Structures by: Shibasaki M.

Total: 91

2(C19H23N3O2)

2(C19H23N3O2)

Pagire, Santosh K.Kumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical Science (2020) 11, 20 5168-5174

a=6.05710(10)Å   b=10.16470(10)Å   c=14.3715(2)Å

α=103.6280(10)°   β=98.2720(10)°   γ=101.1120(10)°

C18H18N2O2S

C18H18N2O2S

Pagire, Santosh K.Kumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical Science (2020) 11, 20 5168-5174

a=6.60950(10)Å   b=17.7870(2)Å   c=14.05220(10)Å

α=90°   β=103.1000(10)°   γ=90°

C68H63CuN3O2P2,F6P,3(C4H8O)

C68H63CuN3O2P2,F6P,3(C4H8O)

Pagire, Santosh K.Kumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical Science (2020) 11, 20 5168-5174

a=21.7889(4)Å   b=16.4491(4)Å   c=24.0629(5)Å

α=90°   β=106.505(2)°   γ=90°

C14H12O4

C14H12O4

Cui, JinKumagai, NaoyaWatanabe, TakumiShibasaki, Masakatsu

Chemical Science (2020) 11, 27 7170-7176

a=8.10250(10)Å   b=6.64010(10)Å   c=11.71340(10)Å

α=90°   β=102.4050(10)°   γ=90°

2(C14H11NO6)

2(C14H11NO6)

Cui, JinKumagai, NaoyaWatanabe, TakumiShibasaki, Masakatsu

Chemical Science (2020) 11, 27 7170-7176

a=12.4535(2)Å   b=6.54820(10)Å   c=15.9054(3)Å

α=90°   β=105.099(2)°   γ=90°

C28H22ClN2O2PS

C28H22ClN2O2PS

Takada, HisashiKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2015) 17, 19 4762-4765

a=9.87691(18)Å   b=17.4624(3)Å   c=14.1110(3)Å

α=90.0000°   β=101.632(7)°   γ=90.0000°

C20H18CuF6N10O8S2

C20H18CuF6N10O8S2

Noda, HidetoshiAmemiya, FuyukiWeidner, KarinKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chem. Sci. (2017) 8, 4 3260

a=7.3568(6)Å   b=10.0126(8)Å   c=10.8607(9)Å

α=110.106(8)°   β=95.309(7)°   γ=106.922(8)°

C52H54N2O5

C52H54N2O5

Noda, HidetoshiAmemiya, FuyukiWeidner, KarinKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chem. Sci. (2017) 8, 4 3260

a=10.8070(2)Å   b=27.0000(5)Å   c=28.2406(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H13ClF3N5O2

C19H13ClF3N5O2

Noda, HidetoshiAmemiya, FuyukiWeidner, KarinKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chem. Sci. (2017) 8, 4 3260

a=10.7343(3)Å   b=12.0336(3)Å   c=28.9712(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C10H12N2O

C10H12N2O

Arteaga, Fernando ArteagaLiu, ZijianBrewitz, LennartChen, JianyangSun, BoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2016) 18, 10 2391-2394

a=13.6534(3)Å   b=6.92272(14)Å   c=18.5440(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C12H16N2O

C12H16N2O

Arteaga, Fernando ArteagaLiu, ZijianBrewitz, LennartChen, JianyangSun, BoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2016) 18, 10 2391-2394

a=6.3014Å   b=11.7426Å   c=15.4771Å

α=90.0000°   β=100.5610°   γ=90.0000°

C9H10N2O

C9H10N2O

Arteaga, Fernando ArteagaLiu, ZijianBrewitz, LennartChen, JianyangSun, BoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2016) 18, 10 2391-2394

a=7.0381(2)Å   b=13.3229(4)Å   c=8.7353(3)Å

α=90.0000°   β=112.215(8)°   γ=90.0000°

C22H27N3O3

C22H27N3O3

Arteaga, Fernando ArteagaLiu, ZijianBrewitz, LennartChen, JianyangSun, BoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2016) 18, 10 2391-2394

a=9.3255(2)Å   b=10.2652(2)Å   c=20.1671(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C61H58CuF6N2OP3

C61H58CuF6N2OP3

Arteaga, Fernando ArteagaLiu, ZijianBrewitz, LennartChen, JianyangSun, BoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2016) 18, 10 2391-2394

a=12.8125(2)Å   b=15.5638(3)Å   c=16.7344(3)Å

α=90.0000°   β=110.994(8)°   γ=90.0000°

C22H26FN3O3

C22H26FN3O3

Arteaga, Fernando ArteagaLiu, ZijianBrewitz, LennartChen, JianyangSun, BoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2016) 18, 10 2391-2394

a=9.11599(16)Å   b=13.3173(2)Å   c=34.5039(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C34H33B2F8N5OPd

C34H33B2F8N5OPd

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=9.1646(3)Å   b=10.8129(4)Å   c=17.3580(8)Å

α=86.495(6)°   β=85.651(6)°   γ=84.191(6)°

C46H42N6O2Pd

C46H42N6O2Pd

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=8.88787(16)Å   b=10.65997(19)Å   c=12.1038(2)Å

α=101.284(7)°   β=100.453(7)°   γ=102.182(7)°

C60H55B2F8N6O2Pd

C60H55B2F8N6O2Pd

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=13.2547(2)Å   b=14.2678(3)Å   c=15.5271(3)Å

α=95.506(7)°   β=93.223(7)°   γ=105.522(7)°

C27H20FN3O

C27H20FN3O

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=12.2208(5)Å   b=12.9781(4)Å   c=15.6515(3)Å

α=90.050(2)°   β=96.320(2)°   γ=117.495(3)°

C23H21N3O

C23H21N3O

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=11.3565(2)Å   b=11.5389(2)Å   c=15.0221(3)Å

α=90.0000°   β=107.367(8)°   γ=90.0000°

C54H40F2N6O2Pd

C54H40F2N6O2Pd

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=10.7056(3)Å   b=16.7664(4)Å   c=18.6108(5)Å

α=97.072(7)°   β=99.663(7)°   γ=102.242(7)°

C30H27N3O

C30H27N3O

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=18.8592(4)Å   b=7.68843(16)Å   c=18.4442(3)Å

α=90.0000°   β=114.263(8)°   γ=90.0000°

C57H41.5F8N6.5O8S2Zn

C57H41.5F8N6.5O8S2Zn

Adachi, ShinyaKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Chemical science (2017) 8, 1 85-90

a=15.7265(3)Å   b=20.4033(4)Å   c=21.0479(3)Å

α=82.8458(15)°   β=82.6021(16)°   γ=69.0081(18)°

C22H34N2O2Si

C22H34N2O2Si

Liu, ZijianTakeuchi, ToshifumiPluta, RomanArteaga Arteaga, FernandoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2017) 19, 3 710-713

a=18.8804(8)Å   b=7.5624(3)Å   c=18.9543(8)Å

α=90.0000°   β=97.589(7)°   γ=90.0000°

C17H23NO4S

C17H23NO4S

Takechi, ShoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2013) 15, 11 2632-2635

a=6.42235(12)Å   b=10.7946(2)Å   c=24.6088(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H17NO3

C18H17NO3

Wiedemann, Sean H.Noda, HidetoshiHarada, ShinjiMatsunaga, ShigekiShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2008) 10, 8 1661-1664

a=11.5980(8)Å   b=11.1081(8)Å   c=12.3688(8)Å

α=90.0000°   β=103.1096(17)°   γ=90.0000°

C17H17NO4

C17H17NO4

Wiedemann, Sean H.Noda, HidetoshiHarada, ShinjiMatsunaga, ShigekiShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2008) 10, 8 1661-1664

a=11.1675(8)Å   b=7.3412(5)Å   c=18.1543(15)Å

α=90.0000°   β=99.426(3)°   γ=90.0000°

C18H28N2O7

C18H28N2O7

Sohtome, YoshihiroKato, YukoHanda, ShinyaAoyama, NaohiroNagawa, KeitaMatsunaga, ShigekiShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2008) 10, 11 2231-2234

a=9.5369(3)Å   b=10.9797(4)Å   c=19.7388(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C20H27IO5

C20H27IO5

Usuda, HiroyukiKanai, MotomuShibasaki, Masakatsu

Organic Letters (2002) 4, 5 859

a=16.2206(7)Å   b=22.134(1)Å   c=11.6664(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H31ClNO6P

C21H31ClNO6P

Chen, ZhihuaYakura, KenichiroMatsunaga, ShigekiShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2008) 10, 15 3239-3242

a=10.4863(4)Å   b=10.1556(4)Å   c=10.9469(5)Å

α=90.0000°   β=95.391(2)°   γ=90.0000°

C18H25NO2SSi

C18H25NO2SSi

Yazaki, RyoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2011) 13, 5 952-955

a=5.93358(11)Å   b=17.3531(4)Å   c=18.7692(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C16H17NO2

C16H17NO2

Kawato, YujiTakahashi, NorikoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2010) 12, 7 1484-1487

a=7.13575(15)Å   b=11.5318(3)Å   c=16.6052(4)Å

α=90.0000°   β=95.8187(14)°   γ=90.0000°

C23H24BrNO2

C23H24BrNO2

Kawato, YujiTakahashi, NorikoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2010) 12, 7 1484-1487

a=5.91964(11)Å   b=8.88008(16)Å   c=37.613(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H17NO2

C19H17NO2

Kawato, YujiTakahashi, NorikoKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2010) 12, 7 1484-1487

a=7.55942(17)Å   b=11.8178(3)Å   c=33.4709(8)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H20N2O5

C19H20N2O5

Xu, YingjieMatsunaga, ShigekiShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2010) 12, 14 3246-3249

a=9.6820(3)Å   b=9.9137(4)Å   c=19.0085(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C13H14O2

C13H14O2

Chen, I-HonOisaki, KounosukeKanai, MotomuShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2008) 10, 22 5151-5154

a=6.31022(14)Å   b=8.28482(18)Å   c=20.7306(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C30H29NO3

C30H29NO3

Majumdar, NilanjanaSaito, AkiraYin, LiangKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2015) 17, 13 3362-3365

a=7.37176(17)Å   b=14.7771(3)Å   c=21.8173(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C29H32N2S2

C29H32N2S2

Majumdar, NilanjanaSaito, AkiraYin, LiangKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2015) 17, 13 3362-3365

a=10.39896(19)Å   b=9.11807(17)Å   c=13.7409(3)Å

α=90.0000°   β=108.291(8)°   γ=90.0000°

C24H23N2O3P

C24H23N2O3P

Lin, ShaoquanKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 41 9725-9730

a=10.03760(18)Å   b=11.6437(2)Å   c=18.2329(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C24H29F3N2O3Si

C24H29F3N2O3Si

Matsuzawa, AkinobuNoda, HidetoshiKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 15 8304-8308

a=8.57829(16)Å   b=18.2622(3)Å   c=15.8812(3)Å

α=90.0000°   β=95.524(7)°   γ=90.0000°

C13H16N2O2

C13H16N2O2

Takeuchi, ToshifumiKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 10 5851-5858

a=7.2780(2)Å   b=17.8268(5)Å   c=18.0726(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C26H41N2O2Si

C26H41N2O2Si

Takeuchi, ToshifumiKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 10 5851-5858

a=7.6510(7)Å   b=18.5007(15)Å   c=38.062(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C16H19N3O9

C16H19N3O9

Yingjie XuLuqing LinMotomu KanaiShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5791-5793

a=7.12514(13)Å   b=8.22811(15)Å   c=30.7815(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H22N2O3

C18H22N2O3

Akihiro NojiriNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 3779-3784

a=18.8589(8)Å   b=10.4859(5)Å   c=18.3537(8)Å

α=90.00°   β=104.335(3)°   γ=90.00°

C18H21ClN2O3

C18H21ClN2O3

Akihiro NojiriNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 3779-3784

a=10.3937(3)Å   b=11.6798(4)Å   c=45.6145(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C24H26N2O4P

C24H26N2O4P

Ryo YazakiTatsuya NitabaruNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 14477-14479

a=20.3390(8)Å   b=14.6476(7)Å   c=16.2867(7)Å

α=90.0000°   β=97.636(3)°   γ=90.0000°

C17H19BrN2O5

C17H19BrN2O5

Nicholas E. ShepherdHirooki TanabeYingjie XuShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3666-3667

a=10.7145(3)Å   b=7.1225(3)Å   c=12.4937(3)Å

α=90.0000°   β=109.5750(17)°   γ=90.0000°

C17H15BrN2O3

C17H15BrN2O3

Yuko KatoMakoto FurutachiZhihua ChenHarunobu MitsunumaShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 9168-9169

a=14.6514(3)Å   b=8.15258(15)Å   c=27.4291(5)Å

α=90.0000°   β=105.4905°   γ=90.0000°

C12H12N2O4

C12H12N2O4

Tomoyuki MashikoNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 14990-14999

a=5.72385(10)Å   b=14.0831(3)Å   c=14.9468(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H28N2O6

C19H28N2O6

Zhihua ChenHiroyuki MorimotoShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 2170-2171

a=8.9919(2)Å   b=11.0151(3)Å   c=20.8011(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H22N2O3

C18H22N2O3

Akihiro NojiriNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 5630-5631

a=6.33947(12)Å   b=11.37900(12)Å   c=23.8625(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H24N2O3

C19H24N2O3

Akihiro NojiriNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 5630-5631

a=7.49574(16)Å   b=10.9673(2)Å   c=21.8976(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H26N2O3

C19H26N2O3

Akihiro NojiriNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 5630-5631

a=15.2764(3)Å   b=12.2814(2)Å   c=21.5584(4)Å

α=90.0000°   β=109.2546(13)°   γ=90.0000°

C18H21ClN2O3

C18H21ClN2O3

Akihiro NojiriNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 5630-5631

a=13.5139(3)Å   b=13.5518(3)Å   c=20.3459(4)Å

α=89.7632(11)°   β=89.9457(11)°   γ=87.7746(11)°

C68H72Cl2Cu2P4

C68H72Cl2Cu2P4

Ryo YazakiNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 5522-5531

a=22.9187(5)Å   b=22.9187(5)Å   c=61.6463(12)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C12H14O2

C12H14O2

I-Hon ChenLiang YinWataru ItanoMotomu KanaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 11664-11665

a=5.58542(10)Å   b=9.57633(17)Å   c=18.7881(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H20O3

C19H20O3

I-Hon ChenLiang YinWataru ItanoMotomu KanaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 11664-11665

a=8.40672(19)Å   b=10.1690(2)Å   c=17.6972(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C74H100CuO8P2,C50H56O4P,2(C6H14),2(C2H4O2)

C74H100CuO8P2,C50H56O4P,2(C6H14),2(C2H4O2)

Ryo YazakiNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 10275-10277

a=17.2825(3)Å   b=23.4559(4)Å   c=18.2009(13)Å

α=90.0000°   β=114.427(8)°   γ=90.0000°

C19H19NS

C19H19NS

Ryo YazakiNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 10275-10277

a=4.8515(2)Å   b=10.4926(4)Å   c=15.8543(7)Å

α=90.0000°   β=91.852(2)°   γ=90.0000°

C30H27N2OP

C30H27N2OP

Liang YinMotomu KanaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 9610-9611

a=10.6583(4)Å   b=9.8999(4)Å   c=12.4412(7)Å

α=90.0000°   β=109.6941(19)°   γ=90.0000°

C13H15NO3S

C13H15NO3S

Tatsuhiko YoshinoHiroyuki MorimotoGang LuShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 17082-17083

a=8.73624(16)Å   b=11.8091(2)Å   c=12.2419(2)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C16H22O2

C16H22O2

Naoki YoshikawaYoichi M. A. YamadaJagattaran DasHiroaki SasaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (1999) 121, 4168-4178

a=7.564(2)Å   b=30.261(9)Å   c=6.268(3)Å

α=90.000000(0)°   β=90.000000(0)°   γ=90.000000(0)°

C29H28NO4P

C29H28NO4P

Shigeki MatsunagaTakamasa YoshidaHiroyuki MorimotoNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 8777-8785

a=11.196(1)Å   b=8.7892(7)Å   c=13.566(1)Å

α=90°   β=108.307(2)°   γ=90°

C25H27NO5

C25H27NO5

Shigeki MatsunagaTakamasa YoshidaHiroyuki MorimotoNaoya KumagaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 8777-8785

a=9.4052(8)Å   b=10.230(1)Å   c=23.815(2)Å

α=90°   β=97.492(3)°   γ=90°

C17H16O4

C17H16O4

Naoya KumagaiShigeki MatsunagaTomofumi KinoshitaShinji HaradaShigemitsu OkadaShigeru SakamotoKentaro YamaguchiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 2169-2178

a=16.047(1)Å   b=19.510(2)Å   c=4.8643(3)Å

α=90.070(5)°   β=90.132(3)°   γ=90.096(4)°

C15H18O4

C15H18O4

Shinji HaradaNaoya KumagaiTomofumi KinoshitaShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 2582-2590

a=9.1071(8)Å   b=12.029(1)Å   c=12.839(1)Å

α=90°   β=98.839(8)°   γ=90°

C24H21ClO4

C24H21ClO4

Shinji HaradaNaoya KumagaiTomofumi KinoshitaShigeki MatsunagaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 2582-2590

a=18.191(1)Å   b=18.649(1)Å   c=6.0329(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C98H80As3LaO9

C98H80As3LaO9

Tetsuhiro NemotoTakashi OhshimaKentaro YamaguchiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 2725-2732

a=17.6048(6)Å   b=17.6048(6)Å   c=26.653(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C96H87F8Gd3O18P4,6(C3H5N),2(H2O)

C96H87F8Gd3O18P4,6(C3H5N),2(H2O)

Ikuo FujimoriTsuyoshi MitaKeisuke MakiMotoo ShiroAkihiro SatoSanae FurushoMotomu KanaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 16438-16439

a=16.4996(4)Å   b=17.5151(4)Å   c=39.0416(9)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H24Br2O3

C19H24Br2O3

Vijay GnanadesikanYoshihiro HoriuchiTakashi OhshimaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 7782-7783

a=10.692(2)Å   b=8.858(2)Å   c=11.968(2)Å

α=90°   β=114.40(1)°   γ=90°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Eiko IchikawaMasato SuzukiKazuo YabuMatthias AlbertMotomu KanaiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 11808-11809

a=10.832(3)Å   b=11.866(3)Å   c=11.588(3)Å

α=90°   β=106.96(2)°   γ=90°

C29H28NO4P

C29H28NO4P

Shigeki MatsunagaNaoya KumagaiShinji HaradaMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 4712-4713

a=11.196(1)Å   b=8.7892(7)Å   c=13.566(1)Å

α=90°   β=108.307(2)°   γ=90°

C65H70GaLiO10

C65H70GaLiO10

Shigeki MatsunagaJagattaran DasJochen RoelsErasmus M. VoglNoriyoshi YamamotoTakehiko IidaKentaro YamaguchiMasakatsu Shibasaki

Journal of the American Chemical Society (2000) 122, 2252-2260

a=10.013(5)Å   b=19.02(1)Å   c=15.34(1)Å

α=90°   β=106.32(3)°   γ=90°

C21H30ClN3O3

C21H30ClN3O3

Sun, BoBalaji, Pandur VenkatesanKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 24 8295-8301

a=11.3109(2)Å   b=16.8486(3)Å   c=21.9420(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C21H23Cl2N3O3

C21H23Cl2N3O3

Sun, BoBalaji, Pandur VenkatesanKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 24 8295-8301

a=19.4525(6)Å   b=19.4525(6)Å   c=11.7848(2)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C21H22Cl3N3O3

C21H22Cl3N3O3

Sun, BoBalaji, Pandur VenkatesanKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 24 8295-8301

a=19.4252(6)Å   b=19.4252(6)Å   c=12.1355(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C21H23Cl2N3O3

C21H23Cl2N3O3

Sun, BoBalaji, Pandur VenkatesanKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 24 8295-8301

a=9.6942(3)Å   b=10.5648(3)Å   c=20.0832(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C21H23ClFN3O3

C21H23ClFN3O3

Sun, BoBalaji, Pandur VenkatesanKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 24 8295-8301

a=19.4558(4)Å   b=19.4558(4)Å   c=11.4079(2)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C9H9FN2O

C9H9FN2O

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=7.0914(3)Å   b=26.3930(6)Å   c=8.8755(3)Å

α=90.0000°   β=107.452(8)°   γ=90.0000°

C10H8F4N2O

C10H8F4N2O

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=26.8498(13)Å   b=4.9574(2)Å   c=17.6053(9)Å

α=90.0000°   β=121.882(9)°   γ=90.0000°

C23H24F5N3O3

C23H24F5N3O3

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=11.4578Å   b=11.6088Å   c=18.7145Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C59.88H52.33CuF9N2O2.38P3

C59.88H52.33CuF9N2O2.38P3

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=18.2815(3)Å   b=18.3875(3)Å   c=33.1185(6)Å

α=90.0000°   β=96.477(7)°   γ=90.0000°

C22H23F4N3O3

C22H23F4N3O3

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=5.36319(14)Å   b=20.3350(5)Å   c=9.7083(3)Å

α=90.0000°   β=91.135(6)°   γ=90.0000°

C10H9F3N2O

C10H9F3N2O

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=4.69994(14)Å   b=9.6731(3)Å   c=21.1552(6)Å

α=90.0000°   β=95.859(7)°   γ=90.0000°

C10H10FNO2

C10H10FNO2

Yu, Jin-ShengEspinosa, MiguelNoda, HidetoshiShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 26 10530-10537

a=20.7185(5)Å   b=9.30450(10)Å   c=12.4912(3)Å

α=90°   β=133.858(4)°   γ=90°

C59.88H52.33CuF9N2O2.38P3

C59.88H52.33CuF9N2O2.38P3

Yin, LiangBrewitz, LennartKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2014) 141219122731002

a=18.2815(3)Å   b=18.3875(3)Å   c=33.1185(6)Å

α=90.0000°   β=96.477(7)°   γ=90.0000°

C22H24F3N3O3

C22H24F3N3O3

Yin, LiangBrewitz, LennartKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2014) 141219122731002

a=10.14050(18)Å   b=11.5825(2)Å   c=18.6098(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C21H25F6NO5

C21H25F6NO5

Xu, YingjieKaneko, KeiichiKanai, MotomuShibasaki, MasakatsuMatsunaga, Shigeki

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 25 9190-9194

a=5.10280(10)Å   b=17.2111(5)Å   c=25.2391(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C84H100F24N4O20

C84H100F24N4O20

Xu, YingjieKaneko, KeiichiKanai, MotomuShibasaki, MasakatsuMatsunaga, Shigeki

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 25 9190-9194

a=25.1348(5)Å   b=25.1348(5)Å   c=25.1011(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C22H24F3N3O3

C22H24F3N3O3

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=10.14050(18)Å   b=11.5825(2)Å   c=18.6098(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C10H8F4N2O

C10H8F4N2O

Brewitz, LennartArteaga, Fernando ArteagaYin, LiangAlagiri, KaliyamoorthyKumagai, NaoyaShibasaki, Masakatsu

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 50 15929-15939

a=4.95050(11)Å   b=9.1116(2)Å   c=22.1601(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°