)°

C19H13I3O,CH2Cl2

C19H13I3O,CH2Cl2

Schollmeyer, DieterShishkin, Oleg V.Rühl, ThomasVysotsky, Myroslav O.

CrystEngComm (2008) 10, 6 715

a=12.2182(4)Å   b=20.4790(5)Å   c=8.5939(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H11IN2

C18H11IN2

Shishkin, Oleg V.Dyakonenko, Viktorya V.Maleev, Andrey V.Schollmeyer, DieterVysotsky, Myroslav O.

CrystEngComm (2011) 13, 3 800

a=8.9604(3)Å   b=17.5585(6)Å   c=9.1950(3)Å

α=90.00°   β=95.2519(17)°   γ=90.00°

4-nitro-o-phenylene-diamine

C6H7N3O2

Shishkina, Svitlana V.Konovalova, Irina S.Shishkin, Oleg. V.Boyko, Alexander N.

CrystEngComm (2017)

a=3.6679(7)Å   b=10.1769(19)Å   c=17.203(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H52CdCr3N8O12S4,3(CH4O)

C28H52CdCr3N8O12S4,3(CH4O)

Semenaka, Valentyna V.Nesterova, Oksana V.Kokozay, Volodymyr N.Dyakonenko, Viktoriya V.Shishkin, Oleg V.Boca, RomanJezierska, Julia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 7 1734-1739

a=11.217(2)Å   b=11.615(3)Å   c=19.886(2)Å

α=92.36(2)°   β=105.59(2)°   γ=107.35(3)°

C42H78Cr4Mn3N12O18S6

C42H78Cr4Mn3N12O18S6

Semenaka, Valentyna V.Nesterova, Oksana V.Kokozay, Volodymyr N.Zybatyuk, Roman I.Shishkin, Oleg V.Boca, RomanShevchenko, Denys V.Huang, PingStyring, Stenbjörn

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 9 2344-2349

a=19.9241(5)Å   b=22.2291(4)Å   c=17.1570(4)Å

α=90°   β=100.299(2)°   γ=90°

C50H58Br4Cu2Fe2N6O18

C50H58Br4Cu2Fe2N6O18

Nesterova, Oksana V.Chygorin, Eduard N.Kokozay, Vladimir N.Bon, Volodymyr V.Omelchenko, Irina V.Shishkin, Oleg V.Titiš, JánBoča, RomanPombeiro, Armando J. L.Ozarowski, Andrew

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 48 16909-16919

a=12.7243(5)Å   b=12.8239(6)Å   c=13.7739(6)Å

α=105.861(2)°   β=92.703(2)°   γ=103.364(2)°

C44H50Cu2Fe2N4O16,10(C2H6OS)

C44H50Cu2Fe2N4O16,10(C2H6OS)

Nesterova, Oksana V.Chygorin, Eduard N.Kokozay, Vladimir N.Bon, Volodymyr V.Omelchenko, Irina V.Shishkin, Oleg V.Titiš, JánBoča, RomanPombeiro, Armando J. L.Ozarowski, Andrew

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 48 16909-16919

a=12.8911(4)Å   b=13.6193(4)Å   c=13.7806(4)Å

α=70.429(3)°   β=65.864(3)°   γ=85.283(2)°

C30H62Co2Cu2Fe2N10O14S4,5(CH4O),H2O

C30H62Co2Cu2Fe2N10O14S4,5(CH4O),H2O

D.S.NesterovV.N.KokozayV.V.DyakonenkoO.V.ShishkinJ.JezierskaA.OzarowskiA.M.KirillovM.N.KopylovichA.J.L.Pombeiro

Chemical Communications (2006) 44

a=8.9464(8)Å   b=10.8282(10)Å   c=16.5375(14)Å

α=97.126(7)°   β=96.983(7)°   γ=103.171(8)°

1,1-Dioxo-tetrahydro-1?6-thiopyran-3-one

C5H8O3S

Shishkin, Oleg V.Medvediev, Volodymyr V.Zubatyuk, Roman I.Shyshkina, Olena O.Kovalenko, Nataliya V.Volovenko, Julian M.

CrystEngComm (2012) 14, 24 8698

a=5.6790(8)Å   b=5.8215(8)Å   c=10.7072(14)Å

α=103.502(12)°   β=93.207(11)°   γ=107.717(12)°

C10H26N6Ni,2(ClO4)

C10H26N6Ni,2(ClO4)

Tsymbal, Lyudmila V.Lampeka, Yaroslaw D.Boyko, Vyacheslaw I.Kalchenko, Vitaly I.Shishkina, Svitlana V.Shishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2014) 16, 18 3707

a=16.3018(5)Å   b=8.6598(2)Å   c=13.5660(4)Å

α=90.00°   β=112.177(4)°   γ=90.00°

C161H265N27Ni3O34

C161H265N27Ni3O34

Tsymbal, Lyudmila V.Lampeka, Yaroslaw D.Boyko, Vyacheslaw I.Kalchenko, Vitaly I.Shishkina, Svitlana V.Shishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2014) 16, 18 3707

a=12.9588(4)Å   b=15.3239(5)Å   c=24.3358(9)Å

α=78.225(3)°   β=84.909(3)°   γ=70.031(3)°

C40H38N4O6P2Pt

C40H38N4O6P2Pt

Zubatyuk, Roman I.Sinelshchikova, Anna A.Enakieva, Yulia Y.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Nefedov, Sergey E.Bessmertnykh-Lemeune, AllaGuilard, RogerShishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2014) 16, 45 10428

a=12.0856(13)Å   b=13.6274(15)Å   c=11.4059(13)Å

α=90°   β=91.489(2)°   γ=90°

2(C40H38N4NiO6P2),C6H14

2(C40H38N4NiO6P2),C6H14

Zubatyuk, Roman I.Sinelshchikova, Anna A.Enakieva, Yulia Y.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Nefedov, Sergey E.Bessmertnykh-Lemeune, AllaGuilard, RogerShishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2014) 16, 45 10428

a=13.151(5)Å   b=13.187(5)Å   c=13.280(5)Å

α=91.426(6)°   β=110.824(5)°   γ=107.172(5)°

C40H38N4O6P2Pd

C40H38N4O6P2Pd

Zubatyuk, Roman I.Sinelshchikova, Anna A.Enakieva, Yulia Y.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Nefedov, Sergey E.Bessmertnykh-Lemeune, AllaGuilard, RogerShishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2014) 16, 45 10428

a=16.128(4)Å   b=18.158(5)Å   c=13.503(3)Å

α=90°   β=113.570(3)°   γ=90°

0.5(C80H76Cd2N8O12P4)

0.5(C80H76Cd2N8O12P4)

Zubatyuk, Roman I.Sinelshchikova, Anna A.Enakieva, Yulia Y.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Nefedov, Sergey E.Bessmertnykh-Lemeune, AllaGuilard, RogerShishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2014) 16, 45 10428

a=12.4567(16)Å   b=11.7829(15)Å   c=12.1147(16)Å

α=90°   β=91.889(2)°   γ=90°

C18H17FN2

C18H17FN2

Dyakonenko, Viktoriya V.Maleev, Andrey V.Zbruyev, Alexander I.Chebanov, Valentin A.Desenko, Sergey M.Shishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2010) 12, 6 1816

a=9.3776(11)Å   b=9.5002(10)Å   c=9.7109(12)Å

α=70.320(11)°   β=66.525(12)°   γ=89.942(9)°

C18H17BrN2

C18H17BrN2

Dyakonenko, Viktoriya V.Maleev, Andrey V.Zbruyev, Alexander I.Chebanov, Valentin A.Desenko, Sergey M.Shishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2010) 12, 6 1816

a=10.199(2)Å   b=16.027(2)Å   c=10.752(3)Å

α=90.00°   β=117.549(2)°   γ=90.00°

Molecular complex of bromoform with cyclohexanone (1:1)

CHBr3,C6H10O

Yufit, Dmitry S.Zubatyuk, RomanShishkin, Oleg V.Howard, Judith A. K.

CrystEngComm (2012) 14, 23 8222

a=8.4762(9)Å   b=15.787(2)Å   c=8.3158(11)Å

α=90.00°   β=97.210(10)°   γ=90.00°

Molecular complex of bromoform with dimethylsulfoxide (1:1)

C2H6OS,CHBr3

Yufit, Dmitry S.Zubatyuk, RomanShishkin, Oleg V.Howard, Judith A. K.

CrystEngComm (2012) 14, 23 8222

a=7.9562(8)Å   b=9.6768(9)Å   c=12.0633(17)Å

α=90.00°   β=94.923(11)°   γ=90.00°

0.5(C10H18Br6O4)

0.5(C10H18Br6O4)

Yufit, Dmitry S.Zubatyuk, RomanShishkin, Oleg V.Howard, Judith A. K.

CrystEngComm (2012) 14, 23 8222

a=4.1771(3)Å   b=19.2999(16)Å   c=6.0082(5)Å

α=90.00°   β=106.732(10)°   γ=90.00°

0.5(C10H18Br6O4)

0.5(C10H18Br6O4)

Yufit, Dmitry S.Zubatyuk, RomanShishkin, Oleg V.Howard, Judith A. K.

CrystEngComm (2012) 14, 23 8222

a=4.2028(4)Å   b=19.3569(18)Å   c=6.0247(5)Å

α=90.00°   β=106.761(10)°   γ=90.00°

0.5(C10H18Br6O4)

0.5(C10H18Br6O4)

Yufit, Dmitry S.Zubatyuk, RomanShishkin, Oleg V.Howard, Judith A. K.

CrystEngComm (2012) 14, 23 8222

a=4.2311(5)Å   b=19.421(2)Å   c=6.0413(6)Å

α=90.00°   β=106.760(10)°   γ=90.00°

C2H5N5

C2H5N5

Konovalova, Irina S.Shishkina, Svitlana V.Paponov, Boris V.Shishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2010) 12, 3 909

a=6.1601(5)Å   b=5.9993(5)Å   c=11.3396(8)Å

α=90.00°   β=93.849(6)°   γ=90.00°

C2H5N5

C2H5N5

Konovalova, Irina S.Shishkina, Svitlana V.Paponov, Boris V.Shishkin, Oleg V.

CrystEngComm (2010) 12, 3 909

a=5.3783(12)Å   b=11.086(3)Å   c=13.580(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H68Cl9N11NdO6P3

C48H68Cl9N11NdO6P3

Litsis, Olena O.Ovchynnikov, Vladimir A.Scherbatskii, Vasyl P.Nedilko, Sergiy G.Sliva, Tatiana YuDyakonenko, Viktoriya V.Shishkin, Oleg V.Davydov, Valentine I.Gawryszewska, PaulaAmirkhanov, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 35 15508-15522

a=15.6215(8)Å   b=18.3288(9)Å   c=22.9355(11)Å

α=97.887(4)°   β=105.308(4)°   γ=100.223(4)°

C48H68Cl9EuN11O6P3

C48H68Cl9EuN11O6P3

Litsis, Olena O.Ovchynnikov, Vladimir A.Scherbatskii, Vasyl P.Nedilko, Sergiy G.Sliva, Tatiana YuDyakonenko, Viktoriya V.Shishkin, Oleg V.Davydov, Valentine I.Gawryszewska, PaulaAmirkhanov, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 35 15508-15522

a=10.9794(4)Å   b=13.0092(4)Å   c=22.3615(8)Å

α=95.215(3)°   β=97.454(3)°   γ=99.695(3)°

C48H68Cl9N11O6P3Tb

C48H68Cl9N11O6P3Tb

Litsis, Olena O.Ovchynnikov, Vladimir A.Scherbatskii, Vasyl P.Nedilko, Sergiy G.Sliva, Tatiana YuDyakonenko, Viktoriya V.Shishkin, Oleg V.Davydov, Valentine I.Gawryszewska, PaulaAmirkhanov, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 35 15508-15522

a=25.2035(5)Å   b=14.6551(2)Å   c=17.4656(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C68H68Fe4Mn4N12O24,2(C3H7NO)

C68H68Fe4Mn4N12O24,2(C3H7NO)

Nesterova, Oksana V.Chygorin, Eduard N.Kokozay, Vladimir N.Omelchenko, Irina V.Shishkin, Oleg V.Boča, RomanPombeiro, Armando J. L.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 33 14918-14924

a=16.509(2)Å   b=11.1843(17)Å   c=27.176(4)Å

α=90.00°   β=122.487(10)°   γ=90.00°

C132H146Cl2Co6Fe6N12O36,8(C3H7NO)

C132H146Cl2Co6Fe6N12O36,8(C3H7NO)

Chygorin, Eduard N.Kokozay, Vladimir N.Omelchenko, Irina V.Shishkin, Oleg V.Titiš, JánBoča, RomanNesterov, Dmytro S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 24 10918-10922

a=20.1418(13)Å   b=13.1796(10)Å   c=39.621(2)Å

α=90.00°   β=92.784(5)°   γ=90.00°

Eu0.805O12P3Zr1.195,0.994(Cs),0.812(Cs)

Eu0.805O12P3Zr1.195,0.994(Cs),0.812(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.49690(10)Å   b=10.49690(10)Å   c=10.49690(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd0.793O12P3Zr1.207,1.01(Cs),0.783(Cs)

Gd0.793O12P3Zr1.207,1.01(Cs),0.783(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.4752(5)Å   b=10.4752(5)Å   c=10.4752(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O12P3Tb0.87Zr1.13,1(Cs),0.87(Cs)

O12P3Tb0.87Zr1.13,1(Cs),0.87(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.4920(12)Å   b=10.4920(12)Å   c=10.4920(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er0.775O12P3Zr1.225,1(Cs),0.775(Cs)

Er0.775O12P3Zr1.225,1(Cs),0.775(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.4142(2)Å   b=10.4142(2)Å   c=10.4142(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy0.67O12P3Zr1.33,0.991(Cs),0.676(Cs)

Dy0.67O12P3Zr1.33,0.991(Cs),0.676(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.42900(10)Å   b=10.42900(10)Å   c=10.42900(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho0.745O12P3Zr1.255,0.995(Cs),0.75(Cs)

Ho0.745O12P3Zr1.255,0.995(Cs),0.75(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.43720(10)Å   b=10.43720(10)Å   c=10.43720(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O12P3Yb0.515Zr1.485,0.988(Cs),0.527(Cs)

O12P3Yb0.515Zr1.485,0.988(Cs),0.527(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.36160(10)Å   b=10.36160(10)Å   c=10.36160(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu0.625O12P3Zr1.375,0.985(Cs),0.640(Cs)

Lu0.625O12P3Zr1.375,0.985(Cs),0.640(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.38651(17)Å   b=10.38651(17)Å   c=10.38651(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O12P3Tm0.70Zr1.3,1(Cs),0.70(Cs)

O12P3Tm0.70Zr1.3,1(Cs),0.70(Cs)

Ogorodnyk, Ivan V.Baumer, Vyacheslav N.Zatovsky, Igor V.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.Domasevitch, Konstantin V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 6 819-827

a=10.39820(10)Å   b=10.39820(10)Å   c=10.39820(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1,2-bis-(9-carbazol-9-ylmethylene)-3,4-diphenylcyclobutane

C42H30N2

Zubatyuk, Roman I.Kharanenko, Oleg I.Shishkin, Oleg V.Dulenko, Vladimir I.Kibalny, Alexander V.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 2 o301-o302

a=8.830(2)Å   b=11.932(2)Å   c=14.888(3)Å

α=90.94(2)°   β=105.58(2)°   γ=92.12(2)°

Bis(cis-cyclohexano-12-crown-4)-potassium chlorochromate

C24H44O8K,CrO3Cl

Kotlyar, Sergey A.Zubatyuk, Roman I.Shishkin, Oleg V.Chuprin, Gennady N.Kiriyak, Andrey V.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 7 m907-m909

a=10.244(3)Å   b=15.246(5)Å   c=20.302(6)Å

α=94.58(2)°   β=101.00(2)°   γ=95.88(3)°

([1.5]Dibenzo-18-crown-6-κ^6^)potassium chlorochromate

C20H24ClCrKO9

Kotlyar, Sergei A.Zubatyuk, Roman I.Shishkin, Oleg V.Chuprin, Gennady N.Kiriyak, Andrey V.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 m2163-m2165

a=10.139(3)Å   b=10.649(4)Å   c=12.138(3)Å

α=95.34(3)°   β=94.11(2)°   γ=113.05(2)°

(1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-κ^6^O)potassium chlorochromate

C12H24KO6,CrClO3

Kotlyar, Sergei A.Zubatyuk, Roman I.Shishkin, Oleg V.Chuprin, Gennady N.Kiriyak, Andrey V.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 m293-m295

a=15.113(2)Å   b=15.692(2)Å   c=16.806(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

C12H11NO4

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Abdel Naser DakkahSidorenko, Lyudmila V.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 3 o254-o256

a=9.278(2)Å   b=14.050(4)Å   c=8.938(2)Å

α=90.00°   β=111.21(3)°   γ=90.00°

2,2-Dimethyl-6-(4-nitrophenyl)-4-phenyl-1,3-diazabicyclo[3.1.0]hex-3-ene

C18H17N3O2

Dyakonenko, Viktoria V.Shishkin, Oleg V.Zbruev, Alexandr V.Desenko, Sergey M.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 o667-o668

a=9.535(3)Å   b=9.539(3)Å   c=10.093(3)Å

α=103.89(2)°   β=92.05(3)°   γ=113.50(2)°

1-Allyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid

C13H15NO4

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Kolesnik, Elena V.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 o1833-o1835

a=16.823(4)Å   b=7.179(2)Å   c=19.847(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Methyl 1-acetonyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate

C14H13NO5

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Sidorenko, Lyudmila V.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4180-o4182

a=11.084(4)Å   b=15.120(5)Å   c=8.133(3)Å

α=90.00°   β=109.77(3)°   γ=90.00°

N-(1-Adamantyl)-4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3- carboxamide

C24H30N2O3,0.5C3H8O1

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Maher AmerSidorenko, Lyudmila V.

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 5 o414-o415

a=15.140(4)Å   b=13.655(3)Å   c=12.286(3)Å

α=90.00°   β=110.51(3)°   γ=90.00°

Ethyl 4-butylamino-2-chloroquinoline-3-carboxylate

C16H19ClN2O2

Baumer, Vyacheslav N.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Taran, Svetlana G.Amin, Jaradat Nidal

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 3 o254-o255

a=8.174(2)Å   b=8.760(2)Å   c=11.793(2)Å

α=75.68(2)°   β=85.77(2)°   γ=84.98(2)°

(cis-Cyclohexano-18-crown-6)potassium chlorochromate

C16H30KO6,CrClO3

Kotlyar, Sergey A.Zubatyuk, Roman I.Shishkin, Oleg V.Chuprin, Gennady N.Kiriyak, Andrey V.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 7 m1015-m1016

a=14.693(4)Å   b=9.221(3)Å   c=16.515(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(Benzo-18-crown-6)potassium chlorochromate

C16H24ClCrKO9

Kotlyar, S. A.Zubatyuk, R. I.Shishkin, O. V.Kiriyak, A. V.Pluzhnik-Gladyr, S. M.Kamalov, G. L

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 8 m1790-m1792

a=15.8744(12)Å   b=7.8637(10)Å   c=16.562(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bis[(18-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15- decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecine)potassium chlorochromate]

C16H23N1O7,ClCrO3

Kotlyar, Sergei A.Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Pluzhnik-Gladyr, Sergei M.Kiriyak, Andrey V.Chuprin, Gennady N.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 8 m1988-m1989

a=8.7780(10)Å   b=9.5310(10)Å   c=13.6780(10)Å

α=100.959(9)°   β=98.728(9)°   γ=98.782(9)°

C11H11NO2

C11H11NO2

Baumer, Vyacheslav N.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Sidorenko, Lyudmila V.Samer A. El Kayal

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 o2356-o2358

a=7.8474(12)Å   b=8.4660(14)Å   c=14.033(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(cis-syn-cis-Dicyclohexano-18-crown-6)potassium chlorochromate

C20H36ClCrKO9

Kotlyar, Sergey A.Zubatyuk, Roman I.Zhigalko, Marina V.Shishkin, Oleg V.Chuprin, Gennady N.Kiriyak, Andrey V.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 m1847-m1848

a=8.8828(17)Å   b=10.271(2)Å   c=14.408(3)Å

α=90.00°   β=104.306(17)°   γ=90.00°

4-(Dimethylamino)pyridinium 2-butoxy-3-dicyanomethylene-4-oxocyclobut-1-en-1-olate

C7H11N2,C11H9N2O3

Roman I. ZubatyukVyacheslav N. BaumerAnatoliy L. TataretsLeonid D. PatsenkerOleg V. Shishkin

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 o2252-o2254

a=11.513(3)Å   b=6.7830(17)Å   c=12.176(3)Å

α=90°   β=102.94(2)°   γ=90°

3-Trifluoromethyl-5-amino-1H-1,2,4-triazole

C3H3F3N4

Borbulevych, O. Ya.Shishkin, O. V.Desenko, S. M.Chernenko, V. N.Orlov, V. D.

Acta Crystallographica Section C (1998) 54, 3 442-444

a=8.629(3)Å   b=9.599(3)Å   c=6.739(3)Å

α=90.00°   β=90.29(3)°   γ=90.00°

Spiro-1',1'-(2-methylamino-tio-troponyl)-2',4',6'-trinitrocyclohexadiene.

C14H10N4O6S

Borbulevych, Oleg Ya.Shishkin, Oleg V.Budarina, Zoya N.Antipin, Michail Yu.Olekhnovich, Lev P.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 11 1915-1918

a=7.250(3)Å   b=9.938(5)Å   c=11.169(6)Å

α=72.88(4)°   β=82.74(4)°   γ=83.40(4)°

(4-triethylammoniomethyl-1,3-dioxolane)-2-spiro-1'-2',4',6'-trinitro- cyclohexadienide

C15H22N4O8

Borbulevych, Oleg Ya.Shishkin, Oleg V.Knyazev, Victor N.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 11 1918-1920

a=7.879(3)Å   b=10.971(6)Å   c=19.831(9)Å

α=90.00°   β=91.20(3)°   γ=90.00°

C29H15N3O4,C2HF3O2,H2O

C29H15N3O4,C2HF3O2,H2O

Kovalevsky, A. Yu.Shishkin, O. V.Ponomarev, I. I.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 11 1914-1915

a=12.984(7)Å   b=13.034(5)Å   c=16.749(8)Å

α=82.04(3)°   β=72.31(4)°   γ=87.45(4)°

C28H18N2O6,2.5C2HF3O2,0.5C6H6O

C28H18N2O6,2.5C2HF3O2,0.5C6H6O

Kovalevsky, A.Yu.Shishkin, O. V.Ponomarev, I.I.Shishkina, S. V.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 11 1911-1913

a=8.905(4)Å   b=9.497(3)Å   c=10.321(5)Å

α=93.83(3)°   β=99.90(3)°   γ=90.42(3)°

C6H12N2S2

C6H12N2S2

Shishkin, O. V.Kolos, N. N.Orlov, V. D.Kuznetsov, V. P.Lakin, E. E.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 12 2643-2644

a=7.341(1)Å   b=14.518(3)Å   c=8.010(2)Å

α=90.°   β=94.01(3)°   γ=90.°

6a,7-dihydro-2,6-dimethyl-7-phenyl- 6H-chromeno[4,3-d][1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidine-6a-ol

C20H18N4O2

Kovalevsky, A. Yu.Chebanov, V. A.Desenko, S. M.Komykhov, S. A.Orlov, V. D.Shishkin, O. V.Meier, H.

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 9 1356-1357

a=10.770(2)Å   b=10.045(2)Å   c=16.499(4)Å

α=90.00°   β=105.07(2)°   γ=90.00°

3-Methyl-1,5-dinitro-3-azabicyclo[3.3.1]non-7-ene

C9H13N3O4

Shishkin, O. V.Atroschenko, Yu. M.Gitis, S. S.Alifanova, E. N.Shakhkeldyan, I. V.

Acta Crystallographica Section C (1998) 54, 2 271-273

a=12.890(6)Å   b=11.187(4)Å   c=29.565(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

N-phenylamide of 2-cyano-5-phenylpent-2-en-4-ynoic acid

C18H12N2O

Borbulevych, Oleg Ya.Golding, Igor R.Kharitonkin, Andrey B.Shishkin, Oleg V.Gololobov, Yuriy G.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 6 1019-1020

a=11.662(5)Å   b=14.323(7)Å   c=8.700(4)Å

α=90.00(3)°   β=94.57(4)°   γ=90.00(3)°

(4-(N-pyridiniummethyl)-1,3-dioxolane)-2-spiro-1',2',4',6' -trinitrocyclohexadienide

C14H12N4O8

Borbulevych, Oleg Ya.Shishkin, Oleg V.Knyazev, Victor N.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 10 1704-1706

a=13.336(3)Å   b=13.837(3)Å   c=16.059(4)Å

α=90.00°   β=98.51(2)°   γ=90.00°

N-(2-Hydroxyphenyl)-N'-phenethylsuccinamide

C18H20N2O3

Konovalova, Irina S.Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Lipson, Victoria V.Gubarevich, I. G.Kustova, S. P.Boiko, M. A.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 o5475-o5476

a=19.630(4)Å   b=5.1128(8)Å   c=17.326(4)Å

α=90.00°   β=114.17(2)°   γ=90.00°

2,17-Dibromo-6,7,9,10,12,13- hexahydrodibenzo[b,e][1,4,7,10,13]pentaoxacyclopentadecin monohydrate

C18H18Br2O5,H2O

Kotlyar, Sergei A.Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Grygorash, Ruslan Ya.Pluzhnik-Gladyr, Sergei M.Kamalov, Gerbert L.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 o2904-o2904

a=10.012(5)Å   b=26.850(5)Å   c=7.031(5)Å

α=90°   β=101.245(5)°   γ=90°

[3-Amino-5-(3,5-dimethylanilino)-4-phenylsulfonyl-2-thienyl]phenylmethanone

C25H22N2O3S2

Konovalova, Irina S.Baumer, Vyacheslav N.Shishkin, Oleg V.Vlasenko, Yu. D.Parkhomenko, O. O.Kovalenko, S. M.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 o3011-o3011

a=10.497(3)Å   b=11.451(3)Å   c=11.863(3)Å

α=65.65(2)°   β=69.654(19)°   γ=70.18(2)°

Methyl 5'-acetyl-2'-amino-6'-methyl-2-oxospiro[indoline-3,4'-4H-pyran]-3'-carboxylate

C18H18N2O5

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Redkin, Ruslan Gr.Shemchuk, Leonid A.Chernykh, Valentin P.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3193-o3193

a=24.5506(9)Å   b=10.6729(4)Å   c=15.8285(7)Å

α=90.00°   β=122.818(3)°   γ=90.00°

Ethyl 6-ethoxy-10-(3-methoxypropyl)-9-methyl-11-thioxo-8-oxa-10,12- diazatricyclo[7.3.1.0^2,7^]trideca-2,4,6-triene-13-carboxylate

C20H28N2O5S

Konovalova, I. S.Zaremba, O. V.Kovalenko, S. S.Chernykh, V. P.Kovalenko, S. M.Baumer, V. N.Shishkin, O. V.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4906-o4906

a=9.7612(16)Å   b=10.3405(17)Å   c=12.309(2)Å

α=107.354(13)°   β=109.709(13)°   γ=100.096(12)°

2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-<i>a</i>]azepin-1-ium 2-cyano-1-(2,6-dimethylanilino)-2-(phenylsulfonyl)ethenethiolate

C9H17N2,C17H15N2O2S2

Svetlana V. ShishkinaOleg V. ShishkinYuriy D. VlasenkoOleksiy O. ParkhomenkoSergey M. Kovalenko

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o255-o255

a=8.3278(5)Å   b=11.348(4)Å   c=13.661(3)Å

α=104.03(2)°   β=92.517(9)°   γ=90.635(12)°

Dipotassium iron(III) tin(IV) tris(orthophosphate)

FeO12P3Sn,2(K)

Zatovsky, Igor V.Yatskin, Michael M.Baumer, Vyacheslav N.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.

Acta Crystallographica, Section E (2007) 63, 12 i199-i199

a=9.91473(7)Å   b=9.91473(7)Å   c=9.91473(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2-Bromomethyl-<i>N</i>-isopropyl-7,8-dimethoxy-1,2-dihydro-1,3- oxazolo[3,2-<i>a</i>]quinoline-4-carboxamide

C18H21BrN2O5

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Bereznyakova, Nataliya L.Davidenko, Alexandra A.

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 6 o1031

a=8.736(2)Å   b=9.968(2)Å   c=10.588(3)Å

α=86.90(2)°   β=80.90(2)°   γ=80.04(2)°

Nonacalcium chromium(III) heptakis(orthophosphate)

Ca9CrO28P7

Zatovsky, Igor V.Strutynska, Nataliya Yu.Baumer, Vyacheslav N.Shishkin, Oleg V.Slobodyanik, Nikolay S.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 i180-i181

a=10.3272(5)Å   b=10.3272(5)Å   c=37.132(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Caesium calcium cyclo-triphosphate

CsCa(P3O9)

Zatovsky, Igor V.Strutynska, Nataliya Yu.Baumer, Vyacheslav N.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 i263-i265

a=9.8287(2)Å   b=7.56420(10)Å   c=12.7905(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ethyl 4-(2-amino-1-cyano-2-oxoethyl)-2-oxo-1-propyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate

C18H19N3O4

Shishkina, Svetlana V.Shishkin, Oleg V.Ukrainets, Igor V.Bereznyakova, Natalya L.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 o5386-o5387

a=8.2279(15)Å   b=10.555(2)Å   c=11.701(3)Å

α=116.092(15)°   β=94.213(16)°   γ=104.475(15)°

Dipotassium bismuth phosphate tungstate

BiO8PW,2K

Igor V. ZatovskyKatherina V. TerebilenkoNikolay S. SlobodyanikVyacheslav N. BaumerOleg V. Shishkin

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 9 i193-i195

a=19.7253(12)Å   b=12.4764(8)Å   c=7.0284(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tetrapotassium cerium(IV) zirconium tetrakis(monophosphate)

4(K),CeO16P4Zr4

Ogorodnyk, Ivan V.Zatovsky, Igor V.Baumer, Vyacheslav N.Slobodyanik, Nikolay S.Shishkin, Oleg V.

Acta Crystallographica Section C (2006) 62, 12 i100-i102

a=6.7039(9)Å   b=6.7039(9)Å   c=17.065(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°