Structures by: Schuepp B.

Total: 13

Cs2 (Pd Cl4)

Cl4Cs2Pd

Schuepp, B.Schroeder, L.Mattern, N.Keller, H.L.Baehtz, C.Schulte, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1708-1714

a=10.529Å   b=10.31Å   c=9.46Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Pd Cl4)

Cl4Cs2Pd

Schuepp, B.Baehtz, C.Schroeder, L.Schulte, H.Keller, H.L.Mattern, N.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1708-1714

a=7.4158Å   b=7.4158Å   c=4.6792Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba5 (Ru1.62 Al1.38 O11)

Al1.38Ba5O11Ru1.62

Schuepp, B.Shlyk, L.Prots', Yu.Krabbes, G.Baecher, I.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1393-1400

a=18.6654Å   b=5.7736Å   c=11.0693Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba5 Ru1.622 Al1.293 Cu0.085 O11

Al1.293Ba5Cu0.085O11Ru1.622

Schuepp, B.Shlyk, L.Prots', Yu.Krabbes, G.Baecher, I.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1393-1400

a=18.615Å   b=5.771Å   c=11.098Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2 Ba4 Cu2 O9

Ba4Cu2O9Sm2

Schuepp, B.Wende, C.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 71-76

a=12.0496Å   b=12.0496Å   c=3.8649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs12 Pd9 Cl30 (H2 O)2

Cl30Cs12H4O2Pd9

Schuepp, B.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 357-364

a=19.952Å   b=14.428Å   c=14.411Å

α=90°   β=125.29°   γ=90°

Cs6 Pd5 Cl16 (H2 O)2

Cl16Cs6H4O2Pd5

Schuepp, B.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 357-364

a=8.972Å   b=11.359Å   c=18.168Å

α=83.61°   β=76.98°   γ=76.39°

Tl2 (Pd Cl4)

Cl4PdTl2

Schuepp, B.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 379-381

a=7.163Å   b=7.163Å   c=4.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl4 Pd3 Cl10

Cl10Pd3Tl4

Schuepp, B.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 241-246

a=15.956Å   b=15.956Å   c=14.146Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Pd2 Cl6)

Cl6Cs2Pd2

Schuepp, B.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 1944-1950

a=13.724Å   b=10.579Å   c=8.499Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 (Pd I4) (I2)

I6PdRb2

Schuepp, B.Heines, P.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 202-207

a=7.982Å   b=12.267Å   c=14.599Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 (Pd I6)

I6PdRb2

Schuepp, B.Heines, P.Keller, H.L.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 202-207

a=11.185Å   b=11.185Å   c=11.185Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (Pd2 Cl5)

Cl5CsPd2

Schuepp, B.Keller, H.L.

European Journal of Inorganic Chemistry (2001) 2001, 1431-1435

a=15.725Å   b=10.526Å   c=5.275Å

α=90°   β=90°   γ=90°