Structures by: Shah A.

Total: 15

C12H10O4

C12H10O4

Mahendra, M.Doreswamy, B. H.Sridhar. M. A.Prasad, J. S.Narodia, Vishal P.Naliapara, Yogesh T.Shah, Anamik

Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online (2003) 19, x33-x34

a=7.9160(10)Å   b=15.736(2)Å   c=8.7370(8)Å

α=90°   β=108.110(6)°   γ=90°

3,5-dicyano-2,6-dimethyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine

C15H13N3

Mahendra, M.Doreswamy, B. H.Adlakha, PritiRaval, KenaVaru, BharatShah, AnamikSridhar, M. A.Prasad, J. S.

Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online (2003) 19, x55-x56

a=8.7220(7)Å   b=11.4200(11)Å   c=13.3070(12)Å

α=90°   β=104.101(5)°   γ=90°

Pyrrolo indoles

C20H17NO3

Singh, SukhdevButani, Himanshu H.Vachhani, Dipak D.shah, Anamik

Chem. Commun. (2017)

a=11.1210(3)Å   b=16.8340(12)Å   c=9.3410(7)Å

α=90.00°   β=113.213(3)°   γ=90.00°

Pyrrolo indoles

C26H19NO3

Singh, SukhdevButani, Himanshu H.Vachhani, Dipak D.shah, Anamik

Chem. Commun. (2017)

a=17.4760(13)Å   b=13.8930(11)Å   c=8.3020(5)Å

α=90.00°   β=96.346(4)°   γ=90.00°

3,3'-Benzylidenebis(4-hydroxy-6-methylcoumarin)

C27H20O6

Vijayalakshmi, L.Parthasarathi, V.Vora, VipulDesai, BhavikShah, Anamik

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 6 o659-o660

a=10.6470(10)Å   b=7.5950(10)Å   c=25.481(2)Å

α=90.00°   β=90.298(9)°   γ=90.00°

2-(3-cyano-6-methylcoumarin-4-yl)-1-(4-methoxyphenyl)ethene

C20H15NO3

Vijayalakshmi, L Parthasarathi, V Varu, BharatShah, Anamik

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 3 o245-o246

a=7.8683(12)Å   b=7.913(2)Å   c=26.0869(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1,5,13-trimethyl-8,10-dioxa-9-phenyl tetracyclo[7.7.1.0^2^7^0^11^16^] heptadeca-2,4,6,11,13,15-hexaene

C24H22O2

Vijayalakshmi. L Parthasarathi. V Narasinh DodiaAnamik Shah

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 3 o212-o213

a=17.7903(15)Å   b=5.5559(5)Å   c=18.0320(17)Å

α=90.00°   β=94.815(8)°   γ=90.00°

3-Benzylidene-[N-(2,6-dichlorophenyl)-indolin-2-one]

C21H13Cl2NO

Thamotharan, S.Parthasarathi, V.Vijayalakshmi, L.Anuradha, B.Bhavik DesaiAnamik Shah

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o885-o886

a=9.242(5)Å   b=19.232(12)Å   c=10.319(5)Å

α=90.00°   β=105.80(4)°   γ=90.00°

Ethyl 2-amino-3-ethoxycarbonyl-7,8-dimethyl-4-[4-(methylsulfanyl)phenyl]- 5-oxo-4H-pyrano[3,2-c]chromene-3-carboxylate

C24H23NO5S

Lakshmi, S.Dinesh ManvarAlpesh ParechaAnamik ShahSridhar, M. A.Shashidhara Prasad, J.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 6 o2163-o2165

a=17.295(5)Å   b=7.494(4)Å   c=17.127(9)Å

α=90°   β=100.220(3)°   γ=90°

2-(3-cyano-coumarin-4-yl)-1-(4-methylthiophenyl)ethene

C19H13NO2S

Vijayalakshmi, L.Parthasarathi, V.Varu, BharatShah, Anamik

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 5 o436-o438

a=7.783(3)Å   b=7.8653(10)Å   c=25.610(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4-(2,2-dichloro-N-methylacetamido)phenyl furan-2-carboxylate

C14H11Cl2NO4

Naveen, S.Dinesh ManvarAnamik ShahSridhar, M. A.Shashidhara Prasad, J.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 8 o3587-o3588

a=8.334(5)Å   b=10.778(5)Å   c=16.412(10)Å

α=90°   β=103.761(2)°   γ=90°

6-methyl-4(2-napthyl)ethenyl-3-cyano-1-benzopyran-2-one.

C23H15NO2

Vijayalakshmi, L.Parthasarathi, V.Varu, BharatDodia, NarasinhShah, Anamik

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 9 e401-e402

a=7.814(5)Å   b=11.561(3)Å   c=18.580(7)Å

α=90.00°   β=101.96(4)°   γ=90.00°

C22H28FeN2O8

C22H28FeN2O8

Adhikari, BimalenduLough, Alan J.Barker, BryanShah, AfzalXiang, CuiliKraatz, Heinz-Bernhard

Organometallics (2014) 33, 18 4873

a=9.9084(11)Å   b=11.4654(13)Å   c=10.2073(11)Å

α=90°   β=100.555(2)°   γ=90°

C36H34FeN4O6,0.5(C7H8),0.5(CH4O)

C36H34FeN4O6,0.5(C7H8),0.5(CH4O)

Adhikari, BimalenduLough, Alan J.Barker, BryanShah, AfzalXiang, CuiliKraatz, Heinz-Bernhard

Organometallics (2014) 33, 18 4873

a=11.4080(5)Å   b=21.0641(8)Å   c=30.1038(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H34FeN4O6,0.5(C7H8),0.5(CH4O)

C36H34FeN4O6,0.5(C7H8),0.5(CH4O)

Adhikari, BimalenduLough, Alan J.Barker, BryanShah, AfzalXiang, CuiliKraatz, Heinz-Bernhard

Organometallics (2014) 33, 18 4873

a=11.4726(10)Å   b=21.0218(18)Å   c=30.250(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°